"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2017. október 28., szombat

Nekem ez a kistemplom kell

- mosoly -TbilisibeTudod. Annak tudata, hogy ezek szerint soha nem szeretett...
néhány könnycsepp gördül arcomon...
mennyiszer fájt ...

S most Georgiába írok, nem láttad arcom, mikor boldog volt,
s nem látod, most, hogy sírok.

De egyet tudok. Ha valaki mondja: soha el nem hagylak.
Jobban figyelni fogok. Még jobban.

Tegnap este mindenkinek megbocsájtottam, aki elhagyott,
s ezért még nem kért bocsánatot.
Jobb így. Menjenek.

Jó éjszakát, testvérem2017. szeptember 25., hétfő

We are together You and Me

... - Pristinába - Fehéroroszág után - ...

When the times are getting rough
Gold and silver turn to dust
People build their barricades
Out of jealousy and hate

But there’s one thing they could never
Never ever separate

Ah… let it hear from near and far
This is how it’s meant to be
We’re together you and me

Ah… nothing can tear us apart
Sailing on a stormy sea
We’re together you and me

We build castles with our hands
On a solid ground they stand
They’re our shelter from the storm
Keep us safe and keep us warm

No, there’s nothing that can hurt us
Whatever there may come

Ah… let it hear from near and far
This is how it’s meant to be
We’re together you and me

Ah… nothing can tear us apart
Sailing on a stormy sea
We’re together you and me

Time is flowing to the sea
But it’s still you and me
Nothing’s like it used to be
But we’re here, you and me

Ah… let it hear from near and far
This is how it’s meant to be
We’re together you and me

Ah… nothing can tear us apart
Sailing on a stormy sea
We’re together you and me

Ah… nothing can tear us apart
Sailing on a stormy sea
We’re together you and me

2017. augusztus 13., vasárnap

The Olive TreeNo more will I run from You
I will be wise accepting Your shelter
No more will I have to fear
I will be here in Your arms

Your Name, is above all powers above all kings
Your Name, You are the blessed Prince of Peace

No one else will ever let me live
This life I live in You
And no one else will ever take the place
That I have made for You
And no one else could ever fit the mould
That You have cast for me
You are my God I will bow down before You
You are my God I will lift up Your Name

Shimcha, Anu Ohavim Otcha
(Your Name, We love You)

2017. május 25., csütörtök

Az utolsó bejegyzésNos, kedves Testvéreim. - mosoly.

Minekutána, 2017. május 20. napja óta letiltották az amerikai hallgatóimat, olvasóimat elgondolkoztam valamin. A napi 200-300 látogatottságom hirtelen leesett 14-re. Van egy új internet törvény, és még ki tudja mennyi minden a háttérben. - mosoly jel -
Szóval igazából nem érdekel, sőt örülök neki.  Ezért mivel már maga a blogolás is okafogyottá lett, új területekre megyek, örüljünk ezeknek az új változásoknak.
Jobban szeretek csendesen a háttérben munkálkodni - mosoly.
Jézus is így tette, és teszi. - még egy mosoly. Tanuljunk Tőle!
Élőben is jobban hatok. - mosoly.

Szóval a blogolásomat felfüggesztem, éppen a diploma munkámig, ha megélem. A diploma munkámat viszont itt, nyilvánosan közzé fogom tenni, de az még néhány év. Ha még addig lesz internet, blog és egyéb. - még egy mosoly.

Bocsánat mindazoktól, akik sajnálják, akik szerettek olvasni. Sajnos nagyon el is fáradtam. A következő néhány év pihenő mindenképpen nekem is kell. Aztán új utakra is kell mennem, ami a lelkek üdvösségre való megmentésében sokkal hatékonyabb lesz. A szabad internet szólásszabadságnak már vége. Minden területen új idők, új módszerek lesznek, Isten gyermekei számára is, ami az eddigi világtörténelmi időknél sokkal hatékonyabb lesz. Hála Istennek, hogy az Ő módszerei a legtökéletesebbek. Céljai tiszták és érvényesek. A mai napig igazak: amíg a Föld létezik, embereket akar és fog megmenteni.

Az ÚR áldjon meg titeket.

Bogi

2017. május 13., szombat

Mt 26,69-27,26Igehely: Mt 26,69-27,26
Meghallgatható: itt
Időtartam: 20 perc

Jézus átadása Pilátusnak jogilag egy bagatell eljárás. Egy a sok közül, ami a világtörténelmünkben már sokszor lezajlott és még oly sokszor le fog zajlani. Egy a sok érthetetlen, őrültségek közül, amit az emberek a földfelszínén elkövethetnek egymás ellen. Minden szereplő a helyén van. A nem gondolkozó sokaság. Pilátus, aki bele van helyezve a római jogba.  Jézus, aki bevallja az igazságot önmagáról, így került ebbe a bagatell ügybe. Egyszerű lett volna neki ezt visszavonni, Júdás is ezért csodálkozott, mert ha hallgat Jézus nem tudtak volna semmit bizonyítani ellene. Nem találtak Benne semmi rosszat, mert nem is volt.

Az életünkben is megy minden a maga útján, és nem tudunk ellene semmit tenni, még ha az igazságot is kezdenénk kiáltozni. A folyamatokat nem lehet megállítani, az emberi butaságokat. Csak kilépni lehet belőle.

Jézus nem egy véletlen balesetben halt meg, hanem bevégezte a küldetését, mégha jogilag ilyen bagatell ügyben is halt meg. Annak a fényében, amit ő a haláláról mondott, az Úrvacsora szereztetésében, az Ő halála értelmet nyer.

Jézus jelenléte, ami gyógyít. Ahogy az életünkben az értelmetlen butaságokban benne vagyunk, adjon az Úr nekünk kilépési lehetőségeket. Lássátok meg, találjátok meg, hogy nem értelmetlen a ti létetek, akárhol vagytok. A mindenek felett való értelmet találjátok meg, éppen ebben az értelmetlen múlandó világban. Találjuk meg benne magunknak Krisztust. Nekünk Ő az igazság, az élet, az út mindaz, amit állított magáról.


Mt 26,6-26,68Igehely: Mt 26,6-26,68
Meghallgatható: itt
Időtartam: 36,56

Jézus életének végén összesűrűsödnek az események. Az evangélium súlypontja idehelyeződik. Az evangélista-író ezzel is nyomatékosítja: Jézus életében az utolsó napjai voltak a leglényegesebbek, sőt az utolsó órái. Megváltásunk szempontjából ezt mi is így látjuk.

Megtörténik a temetésre való felkenetése. A tanítványok nem így gondolták, ők Isten Országának építésére akarták fordítani minden pénzüket. Jézus teológiáját akarták elkezdeni. Hittek benne. Nem értették még, hogy Jézusnak be kell végeznie a küldetését. Nem is érthették, hogy Jézus halála mit szolgálna.

Vajon Júdás fejében mi játszodhatódott le? Talán már nem hitt Jézusban? A temetésére való felkészülésben elveszítette a hitét? Nem tudnak mit tenni a tanítványok Jézus bejelentésével. A 11 tanítvány passzívvá válik, vár, Júdás aktívvá válik. Nagy lépéseket tesz, a főpapokhoz megy, és keresi az alkalmat, hogy elárulja Jézust.

Jézus egyszer mondta el, Júdásnak, és Péternek is. Elmegy a fülünk mellett, ha csak egyszer mondják, azonban, ha egy esemény történik utána, akkor fontos lesz az az utolsó elhangzott mondat.
A tanítványok elalszanak, mert, ha az ember túlterhelődik idegileg, nem tudja feldolgozni, ami vele történik, fáradt lesz. Jézus mindvégig tudta miért jött erre a Földre. A tanítványait is felkészített erre. Ő ezért jött, amit az Utolsó-vacsorában elmondott, hogy sokakért meghaljon a bűnök bocsánatáért. A tanítványok nyilván gondolkoztak ezen, nagyon mélyen bennük volt.

Ennek így kell történnie. Így kell beteljesednie az Írásoknak, ahogy Jézust elfogták, ahogy Jézust kihallgatták, ahogy Jézussal bánnak. Nem arról van szó, hogy Isten nem elég erős, hogy megmentse Őt. Jézus lecsitította a tanítványait, hogy ne legyenek erőszakosak, ők mivel más lehetőségük nem volt, elfutottak. Tehetetlenségből született menekülésre kényszerültek.

Hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, de nem találtak.  A főpap kényszeríti, hogy tegyen vallást magáról. Jézus megteszi, és ezzel Ő önmaga ellen tesz tanúvallomást, - így ezzel elítéltette önmagát - és így adták halálra. Jézus megmondja: Ő a Krisztus. Ez a kijelentése az egész világot megrengeti. Akkor, ma, és a jövőben. A mi megvallásunk is, hogy Jézus a Krisztus, erre még ma is mozdulások történnek. Nem tudhatjuk, mikor, kire van hatással. Ha kimondjuk az igazságot, megrendíti a világot.

Hatásos lehet ez a felvétel, lekopogott a szomszéd.   Ezért gyorsan abban is hagytam. Mégis csak csöndben suttogva kell beszélnem, hogy a világvégére is eljusson.


Mt 24,45-26,5 Igehely: Mt 24,45-26,5
Meghallgatható: itt

Időtartam: 33,41

Mostanában az elengedés és a szeretet elfogadását, párhuzamosan kell megélnem. Újratanulom és közben újramonitorozom – évek múltán - magamat a mindennapok során. Mit jelent a tehetetlenség a szociális munkában?

Itt a szociális munkámról gondolkoztam egy kicsikét.

Ki az okos szolga? Ha kiégtünk, a lelki-szolgálatunkban, ha ilyenkor hátravonulunk, hogy távolságot tartsunk, az nem bűn. A bűn az lenne, ha visszaélnénk a hatalmunkkal, mint a példázatban, hogy részeges lett a Megbízott. Az ember személyiségében mindig lesznek csapdák, hogy csalódjunk önmagunkban. Mert, hogy ha ezeken keresztül megyünk és sikeresen kijövünk, - az ÚR visszaállít minket, megdicsőült módon - ezek által leszünk jó szakemberek. Isten azt akarja, hogy jól szolgáljuk Őt. Tehát ilyen munkában fog találni minket az Úr, hogy törekszünk az egyensúlyra az életünkben.
Saját magunkra is kell időt szánni. A tíz szűz példája mutatja. Imádkozással. Az Úrral való közösséggel. Így lesz elegendő olajunk.

Mikor láttunk téged Uram? Ilyennek-olyannak? Mikor, mikor? Akkor, amikor a munkából haza felé mentünk. Amikor jöttél-mentél. Akkor láttad a szükséget. Hogyan reagáltál rá?
Jézus az életét adta értünk, Ő a Megváltó, a Messiás, ilyen nagy szavakat intézett hozzánk, hogy nem láttuk meg Őt a szenvedőkben, vagy, hogy megláttuk Őt. Nyitva van a szemünk, vagy nincs nyitva a mindennapjainkban? Lássuk meg Őt mindenkor.


2017. május 7., vasárnap

Mint szarvas ...Ma a gyülekezetünkben a záróének.
Olyan szép volt, most így anyák napján, eszembe jutott, amikor hangosan énekelni kezdtem, a kórházi folyosón zengett gyermekem születésnapján. De az nem az az ének volt, ... mert akkor a Mint szarvas hűs vízforrásra énekeltem. Hanem, amit ma énekeltünk Mint szarvas a hűs folyóvízhez című volt. Ezt a feldolgozást még soha nem hallottam. Ma a gyülekezetünkben sírni kezdtem, mert ... mert Ő rám talált, és megfordult a világ, ... és bármit megtennék, hogy házába maradjak.
Ez az ének nyitó és záró gyermekem születésnapján. Ajándék. Anyák napjára nekem tőle.
Köszönöm neki, hogy eljött ma velem az Istentiszteletre.

Keresni kezdtem az interneten, hogy megosszam veletek. Gyönyörű ének. Azt sajnálom, hogy a magyar zenei vallási előadások internetes feltöltése még sajnos nem profik technikailag. Bár adná az Úr, hogy valaki erre elhívást kapjon, hogy magyar anyanyelvünkön is széles körben szuper jó minőségű feldolgozásban elkészítse énekeinket.

Azok közül, amit meghallgattam, azok közül ez volt a legszebb feldolgozás, köszönjük a készítőknek:2017. május 6., szombat

Mt 23,37-24,44


Igehely: Mt 23,37-24,44

Meghallgatható: itt

Időtartam: 49,58

A kommunikációt kicsit folytatva, megértettem, hogy azokhoz kell ingyen szólni az Igét, akik hallgatják, és cselekedni kívánják. Jézus a farizeusokat megfeddte, ítéletet mondott rájuk. Ebben az igeszakaszban Jézus az utolsó időkről beszél, amely azt mutatja, hogy egymás mellett párhuzamosan két evangélium fog futni. Az egyik az igaz, a másik a hamis. Jézus figyelmeztet minket, hogy éberek legyünk. Amikor látjuk, hogy nemzet-nemzet ellen támad, természeti katasztrófák, nagy csillagászati események történnek, az már azt jelenti, hogy Jézus az ajtóban áll. A mai időszakunkról azt gondolom, ez még a vajúdás ideje, amikor még csak halljuk a rossz híreket, de még nem igazán tapasztaljuk. Ettől függetlenül, vagy épp ezért, a nyugalmi időszakunk a felkészülés, és a jó cselekvés ideje. Most van nappal, most tegyük a jót, mert ettől függ az üdvösségünk.


2017. május 5., péntek

Mt 22,41-23,36Igehely: Mt 22,41-23,36

Meghallgatható: itt

Időtartam: 49,30

A kommunikációról elmélkedtem egy kicsit. A szomszédok semmiképp ne halljanak, csak a hegytetőkről, és a háztetőkről. 😊

Az atyai normák értéktelenné váltak a második világháború után. A történelmünk során talán nem is volt még ekkora trauma az emberiség egészére nézve. Ez a veszélyeztettség, ami elindított minket, a kommunikáció új útjainak kiépítésének szolgálatára. Az új utak keresése hordozza magában a gyógyítás lehetőségét is. Ez, amiből egészet kell építenünk, ennek a folyamatnak mindannyian részesei vagyunk. A közösség, mint fogalom megvalósítása.
A meg-nem értés kommunikációs zavara a legkínzóbb emberi konfliktus egyike.

A sikeres kommunikáció a Szentlélek egyik legnagyobb csodája.

Jézus itt az igeszakaszban a farizeusok ellen beszél. Farizeusok nem értették Jézust, amikor kérdést intézett hozzájuk. Jézus kemény beszédben ítéli meg őket, bűneikért.

Ti mindnyájan testvérek vagytok. Mit jelent ez számomra? Kicsit beszélek arról is, miért ez a blog címem.


2017. április 29., szombat

Mt 22,15-40


Mt 22,15-40
Meghallgatható: itt

Időtartam: 25,28 perc

Először is hálaadással imádkoztam azért, hogy visszakapom a barátaimat a legmesszebb vidékekről.
Az adópénz. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Kiéi vagyunk mi emberek? A szabadságot, ahogy gondolkozhatunk, élhetünk, ezt a szabadságunkat Isten adta meg. Isten és emberek között a különbség, hogy emberek korlátozni akarják egymást, Isten szabaddá tesz. Istené minden, neki nincs szüksége semmire tőlünk. Ő csak azt kívánja, hogy szeressük Őt.

Életünk célja, hogy a szeretetben kiteljesedjünk, elérve a legmagasabb fokára.


UI: köszönöm az utólagos értesítést, hogy ez a nagyon fontos rész, véletlenül kimaradt a bejegyzéseimből.
 


2017. április 28., péntek

A harmincötödik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 35.


Holnap kellett volna bejegyeznem, hiszen holnap érkezel meg(?), de ma kezdődött el. A 6-6-9.
"Egyedül megyek tovább, és még Valaki mással." Ahogy a Nagy Bölcs Erdei Manó mondta.

Testvérem!
Isten vigyen Grúziába!Vigyázz magadra! Vigyázz a könnyeimre.


"Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek! Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, ... nem fogják örökölni Isten országát" I Korinthusi levél 6,6-9


2017. április 26., szerda

Blog statisztikám


Egy kis beavatás. Meghallgatható: itt Azért nem annyira unalmas. Talán érdemes meghallgatni. Tettem bele ínyencségeket. ☀


Mt 22,1-14Mt 22,1-14
Meghallgatható: itt
Időtartam: 24,56 perc

Röviden imádkoztam egy fáradt nap után. A menyegzőre való meghívás feltétele, hogy Istent szeressük és parancsolatait megtartsuk. A 10 parancsolatban foglaltatik az esszencia, hogy a Mennyek Országában maradjunk. Ez a házirend. A Biblia üzenete a parancssora: szeresd Istent és tartsd meg parancsait.
Mindig az igazság mellett állj ki, hogy a mennyei király menyegzőjén ott lehess.

Egy kis aktuál politikával fűszerezve.Mt 21,18-46Mt 21,18-46

Meghallgatható: itt
Időtartam: 33,03

A fügefa és a szőlőmunkások is Izrael vallási előjáróira utal. A Kő Jézusról és mirólunk, akik hívve Jézusban, belefoglaltattunk. Felismerték ezeket az üzeneteket a főpapok és el akarták fogni Jézust, hogy megöljék.2017. április 21., péntek

Mt 20,20-21,17


Igehely: Mt 20,20-21,17
Meghallgatható: itt
Időtartam: 27,10

Tisztánlátásért imádkoztam, hogy meglássuk az igazságot.

Kiihatják a tanítványok azt a poharat, amit Jézus? Igen. De nem az Ő dolga, hogy megmondja ki üljön az ő jobb vagy bal keze felől. Ez azok dolga lesz, akiknek elkészítette a mennyei Atya. Ez nem a predesztinációról szól, hogy eleve el van rendelve. Mindenkit a szabad akarata alapján kiválasztott, együttműködik velünk. Így testvérek vagyunk a szolgálatban, egy ügyért. Ránk bízta, hogy eldöntsük, ki nagyobb közöttünk. Az alapján ki mennyit vállal fel, megítéljük a helyünket. Megtaláljuk-e a helyünket, ahová az Isten jelölt ki, hogy szolgáljuk testvéreinket?

Ahogy visszanyerték a látásukat követték Őt.

Jézus Jeruzsálembe vonul. Dávid fiának hívták, tehát királyként tekintett rá a nép.
Származhat valami jó Názáretből? A kicsinyekhez jött az Úr Jézus.
A szívünket meg kell tisztítani, hogy Isten Szent temploma legyen.
Jézussal egyenrangúan beszélnek a főpapok, kérik, hogy ne engedje, hogy királlyá avassa a tömeg. Jézus így válaszolt: hallom – értem, - képben vagyok. Emiatt még inkább haragra gerjedtek a főpapok.

Lássunk, hogy hová megyünk.

UI: egy szamár a csikójával

Mt 20,1-19


Igehely: Mt 20,1-19
Meghallgatható: itt

A munkásokkal előre megegyezett a gazda, hogy naponta egy dénárral fogadja fel őket, a később felvett munkásoknak csak azt mondta, ami jogos azt adom meg. Tehát az utolsók nem tudhatták mennyit kapnak, mi a jogos? Itt egy szociális – munkanélküli – ellátást láthatunk, azokban, akiket a legkésőbb vett fel dolgozni egy órára. Az elsők tudták mennyit fognak kapni, az utolsók nem tudták. Az utolsók nagyon örülhettek, mert zsebpénzre számítottak ehelyett egy egész napos munkabért kaptak. Jézus olyanokat is meghív az Ő országába, akik az utolsók utániak. Jézus Igéje a legrászorultabbnak szól, akik legkésőbb hallják meg, de ők is bejuthatnak így a mennyek országába.

Jézus Izrael elveszett juhaihoz küldetett, akit átadnak a pogányoknak. Ezzel utalt arra, hogy az Ő saját közössége kiveti magából, bár azokat, akiket meg kellett találnia megtalálta, senki sem veszett el azok közül. Itt utal arra, hogy Ő az Ő közösségén kívül fog meghalnia.

Hogy lehet felkészíteni bárkit is arra, hogy meg fog halni? Hogyan készíti fel Jézus a tanítványait, a halálára. Jézus nemcsak flegmatikusan jövendölget, hanem konkrétan elmondja, hogyan fog meghalni.

2017. április 20., csütörtök

Mt 19,1-30


Igehely: Mt 19,1-30
Meghallgatható: itt
Időtartam: 32,19

A házasság. A férfi szerepe óriási egy nő életében. Régebben gazdasági okai is voltak, hogy a férfi kezességet vállaljon a nőért, ha feleségül vette. Ma már azonban a nők önálló létfenntartást tudnak elérni, ami jó is. A házasságnál egy olyan szerződésről van szó két ember között, amit nem lehet felbontani, esetleg közös megegyezéssel, vagy mert az egyik fél kilépett belőle, egy harmadikkal. Itt is megmutatkozik a szavak és ígéretek komolysága, hogy igenünk legyen igen. Vagy ne mondjunk semmit. Amit esküvel fogadtunk, akár halálunkig, akkor ahhoz hűségesnek kell lenni. Ha megromlik egy ilyen szövetség mind a két félnek dolgoznia kell rajta, hogy helyreálljon. Ennek a szövetségkötésnek szellemi vetülete is van. Isten asztalán van. Jézus említi, hogy a Mennyek Országáért valaki alkalmatlanná teheti magát a házasságra. Ilyenkor az Igehirdetésének szövetségére ’házasodik’.

Bármi, ami elválaszt Isten szolgálatától, még ha oly nagy és nemes is, mint apánk, anyánk, gyermekeink, házunk, mindaz, ha akadályként emelkedik fel, az Isten szolgálatunk előtt, akkor hagyjuk el. Fájdalmas döntés, jutalmunk százszoros lesz, megörököljük az örök életet. És bár földi életünkben tekintélyünk ugyanúgy áll Isten előtt, de nem lett nyilvánvaló az emberek előtt, hiszen az apostolokat is, szegényen, bűnösökként végezték ki, azonban Jézus, amikor visszajön maga állítja helyre az igazságot, trónszékre ültet minket, megmutatja, hogy hol volt és van a helyünk.


Mt 18,15-35


Igehely: Mt 18,15-35
Meghallgatható: itt
Időtartam: 18 p 48 mp

Ez a rövid rész a szeretetközösségen belüli szabályozásról szól. Azokról a tagokról, akik negatív hatással vannak. Leginkább vezető, vagy pozícióban lévők felé nem tudjuk ezeket a szabályokat alkalmazni. Pedig mi is tekintélyek vagyunk Isten előtt. Mindannyian elhívott szent papság része.
Fel vagyunk arra ruházva, hogy ezt a leírt szabályt alkalmazzuk, ha zavar keletkezik a közösségben.

Közösségeinkben ez az érvényes, hogy ha ketten egyetértünk, közösségben, vagyis kapcsolatban vagyunk. Ezt a létrejött kapcsolatot nincs semmi, ami meg tudná bontani. Ezért bármit kérhetnek, megkapják.

Megbocsájtásról. Mindig maradjunk alázatban, mert nekünk magunknak is Isten sokat bocsájtott meg. Sokkal többet nekünk, mint akárki bármit ellenünk elkövethetne. Ezzel a tudattal álljunk hozzá testvéreinkhez.

2017. április 18., kedd

Mt 17,24-18,14


Igehely: Mt 17,24-18,14
Meghallgatható: itt
Időtartam: 34 perc

Mi, Isten gyermekei szabadok vagyunk. Felette állunk a törvényeknek, mert betöltöttük azokat. Mennyei időben is felette állunk a világi törvényeknek. Nem e világban élünk. Életünk mögött lévő tartalmat mi töltjük be azokkal a kapcsolatokkal, amit, ahogy megélünk.

Templomadó befizetése. A templom működtetése, gazdasági célokat is szolgált. És bár noha felette állunk ennek is, hiszen ennél jóval többet teszünk a világ jobb sorsáért, Isten maga gondoskodik, hogy ezeket a világi kötelezettségeinket is megadhassuk.

Ki a nagyobb a Mennyek Országában? Jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Egy felnőtt ember is lehet kicsiny, ha hitében éli meg Krisztust. Ilyen formán jóhiszeműségben élünk a világban, emberekkel, munkahelyünkön. Ez több mint naivság, és nem is az. Ez bizalom, hit, remény, biztonság, ha ezt bárki kihasználja bennünk, és megbotránkozunk miatta, jaj annak az embernek, Jézus mondja. Szabaduljunk meg azoktól az emberektől, akik megbotránkoztatnak.


2017. április 16., vasárnap

Mt 17,1-23


Igehely: Mt 17,1-23

Meghallgatható: itt

Jézus a megdicsőülés hegyén. Mit és hogyan kérjünk az Úrtól? Ki Jézus?


2017. április 14., péntek

Mt 16,21-28


Igehely: Mt 16,21-28
Meghallgatható: itt

A kulcsot a vállunkon hordjuk, oly hatalmas az. Látható. Ez az, amivel bejutunk a Mennyek Országába. Krisztus a kulcs. Kövessük ŐT!

2017. április 13., csütörtök

Mt 16,13-20

Igehely: Mt 16,13-20
Meghallgatható: itt

Időtartam: 4 perc 26 másodperc

A kulcsok. Egy háznak vannak kulcsai. Bejárása csak annak van, akinek felhatalmazása van erre. A felhatalmazás a kulcs. A kulcs-átadás előtt megköttetik egy szerződés. Milyen kulccsal lehet bemenni a Mennyek Országába? Egyedül Jézus vére által. Ez, amit Péter felismer: Te vagy a Krisztus! - Te vagy a kulcs.

UI: Szeretettel Ankarába.


2017. április 10., hétfő

Mt 15,29-16,12


Igehely: Mt 15,29-16,12
Meghallgatható:
itt

Vagyunk-e abban az állapotban, hogy Valaki szeret minket? El fog-e minket a magabiztosság érzése? Miközben körbevesz minket egy pszichopata világ? Tanácstalanok vagyunk. Azt kívánom magunknak, hogy lehessünk erős oszlopok ebben a világban. Rengeteg ember ment Jézushoz, és Ő meggyógyította őket. Jézus a Mennyek Országának küldötte, vezetője. Bizonyságát adta annak, hogy milyen hatalmas erővel van jelen a Mennyek Országa. A csodái által jelét adta, hogy jelen van. Ha Vele vagyunk, Ő a támaszunk. Nem fogunk éhezni, és másoknak is tudni fogunk adni. Ő általa folyamatosan adni, és adni tudunk. A farizeusok és szadduceusok kovásza nem keleszti meg a kenyeret, nincs általa növekedés Isten Országában. Az ő tanításuk által nincs növekedés. Jézus által a hét kenyérből négyezren laktak jól. Mert megnövekedett. Törekedjünk arra, hogy megértsük Jézust. Mutassa meg az életünkbe, hogy hol kellenek áttörések, hogy növekedni tudjunk. Hogy a szűklátókörűségünkből ki tudjunk törni, és lássunk, hogy ezáltal másokat is taníthassunk. Isten Igéje élő, mozgó, ami által együtt kell mozognunk. Nem merevedhetünk bele a saját kis dogmaigazságainkba sem. Jézus folyamatosan tanítani akar minket. Jelenleg is. Mozogjunk együtt Vele. Legyünk az Ő tanítványai.


Mt 15,1-28


Igehely: Mt 15,1-28
Meghallgatható: itt
Időtartam: 36 perc 15 másodperc

Képmutatók és tiszta szívűek közötti különbségre mutat rá itt Jézus, hogy ha Jézus mellett vagyunk, meggyógyít minket és látni fogunk.
Jézus megtalálta Izrael elveszett juhait, bevégezte küldetését. De itt van egy jelenet egy nem zsidó származású asszonnyal, aki által megmutatta, hogy ő erre a zárt Mennyek Országába is ajtót nyitott.
Annyira erősnek tűnik Jézus, a kánaáni asszonnyal szembe, ami által megértjük azt a felhívást, hogy Jézus betölti a küldetését.
Szoros és zárt a Mennyek Országának közössége a tiszta szívűek közössége, ami végtelen és örök, mint Isten örök szentsége. Van betérési lehetőség Isten Országába.


2017. április 6., csütörtök

Mt 14,15-36


Igehely: Mt 14,15-36

Meghallgatható:
itt

Időtartam: 17 perc 45 másodperc

Jézus olyan helyen élt, ami félig maffiózó állam volt. Sok beteg volt. Nem volt egészségügyi, szociális hálózat, jólét. Nem volt jó gazdasági állapotban az ország. Éppen egy nagyon nyomorúságos korszakában volt, ami nagyon hasonlít a mostani magyarországi állapotokra. Sokan hatalmaskodtak a népen, kegyeskedőknek látszottak, de nem voltak azok. Egy ilyen ország-vezetés, bukást okoz annak a népnek. Az ország-vezetésnek mindenkor meg kell, hogy őrizze a népét egészségben, jólétben. Jönnek háborúk, tragédiák, nem múlnak el nyomtalanul, ha nem jól kezelik, ha nincs stratégia a túlélésre, akkor felszámolódik az ország.

Jézus körül szükséget szenvedtek az emberek. Sok embert jelent az ötezer. Nagy volt a baj. Csodára volt szükség. Egy egyszerű kenyérre és halra, egyszerű vacsorára. Nagy volt a nyomor. Mi magyarok mikor fogjuk ezt kimondani?

Genezáret tó partján felismerték Jézust ezért vitték oda a betegeiket. Viszont Péter a tanítványokkal nem ismerték meg Jézust. Péter kétkedéssel fogadta. Elindult Péter, mert Jézus parancsolt, de amikor Jézus átadta a lehetőséget, hogy Péter felismerje Őt, akkor Péter elkezdett süllyedni. Kevés az, hogy ismerjük Jézust, hiszünk-e Benne? Hiszünk-e Benne, hogy képes megtartani? A tóparton lakók felismerték és nem kételkedtek, a tanítványok viszont a hajóban kételkedtek. Ők akkor ismerték fel, hogy Ő Isten fia, amikor elült a szél.

Higgyünk Jézusban, hogy körülöttünk el tudja csendesíteni a szeleket.

2017. április 5., szerda

Mt 14,1-14Nem akarok nagyon sietni, mert látom, hogy szépen lassan, nagyon rendesen, végighallgatjátok folyamatosan. Úgyhogy a felvételek készen vannak, de kicsit várok, a feltöltésükkel, mindenkit bevárunk.

Mai esti anyag:

Igehely: Mt 14,1-14
Meghallgatható:
itt

Idő: 4 perc 06 másodperc

Tanuljunk Jézustól. Gyászunk ellenére – a megfelelő gyászidőszak letelte után – folytassuk szolgálatunkat. Helye van a gyásznak. Jézus megszánta az embereket, mert gyógyulásra van szükségük. Felül kellett emelkednie szomorúságán, hogy az Istentől kapott szolgálatát betölthesse. Kövessük Jézust ebben is, tegyük példáját.


2017. március 30., csütörtök

Mt 13,44-58Igehely: Mt 13,44-58
Meghallgatható:
itt

Igaz gyöngy. Aki szép gyöngyöket keres és talál, az, ami szemét azt veszni hagyja. Ami igaz és értékes ahhoz ragaszkodik. Mivel kötődik hozzá, értékes neki. Így van ez Istennél is. A Mennyek Országa tele igaz gyönggyel, értékes emberekkel, megfizethetetlen. Isten maga változtatott meg minket a maga képmására. Köszönjük meg Neki.


2017. március 29., szerda

Mt 13,24-43Igehely: Mt 13,24-43
Meghallgatható:
itt


Konkoly, az ellenség tette. A gonosz fiai, akiket Isten az utolsó nap kévébe köti, és megégeti. A búzát, az Ő gyermekeit, az Atya magához gyűjti a Mennyek Országába. Mennyek Országa jelen van, most a földi világunkban is. Benne vagyunk és az is bennünk van.

Istennek van ellensége a földön, aki tudja végezni munkáját akadálytalanul. Nem mindegy, hogy búzák vagy konkolyok vagyunk.

A Mennyek Országa meg tud hatalmasra növekedni, mint a mustármag, ahogy a kovász megkeleszti a tésztát.

Példázatokban mondta el ezeket Jézus, hogy a titkokat elmondhassa, akinek van füle meg fogja érteni.

2017. március 28., kedd

Mt 12,46-13,23Igehely: Mt 12,46-13,23
Meghallgatható:
 itt


Jézus anyja és testvérei: az Ő tanítványai.

Nem voltak mélyen a földben: amikor nem fogadjuk úgy be Isten Igéjét, hogy áthassa az életünket gyökerestül. Ha tövisek közé esik Isten Igéje, akkor nem gyomláltunk az életünkbe a megtérésünkkel együtt, hanem úgy hagytuk magunkban a bűneinket, akkor meghagyjuk a töviseket, amely megfojtják Isten Igéjét. Ha ellenben áthatja az életünket Isten Igéje, és megtisztítjuk önmagunkat bűneinktől elfordulva, akkor mennyei gyümölcsöket termünk.

Ha nem értjük meg (nem akarjuk megérteni), hogy Jézus milyen fontos dolgokról beszél itt, akkor az ördög nem is fogja engedni, hogy megtelepedjen szívünkben a jó. Aki hallja és érti az Igét (cselekszi) az terem sok gyümölcsöt.

2017. március 27., hétfő

Köszöntés


Köszöntöm új követőmet.
😊
Az énekesnőről,
(születéskori neve Bat Sheva’ Ofra Haza Bat Shoshana / Yefet Haza; Tel-Aviv, Izrael, 1957. november 19. – Ramat Gan, Izrael, 2000. február 23.) izraeli énekesnő.

Nagyon valószínű, hogy a zene történelmében neki volt a legtöbb harmonikus felső felhangja – néhány dal esetén egyenesen 32-t ért el, mint például az 1988-as Shaday nevű albumának Love Song című számában.

A többnyelvű Haza képes volt rá, hogy hagyományos és kommerszebb éneklő stílusok között váltson anélkül, hogy kockáztatná a hitelességét. A zenéjében vegyítette a keleti és nyugati hangszerelés elemeit. A siker nem maradt el Európában és Amerikában sem; énekeskarrierje alatt sok platina- és aranylemezt gyűjtött be.

Karrierje korán elkezdődött. Tizenkét és fél évesen Haza csatlakozott a helyi színházi színtársulathoz, és Bezalel Aloni menedzser felismerte kivételes énekesi tehetségét. 19 évesen már ő Izrael pophercegnője, és a zenei újságírók a „Kelet Madonnája”-ként emlegetik.

1987. február 3-án Haza túlélt egy katasztrófát egy Cessna repülőgépben az izraeli-jordániai határ közelében. Ettől fogva, mint azt nemegyszer kijelentette, meggyőződésévé vált, hogy Isten vele van, és küldetése van a világban.

1990-ben Haza visszautasított egy ajánlatot, hogy turnén Michael Jackson előénekese legyen.

1994. április 7-én Haza repülőgépének egy villámcsapás miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Temetésén hatalmas tömeg volt jelen a tel-aviv-i temetőben, amely Jichák Rabin búcsúztatása után a legnagyobb volt az országban.

Miután Haza halálát bejelentették, a rádióállomások megszakítás nélkül az ő zenéit játszották, és Ehud Barak miniszterelnök kulturális kiküldöttként dicsérte munkáját, miközben megjegyezte, hogy Ofra az izraeli sikertörténetet is képviselte: „Ofra kiemelkedett a Hatikvah nyomornegyedéből, hogy elérje az izraeli kultúra csúcsát. Jelet mutatott mindannyiunknak”.

(Forrás: wikipédia)

Mt 12,1-45


Igehely: Mt 12,1-45
Meghallgatható:
itt

Nem mindenki megy be a Mennyek országába, aki azt mondja: Uram, Uram, … és ördögöket űz. Hanem aki jó – erényekkel – cselekedetekkel éli a hitét. Az Úr Jézus mellett megjelennek a bűnök, kalásztépés formájában, de az Úr helyén kezeli a bűnöket, kalásztépést, gyógyítást szombaton. Az irgalmasság előrébb való. Szabad jót tenni szombaton. Jót! Ellenben Jézus mellett nem lehet luxus bűnözni, mert azzal a határát súroljuk a Szent Lélek ellen való vétségnek. Ha azt mondanánk: Jézus minden bűnt megbocsájt, és ezért bűneinkben maradunk, akkor Jézus bűntörlő váltáságát gyalázzuk meg. Mostanában ilyen a kegyelem-tan sok keresztény közösségben, így fogják fel: pl azt mondják a homoszexuális hívőknek: ’jól van dolgod, ne kárhoztasd magad. Nem bűn a homoszexualitás. Jézus szeret téged.’ - A Biblia egyáltalán nem ad felmentést a bűnök alól. Jézus szerezte nekünk a bűnbocsánatot, de ha ezzel visszaélünk, és bűneinkben maradunk, megcsúfoljuk Őt és Szent Lelkét.

Ne adjunk magunknak felmentéseket. Isten Igéjének hirdetése és az ehhez kapcsolódó életszentség a cél.

Világuk hétszer gonoszabb lett. Ebben az állapotában van. Kevés az igaz hívő, aki igazán hiszi és cselekszi Isten igazságát.

2017. március 26., vasárnap

Mt 11,16-30


Igehely: Mt 11,16-30
Meghallgatható:
itt

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, és megnyugvást kap lelketek – szól Jézus. És mennyire így van! Ha megtanulunk Jézus alázatával és szelídségével élni, egy belső örök megnyugvásunk lesz. Ha elfogadjuk, hogy így vagyunk, itt vagyunk ebben a helyzetben, akkor az ő igáját vesszük fel.

Az Ő szerinte való élet: egyszerű. Ha egyszerűek vagyunk, és hallgatunk Isten Szavára, és cselekedjük, akkor olyanok vagyunk Isten előtt, mint a jó föld, amibe mennyei magokat vethet. Olyan képességeket kapunk Tőle, vagy növekednek fel bennünk, amit Isten a maga hasznára használhat. Egyszerűből tesz minket különlegessé, mennyei áldásaival.

Minden jó adomány Istentől való. Ha megtérünk Isten minden képességünket megújítja, mennyei használatra.

Az Iga itt jelent egy szolgálatot is, amit megtérésünkkor kapunk. Ez egy boldogságos szolgálat lesz.

Maga a megtérés a legnagyobb csoda. Főleg, ha valaki úgy tér meg, hogy nem lát csodákat, csak Isten Igéjét hallja. Az én életem is a megtéréskor, életbizonyosságot kapott, ez a megnyugvás lelkemnek. Egy évig úgy éreztem magam a megtérésem után, mintha közvetlenül Isten ölelésében lettem volna.

A megtérése után az ember minőségileg más életet él. Építő kapcsolatokat kezd építeni. Biztonság érzete van Istentől.

Az Ő Igája jó, érdemes Reá bíznunk magunkat.

2017. március 20., hétfő

Mt 10,1-11,15

Igehely: Mt 10,1-11,15
Meghallgatható: itt

Végül 55 perc lett. Szerintem érdemes meghallgatni. A szerző ajánlásával. 😊

Jézus a tizenkét tanítványának olyan hatalmat adott, ami Önmagánál is megvolt, mint Messiásnál. A tizenkettőt név szerint hívta el és küldte ki őket, hirdessék: Elközelített a Mennyek Országa. Közben gyógyítsanak, halottakat támasszanak és szabadítsanak. Ingyen kapták, ingyen adják.

Sajnos mostanában nagy biznisz volt a gyógyítás ajándékával meggazdagodni. Ez nem biblikus. A régebbi ébredési mozgalmaknál nem gazdagodtak meg a tanítók Isten kegyelmi ajándékaiból. A XX. századi „jóléti evangélium” nagy átverés volt. Sok szegény embert átvertek vele, azzal a tanítással, ha adsz az Úrnak az Ő felkent tanítójának a perselyébe, akkor gazdagon visszakapod Istentől. Mások kárára gazdagodtak meg ezek a tanítók. A tanítóknak ingyen kell tanítaniuk, ingyen gyógyítaniuk, helyreállítani az életet. A megbotránkozások miatt sokan elmenekültek az országból is. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat.

Annak idején a tizenkét tanítványnak mondta el Jézus, de ránk is vonatkozik. Minden Isten gyermeke, mindannyian misszionáriusok, ki vannak küldve. Nem lehet megkülönböztetni magamat, hogy rám ez nem vonatkozik. Az egész életünkkel demonstráljuk Jézus Krisztus. Azért vagyunk kiküldve, hogy gyógyítsunk, ahol befogadnak minket. Egy munkahelyen is missziós küldetésünk van. Ha nem fogadnak be, tovább kell mennünk.

Üldöznek majd Jézus nevéért, ilyenkor meneküljünk. Ha viszont elkapnak, akkor Isten Lelkére kell bíznunk mit szólunk. Az üldözés folyamatosan megtörténhet velünk bármikor a történelem során. Már eddig is jó-néhányan meghaltak Jézusért, a hitükért, és sajnos a mai napokban is a világ számos táján.

Nyilvánvaló hogy Belzebúb fiai megtehetik ezt velünk, de a lelket nem ölhetik meg, nekünk Istent kell félni. Ez a legelső parancsolat: Féld Istent. Minden le fog lepleződni.

Ha Isten, aki szent, jó és szeret minket és megengedi, hogy ilyen módon kiszolgáltat minket, akkor emögött kell lennie valaminek: Atyátok tudta nélkül nem történik semmi. Én nem értem Uram miért történik, de te tudsz róla, bízom Benned.

Aki nem vállal fel engem, az nem vállal fel. Azzal ez kölcsönös. Az Atyával is így vagyunk. Ha mi felvállaltuk Istent, természetes, hogy Ő is fel fog vállalni minket.

Nem méltó Jézushoz, aki döntésében nem Jézust választja. A döntési jog a miénk. Ha valaki felnőtt fejjel a családja ellenébe dönt Jézus mellett, az egy tudatos átgondolt hitrendszerből dönt. És aki itt ezért elveszíti az életét, mert abból a családból ki lesz tagadva, viszont Jézusban megtalálja az életét. Ő méltó Jézushoz. Mindig minden korban nehéz volt ezt a döntést meghozni. Most is nehéz. Jézus neve egy választóvonal az életünkben.

Mindazok, akik pozitívan álltak hozzám és befogadtak a szívükbe, azok megkapták jutalmukat, én magam is láttam ezt működni. Automatikusan áldást kaptak, azért a viszonyulásért, ami felém megnyilvánult, abban a tekintetben, hogy Isten Igéje nálam van. Ők jutalmat kaptak. Sőt kértem is áldja meg őket az ÚR. Láttam is ezt. Akik nem fogadtak be, (Isten Igéjét) azokért imádkoztam, hogy Isten kegyelmezzen rajtuk, ne bocsássa rájuk azokat az átkokat.

Jánosnak azokat az ismérveket mondta el Jézus, amiről a Messiást fel lehetett ismerni. Boldogok, akik nem botránkoznak meg az Úr Jézusban.

János volt Illés, akinek el kellett jönnie a Messiás előtt, aki érti értse. Aki olvasta akkoriban az Ószövetséget, eszerint várta a Messiást. Az újszövetség Jézus által a kezünkben van. Jánosig prófétáltak Jézusról, Jézus utántól egy új korszak van, egy új szövetség, amiről nincs írva, csak az van, amit Jézus maga elmondott, azzal kell megelégednünk. Nincs több kijelentés. Vér által van szerezve az üdvösség. Kiválóbb szövetséget kötött velünk Isten, mint a törvény, mert Isten Lelke által kötetett. Ezért van az a furcsaság, hogy aki Jézus vére által üdvözül az nagyobb, mint egy ószövetségi próféta.

Miért hallgatsz egy olyan embert, aki nem celeb? Azért mentek ki Jánoshoz, hogy meglássák önmagukról a valóságot, hogy Isten szemében mi a valóság: bűnösök vagytok, térjetek meg. Jobban szeretjük hallgatni azokat az embereket, akiknek közük vannak a valósághoz és Isten Országához, és ezt együtt látják, mert tanulni akarunk tőlük. János szolgálata a bűnökre való szemfelnyitásban nyilvánult meg. Jézus pedig maga a mentőkötél, aki rögvest megment engem, amikor felismertem, hogy bűnös vagyok, mert Isten látja így, mert az vagyok.

Mt 9,14-38

Igehely: Mt 9,14-38
Meghallgatható: itt

Jézus elfogadott gyógyító volt, még egy elöljáró is megkeresi, hogy támassza fel halott lányát. Jézus mindennel – mint mai világunkban, engedélyekkel - rendelkezett, hogy ezt a szolgálatot végezze.
A hitünk mértéke szerint cselekszik velünk az Úr. A vérfolyásos asszony hite: ha csak megérinthetem a ruháját meggyógyulok. Mindenki más milyen mértékű hittel közeledik Jézushoz. Az elöljáró azzal a hittel ment Jézushoz, hogy tegye a kezét Jézus a lányára.

Hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? - kérdezi Jézus. Ekkor megérintette a szemüket. Jézusnál itt megjelenik az érintés, amire megtörténik a csoda. Szükség volt, hogy fizikailag is érezzék Istennek az érintését.

Itt jelenik meg először a kritika Jézussal szemben. Mi által teszi a csodákat?

A sokaság elgyötört volt, mint a juhok pásztor nélkül, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ez a kérés idekötve a gyógyításokhoz, elgondolkoztató, hogy Jézus vajon hogyan értette ezt? Ő a Messiás?


Mt 8,23-9,13


Igehely: Mt 8,23-9,13
Meghallgatható: itt


Miután Jézus bemutatta a gyógyító tevékenységét, megmutatkozott egy még nagyobb dolog, hogy parancsol a természeti erőknek. Képes arra, hogy a körülöttünk dúló szeleket elcsendesítse.

A gadarai megszállottaknál hangzik el először Jézusról: Isten Fia. Isten Fiának van egy olyan szerepe az idők végén, hogy elszámoljon azokkal a gonosz szellemiségekkel, akik pusztítják az emberiséget. Az ítélet a kezébe adatott erről tudnak a gonosz szellemiségek.

Isten Fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani. Embereknek van lehetőségük újra és újra a megbocsájtásáért menni Jézushoz. Ő, akinek hatalma van megbocsájtani bűnöket.
Jézus meghív a követésre. Bűnösöket. Ők pedig egyszerűen: Felkelnek és követik Jézust. Jézus a bűnösökhöz jött, mi mindannyian azok vagyunk. Azokhoz jött, akik meg vannak fosztva az Igazság megismerésétől.

Mt 8,1-22


Igehely: Mt 8,1-22
Meghallgatható: itt

A Hegyi Beszéd után nagy sokaság követi őt, legelőször is egy leprás ment oda hozzá. Jézus tudta magáról, hogy ki. A leprásnak is volt egy kijelentése, hogy ki ő. Jézus nem tért ki ez elől. Azonnal megtisztult a leprától.

Kapernaumban Jézus találkozik egy századossal, aki először is a hitéről bizonyságot tesz, másodszor arról, hogy milyen emberséges. Összehasonlítja magát Jézussal, hogy neki van hatalma. Tiszteletben tartja a százados kérését: legyen a te hited szerint. Jézus bizonyságot mond arról itt, hogy pogányok közül sokan meg fognak térni.

Jézus lépten-nyomon betegekbe „botlik”.

Jézus gyógyításai, és a megszállottak megszabadítása a jelek, amely bizonyítja, Istentől való származását.

Jézus követése: nincs idő arra, hogy a világi dolgokban benne maradjunk. Az Ő követése olyan extrém helyzeteket teremthet, hogy el kell hagynunk a családunkat, vagy meg kell békélnünk azzal, hogy nem lesz hol lehajtani fejünket, csak ahol Isten mutatja. Nem árul zsákbamacskát az Ő követéséről.

Jézus elfogadott próféta, tekintély volt az emberek előtt.


2017. március 19., vasárnap

Mt 7,12-29


Igehely: Mt 7,12-29
Meghallgatható: itt


Az aranyszabály:

Légy jó, hogy hozzád is jók legyenek az emberek. Mit szeretnél, hogy mit tegyenek veled az emberek? Még a legelvetemültebb ember is, ha így teszi fel a kérdést, hogy ő vele mi lenne a jó, akkor máris mindenki megértené, hogyan kell egymáshoz jónak lenni.

Miért járnak kevesen a keskeny úton? Mert az emberek nem gondolnak bele, hogy nekik mi lenne a jó. Ha másoknak ezt adom, amit magamnak szeretnék, akkor belépek a szoros kapun, elkezdek járni a keskeny úton, amely az Életre visz.

Gyümölcsök: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22)

Az emberek jó cselekedetei bizonyítják, hogy jó emberről van szó. A hamis prófétáknál látható egy külsőséges jóság, de belül ragadozó farkasok, nem ítélni kell őket, hanem óvakodni tőlük. A hamis próféták még Istennek is ellenvetéseket tesznek.

Megtartani és úgy kell tanítani Isten Igazságát. Mert tanítani mindenki tudja, de megtartani? Kevés, ha azt mondjuk, Uram, Uram. Kötelező tenni, cselekedni Isten igazságát egy prófétának, ha a Mennyek Országába akar jutni. Még szigorúbb ítélet vonatkozik rájuk, mint a tanítókra.
Isten minden jósággal bőségesen el akar látni minket, mint például a Ház (Életünk) példaképe, amelyet Isten kősziklára akar alapozni az életünkben. Kőszikla: Jézus beszéde, amelyet cselekszünk. Ha úgy cselekszünk, ahogy Jézus mondja, bölcsek leszünk. Megmaradunk a tomboló életkörülmények között is.

UI: Ez a bejegyzés történt egy leendő angliainak.

2017. március 11., szombat

Mt 6,25-7,11


Igehely: Mt 6,25-7,11
Meghallgatható:
itt


Ma lehet, hogy nem kellett volna ilyen hosszúnak lennem? Vagy igen? 37 perc


Isten országának keresése egész korán megtörténhet, sőt kívánatos lenne, hogy minél hamarabb rájöjjön az ember, hogy ez mit jelent.

Életünk során két út között kell választanunk, az egyik út a boldogulásunk a világban, a másik, amikor Isten országát keressük, ami a békesség, a jóság, a szeretet. Ha a jót keressük, a jót fogjuk tenni, és azzal vesszük körül magunkat.

Ne ítéljünk. Ha elindultunk a jó utunkon Krisztusban, értékteremtő az életünk a társadalomra is. Felfelé gyűjtünk a Mennybe is, aközben a körülöttünk élők, akik nem úgy élnek, ahogy mi, akkor ne ítéljünk. Mert sokkal komplexebb az emberi élet annál, hogy ítéletet mondhatnánk. Nagyon sok mindentől függ ki miért került olyan állapotban, amilyenben van. Bennünk is vannak hibák, sőt gerendák. Nem látsz jól – mondja Jézus. Hanem, ha kiveszed a gerendát.

Kérjetek és kaptok. Azért kapunk az Úrtól, hogy szolgáljunk vele másoknak.


2017. március 10., péntek

Mt 6,1-24


Ismét több, mint 40 perc.

Igehely: Mt 6,1-24

Meghallgatható:
itt

Rövid kivonat:

Hogyan tegyünk jót az emberekkel, amikor az nyilvánvaló lesz? Ne azért tegyük, hogy mások szemében ezzel emelkedjünk.

Rejtettség. Titokban imádkozzunk a belső szobánkban, ajtónkat bezárva. Kegyességünket ne az emberek előtt gyakoroljuk. Ne kifelé mutassuk, hogy milyen hívők vagyunk. Ez semmit nem jelent a mennyei Atya előtt.

A legkisebb fohász is hallható Istennek. Ne szaporítsuk szavainkat, a mi Istenünk ismer minket.

Az egyik jelmondatom, hogy imádkozz és szeress. Sokáig úgy imádkoztam, hogy böjtöltem is. Teljes böjttel.

Az Úr imája. Szerintem a legfontosabb: A mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma és hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek.

Ki vétkezik ellenünk? Megéri, hogy ezen higgadtan elgondolkodjunk. Sokszor olyan dolgokra is azt hisszük, hogy vétkeznek ellenünk, amikor nem. Itt alkalmazni kell egy szűrőt. Az Atya is helyesen szűri, hogy vétkezünk-e ellene. Azon is el kell gondolkoznunk mi a vétek, túl a tízparancsolaton. Vannak rejtett vétkeink is, amire Istennek kell rámutatnia, hogy tökéletesedjünk.

Hol van a te szíved?
Mennyire hiábavalóság itt a Földön kincseket gyűjteni.Csak küszködés, hogy pénzünk legyen, amiből vásárolhatunk, azt viszont nem vihetjük magunkkal a Mennybe. A Mennybe kell gyűjtenünk kincseket.

A szem a lélek tükre. A tekintetből komoly dolgokat láthatunk meg. Ha engedjük beáramolni a szívünkbe az Urat, akkor világos lesz a bensőnk. Ezt a világosságot tekintetünkön keresztül mások is meglátják.

Amit Jézus ajánl nekünk, az egy Életprogram.
Két életprogramot nem lehet futtatni egyszerre, csak egyet. Vagy az egyik szerint élek, vagy a másik szerint. Keverni se lehet. Egyik felé kell döntenünk.


2017. március 9., csütörtök

Mt 5,17-48Ez a szakasz egy hosszabb rész, több, mint 40 perc. Az Ige felolvasás közben megállva mondtam el a gondolataimat.

Igehely: Mt 5,17-48
Meghallgatható:
itt

Itt-ott a hangminőségért bocsi. Rossz helyen volt a mikrofon. 😕Azért hallgatható. 😏

Rövid kivonata:

Ki lesz nagy a mennyek országában? Ha valaki minden parancsát megtartja Jézus parancsainak és úgy tanítja az embereknek Isten Igéjét.

Ki nem kerül a mennyek országába? Akinek az igazsága nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, az semmiképpen sem jut be a Mennyek országába. Az Isten akaratának megfelelő életünk, az igazság, amelynek felette kell lennie a képmutató írástudók és farizeusok életének.

Isten igazságában való élet, magába foglalja a legapróbb dolgokat is. A mindennapokat is. A váratlan eseményekben is az Úr akaratát keressük.

A régiek közelebb élték egymáshoz az életüket, ezért ha valaki ostobának hívta a másikat, azt a nagytanács már kihallgatta. Aki ellen vétünk, azt ki kell engesztelnünk. Panaszainkat le kell rendeznünk egymással. Ez Krisztus parancsa. Tele vagyunk ítélettel egymás felé, de valójában nem lehetnénk. Nem a mi dolgunk ítélni. A mi dolgunk a béketeremtés.

Hogyan kell tekinteni egy asszonyra? Testvérnőként. A nőknek szükségük van arra, hogy biztonságban érezzék magukat, minden férfitől. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra az bűnt követ el az asszony ellen, akkor a férfi bűnben van. Nem az asszony, a nő, a lány van bűnben a szépsége miatt, hanem az, aki bűnnel néz rá.

Egy férfi legyen férfi, amit esküvel megígért, azt tartsa meg. De egyáltalán ne esküdjetek, az igenetek, legyen igen, a nemetek, nem.

Mennyivel tesztek többet, mint mások, a hitéletben? Mennyivel vállaltok többet? Ti legyetek tökéletesek, miképpen mennyei Atyátok tökéletes. Szeress és imádkozz, hogy az Ő gyermeke legyél.

2017. március 7., kedd

Mt 5,1-16


Igehely: Mt 5,1-16
Meghallgatható:
itt

A hegyi beszéd, amely önmagáért beszél, Jézus első nagyobb, önálló tanítása. Bevezetés. Kik a boldogok? Kötelező azoknak, akiknek kérdésük van a boldogságról.

Mt 4,18-25


Igehely: Mt 4,18-25
Meghallgatható:
itt

Nagy sokaság követte Őt. Közben Jézus személyesen, név szerint megszólít egyeseket és minket, hogy kövessük. Vajon mai világunkban, mennyien lennének, akik követnék Jézust? A személyes megszólítottság felelősséggel jár részünkről, ha igent mondtunk.


Mt 3,13-4,17Igehely: Mt 3,13-4,17
Meghallgatható:
itt

Amikor megkeresztelkedett, Jézus, mennyei Atyja mondta: ez az én szeretett fiam. Minden szülő gyönyörködik gyermekében. Istennek is joga van kifejezni szeretetét gyermeke iránt.

Zebulon és Naftalin földje elhagyatott pogány rész, szegénységben, nagy nyomorúságban volt. Itt kezdte el az Úr Jézus a szolgálatát.


Mt 2,19-3,12Igehely: Mt 2,19-3,12
Meghallgatható:
itt

Keresztelő szent János azt mondja, ne gondolja senki, hogy bármilyen őse miatt megmenekülhet Isten ítéletétől. Személyesen nekünk vannak-e olyan cselekedeteink, ami a szent, a jó Istenhez méltó? Szellemi szinten ez számít. Egyáltalán az az érdekes, hogy az akkori izraeli vallásosokban felmerült, hogy megmenekülhetnek, akárhanyadik ősük jó cselekedeteinek érdemére tekintettel. Az emberiség mindig kibúvókat keres, és a könnyebb utat akarja választani Isten elvárásaival szemben.

Mt 2,13-18Mt 2,13-18
Meghallgatható:
itt

József álmában kapott utasítást Istentől, hogy meneküljön Egyiptomba. Itt Isten vezetése található meg. Megment minket Isten a gonosz kezéből is, ha küldetésünk van. Minden úgy fog alakulni, hogy a küldetésünket betöltsük. Már Jeremiás is megkapta kijelentésben, több száz évvel előtte, hogy mi fog történni: nagy sírás és jajgatás lesz. Megdöbbentő, hogy egy gyermekért, sok más gyermeket megöl egy gonosz ember. Isten egyrészt beleszól történelmünkbe, másrészt nem, hogy mindenkiről kitűnjék szíve szándéka.

2017. március 6., hétfő

Mt 1,1-2,12

Kezdődik a második szemeszterem, folytassuk együtt tanulmányaimat.

A Máté evangéliumát fogom végigolvasni, szakaszonként, amik végén egy rövid egyéni reflexiót fogok hozzáfűzni, szokásomhoz hűen. Igyekszem ezt, minél rövidebbre, 2 percbe sűríteni, végül 5 mondattal leírni. Ez a cél.

Az igehely: Mt 1,1-2,12
Meghallgatható:
itt

Minden gyermek érték. Örülök, hogy egy olyan helyen dolgozhatok, ahol gyerekeket mentünk meg. Jézus élete is egy nehéz kezdet volt, de már születése előtt nagyon sok kijelentést kaptak róla, sokan. Isten kijelentette előre, de Isten mindent kijelent előre. Sosem hagy egyedül minket, előre kijelenti, hogy mit tegyünk, meg fog áldani minket utunkon.


2017. február 24., péntek

Ezt most Moszkvába küldöm


egy ott kóborló macska miatt. 💗
Legyen jó napod. 😛😎

Aooh, a cool - cat- in town

(Play it cats - speed it baby)

It's late at night while the dogs are sleepin'!
(while the dogs are sleepin')
She's leaving the cave and the wheels are turnin'!
Dancin' on ice, but the temperature's risin'! (the temperature's risin')
She steps in the club and the walls are burnin'!

[Chorus]
There's a cool cat in town – never settled down,
She loves chasing, the dogs around.

There's a new kid around, and she knows she is bound, to be the
Leader of the whole rat-pack, and she wont wait for the return of the mac.

There's a cool cat in town, never going down.
One day she's even heading for the crown—
A cool – cat – in town.

Oh play baby - cool cats - I get what you're doing(?) - she's back in town

When the cat's away, the mice are playin'! (the mice are playin')
They're messin' around 'till they all start swayin'!
Down in the club where the joint is jumpin'! (the joint is jumpin')
The birds and the bees and the hip chicks are swingin'!

[Chorus]
There's a cool cat in town – never settled down,
She loves chasing the dogs around.

There's a new kid around, and she knows she is bound, to be the
Leader of the whole rat-pack, and she wont wait for the return of the mac.

There's a cool cat in town, never going down.
One day she's even heading for the crown—
A cool – cat – in town.

(Show the (?) what to do)

ba-dou-bi-di-bap...

There's a cool cat in town
(oh believe me - look as cool is this kitty cat)

She wont wait for a new dog around, who don't likes some cats in town.
A cooool kid aroud - badou ba di bap, ba dou ba di bap
A cooool - caaaat - in toooooown !

(Oh yeah baby !)

Read more: https://www.letssingit.com/tape-five-lyrics-a-cool-cat-in-town-dpqfxqr#ixzz4ZdHrcZNC 
LetsSingIt - Your favorite Music Community 


2017. január 29., vasárnap

A baleset


"A testi, lelki biztonságérzet már soha nem rendeződik vissza a baleset előtti állapotra. Nap, mint nap előfordulhatnak dolgok, amikről eszedbe jut, akár mondjuk fizikai nyomok saját magadon. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden reggel összeomlasz a tükör előtt, de már csak ezért sem tudod kívül hagyni. Akár, ahogy utazol, ahogy megjelenik a mások iránti féltés. Nálam például sokkal hamarabb beindul a vészreakció, hogy valami baj történt a szeretteimmel, mint másoknál." Faragó Ágnes, pszichológusMa olvastam egy cikket. ( http://velvet.hu/helyszinelo/2017/01/29/farago_agnes_interju/ ) Emiatt gondoltam, hogy bejegyzem ezt a néhány napja készült írásomat. Egyébént nem akartam, de ez a cikk megindított.


Hogy én hogyan dolgoztam fel az 1988-as balesetünket?

12 éves voltam, arra a napra pontosan emlékszem. Az indulás körülményeire. A napsütésre. A szeretetre és aggodalomra, ahogy utunknak engedtek a hazaiak. Mindenre. Az örömnek, ahogy indultunk. Az uton a gondolataimnak, amiken gondolkoztam. Mindenre emlékszem. Addig a pillanatig, amíg a baleset történt. Aztán arra emlékszem, hogy a kórházban ide-oda tologálnak, és ezért elszédültem, és enyhén felültem a tolóágyon, felnéztem, erőtlenül, éppen síró anyukám mellé értünk, mellette testvérem ült. Ekkor ébredtem tudatomra. Megkérdeztem: mi történt? Azt mondta: balesetet szenvedtünk – és zokogott tovább. Engem bevittek az ágyamhoz. Innentől fogva mindenre emlékszem újra. Csak a baleset maradt ki. Kirepültem a szélvédőn. Az autó árokba borult, többször átfordult önmagán, totálkáros lett. Anyukám a kocsiba szorult, de a gépjármű csodával határos módon nem gyulladt ki, anyukám kisebb horzsolásokat szerzett. Apukám velem egy kórházban az intenzíven volt, belső vérzéssel.

 A kórházban nem kelhettem fel, nem is tudtam volna. Nyakam köré pántot tettek. Sok gyerek között voltam. Egy-kettőt egy függöny választott el. Később észrevettem magamon, a vágásokat. Ezek a mai napig emlékeztetnek engem. A fejemen a sok szilánkot, itt-ott kiállt a testemből az üveg, a fém, ezek szép lassan, később véresen beszáradva leváltak testemről. Ahogy kizuhantam a kocsiból, a szélvédőből kerültek rám. Egy hétig voltam a kórházban, meglátogatott az unokanővérem, hozott új pizsamát, nagyon örültem neki. Nagyon szeretett. Szeret most is. Az utolsó napokban már nagyon jól voltam, fennjártam, már nem kóvályogtam. Hazaengedtek. A szomszéd bácsi vitt haza, anyukámmal, autóval. Emlékszem, amikor újra beültem, az autóba, rémület fogott el. Előtte még sosem éreztem ezt az érzést. Pánik. Ki akartam szállni. Féltem. Sosem féltem az autótól, még vezettem is. Imádtam vezetni. Én lettem volna az első női magyar F1-es pilóta. De tudtam a szomszédbácsi az egyetlen a világon, akiben apukám után megbízom. Nagyon kedves, meleg hangjával végig beszélt hozzám. Lassan vezetett. Ez vigasztalt engem. Így értünk haza. Otthon megint kóválygós és gyenge lettem. A gyerekorvos még két hétig nem engedett iskolába. Teljes nyugalmat rendelt el. Eljöttek közben hozzám, otthonomba osztálytársaim – az összes - meglátogatni. Nagyon szerettek, szeretnek most is. Akkor nem tudtam ezzel mit tenni, mindent megmutattam nekik, az összes házi állatomat. A szomszédok csak hetek-hónapok múlva mondták: most kezd visszajönni a színed. A pánik roham később, a közlekedési eszközökön még sokáig előjött rajtam, de csak belül tartottam magamban. Szorongani kezdtem, de kb két év múlva legyőztem. Soha többé nem féltem járművön, csak a magasságtól és a zárt kicsi tértől, például liftben, vagy nagy nyílt terektől. Ettől az időtől úszni jártam, és gyógytornát végeztem évekig, mert három csigolyám összecsúszott. Ez 23 éves koromra teljesen meggyógyult.

16 évesen, kaptam egy GM nagy rohamot, amikor, már az akkori gimnáziumi osztálytársaim látogattak meg, a kórházban. Nagyon szerettek, szeretnek most is. Az összes osztálytársam eljött. Sajnos ezután a kialakult súlyos betegségem miatt esélyem se volt, hogy jogosítványt kapjak. Sajnáltam, mert vezetni akartam. 37 éves koromban engedték meg az orvosok, hogy jogosítványt szerezzek. Ma már egyáltalán nem félek a közlekedési eszközökön, nincs tériszonyom, a lifttől sem félek. Ezek is elmúltak. Teljesen. Én magam vezetek autót. Igaz nem lettem női versenypilóta. Megbocsájtottam a szüleimnek.

Egyedül a nagymamám nem tudta meg, hivatalosan, hogy balesetünk volt, ha akkor megtudta volna, akkor szívinfarktust kapott volna. Később, lassan mondtam/mondtuk el neki. Ilyenkor sokat sírt. Vele sírtam én is. Addig sosem sírtam a balesetünk miatt, csak amikor a nagymamám sírt. Vele sírtam én is. Ő szeretett a legjobban. Valójában így tehát, én voltam, aki nem tudta még, hogy milyen tragédia ért minket. Csak a nagymamám tudta, amikor sírt.

A városunk azon a napon gyászba borult. Egyszer azt mondta valaki, "bogi úgy hidd el, hogy mi, akik megtudtuk, a városban, hogy mi történt veletek, aznap már nem beszéltünk, úgy hidd el, mi aznap többé már nem beszéltünk, semmit". Csak a szeretet által győztem, az a mérhetetlen nagy szeretet, ami akkor annyi emberben felém nyilvánult meg. A mai napig. A balesetet sosem felejtették el, ők sem. Amikor hallok közlekedési balesetről újra eleven lesz bennem minden. Menni szeretnék, gyógyítani, segíteni. Ez gyógyít engem, ha másokon segíthetek. Ekkor érzem magam a legjobban, ha ott lehetek és segíthetek. Most azonban azt kellett megtanulnom, hogy Isten mások által is, ugyanúgy szeret mindenkit és gondoskodik mindenkiről. Nekem így ez a fajta tehetetlenségem gyógyít most engem, hogy láthatom a hírekben, hogy bízhatunk egymásban. Most látom: ami telik, ami lehetséges, azt mindig megkapjuk, mindig mindenki életében jön valaki, aki szeret és segít.

Ami akkor fontos volt nekem, megtartó; fontossági sorrendben a legelső a legfontosabb:

  • az osztálytársak szeretete;
  • a béke és a nyugalom. Furcsa, de a hirtelen csend. Az nagyon sokat segített. A magány, hogy egyedül lehettem; 
  • a rokonok szeretete, ápolása;
  • a szomszédok, ismerősök szeretete;
  • hogy tudtunk róla beszélni, de sosem faggattak, később, hogy tudtam róla beszélni, felnőttként is, munkatársaimmal, férjemmel, és itt a nyilvánosságon;
  • ugyan egyetlen egy pszichológus nem volt, - szerintem akkor még nem is voltak pszichológusok, de fel tudtuk együtt a közösség dolgozni;
  • az hogy láttam a célt, hogy bár volt egy álmom az autóvezetés, aminek versenyágáról le kellett mondanom, tudtam helyettesíteni. Valami más kitűzött célomért/céljaimért, később, amit lehetett mindent megtettem. Több akaraterőm lett. Sokkal óvatosabb és megfontoltabb lettem, mint egyébként lennék;
  • a tudat, hogy tudtam, hogy mindenki mindent tud rólam, mint egy pecsét ez rajtam van, de ennek gondolata később csak nemesített engem. Ez is fontos. A baleset valójában, hogy nyilvánosan a közösségemmel lett feldolgozva, értékesebbé tett;
  • tanárok, orvosok támogatása, de utólag azt kell mondanom, hogy összességében az összeshez képest ez volt a legkisebb – mondom ezt úgy, hogy később segítőszakmában dolgoztam. A segítőszakmában egy időben hiába éreztem azt – túlzón – hogy az én segítségem a legfontosabb, - mert önmagamhoz képest, a maximum és erőm felett teljesítettem - valójában az a legkisebb a többi fent soroltakhoz képest. 
2017. január 25., szerda

Tizennegyedik reflexió


Igehely: Fil4,10-23
Meghallgatható:
itt

Bőségesen kamatozzék jó cselekedeteink jutalma, amit itt a Földön másokért végzünk. Jó illatú, kedves Istennek tetsző áldozat, ha Krisztusért teszünk minden jót. Kérjük Isten segítségét, amikor nehéz feladat előtt állunk. Istennek békessége pedig megőrzi szíveinket a Krisztus Jézusban. Békességet és erőt kapunk, mindenre lesz erőnk. Ha Krisztusért éljük az életünket, akkor minden dolgunk szeretetben fog megvalósulni. Mert maga Krisztus erősít meg. Ezért van a keresztyéneknek békessége, - nem álnyugalom az, nem cinizmus, nem flegmaság, nem könnyelműség, nem könnyű élet, bár a hitetlenek ennek látják - mert a békesség Istene adja, a nyugalmunkat.

Ez a hangfelvételem az utolsó darab, ebből a sorozatból.
Most pedig elküldöm a főiskolára, meglátjuk, hányast kapok rá. ☺ Majd megírom .

Isten áldjon meg benneteket, kedves Hallgatóim.

2017. január 24., kedd

Tizenharmadik reflexió


Igehely: Fil3,15-4,9
Meghallgatható:
itt


Isten azért ad nekünk vagyont, hogy azzal szolgáljunk. Viszont Pál apostol beszél, olyan emberekről, akik Krisztusnak ellenségei, az emberek ellenségei, akik lopnak, harácsolnak és hazudnak. Azért Krisztus ellenségei, mert szeretetlenségből teszik: hasuk az istenük. Kimondja: kárhozatra jutnak. Ne legyünk gonoszak, ne legyünk Krisztus keresztjének ellenségei. Ne legyünk a Szeretet ellenségei.

Gyarló a testünk, amit szükséges Istennek egy mennyei erővel feltámasztania, megváltoztatnia, dicsőségessé. Erre kaptunk mi elhívást, hogy megváltoztatja a testünk milyenségét, hogy élhető életet éljünk, méghozzá örök életet élhessünk. Felszabadít minket a gyarló testünk korlátai alól, hogy a Szeretet Országába vigyen minket. Az ember, ahogy éli az életét, tapasztalatból is rájön a Biblia igazságaira, szembejön vele. Rádöbben: kegyelmében élünk Istennek.

Örüljünk az Úrban mindenkor, mert az a kincs miénk: hogy átváltoztatja gyarló testünket, az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Méghozzá a Szeretet által. Ez, ami irányítja az életünket. Mi, akik úgy élünk, ahogy Pál apostol példának hagyta, bele vagyunk írva Isten könyvébe Jézus vére által. Örüljünk.


/Sajnos a szmogot egyáltalán  nem bírja a tüdőm, viszont hangosan tanulnom kell. Ezért ismételten bocsánat, a  nehéz beszédemért./


2017. január 23., hétfő

Tizenkettedik


Igehely: Fil, 3,1-14
Meghallgatható:
itt

(Hát) Ezt gyorsan végig mondtam.
A mikrofonom kicsúszott, ezért a felvétel visszhangos lett. Bocsánat.
Nem vettem észre. Csak utólag.
Ezek a felvételek, tényleg egyediek, és mindenféle kezdő szint. Így jó ez most.
Szóval, ha öt mondattal kellene leírnom nehéz dolgom lenne.
Pál mestere volt a körmondatok írásának, úgy hogy abban, minden, de minden
profin benne legyen. Pál utat mutat, hogyan kövessük Jézus Krisztust.
Ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreinken, hogy ugyanazt a célt elérjük.
Magát Jézus Krisztust. Mi is azt tesszük, mint Pál, egyenest futunk a cél felé.
Közben végig futjuk a stációkat. Mert így jutunk el, a halottak közül való feltámadásra.


2017. január 22., vasárnap

Tizenegyedik reflexió


Igehely: Fil. 2,12-30
Meghallgatható:
itt

Igefelolvasás és Ima

Busztragédia. Mély gyász. Mérhetetlen fájdalom. Felolvasva Pál apostol levelét a Fil. 2,12-30 ig, azért imádkoztam, hogy Istennek alkalmas munkatársai legyünk. Adja meg az Isten, hogy felelősségteljesen egymásért élhessünk. Hogy bocsássa meg bűneinket, amikor azzal vétkeztünk, hogy hosszú évekig nem imádkoztunk egymásért. Hogy abban a kicsiny időben, ami földi létünkből még hátra van, bevégezhessük küldetésünk. Egyikünk élete sem hiábavaló. Isten minden embert szeret, kegyelme végtelen. Adja meg az Isten, hogy nyilvános bocsánatkérések, és nyilvános megbocsájtások történhessek ebben az országban. Hogy végre eljuthassunk oda, hogy itt vagyunk egymásnak, szeressük egymást.

Isten vigasztaljon meg bennünket.


2017. január 16., hétfő

Tizedik reflexió


Igehely: Fil 2,1-11

Meghallgatható:
itt

Jézus példájának himnusza található itt, ami botrány azoknak, akik nem hisznek Benne. Ez a rész nagyon sok tévtanítást gyökerében fog meg és semmisít meg. A keresztyénségünk sarokköve. Aki nem keresztyén mit gondol erre az Igére? Nem tudják komolyan venni.
Nekünk viszont Krisztus a példaképünk.

Szeretetközösség: Teljessé tenni azt az örömet, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanazzal a szeretettel egymás felé. Sőt különbnek tartsuk magunknál egymást. Kölcsönösen.

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12

„Téríts magadhoz, URam, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!” Jeremiás siralmai 5,21

+++


Ez a nap.

Először is. Üdvözlöm új követőmet Gabriellát. Isten áldjon meg.

Másodszor, meg kell emlékeznem az öt évvel ezelőttiért. Vicc volt.
 
樂


Csúnya nap volt. Öt évvel ezelőtt. Akkor is hétfő volt. Azóta már elneveztük a szeretetnapjának.

Harmadszor:
Kedves követőm Éva, születésnapját.
Éva, a kezdetek óta követ engem, és mily csoda valamiért tudom, hogy mi a kedvence, a ... paprika.  oké csak rávágtam.  Éva, kitartó, hűséges követőm és most már barátom. Isten áldjon meg:
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT. 

Az én kedvencem is a szaxofon, mily véletlen, tudod, amikor ezt hallgatom, mintha barátnőmet hallanám újra, aki 20 évvel ezelőtt, a színpadon állva rázendített. Senki nem látta úgy, ahogy én akkor. És senki se nézett úgy rám, mint ő akkor. Hallgattam volna ezer éven át. A legszebb dal, ami valaha nekem szólt.
Tehát most olyat kell választanom, ami méltó.

Méltó minden ismerős és ismeretlen barátomhoz. Régiekhez és újakhoz, és legalább ezerszer meghallgatható.

Ami a Nagy Szeretetről szól.I give myself away
I give myself away
So You can use me
I give myself away
I give myself away
So You can use me

Here I am
Here I stand
Lord, my life is in your hands
Lord, I'm longing to see
Your desires revealed in me
I give myself away

Take my heart
Take my life
As a living sacrifice
All my dreams all my plans
Lord I place them in your hands

My life is not my own
To you I belong
I give myself, I give myself to you2017. január 14., szombat

Kilencedik reflexió


Igehely: Fil. 1,18-30

Meghallgatható:
itt

Nekem az élet Krisztus. Ugyanabban a küzdelemben álljunk, amit Pál apostoltól láttunk és hallottunk. Pál apostol arról a hitről beszél, ami a közösségnek szól. Együtt maradjatok mindnyájan a hitben való növekedésetekre és örömötökre. A hitnek az a formája, hogy együtt. Együtt higgyünk, és együtt szenvedjünk érte. Nem egyedül hiszel és nem egyedül szenvedsz Érte. Krisztus evangéliumához méltón viselkedjetek: egy Lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. Tudjuk mondani külön-külön is, és együtt: nekem az élet Krisztus. Nagyobb szükség, hogy életben maradjunk, együtt, egymás növekedésére és örömére. Hitet csak a közösség által lehet értelmezni.


A harmincnegyedik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 34.Sok mindent kitalál az ember, hogy az előtte álló feladatokat, próbákat, vizsgákat kikerülje.
Most én is vizsga előtt állok, és bár sokszor vizsgáztam az életben, jól is ment, most mégis olyan izgatott vagyok. Lassan nyugszik meg az ember, az elkerülhetetlen dolgok elfogadásában. Holnap már holnap lesz, nincs tovább hátrálás.

Ilyen elkerülhetetlen dolog például, a halál.

a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test,
hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.

tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül - többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.

Rómaiakhoz írt levél 6,6 és 9. vers

--

Miután a vizsgáimon túlvagyok, jön a pihenés.

2017. január 12., csütörtök

Nyolcadik reflexióIgehely: Fil.1,1-17

Meghallgatható:
itt

Apcsel 16-ban van leírva, hogy Filippiben börtönbe került Pál. Itt a filippi börtönőr mutatja meg, hogy a filippibelieknek milyen pozitív hozzáállása volt az evangéliumhoz. Később Pál ebben a városban élő filippieknek írja örvendező levelét, Rómából, ahol most fogságban van. Ez a fogság azonban az evangélium terjedését szolgálja. Örömmel gondol a filippiekre, mert együtt voltak vele szenvedéseiben és örömeiben, kezdetektől a mai napig. Biztatja őket, hogy fogsága körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran hirdessék Isten Igéjét.

Általam említett - kedvencem - Jakab leveléről magyarázat:
http://testveremnek.blogspot.hu/2012/01/tartalomjegyzek-jakab-levelenek.html


-- A köhögéséért elnézés, a budapesti szmogot nem bírja a tüdőm, igyekszem egyre jobb felvételeket készíteni.

2017. január 9., hétfő

Hetedik reflexió71. zsoltár

Meghallgatható:
itt


Ifjúkorom óta te vagy reménységem. Sok idős embert láttam és láthattam, hogy idősként is lehetnek elevenek az emberek. Főleg azt a különbséget vettem észre az idősápolásban, hogy akik hívők voltak életükben, különösen elevenek maradtak öregkorukra. Mindennap Istent dicsérik. Öröm hallgatni az idős hívő embereket. Fontos az idős embereknek, hogy odamenjünk hozzájuk nyitott szívvel. Nekik ez érték. Az ÚR öregkorunkban is megvigasztal, erőt ad. Isten soha nem hagy el minket, sem ifjúkorunkban, sem vénségünkben.


Hatodik reflexió65. zsoltár

Meghallgatható:
itt

Ez egy hálaadó magasztaló ének, azért a lelki és testi javakért, amivel itt a Földön gondoskodott rólunk Isten. Csodálatos, hogy fenntartja az életet, a Földön. Ugyanakkor figyelmeztet minket, hogy bűnökkel teltünk meg, de Ő megbocsájtja. Az emberek felismerik, a Föld határain is, hogy minden Isten teremtése.


2017. január 8., vasárnap

Ötödik reflexió62. zsoltár
Meghallgatható:
itt

Emberi korrajz: Csak pára az ember. Hazug látszat. Ha mérlegre tesszük nincsen súlyuk. 
Minden ember hazug.
A mi reménységünk az Isten. Istennél csendesülünk el. Olyan erős, mint egy kőszikla, erre felépíthetjük az életünket. Az életünk egy erős vár lehet, ha erre a kősziklára építünk. Még annak tudatában is, ha tudjuk hogy pára az életünk. A tanács szerint meg tudjuk óvni Istenben az életünk.
Ha ezt látja Isten megfizet nekünk, aszerint, hogy a ránk bízott kincset, hogyan használjuk fel mások építésére.

Van egy híd előttem, amin el kell indulni.Most újra felértem erre a helyre.
Kérdés. - Van kérdés? - Akivel idáig felértem, tovább jön-e velem?

Nem tudom, talán nem is fontos. Nekem át kell mennem.

zenét hallgatokhttps://www.youtube.com/watch?v=4wriTNRHlBI

When the calls and conversations
Accidents and accusations
Messages and misperceptions
Paralyze my mind
Buses, cars, and airplanes leaving
Burning fumes of gasoline
And everyone is running
And I come to find a refuge in the
Easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me
And the peaceful quiet you create for me
And the way you keep the world at bay for me
The way you keep the world at bay
Monkeys on the barricades
Are warning us to back away
They form commissions trying to find
The next one they can crucify
And anger plays on every station
Answers only make more questions
I need something to believe in
Breathe in sanctuary in the
Easy silence that you make for me
It's okay when there's nothing more to say to me

-

Mert egyeseknek megadatik, hogy hallják hangomat, másoknak, hogy lássák arcomat.
Valakinek az is, mi van a csendben gondolataimban.
Az egész világűr visszhangozza, lépteim nyoma Budapesten, sikátorokban.
Nekem csak arcomon potyogó könnyeimben.
Magányosan.

Menni, menni tovább.


2017. január 7., szombat

Negyedik


4. Reflexió

Igehely: 2.Tim4,1-22

Meghallgatható:
itt

Mi azért mert hirdetjük az Igét megkapjuk az Igazság koronáját. Nekünk az Igét hirdetni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Mert a körülöttünk lévő világ, inkább élvezi az életet, mint Istent keresnék, de Isten most is mindenkit hív. Legyünk Isten szolgái. Pál a futását megfutotta, hitet megtartotta, és hiszi, hogy Isten beviszi az Ő mennyei országába. Pál bátorít minket, akik várjuk Krisztus megjelenését, hogy megtart bennünket az Úr, mi is tartsuk meg a hitet. Végezzük a szolgálatunkat: hirdessük az Igét, éljük az életünket Krisztusban, és minket is bevisz az ÚR mennyei országába.


Harmadik3. Reflexió:

Igehely: 2Tim3,1-17

Meghallgatható:
itt

A teljes Írás Istentől ihletett. Ha ehhez ragaszkodunk teljesen Isten emberei leszünk, teljesen felkészítettek, tökéletesek. A szenvedés az elkerülhetetlen, ha kegyesen akarunk élni. Attól függetlenül, hogy az utolsó időkben élünk, avagy sem.


A második


Gondolkozom, hogy lerövidítsem, - ez is a cél,  hogy minél rövidebb legyen.
Illetve gondolkozunk a megoldáson, hogy ne kelljen letölteni a meghallgatásához.


2. Reflexió
Igehely: 2Tim 2,1-26

Meghallgatható:
itt

Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, ezért érdemes bilincseket hordozni. Sőt adott esetben olyan terheket hordozni, amit az ellenszegülők miatt kapunk. Isten hű hozzánk. Mert ismeri az Úr az övéit, hiszen a mi lelkünk Hozzá vágyódik. Ebben a szakaszban volt egy felszólítás: gondolkozz ezeken a dolgokon, hogy ha Istenhez vonzódsz, akkor az Ő gondolataival foglalkozol, aszerint élsz. Ez a szabályszerű küzdelem, ennyire egyszerű ez a versenypálya, ha Istent szereted, akkor Isten betölt, ha Őreá figyelsz.

Edényekről:
http://testveremnek.blogspot.hu/2013/03/szuzek.html


2017. január 6., péntek

Az első


Örömmel, vagy - kinek hogy - sajnálattal jelentem be, hogy nem tudok már annyit írni, mint régen és áttérek a hangfelvételekre.
Úgyhogy megszületik, a hangnaplóm.
Ennek első darabja, ez. Kicsit fáradt, kicsit ilyen, kicsit olyan, de eredeti. (Bocsássátok is meg rögvest a kezdeti hibáimat. Ezek vágatlan hangfelvételek lesznek.)
Már régóta terveztem a hanganyagom elindítását.
Most időm hiányában kisegítő lehetőségként jött az ötlet, tanulmányaimhoz, reflexiókat kell készítenem, ezek személyes benyomások egy-egy megadott igeszakaszról. A lényegük az lenne, hogy 5 mondat legyen. Ezt nálam ugye elég nehéz kivitelezni. Így készítek egy félórás monológot, ezt rögvest fel is veszem hangrögzítővel, majd összefoglalom 5 mondatban.
Ez persze önplágium, vagy plágiumönmagam, attól függ melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, de mivel egyidőben keletkezik, szerintem nem lesz gond, hogy ezeket fogom beadni a főiskolára, amelyeket máris nyilvánosan közzétettem.

Kellemes hallgatást.

1. Reflexió
Igeszakasz: 2 Tim 1,1-18

Meghallgatható:
itt

A hanganyagból:

Pál apostol mit látott meg Timótheusban?
Mit gondolt Timótheus?
Van, aki annyira szeret, hogy szüntelenül éjjel és nappal megemlékezik rólad.
Van, aki annyira szeret, hogy könnyeidre emlékezve látni kíván téged.
Van, aki annyira szeret, hogy ha meglát téged, akkor öröm tölti be.
Van, aki ismer téged annyira, hogy látja van benned élő képmutatás nélküli hit.
Ez csodálatos, hogy van olyan ember, ember, hogy ennyire ismer téged, még akkor mennyivel inkább Isten?