"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. április 29., szombat

Mt 22,15-40


Mt 22,15-40
Meghallgatható: itt

Időtartam: 25,28 perc

Először is hálaadással imádkoztam azért, hogy visszakapom a barátaimat a legmesszebb vidékekről.
Az adópénz. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Kiéi vagyunk mi emberek? A szabadságot, ahogy gondolkozhatunk, élhetünk, ezt a szabadságunkat Isten adta meg. Isten és emberek között a különbség, hogy emberek korlátozni akarják egymást, Isten szabaddá tesz. Istené minden, neki nincs szüksége semmire tőlünk. Ő csak azt kívánja, hogy szeressük Őt.

Életünk célja, hogy a szeretetben kiteljesedjünk, elérve a legmagasabb fokára.


UI: köszönöm az utólagos értesítést, hogy ez a nagyon fontos rész, véletlenül kimaradt a bejegyzéseimből.
 


2017. április 28., péntek

A harmincötödik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 35.


Holnap kellett volna bejegyeznem, hiszen holnap érkezel meg(?), de ma kezdődött el. A 6-6-9.
"Egyedül megyek tovább, és még Valaki mással." Ahogy a Nagy Bölcs Erdei Manó mondta.

Testvérem!
Isten vigyen Grúziába!Vigyázz magadra! Vigyázz a könnyeimre.


"Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek! Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, ... nem fogják örökölni Isten országát" I Korinthusi levél 6,6-9


2017. április 26., szerda

Blog statisztikám


Egy kis beavatás. Meghallgatható: itt Azért nem annyira unalmas. Talán érdemes meghallgatni. Tettem bele ínyencségeket. ☀


Mt 22,1-14Mt 22,1-14
Meghallgatható: itt
Időtartam: 24,56 perc

Röviden imádkoztam egy fáradt nap után. A menyegzőre való meghívás feltétele, hogy Istent szeressük és parancsolatait megtartsuk. A 10 parancsolatban foglaltatik az esszencia, hogy a Mennyek Országában maradjunk. Ez a házirend. A Biblia üzenete a parancssora: szeresd Istent és tartsd meg parancsait.
Mindig az igazság mellett állj ki, hogy a mennyei király menyegzőjén ott lehess.

Egy kis aktuál politikával fűszerezve.Mt 21,18-46Mt 21,18-46

Meghallgatható: itt
Időtartam: 33,03

A fügefa és a szőlőmunkások is Izrael vallási előjáróira utal. A Kő Jézusról és mirólunk, akik hívve Jézusban, belefoglaltattunk. Felismerték ezeket az üzeneteket a főpapok és el akarták fogni Jézust, hogy megöljék.2017. április 21., péntek

Mt 20,20-21,17


Igehely: Mt 20,20-21,17
Meghallgatható: itt
Időtartam: 27,10

Tisztánlátásért imádkoztam, hogy meglássuk az igazságot.

Kiihatják a tanítványok azt a poharat, amit Jézus? Igen. De nem az Ő dolga, hogy megmondja ki üljön az ő jobb vagy bal keze felől. Ez azok dolga lesz, akiknek elkészítette a mennyei Atya. Ez nem a predesztinációról szól, hogy eleve el van rendelve. Mindenkit a szabad akarata alapján kiválasztott, együttműködik velünk. Így testvérek vagyunk a szolgálatban, egy ügyért. Ránk bízta, hogy eldöntsük, ki nagyobb közöttünk. Az alapján ki mennyit vállal fel, megítéljük a helyünket. Megtaláljuk-e a helyünket, ahová az Isten jelölt ki, hogy szolgáljuk testvéreinket?

Ahogy visszanyerték a látásukat követték Őt.

Jézus Jeruzsálembe vonul. Dávid fiának hívták, tehát királyként tekintett rá a nép.
Származhat valami jó Názáretből? A kicsinyekhez jött az Úr Jézus.
A szívünket meg kell tisztítani, hogy Isten Szent temploma legyen.
Jézussal egyenrangúan beszélnek a főpapok, kérik, hogy ne engedje, hogy királlyá avassa a tömeg. Jézus így válaszolt: hallom – értem, - képben vagyok. Emiatt még inkább haragra gerjedtek a főpapok.

Lássunk, hogy hová megyünk.

UI: egy szamár a csikójával

Mt 20,1-19


Igehely: Mt 20,1-19
Meghallgatható: itt

A munkásokkal előre megegyezett a gazda, hogy naponta egy dénárral fogadja fel őket, a később felvett munkásoknak csak azt mondta, ami jogos azt adom meg. Tehát az utolsók nem tudhatták mennyit kapnak, mi a jogos? Itt egy szociális – munkanélküli – ellátást láthatunk, azokban, akiket a legkésőbb vett fel dolgozni egy órára. Az elsők tudták mennyit fognak kapni, az utolsók nem tudták. Az utolsók nagyon örülhettek, mert zsebpénzre számítottak ehelyett egy egész napos munkabért kaptak. Jézus olyanokat is meghív az Ő országába, akik az utolsók utániak. Jézus Igéje a legrászorultabbnak szól, akik legkésőbb hallják meg, de ők is bejuthatnak így a mennyek országába.

Jézus Izrael elveszett juhaihoz küldetett, akit átadnak a pogányoknak. Ezzel utalt arra, hogy az Ő saját közössége kiveti magából, bár azokat, akiket meg kellett találnia megtalálta, senki sem veszett el azok közül. Itt utal arra, hogy Ő az Ő közösségén kívül fog meghalnia.

Hogy lehet felkészíteni bárkit is arra, hogy meg fog halni? Hogyan készíti fel Jézus a tanítványait, a halálára. Jézus nemcsak flegmatikusan jövendölget, hanem konkrétan elmondja, hogyan fog meghalni.

2017. április 20., csütörtök

Mt 19,1-30


Igehely: Mt 19,1-30
Meghallgatható: itt
Időtartam: 32,19

A házasság. A férfi szerepe óriási egy nő életében. Régebben gazdasági okai is voltak, hogy a férfi kezességet vállaljon a nőért, ha feleségül vette. Ma már azonban a nők önálló létfenntartást tudnak elérni, ami jó is. A házasságnál egy olyan szerződésről van szó két ember között, amit nem lehet felbontani, esetleg közös megegyezéssel, vagy mert az egyik fél kilépett belőle, egy harmadikkal. Itt is megmutatkozik a szavak és ígéretek komolysága, hogy igenünk legyen igen. Vagy ne mondjunk semmit. Amit esküvel fogadtunk, akár halálunkig, akkor ahhoz hűségesnek kell lenni. Ha megromlik egy ilyen szövetség mind a két félnek dolgoznia kell rajta, hogy helyreálljon. Ennek a szövetségkötésnek szellemi vetülete is van. Isten asztalán van. Jézus említi, hogy a Mennyek Országáért valaki alkalmatlanná teheti magát a házasságra. Ilyenkor az Igehirdetésének szövetségére ’házasodik’.

Bármi, ami elválaszt Isten szolgálatától, még ha oly nagy és nemes is, mint apánk, anyánk, gyermekeink, házunk, mindaz, ha akadályként emelkedik fel, az Isten szolgálatunk előtt, akkor hagyjuk el. Fájdalmas döntés, jutalmunk százszoros lesz, megörököljük az örök életet. És bár földi életünkben tekintélyünk ugyanúgy áll Isten előtt, de nem lett nyilvánvaló az emberek előtt, hiszen az apostolokat is, szegényen, bűnösökként végezték ki, azonban Jézus, amikor visszajön maga állítja helyre az igazságot, trónszékre ültet minket, megmutatja, hogy hol volt és van a helyünk.


Mt 18,15-35


Igehely: Mt 18,15-35
Meghallgatható: itt
Időtartam: 18 p 48 mp

Ez a rövid rész a szeretetközösségen belüli szabályozásról szól. Azokról a tagokról, akik negatív hatással vannak. Leginkább vezető, vagy pozícióban lévők felé nem tudjuk ezeket a szabályokat alkalmazni. Pedig mi is tekintélyek vagyunk Isten előtt. Mindannyian elhívott szent papság része.
Fel vagyunk arra ruházva, hogy ezt a leírt szabályt alkalmazzuk, ha zavar keletkezik a közösségben.

Közösségeinkben ez az érvényes, hogy ha ketten egyetértünk, közösségben, vagyis kapcsolatban vagyunk. Ezt a létrejött kapcsolatot nincs semmi, ami meg tudná bontani. Ezért bármit kérhetnek, megkapják.

Megbocsájtásról. Mindig maradjunk alázatban, mert nekünk magunknak is Isten sokat bocsájtott meg. Sokkal többet nekünk, mint akárki bármit ellenünk elkövethetne. Ezzel a tudattal álljunk hozzá testvéreinkhez.

2017. április 18., kedd

Mt 17,24-18,14


Igehely: Mt 17,24-18,14
Meghallgatható: itt
Időtartam: 34 perc

Mi, Isten gyermekei szabadok vagyunk. Felette állunk a törvényeknek, mert betöltöttük azokat. Mennyei időben is felette állunk a világi törvényeknek. Nem e világban élünk. Életünk mögött lévő tartalmat mi töltjük be azokkal a kapcsolatokkal, amit, ahogy megélünk.

Templomadó befizetése. A templom működtetése, gazdasági célokat is szolgált. És bár noha felette állunk ennek is, hiszen ennél jóval többet teszünk a világ jobb sorsáért, Isten maga gondoskodik, hogy ezeket a világi kötelezettségeinket is megadhassuk.

Ki a nagyobb a Mennyek Országában? Jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Egy felnőtt ember is lehet kicsiny, ha hitében éli meg Krisztust. Ilyen formán jóhiszeműségben élünk a világban, emberekkel, munkahelyünkön. Ez több mint naivság, és nem is az. Ez bizalom, hit, remény, biztonság, ha ezt bárki kihasználja bennünk, és megbotránkozunk miatta, jaj annak az embernek, Jézus mondja. Szabaduljunk meg azoktól az emberektől, akik megbotránkoztatnak.


2017. április 16., vasárnap

Mt 17,1-23


Igehely: Mt 17,1-23

Meghallgatható: itt

Jézus a megdicsőülés hegyén. Mit és hogyan kérjünk az Úrtól? Ki Jézus?


2017. április 14., péntek

Mt 16,21-28


Igehely: Mt 16,21-28
Meghallgatható: itt

A kulcsot a vállunkon hordjuk, oly hatalmas az. Látható. Ez az, amivel bejutunk a Mennyek Országába. Krisztus a kulcs. Kövessük ŐT!

2017. április 13., csütörtök

Mt 16,13-20

Igehely: Mt 16,13-20
Meghallgatható: itt

Időtartam: 4 perc 26 másodperc

A kulcsok. Egy háznak vannak kulcsai. Bejárása csak annak van, akinek felhatalmazása van erre. A felhatalmazás a kulcs. A kulcs-átadás előtt megköttetik egy szerződés. Milyen kulccsal lehet bemenni a Mennyek Országába? Egyedül Jézus vére által. Ez, amit Péter felismer: Te vagy a Krisztus! - Te vagy a kulcs.

UI: Szeretettel Ankarába.


2017. április 10., hétfő

Mt 15,29-16,12


Igehely: Mt 15,29-16,12
Meghallgatható:
itt

Vagyunk-e abban az állapotban, hogy Valaki szeret minket? El fog-e minket a magabiztosság érzése? Miközben körbevesz minket egy pszichopata világ? Tanácstalanok vagyunk. Azt kívánom magunknak, hogy lehessünk erős oszlopok ebben a világban. Rengeteg ember ment Jézushoz, és Ő meggyógyította őket. Jézus a Mennyek Országának küldötte, vezetője. Bizonyságát adta annak, hogy milyen hatalmas erővel van jelen a Mennyek Országa. A csodái által jelét adta, hogy jelen van. Ha Vele vagyunk, Ő a támaszunk. Nem fogunk éhezni, és másoknak is tudni fogunk adni. Ő általa folyamatosan adni, és adni tudunk. A farizeusok és szadduceusok kovásza nem keleszti meg a kenyeret, nincs általa növekedés Isten Országában. Az ő tanításuk által nincs növekedés. Jézus által a hét kenyérből négyezren laktak jól. Mert megnövekedett. Törekedjünk arra, hogy megértsük Jézust. Mutassa meg az életünkbe, hogy hol kellenek áttörések, hogy növekedni tudjunk. Hogy a szűklátókörűségünkből ki tudjunk törni, és lássunk, hogy ezáltal másokat is taníthassunk. Isten Igéje élő, mozgó, ami által együtt kell mozognunk. Nem merevedhetünk bele a saját kis dogmaigazságainkba sem. Jézus folyamatosan tanítani akar minket. Jelenleg is. Mozogjunk együtt Vele. Legyünk az Ő tanítványai.


Mt 15,1-28


Igehely: Mt 15,1-28
Meghallgatható: itt
Időtartam: 36 perc 15 másodperc

Képmutatók és tiszta szívűek közötti különbségre mutat rá itt Jézus, hogy ha Jézus mellett vagyunk, meggyógyít minket és látni fogunk.
Jézus megtalálta Izrael elveszett juhait, bevégezte küldetését. De itt van egy jelenet egy nem zsidó származású asszonnyal, aki által megmutatta, hogy ő erre a zárt Mennyek Országába is ajtót nyitott.
Annyira erősnek tűnik Jézus, a kánaáni asszonnyal szembe, ami által megértjük azt a felhívást, hogy Jézus betölti a küldetését.
Szoros és zárt a Mennyek Országának közössége a tiszta szívűek közössége, ami végtelen és örök, mint Isten örök szentsége. Van betérési lehetőség Isten Országába.


2017. április 6., csütörtök

Mt 14,15-36


Igehely: Mt 14,15-36

Meghallgatható:
itt

Időtartam: 17 perc 45 másodperc

Jézus olyan helyen élt, ami félig maffiózó állam volt. Sok beteg volt. Nem volt egészségügyi, szociális hálózat, jólét. Nem volt jó gazdasági állapotban az ország. Éppen egy nagyon nyomorúságos korszakában volt, ami nagyon hasonlít a mostani magyarországi állapotokra. Sokan hatalmaskodtak a népen, kegyeskedőknek látszottak, de nem voltak azok. Egy ilyen ország-vezetés, bukást okoz annak a népnek. Az ország-vezetésnek mindenkor meg kell, hogy őrizze a népét egészségben, jólétben. Jönnek háborúk, tragédiák, nem múlnak el nyomtalanul, ha nem jól kezelik, ha nincs stratégia a túlélésre, akkor felszámolódik az ország.

Jézus körül szükséget szenvedtek az emberek. Sok embert jelent az ötezer. Nagy volt a baj. Csodára volt szükség. Egy egyszerű kenyérre és halra, egyszerű vacsorára. Nagy volt a nyomor. Mi magyarok mikor fogjuk ezt kimondani?

Genezáret tó partján felismerték Jézust ezért vitték oda a betegeiket. Viszont Péter a tanítványokkal nem ismerték meg Jézust. Péter kétkedéssel fogadta. Elindult Péter, mert Jézus parancsolt, de amikor Jézus átadta a lehetőséget, hogy Péter felismerje Őt, akkor Péter elkezdett süllyedni. Kevés az, hogy ismerjük Jézust, hiszünk-e Benne? Hiszünk-e Benne, hogy képes megtartani? A tóparton lakók felismerték és nem kételkedtek, a tanítványok viszont a hajóban kételkedtek. Ők akkor ismerték fel, hogy Ő Isten fia, amikor elült a szél.

Higgyünk Jézusban, hogy körülöttünk el tudja csendesíteni a szeleket.

2017. április 5., szerda

Mt 14,1-14Nem akarok nagyon sietni, mert látom, hogy szépen lassan, nagyon rendesen, végighallgatjátok folyamatosan. Úgyhogy a felvételek készen vannak, de kicsit várok, a feltöltésükkel, mindenkit bevárunk.

Mai esti anyag:

Igehely: Mt 14,1-14
Meghallgatható:
itt

Idő: 4 perc 06 másodperc

Tanuljunk Jézustól. Gyászunk ellenére – a megfelelő gyászidőszak letelte után – folytassuk szolgálatunkat. Helye van a gyásznak. Jézus megszánta az embereket, mert gyógyulásra van szükségük. Felül kellett emelkednie szomorúságán, hogy az Istentől kapott szolgálatát betölthesse. Kövessük Jézust ebben is, tegyük példáját.