"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. május 13., szombat

Mt 26,6-26,68Igehely: Mt 26,6-26,68
Meghallgatható: itt
Időtartam: 36,56

Jézus életének végén összesűrűsödnek az események. Az evangélium súlypontja idehelyeződik. Az evangélista-író ezzel is nyomatékosítja: Jézus életében az utolsó napjai voltak a leglényegesebbek, sőt az utolsó órái. Megváltásunk szempontjából ezt mi is így látjuk.

Megtörténik a temetésre való felkenetése. A tanítványok nem így gondolták, ők Isten Országának építésére akarták fordítani minden pénzüket. Jézus teológiáját akarták elkezdeni. Hittek benne. Nem értették még, hogy Jézusnak be kell végeznie a küldetését. Nem is érthették, hogy Jézus halála mit szolgálna.

Vajon Júdás fejében mi játszodhatódott le? Talán már nem hitt Jézusban? A temetésére való felkészülésben elveszítette a hitét? Nem tudnak mit tenni a tanítványok Jézus bejelentésével. A 11 tanítvány passzívvá válik, vár, Júdás aktívvá válik. Nagy lépéseket tesz, a főpapokhoz megy, és keresi az alkalmat, hogy elárulja Jézust.

Jézus egyszer mondta el, Júdásnak, és Péternek is. Elmegy a fülünk mellett, ha csak egyszer mondják, azonban, ha egy esemény történik utána, akkor fontos lesz az az utolsó elhangzott mondat.
A tanítványok elalszanak, mert, ha az ember túlterhelődik idegileg, nem tudja feldolgozni, ami vele történik, fáradt lesz. Jézus mindvégig tudta miért jött erre a Földre. A tanítványait is felkészített erre. Ő ezért jött, amit az Utolsó-vacsorában elmondott, hogy sokakért meghaljon a bűnök bocsánatáért. A tanítványok nyilván gondolkoztak ezen, nagyon mélyen bennük volt.

Ennek így kell történnie. Így kell beteljesednie az Írásoknak, ahogy Jézust elfogták, ahogy Jézust kihallgatták, ahogy Jézussal bánnak. Nem arról van szó, hogy Isten nem elég erős, hogy megmentse Őt. Jézus lecsitította a tanítványait, hogy ne legyenek erőszakosak, ők mivel más lehetőségük nem volt, elfutottak. Tehetetlenségből született menekülésre kényszerültek.

Hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, de nem találtak.  A főpap kényszeríti, hogy tegyen vallást magáról. Jézus megteszi, és ezzel Ő önmaga ellen tesz tanúvallomást, - így ezzel elítéltette önmagát - és így adták halálra. Jézus megmondja: Ő a Krisztus. Ez a kijelentése az egész világot megrengeti. Akkor, ma, és a jövőben. A mi megvallásunk is, hogy Jézus a Krisztus, erre még ma is mozdulások történnek. Nem tudhatjuk, mikor, kire van hatással. Ha kimondjuk az igazságot, megrendíti a világot.

Hatásos lehet ez a felvétel, lekopogott a szomszéd.   Ezért gyorsan abban is hagytam. Mégis csak csöndben suttogva kell beszélnem, hogy a világvégére is eljusson.


Nincsenek megjegyzések: