"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. május 13., szombat

Mt 26,69-27,26Igehely: Mt 26,69-27,26
Meghallgatható: itt
Időtartam: 20 perc

Jézus átadása Pilátusnak jogilag egy bagatell eljárás. Egy a sok közül, ami a világtörténelmünkben már sokszor lezajlott és még oly sokszor le fog zajlani. Egy a sok érthetetlen, őrültségek közül, amit az emberek a földfelszínén elkövethetnek egymás ellen. Minden szereplő a helyén van. A nem gondolkozó sokaság. Pilátus, aki bele van helyezve a római jogba.  Jézus, aki bevallja az igazságot önmagáról, így került ebbe a bagatell ügybe. Egyszerű lett volna neki ezt visszavonni, Júdás is ezért csodálkozott, mert ha hallgat Jézus nem tudtak volna semmit bizonyítani ellene. Nem találtak Benne semmi rosszat, mert nem is volt.

Az életünkben is megy minden a maga útján, és nem tudunk ellene semmit tenni, még ha az igazságot is kezdenénk kiáltozni. A folyamatokat nem lehet megállítani, az emberi butaságokat. Csak kilépni lehet belőle.

Jézus nem egy véletlen balesetben halt meg, hanem bevégezte a küldetését, mégha jogilag ilyen bagatell ügyben is halt meg. Annak a fényében, amit ő a haláláról mondott, az Úrvacsora szereztetésében, az Ő halála értelmet nyer.

Jézus jelenléte, ami gyógyít. Ahogy az életünkben az értelmetlen butaságokban benne vagyunk, adjon az Úr nekünk kilépési lehetőségeket. Lássátok meg, találjátok meg, hogy nem értelmetlen a ti létetek, akárhol vagytok. A mindenek felett való értelmet találjátok meg, éppen ebben az értelmetlen múlandó világban. Találjuk meg benne magunknak Krisztust. Nekünk Ő az igazság, az élet, az út mindaz, amit állított magáról.


Nincsenek megjegyzések: