"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. május 25., csütörtök

Az utolsó bejegyzésNos, kedves Testvéreim. - mosoly.

Minekutána, 2017. május 20. napja óta letiltották az amerikai hallgatóimat, olvasóimat elgondolkoztam valamin. A napi 200-300 látogatottságom hirtelen leesett 14-re. Van egy új internet törvény, és még ki tudja mennyi minden a háttérben. - mosoly jel -
Szóval igazából nem érdekel, sőt örülök neki.  Ezért mivel már maga a blogolás is okafogyottá lett, új területekre megyek, örüljünk ezeknek az új változásoknak.
Jobban szeretek csendesen a háttérben munkálkodni - mosoly.
Jézus is így tette, és teszi. - még egy mosoly. Tanuljunk Tőle!
Élőben is jobban hatok. - mosoly.

Szóval a blogolásomat felfüggesztem, éppen a diploma munkámig, ha megélem. A diploma munkámat viszont itt, nyilvánosan közzé fogom tenni, de az még néhány év. Ha még addig lesz internet, blog és egyéb. - még egy mosoly.

Bocsánat mindazoktól, akik sajnálják, akik szerettek olvasni. Sajnos nagyon el is fáradtam. A következő néhány év pihenő mindenképpen nekem is kell. Aztán új utakra is kell mennem, ami a lelkek üdvösségre való megmentésében sokkal hatékonyabb lesz. A szabad internet szólásszabadságnak már vége. Minden területen új idők, új módszerek lesznek, Isten gyermekei számára is, ami az eddigi világtörténelmi időknél sokkal hatékonyabb lesz. Hála Istennek, hogy az Ő módszerei a legtökéletesebbek. Céljai tiszták és érvényesek. A mai napig igazak: amíg a Föld létezik, embereket akar és fog megmenteni.

Az ÚR áldjon meg titeket.

Bogi

2017. május 13., szombat

Mt 26,69-27,26Igehely: Mt 26,69-27,26
Meghallgatható: itt
Időtartam: 20 perc

Jézus átadása Pilátusnak jogilag egy bagatell eljárás. Egy a sok közül, ami a világtörténelmünkben már sokszor lezajlott és még oly sokszor le fog zajlani. Egy a sok érthetetlen, őrültségek közül, amit az emberek a földfelszínén elkövethetnek egymás ellen. Minden szereplő a helyén van. A nem gondolkozó sokaság. Pilátus, aki bele van helyezve a római jogba.  Jézus, aki bevallja az igazságot önmagáról, így került ebbe a bagatell ügybe. Egyszerű lett volna neki ezt visszavonni, Júdás is ezért csodálkozott, mert ha hallgat Jézus nem tudtak volna semmit bizonyítani ellene. Nem találtak Benne semmi rosszat, mert nem is volt.

Az életünkben is megy minden a maga útján, és nem tudunk ellene semmit tenni, még ha az igazságot is kezdenénk kiáltozni. A folyamatokat nem lehet megállítani, az emberi butaságokat. Csak kilépni lehet belőle.

Jézus nem egy véletlen balesetben halt meg, hanem bevégezte a küldetését, mégha jogilag ilyen bagatell ügyben is halt meg. Annak a fényében, amit ő a haláláról mondott, az Úrvacsora szereztetésében, az Ő halála értelmet nyer.

Jézus jelenléte, ami gyógyít. Ahogy az életünkben az értelmetlen butaságokban benne vagyunk, adjon az Úr nekünk kilépési lehetőségeket. Lássátok meg, találjátok meg, hogy nem értelmetlen a ti létetek, akárhol vagytok. A mindenek felett való értelmet találjátok meg, éppen ebben az értelmetlen múlandó világban. Találjuk meg benne magunknak Krisztust. Nekünk Ő az igazság, az élet, az út mindaz, amit állított magáról.


Mt 26,6-26,68Igehely: Mt 26,6-26,68
Meghallgatható: itt
Időtartam: 36,56

Jézus életének végén összesűrűsödnek az események. Az evangélium súlypontja idehelyeződik. Az evangélista-író ezzel is nyomatékosítja: Jézus életében az utolsó napjai voltak a leglényegesebbek, sőt az utolsó órái. Megváltásunk szempontjából ezt mi is így látjuk.

Megtörténik a temetésre való felkenetése. A tanítványok nem így gondolták, ők Isten Országának építésére akarták fordítani minden pénzüket. Jézus teológiáját akarták elkezdeni. Hittek benne. Nem értették még, hogy Jézusnak be kell végeznie a küldetését. Nem is érthették, hogy Jézus halála mit szolgálna.

Vajon Júdás fejében mi játszodhatódott le? Talán már nem hitt Jézusban? A temetésére való felkészülésben elveszítette a hitét? Nem tudnak mit tenni a tanítványok Jézus bejelentésével. A 11 tanítvány passzívvá válik, vár, Júdás aktívvá válik. Nagy lépéseket tesz, a főpapokhoz megy, és keresi az alkalmat, hogy elárulja Jézust.

Jézus egyszer mondta el, Júdásnak, és Péternek is. Elmegy a fülünk mellett, ha csak egyszer mondják, azonban, ha egy esemény történik utána, akkor fontos lesz az az utolsó elhangzott mondat.
A tanítványok elalszanak, mert, ha az ember túlterhelődik idegileg, nem tudja feldolgozni, ami vele történik, fáradt lesz. Jézus mindvégig tudta miért jött erre a Földre. A tanítványait is felkészített erre. Ő ezért jött, amit az Utolsó-vacsorában elmondott, hogy sokakért meghaljon a bűnök bocsánatáért. A tanítványok nyilván gondolkoztak ezen, nagyon mélyen bennük volt.

Ennek így kell történnie. Így kell beteljesednie az Írásoknak, ahogy Jézust elfogták, ahogy Jézust kihallgatták, ahogy Jézussal bánnak. Nem arról van szó, hogy Isten nem elég erős, hogy megmentse Őt. Jézus lecsitította a tanítványait, hogy ne legyenek erőszakosak, ők mivel más lehetőségük nem volt, elfutottak. Tehetetlenségből született menekülésre kényszerültek.

Hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, de nem találtak.  A főpap kényszeríti, hogy tegyen vallást magáról. Jézus megteszi, és ezzel Ő önmaga ellen tesz tanúvallomást, - így ezzel elítéltette önmagát - és így adták halálra. Jézus megmondja: Ő a Krisztus. Ez a kijelentése az egész világot megrengeti. Akkor, ma, és a jövőben. A mi megvallásunk is, hogy Jézus a Krisztus, erre még ma is mozdulások történnek. Nem tudhatjuk, mikor, kire van hatással. Ha kimondjuk az igazságot, megrendíti a világot.

Hatásos lehet ez a felvétel, lekopogott a szomszéd.   Ezért gyorsan abban is hagytam. Mégis csak csöndben suttogva kell beszélnem, hogy a világvégére is eljusson.


Mt 24,45-26,5 Igehely: Mt 24,45-26,5
Meghallgatható: itt

Időtartam: 33,41

Mostanában az elengedés és a szeretet elfogadását, párhuzamosan kell megélnem. Újratanulom és közben újramonitorozom – évek múltán - magamat a mindennapok során. Mit jelent a tehetetlenség a szociális munkában?

Itt a szociális munkámról gondolkoztam egy kicsikét.

Ki az okos szolga? Ha kiégtünk, a lelki-szolgálatunkban, ha ilyenkor hátravonulunk, hogy távolságot tartsunk, az nem bűn. A bűn az lenne, ha visszaélnénk a hatalmunkkal, mint a példázatban, hogy részeges lett a Megbízott. Az ember személyiségében mindig lesznek csapdák, hogy csalódjunk önmagunkban. Mert, hogy ha ezeken keresztül megyünk és sikeresen kijövünk, - az ÚR visszaállít minket, megdicsőült módon - ezek által leszünk jó szakemberek. Isten azt akarja, hogy jól szolgáljuk Őt. Tehát ilyen munkában fog találni minket az Úr, hogy törekszünk az egyensúlyra az életünkben.
Saját magunkra is kell időt szánni. A tíz szűz példája mutatja. Imádkozással. Az Úrral való közösséggel. Így lesz elegendő olajunk.

Mikor láttunk téged Uram? Ilyennek-olyannak? Mikor, mikor? Akkor, amikor a munkából haza felé mentünk. Amikor jöttél-mentél. Akkor láttad a szükséget. Hogyan reagáltál rá?
Jézus az életét adta értünk, Ő a Megváltó, a Messiás, ilyen nagy szavakat intézett hozzánk, hogy nem láttuk meg Őt a szenvedőkben, vagy, hogy megláttuk Őt. Nyitva van a szemünk, vagy nincs nyitva a mindennapjainkban? Lássuk meg Őt mindenkor.


2017. május 7., vasárnap

Mint szarvas ...Ma a gyülekezetünkben a záróének.
Olyan szép volt, most így anyák napján, eszembe jutott, amikor hangosan énekelni kezdtem, a kórházi folyosón zengett gyermekem születésnapján. De az nem az az ének volt, ... mert akkor a Mint szarvas hűs vízforrásra énekeltem. Hanem, amit ma énekeltünk Mint szarvas a hűs folyóvízhez című volt. Ezt a feldolgozást még soha nem hallottam. Ma a gyülekezetünkben sírni kezdtem, mert ... mert Ő rám talált, és megfordult a világ, ... és bármit megtennék, hogy házába maradjak.
Ez az ének nyitó és záró gyermekem születésnapján. Ajándék. Anyák napjára nekem tőle.
Köszönöm neki, hogy eljött ma velem az Istentiszteletre.

Keresni kezdtem az interneten, hogy megosszam veletek. Gyönyörű ének. Azt sajnálom, hogy a magyar zenei vallási előadások internetes feltöltése még sajnos nem profik technikailag. Bár adná az Úr, hogy valaki erre elhívást kapjon, hogy magyar anyanyelvünkön is széles körben szuper jó minőségű feldolgozásban elkészítse énekeinket.

Azok közül, amit meghallgattam, azok közül ez volt a legszebb feldolgozás, köszönjük a készítőknek:2017. május 6., szombat

Mt 23,37-24,44


Igehely: Mt 23,37-24,44

Meghallgatható: itt

Időtartam: 49,58

A kommunikációt kicsit folytatva, megértettem, hogy azokhoz kell ingyen szólni az Igét, akik hallgatják, és cselekedni kívánják. Jézus a farizeusokat megfeddte, ítéletet mondott rájuk. Ebben az igeszakaszban Jézus az utolsó időkről beszél, amely azt mutatja, hogy egymás mellett párhuzamosan két evangélium fog futni. Az egyik az igaz, a másik a hamis. Jézus figyelmeztet minket, hogy éberek legyünk. Amikor látjuk, hogy nemzet-nemzet ellen támad, természeti katasztrófák, nagy csillagászati események történnek, az már azt jelenti, hogy Jézus az ajtóban áll. A mai időszakunkról azt gondolom, ez még a vajúdás ideje, amikor még csak halljuk a rossz híreket, de még nem igazán tapasztaljuk. Ettől függetlenül, vagy épp ezért, a nyugalmi időszakunk a felkészülés, és a jó cselekvés ideje. Most van nappal, most tegyük a jót, mert ettől függ az üdvösségünk.


2017. május 5., péntek

Mt 22,41-23,36Igehely: Mt 22,41-23,36

Meghallgatható: itt

Időtartam: 49,30

A kommunikációról elmélkedtem egy kicsit. A szomszédok semmiképp ne halljanak, csak a hegytetőkről, és a háztetőkről. 😊

Az atyai normák értéktelenné váltak a második világháború után. A történelmünk során talán nem is volt még ekkora trauma az emberiség egészére nézve. Ez a veszélyeztettség, ami elindított minket, a kommunikáció új útjainak kiépítésének szolgálatára. Az új utak keresése hordozza magában a gyógyítás lehetőségét is. Ez, amiből egészet kell építenünk, ennek a folyamatnak mindannyian részesei vagyunk. A közösség, mint fogalom megvalósítása.
A meg-nem értés kommunikációs zavara a legkínzóbb emberi konfliktus egyike.

A sikeres kommunikáció a Szentlélek egyik legnagyobb csodája.

Jézus itt az igeszakaszban a farizeusok ellen beszél. Farizeusok nem értették Jézust, amikor kérdést intézett hozzájuk. Jézus kemény beszédben ítéli meg őket, bűneikért.

Ti mindnyájan testvérek vagytok. Mit jelent ez számomra? Kicsit beszélek arról is, miért ez a blog címem.