"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2016. június 10., péntek

A feltámadás


Mi éri meg, mi nem?

A gyermek is felnő. Az öregek, betegek is meghalnak.
Elmúlik minden.

Ami megéri a folytonosság.

Folyton szeretni, és ezt soha meg nem állítani.
Ha a mennyei élő vizek folyamai vannak, ez így is van.
Az emberi szív számára földi léte alatt ennél nagyobb kincs, nincs.

Ezt soha senki nem tudja megakadályozni.

Nem kis cél, nem nagy cél kell, hanem szeretni.
Onnan felülről való szeretettel.

Hit és öröm. Ez számomra a születés, a szeretet öröme.
Így látom Mesterem.
Ezzel emel magasba mindenek felett.
Ő mindvégig ezzel a hittel és örömmel nézett. Életében. 
És most is mennyei életében.
Mert tudta - öröktől fogva és örökké - mi az érték.

A Mennyből születés csodája.
(Jn 3)

Aki felülről született, mennyei. 
És ezt már rólunk mondta. Gyermekeiről.
Ha olyanok vagyunk, mint Ő.
Ha az a szeretet, ami bennünk van, onnan felülről való.

Mert Jézus mondja: "Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital." Jn 6,55

Ő a Mennyből szállt alá. A te igened által a tiéd.

Énok könyvében, a bukott angyalokról ezt olvassuk:
"És bár szentek, szellemi lények voltatok, élvén az örök létet, mégis tisztátalanná tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket nemzettetek a test vérével, és csakúgy mint az emberek gyermekei, ti is test és vér után sóvárogtatok, mint mindazok, akik meghalnak és elpusztulnak." 15,4
"De ti, akik előzőleg szellemi lények voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok voltatok a világ minden nemzedékén át. És ez okból számotokra nem rendeltem feleségeket; mert a mennyek szellemlényeinek a mennyben van lakozásuk." 15,6-7
"Itt fognak majd állni (a büntetés helyén) azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, és akik félre fogják majd őket vezetni, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak, (itt fognak ők várni) az ítélet nagy napjáig, amikor ítélet alá esnek és eljön a végük." 19,1

Mi azonban épp a mennyei Jézus által, a mennyei lényekhez csatlakozunk.
A mennyei seregekhez.
A dicsőségesekhez. (Zsolt 16,3)

Jézus azért mondta
 "E világ fiai házasodnak és férjhez mennek, akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek. Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai." Lk 20,34-36

Mily jó engedelmeskedni Igéjének, töltse be szívünk, világossága.

Nincsenek megjegyzések: