"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. március 20., hétfő

Mt 10,1-11,15

Igehely: Mt 10,1-11,15
Meghallgatható: itt

Végül 55 perc lett. Szerintem érdemes meghallgatni. A szerző ajánlásával. 😊

Jézus a tizenkét tanítványának olyan hatalmat adott, ami Önmagánál is megvolt, mint Messiásnál. A tizenkettőt név szerint hívta el és küldte ki őket, hirdessék: Elközelített a Mennyek Országa. Közben gyógyítsanak, halottakat támasszanak és szabadítsanak. Ingyen kapták, ingyen adják.

Sajnos mostanában nagy biznisz volt a gyógyítás ajándékával meggazdagodni. Ez nem biblikus. A régebbi ébredési mozgalmaknál nem gazdagodtak meg a tanítók Isten kegyelmi ajándékaiból. A XX. századi „jóléti evangélium” nagy átverés volt. Sok szegény embert átvertek vele, azzal a tanítással, ha adsz az Úrnak az Ő felkent tanítójának a perselyébe, akkor gazdagon visszakapod Istentől. Mások kárára gazdagodtak meg ezek a tanítók. A tanítóknak ingyen kell tanítaniuk, ingyen gyógyítaniuk, helyreállítani az életet. A megbotránkozások miatt sokan elmenekültek az országból is. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat.

Annak idején a tizenkét tanítványnak mondta el Jézus, de ránk is vonatkozik. Minden Isten gyermeke, mindannyian misszionáriusok, ki vannak küldve. Nem lehet megkülönböztetni magamat, hogy rám ez nem vonatkozik. Az egész életünkkel demonstráljuk Jézus Krisztus. Azért vagyunk kiküldve, hogy gyógyítsunk, ahol befogadnak minket. Egy munkahelyen is missziós küldetésünk van. Ha nem fogadnak be, tovább kell mennünk.

Üldöznek majd Jézus nevéért, ilyenkor meneküljünk. Ha viszont elkapnak, akkor Isten Lelkére kell bíznunk mit szólunk. Az üldözés folyamatosan megtörténhet velünk bármikor a történelem során. Már eddig is jó-néhányan meghaltak Jézusért, a hitükért, és sajnos a mai napokban is a világ számos táján.

Nyilvánvaló hogy Belzebúb fiai megtehetik ezt velünk, de a lelket nem ölhetik meg, nekünk Istent kell félni. Ez a legelső parancsolat: Féld Istent. Minden le fog lepleződni.

Ha Isten, aki szent, jó és szeret minket és megengedi, hogy ilyen módon kiszolgáltat minket, akkor emögött kell lennie valaminek: Atyátok tudta nélkül nem történik semmi. Én nem értem Uram miért történik, de te tudsz róla, bízom Benned.

Aki nem vállal fel engem, az nem vállal fel. Azzal ez kölcsönös. Az Atyával is így vagyunk. Ha mi felvállaltuk Istent, természetes, hogy Ő is fel fog vállalni minket.

Nem méltó Jézushoz, aki döntésében nem Jézust választja. A döntési jog a miénk. Ha valaki felnőtt fejjel a családja ellenébe dönt Jézus mellett, az egy tudatos átgondolt hitrendszerből dönt. És aki itt ezért elveszíti az életét, mert abból a családból ki lesz tagadva, viszont Jézusban megtalálja az életét. Ő méltó Jézushoz. Mindig minden korban nehéz volt ezt a döntést meghozni. Most is nehéz. Jézus neve egy választóvonal az életünkben.

Mindazok, akik pozitívan álltak hozzám és befogadtak a szívükbe, azok megkapták jutalmukat, én magam is láttam ezt működni. Automatikusan áldást kaptak, azért a viszonyulásért, ami felém megnyilvánult, abban a tekintetben, hogy Isten Igéje nálam van. Ők jutalmat kaptak. Sőt kértem is áldja meg őket az ÚR. Láttam is ezt. Akik nem fogadtak be, (Isten Igéjét) azokért imádkoztam, hogy Isten kegyelmezzen rajtuk, ne bocsássa rájuk azokat az átkokat.

Jánosnak azokat az ismérveket mondta el Jézus, amiről a Messiást fel lehetett ismerni. Boldogok, akik nem botránkoznak meg az Úr Jézusban.

János volt Illés, akinek el kellett jönnie a Messiás előtt, aki érti értse. Aki olvasta akkoriban az Ószövetséget, eszerint várta a Messiást. Az újszövetség Jézus által a kezünkben van. Jánosig prófétáltak Jézusról, Jézus utántól egy új korszak van, egy új szövetség, amiről nincs írva, csak az van, amit Jézus maga elmondott, azzal kell megelégednünk. Nincs több kijelentés. Vér által van szerezve az üdvösség. Kiválóbb szövetséget kötött velünk Isten, mint a törvény, mert Isten Lelke által kötetett. Ezért van az a furcsaság, hogy aki Jézus vére által üdvözül az nagyobb, mint egy ószövetségi próféta.

Miért hallgatsz egy olyan embert, aki nem celeb? Azért mentek ki Jánoshoz, hogy meglássák önmagukról a valóságot, hogy Isten szemében mi a valóság: bűnösök vagytok, térjetek meg. Jobban szeretjük hallgatni azokat az embereket, akiknek közük vannak a valósághoz és Isten Országához, és ezt együtt látják, mert tanulni akarunk tőlük. János szolgálata a bűnökre való szemfelnyitásban nyilvánult meg. Jézus pedig maga a mentőkötél, aki rögvest megment engem, amikor felismertem, hogy bűnös vagyok, mert Isten látja így, mert az vagyok.

Nincsenek megjegyzések: