"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2016. december 12., hétfő

Visszatekintés


Nagyon jó. Hallgassátok meg a linket. Kedves tanárommal készített riportot.


Dr. Mészáros Kálmán teológus, lelkész a nyolcvanas évek végén az Egyesült Államokban folytatott tanulmányokat, az 1989-es magyarországi eseményeket is onnan követte nyomon.

Vajon milyen volt a rendszerváltoztatás megítélése a tengerentúlon, s milyen különbségek voltak tapasztalhatóak anno a hazai és az amerikai lelkészképzés között?

Egyebek mellett ezekről is mesél majd az Arcvonások Rendszerváltoztatásról szóló sorozatának következő vendége, Dr. Mészáros Kálmán a Baptista Teológiai Akadémia docense, tanszékvezető tanára, a Kispesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora:

http://www.mediaklikk.hu/2016/12/02/arcvonasok-dr-meszaros-kalman/#

Arcvonások – Kossuth – december 12., hétfő, 14:05
Szerkesztő: Marton Adrienn
Műsorvezető: Bódi Mátyás
Sorozatszerkesztő: ifj. Tóth György

2016. december 7., szerda

A harmincharmadik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 33.


Semmi sem oly nehéz.

A bejgli karácsonyra. Minden oly könnyű. Jézussal.
Nem,  nemcsak a blogon írt írásaimat sajnálom. Sajnálom a komentjeimet is. Az összes levelemet. Mindent, amit leírtam valaha az életemben.

Tudod nem szeretném, ha olvasnának a munkatársaim. A volt munkatársaim. A rokonaim. Az ismerőseim. Az más volt, amikor csak nekik írtam.

Szóval azt se akarom, hogy a tanáraim is olvassanak. Nem mintha nem örülnének neki. De nem akarom.
Nézzük, Apcsel 6,6: Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket.

Milyen egyszerű. Nézd, hogy elrohan az élet.

Orvosnak lenni, csak szeretetből lehet. Majdnem minden munka, csupa sumákolás, csak az asszisztensi nem, ahol kerek-perec leírsz mindent. Leírod: átverés. De az asszisztens keze oly messze, hogy megsimogasson téged. Az orvosban pedig nincs szeretet. Oh, az Igazi Orvos. Az Igazi Orvos mindent tud, és megérint téged. Nem kell neki a pénzed. Mennyire szerettem volna olyan lenni, mint Jézus, igazán úgy érinteni, ahogy Ő ... De az én kezem - mindig úgy éreztem - bűnös. Nem érinthetek vele. Másoktól pedig hallottam, ahogy kérlelnek: 'ne menjen el tőlünk, maradjon velünk.' Nekik bűnös kezem is elég volt. Ki tudná ezt az ellentmondást legyőzni, a kezem, amit tisztának, szentnek látnak, de én bűnösnek?

Szavaim ugyanolyan bűnösek.

Szóval miért is olvasná bárki egy bűnös ember bűnös gondolatait?

De tudod... úgy szeretném elfogadni, hogy valakinek az én kezem is tiszta. Miközben a büszke-gőg széttép, mert áh, oh hogyne tudnám hányan ugrottak volna rá, talán ezren is: Szerető kezemért.

Nehéz dilemmák ezek.

Apcsel 6,9: Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaik zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és ázsiaik közül, és vitatkoztak Istvánnal.

Most pedig felállítom ezt az oszlopot ide.
Ez nem a vita oszlopa.
Ez a hálaadásé.


Olyan drága vagy 
nekem mint a kisvirág 
a hegytetőn.


Semmivel fel nem
cserélhető.

Ézsaiás 40,11-18Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, 
karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, 
az anyajuhokat szelíden terelgeti. 

Ki mérte meg markával a tenger vizét, 
ki mérte meg arasszal az eget? 
Ki mérte meg vékával a föld porát, 
ki tette mérlegre a hegyeket, 
és mérlegserpenyőbe a halmokat?
Ki irányította az ÚR lelkét, 
ki volt tanácsadója, aki oktatta? 
Kivel tanácskozott, 
ki világosította fel őt? 
Ki tanította meg a helyes eljárásra, 
ki tanította tudományra, 
és ki oktatta értelmes cselekvésre?
A népek olyanok előtte, 
mint egy vízcsepp a vödörben, 
annyit érnek, mint egy porszem 
a mérlegserpenyőn, 
a szigetek egy homokszemnek számítanak.
A Libánon fája nem elég a tűzre, 
állata nem elég az égőáldozathoz. 
A népek mind semmik előtte, 
puszta semmiségnek tartja őket. 
Kihez hasonlíthatnátok az Istent?


2016. december 1., csütörtök

Máriának


Drága új követőmnek.

„Tudod milyenek voltak ezek a hívők? – kérdeztem tőle ma. Azt válaszoltam: Jók és szenvedélyesek. Sokat dolgoztak, pontosan. Pontos és jó munkájukért megvetettek voltak, ugyanakkor felnézett rájuk a szegényebb. A gazdagok megvetették és kihasználták őket. Ilyenek voltak. És mindennapra volt egy Igéjük. És azt mondogatták magukban: Krisztusért tesszük.” Vajon hányszor áll fel az igaz? Hogy újra pontosan és jól végezze a munkáját, életét, szeretetét? Amíg fel tud állni. A szél fúj odakinn. Megágyaztam, friss, új ágyneműmben fekszem. Terhelten, tudva mennyi kell még, holnapra, jól és pontosan dolgoznom. Amit teszek, tettem évek óta. A szobaajtó néha picit kinyílik, a redőnyök rázkódnak. Tudom, senki se fog segíteni. Hát akkor miért tettem?

Üdvözöllek,
Bogi


I will be with you in joy and in pain
Your cry for mercy echoes My name
Now and forever I’ll be at hand
I will be with you, I will be with you
For that’s who I am

I’ll be with you, I’ll be on your side
Your prayer for deliverance will not be denied
I’ll fight the battles that evil might wage
I will be with you, I will be with you
Till the end of the age

I will be with you, I will be with you

Now and forever I’ll be at hand
I will be with you, I will be with you
For that’s who I am

I will be with you, there’s no need to fear
How can they harm you
When I hold you dear
Your life is in My life come peril or sword
I will be with you, I will be with you
For I am the Lord

2016. november 26., szombat

A harminckettedik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 32.Néha azon gondolkozom, hiányoznak az értelmi sérültek, hogy taníthatnám nekik a hittant. Néha persze arra gondolok ennek most így kell lennie.

Mindent Krisztusért, és semmit Krisztus nélkül.
Nem tudom, hogy ezt mondta-e valahol valaki, nekem ez jutott eszembe hazafelé a buszon.
Szerintem ez original bogis mondás.

Ha nem Krisztusért csinálja az ember, bármit, pl. a munkáját, vagy a családját, akkor öncélúan magának, és makacsul mások kedvéért, akikért nem akarja. A főnökéért. Előbb-utóbb lázadás lesz a vége. Ha a főnök parancsba nem adja, hogy már pedig 8.00 kor jelenjen meg, nem fog megjelenni 8.00 kor. De ha Krisztusért él az ember, bizony ott lesz 8.00 kor. Bízhat benne a főnöke mindig, minden időben.

Mondhattam fáradt fejemmel magamban, ahogy a buszon ültem. Meg lehet csinálni hogy pontos vagy. Krisztusért. Én nem emlékszem, hogy valahonnan valaha késtem volna. De sok embert láttam, akik igen. Én bárhonnan indulhattam, 90 km-ről arrébb is, mondhattam hányra leszek ott. Más 2 km-ről se tud pontosan beérni.

Mindenki a saját életét kutatja. És mégse. Az életet kutatja. Ha tud róla, ha nem. Minden pillanatban ott van ez a kutatása. Többnyire, és állandó jelleggel téves úton. Ha Krisztus nélkül csinálja.

Mondhattam volna ma a buszon: "és 10 évvel később."
Mondhattam volna magamnak: lásd Bogi, mi lett e gondolattal 10 évvel később. Sosem hagyott cserben az ÚR, és nem hagyott elvarratlan szálakat. A saját életkutatásomban Isten pontos válaszokat ad. Sőt. Teszi ezt úgy, hogy közben másoknak is ad. Ahogy engem tanít az én életem, és én kiszólok e kutatásomból hangosan, akképen a másik ahogy hallja, aki mellettem baktat az utcán, sietve szívébe fogadja. Naná, 10 évig érlelt bor volt ez. Csak hangosan gondolkoztam. Néha talán jó lenne, az utca népének, ha hangosan is beszélnék.

Gyermekvédelem. Most ebben dolgozom. De ez nem olyan ág, amit én választottam. Nem, nem. Én éppen 10 éve menekülök előle. Csak éppen eközben felnőnek az emberek. Szóval gyermekvédelem, gyermekkor, amiből meg kell értenem mivé lesz belőle a felnőtt ember. Szomorú történet. De talán nem reménytelen. Sok-sok hibával, de talán nem elérhetetlen kegyelemmel.
Végtére is én a hospice-ra készülök. A mindent beteljesítő utolsó levegővételre. Talán ahhoz, hogy jó és pontos munkát végezhessek, meg kell ismernem az embert az elejétől, hogy a végére érhessek vele.
Nem mintha nem lettem volna vele már régen a végén, de hát, jobb ha tudatosan az elejére megyek.

Isten mélységes mély emberismeretet ad nekem, miközben észreveszem, egy-egy öntudatlan mozdulatomon, hogy még mindig működik bennem a prófétaság kegyelmi ajándéka. Még akkor is, ha leszedálva érzem magam, szellemileg. De talán ez csak úgy értendő: működik bennem, csak én nem veszem észre a visszaigazolásokat. Mert már arra sincsen erőm.

Mindegy. Most, elmondhatjuk, 'és 10 évvel később'. 
'A két évvel ezelőttiért' - helyett.


Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, 
mert ő már tudta, mit fog tenni.

Van itt egy gyermek,
akinél van öt árpakenyér,
és két hal,
de mi ez ennyinek?

János evangéliuma 6,6 és 9.


2016. november 23., szerda

Templomok


Jutalom annak, aki megmondja, pontosan hol található e hely. 2016. november 19. napi esti sétánkon:Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? 1 Kor. 6,19

2016. október 17., hétfő

Mint szarvas

42. zsoltár, ének:

Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Miért csüggedsz el én lelkem, hisz pajzsod és ő támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít hálával áldozol.
Homokba írni


2016. október 10., hétfő

Széljegyzet, csak úgy ...

ki a gyorsabb ...

és mit képvisel? Az önmagában lévő centralitás, nihilt. A semmi az mindig semmi marad.

Ha nem volt mögötte soha semmi. Akkor soha nem lesz mögötte semmi.

Nem tudom értelmezni az öreg néni és a képviselő futását.

Mintahogy azt sem, hogy versenyt rendeztek, de nem indultak el. Ki győzött? Senki sem.

Az öreg néni elindult. És hamarabb ért oda, mint a fiatal férfi. A nyuszi elé kopaszok álltak. A teknős győzött.

 Nyuszi talán beteg vagy?  

Miért talán volt valami verseny?

Ki győz? Ott ahol versenyt hirdetnek, de senki nem indul el, vagy ha nem is nevezek, de fogom magam és elindulok egyik helyről a másikba? Csak úgy, csak én tudom mi a cél, és mikor. Szerintem én győzök. Csinálhatsz bármit, akkoris én győzök.

Szóval, az önmagában lévő hatalom semmi. Semmi van mögötte és semmi lesz előtte. Semmiből áll az egész, mert az öndicsőítés mindig semmis. Sehová se vezet. Sehová, ami semmi. Mégha tízezren állnak is mellé, és tapsolnak hozzá, és még stadiont is építenek.

Viszont, ha van egy célom és elindulok, a Teremtő Mindenható Isten felé, minden lépésem teremtő erő lesz. Teremtő, építő. A cél a Teremtő Építő Isten. Ha a Teremtő felé megyek, meghirdetett verseny nélkül is, akkor ha odaérek, és visszanézek minden lépésem teremtő.

Nem, a diktatúrák nem mindenhatók. Éppen hogy nem, mert mindenható csak akkor lehet valami, ha Építő. Ha csak egy porcikájában is romboló, akkor már nem Mindenható, hanem véges. Az első és legkisebb hazugságában már Pusztító. Ami először Pusztító a végén is Pusztító a közepén is az. Ami rossz az rossz, a velejéig rossz, és sosem jó. És ami rossz, véges. Ami véges nem mindenható. Szóval nincs diktatúra, azt kell mondani, semmi nincs. Ha semmi nincs, akkor oda jönnie kell Valaminek. A Mindenhatónak. Fel kell fedezni, hogy Ő a Valaki, a Mindenható Teremtő, A JÓ; ami pedig rajta kívül van, az semmi. Egyszerűen nem létezik. Persze, hogy létezik a fájdalom, a rossz, de csak ideig. Tehát nem létezik. Mert a JÓ örökkévaló. Tehát ami örökkévaló, az a magasabb, a nagyobb, ami alatta van, semmi.

 a király meztelen. 
Volt, van, lesz is-is-is. Mindig is. Ipi-apacs. Én győztem.


és a nihil.

Csak egy mese volt. Jó éjszakát gyerekek.

2016. szeptember 25., vasárnap

Családegyesítés


Fufut haza hoztam. Vagyis, ő is megérkezett végre hozzánk a költözés után három hónappal.

A képen a kocsiban, úgy vezettem, mint Schumacher.


Teljes a család.

Őrhelyemre állok


Ha nekem több időm lenne ... még több könyvet olvasnék. Ha több pénzem lenne,... de mivel se több pénzem, se több időm... 

Ma teljes véletlenül sikerült megint három könyvet a listámra tenni, amit szeretnék elolvasni, és természetesen majd véleményt mondani:
Dr. Molnár Róbert:
- Ébresztő, Magyarország!
- Egy politikus, akit rabul ejtett Isten
- Amikor a Csend beszélni kezd

De amíg én ezt megteszem, addig ajánlom nektek, olvassátok el ti is, illetve, aki már olvasta, ossza meg véleményét velünk.
Most egyenlőre ide másolok egy rövid leírást, illetve alulra egy videót, ahol a személyes bizonyságát hallhatjátok.

Az Ébresztő, Magyarország! című kötetről: 

A szerző jelenleg, a kötet 2012-es magánkiadása idején - a szülőfaluja polgármestereként - már a harmadik ciklusát tölti. 1998 és 2002 között képviselője és jegyzője volt a Magyar Országgyűlésnek, majd - mint írja a könyvében - Isten kiemelte a világi politika elvakító reflektorfényéből és visszaküldte a szülőfalujába, Kübekházára. „Isten vonta ki ekkor a világi politika hangzavarából...”

Így vall ebben a kötetében: „Ahhoz, hogy egy társadalomban markáns és mélyreható változások menjenek végbe, nem maradhatnak az emberek bűnnel megalkuvók. Kellenek olyan vezetők, akik gyökeresen másként gondolkodnak, és valóban kell egy igazi, őszinte, tiszta forradalom! Hiszem azonban, hogy a győztes forradalmat nem szavazófülkékben és nem gyilkos indulatokkal, egyik vagy másik oldalon harcra fogható pártkatonákkal, politikai fegyvertárakban fellelhető eszközökkel és lövedékekkel vívják, hanem hittel, imával, szeretettel, lelki fegyverzetekkel és keresztviseléssel...”

Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, ny. főiskolai tanár szerint: „Sokáig talán nem is érti az olvasó ezen könyv címét: Ébresztő Magyarország!” A végén azonban a könyv minden elemét a fájdalmas felismerés vonja egységbe: „Amíg Isten száműzött lesz Magyarországon, addig ne is várjuk az áldást, hiszen a gazdaság válsága, a munkanélküliség, a depresszió, az alkoholizmus, az egészségügyi helyzet és egyéb válságaink mind a szeretet-deficit következményei...”
2016. szeptember 20., kedd

A nyárfák


Ezt azért akarom, hogy megmaradjon az utókornak.
Monoron 33 évig éltem, s talán az otthonomnak kellett volna mondanom, de sosem éreztem azt, hogy Monor befogadott volna. Talán igaz az a mondás is, hogy senki sem próféta a maga hazájában.
Úgy tekintek erre a korszakomra, mint a zsidóknak a Babiloni fogság. Nehéz és gyötrelmes volt.

Egyik igerészt sokat emlegettem itt, amikor azon a helyen sétáltam, ahol barátnőm Istenről mesélt nekem, a Kistó tenger partján, mert mi csak így hívtuk a helyi Kistót, ami a hajdani 1700-as nagy Borzás tóból  megmaradt.

Zsolt 137,1-4
Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. 
Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. 
Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből! 
Hogyan énekelhetnénk éneket az ÚRról idegen földön? 

A múlt héten tudtam csak meg, hogy azok a kedves fehér nyárfák, amelyek mint templom magasodtak, szívemnek oly kedvesek, hívogatón szólítottak engem Istenhez, ahol barátnőmmel sétáltunk 20 éve, amelyek még mindig, és még sokáig ott fognak állni, azok lehetnek a babilóni fűzfák.

A cédrus és ciprus mellett Palesztina legszebb fája a nyárfa. A fehér nyárfa hajtásai gyorsan nőnek, és kellemes árnyékot nyújtanak. „Babilon fűzfái”, ahol a száműzött zsidók sírtak, valószínűleg nyárfafélék lehettek. (137. Zsolt. 2. v.)

Teszek fel képeket, amit még anno fotóztunk, amikor ott laktunk:

... készen is vagyunk, és most mindenki járjon utána.

Egyéb képek még: itt

Üdvözlés Melindának és Márk 5,21-6,6Nem mehetek el, szónélkül amellett, hogy egy újabb követőm lett.  Bármennyire is sok fáradalmam és elfoglaltságom van. És mint ismeretes megtiszteltetés ez előttem, üdvözölnöm kell.
Külön készülni tehát nem tudtam. Elnézést új követőmtől ezért. Viszont. Ez így alkalom, hogy elmondjam, elkezdtem tanulni a Baptista Teológián. Így egy oda készült, friss ropogós feladatomat megosztom veletek. Ajándékul. Isten áldjon meg új követőm, Melinda. Üdvözöllek. Mai bejegyzésem neked ajánlom.

Egyéni reflexió a Márk evangélium 5,21-6,6 részről:

Jézus ahogy jár-kel, emberek gyógyulnak meg. Sokan lehettek, aki már Jézus előtt sok orvost felkerestek bajaikkal. Ilyen volt a vérfolyásos asszony is. Úgy írja a Biblia sok orvostól sokat szenvedett. Ezt én igazán megértem, mert 16 éves korom óta – 24 éve – folyamatos orvosi kontroll alatt kell élnem, de hála Istennek, nekem nem volt részem szenvedésben az orvosok felől. Nélkülük – a segítségük nélkül - már 24 éve nem élnék. De amikor szenvedtem, kórházi ágyamban, akkor én is felkiáltottam magamban egy sóhajjal: „Isten, ha vagy, segíts nekem.” Így azt gondolom ez asszony is meghallotta, hogy mit mondanak Jézusról. Nemcsak azt, hogy gyógyít, hanem hogy prófétát, szent embert emlegetnek benne. Talán az a gondolat fogant meg benne, hogy ’megnézem, tényleg Istentől való-e’. „Hátulról megérintette a ruháját.” Titokban tette, mert hát az Isten úgyis mindent lát. Ő egyébként is már undorodhatott az orvosoktól, csalódott bennük. Talán úgy volt vele, jobb, ha az így titokban megy, mert ha Jézus csak egy kuruzsló orvos, szerencsésebb ránézve, ha ’nem veszi kézbe’, nem is tud róla, ha pedig Istentől van, elég ha csak megérinti, hiszen Isten. 

Úgy írja a Biblia: Jézus azonnal észrevette.

Hogy is ne lehetne észrevenni ekkora bizalmat? Mi emberek, ha csak látjuk, érezzük, ki mit, hogyan gondol rólunk, Jézusnak pedig látnia se kellett, hogy tudja.
Ez a bizalom! Jézus körülnézett, hogy lássa AZT AZ asszonyt.
Sokan megérintjük Jézust, tolongunk körülötte. Céljaink nyíltak, azt akarjuk gyógyítson meg minket. Segítsen rajtunk. Sok áldozatot hozunk, sok megvetést is hordozunk hitünkért, de az igazán nagy hit a titokban lévő, belső, amely nincs kihangosítva. Isten értékeli ezt a hitet.

Miután az asszony lelepleződött, elmondta a teljes igazságot. Tehát hogy régtől fogva beteg, sokat szenvedett orvosoktól és ezért tette, amit tett, hogy titokban érintette meg Jézust. De Jézus tudta, az egyszerű tettek igazán mély mozgató rúgóit, értékelte. Ezt mondta:

„Leányom, a hited megtartott téged”

Így, ilyen egyszerűen: Leányom, a hited megtartott téged. Légy egészséges.

Jézus azért indult el, mert egy elöljáró megkérte, hogy látogassa meg súlyos beteg lányát. „Jöjj tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon”. Jézus mire odaért, a kislány meghalt. Valóban súlyos beteg volt. Nos mi is, nem-e megesik velünk, hogy elbagatellizáljuk mások nyomorúságát, betegségét, fájdalmát? Vajon mi mindig mindent megteszünk másokért? Komolyan vesszük őket? Ez az apa felelősségteljes volt. Tudta, hogy nagy a baj. Az apa nyilván már sok orvost hívott lányához, talán már meg is mondták neki, nincs tovább. Végül tehát nem maradt neki más, mint, amiről hallott: Jézus, aki Istentől küldött. De mire Jézussal hazaérnének, a kislány meghal. Jézus az apa hitét is látta, „ne félj csak higgy” – mondja neki, amikor a küldöttektől meghallja, hogy a lány meghalt. Miben higgyen az apa ezek után? Miben hitt? Abban hitt, amit a körben lévő emberek suttogtak: Jézus az Istentől küldött próféta. 

Miben hiszünk mi emberek, ha Jézusra gondolunk? Ez a kérdés merül fel. Jézus ekkor olyan csodát tesz, amit még előtte nem. Feltámasztja a kislányt a halálból. 

Tanításai során álmélkodtak róla. Miféle bölcsesség, honnan veszi ezeket? Miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Egyesek felismerik Jézusban a titkos szívük mélyén, hogy Jézus az Istentől jött, ők hisznek, látnak és meggyógyulnak, míg mások azt kezdték mondogatni: „Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És megbotránkoztak benne.” Ha valaki ez utóbbival közelíti Jézust, nem talál csodát, sem gyógyulást, mert Jézus onnan tovább megy. Olyan városokba, falvakba, ahol nyitott szívekre talál.
A kérdés tehát az, ki nekünk Jézus?2016. szeptember 17., szombat

Valahol ki van jelölve helyed...Bódás János
Valahol ki van jelölve helyed...


Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég... siess... keresd,
Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

Meghallgatható:
Meg kell hallgatni, katt.:
https://drive.google.com/file/d/0B6RSz-P0XAXuZFF5cXprRWdXdU0/view?usp=sharing


2016. szeptember 14., szerda

Hiba van a rendszerben


Ja ez a múltkori dal volt, amikor itt voltál. Bejegyzem, hogy meghallgassam.

https://www.youtube.com/watch?v=CRbqsrwoZXw

Aztán remélem, hamarosan tényleg eljön, hogy együtt Úrvacsorázzunk is.


A követés


Ma lett egy új követőm.

Isten hozott.
Mindig üdvözlöm követőimet.

Szóval valahogy az jutott erről most eszembe, amit nagymamám rendszeresen mondogatott: egy fecske nem csinál nyarat.

Egy, nem. De 10-20 vagy 30 vagy még annál is több már igen.

És nekem ez a kevés, de összességében mégis több tíz követőm nagy öröm. Krisztus ajándéka.
Pont ma este, amikor testvéremmel együtt imádkozhattam, ha akar, - mert Jézus, akiket akart, név szerint felhívott magához a Hegyre (Márk evangéliuma 3,13) - ha Jézus akarja, a mi személyes imakörünk is bővülni fog, szép lassan.
Mi nem sietünk. Jézus sem. Mert elől járunk. 

Isten áldjon meg kedves Testvérem.

Jézust szeretni, követni, Ez szenvedély. Maradjon csak titokban. 

Nincs is jobb, mint egy titkos szenvedély. - mosoly.


2016. augusztus 26., péntek

Közel az idő


Ez egy nagyon érdekes és fontos video.
Akinek van füle a hallásra, hallja, és értse.

"A 15 éves Nátán rosszul lett, kiment a testéből és belépett a másvilágra ahol az időtlenségben hirtelen mindent tudott és látta a jövőt."
2016. augusztus 21., vasárnap

Antikrisztus és a templom


Amit most alább megosztok, az egy nagyon okos meglátás. Összeköti a homályos részeket és megvilágosítja az igazságot. Nekem elfogadható. A szerző engedélyével:

Póli Pál facebook oldaláról:

"A fősodratú protestáns felekezetek próféciákkal foglalkozó tanítói szerint az antikrisztus megjelenésének előfeltétele a fizikai zsidó templom felépítése, és általában két adott bibliai idézetsorra hivatkoznak. Ezek a hivatkozási pontok a Dániel 11:30-45 és a 2Tesszalonikai levél 2:3-4 versei. 

A felszínen ezek megalapozott érveknek látszanak, de amint azt az alábbi elemzés után látni fogjuk, ezek a hivatkozások egyáltalán nem nyújtanak konkrét bizonyítékot arra, hogy az adott eseménynek egy időközben felépített fizikai zsidó templomban kell megvalósulnia. 

Az elsődleges probléma teológiai jellegű: ha ugyanis szükségét látjuk egy a zsidók által felépítendő templom létét ahhoz, hogy a próféciák beteljesüljenek, akkor akarva-akaratlanul is egy már teljesen hatályon kívül helyezett szövetséget és ugyancsak hatályon kívül helyezett imádatrendszert hitelesítünk. Ez röviden azt jelenti, hogy az Ószövetség továbbra is érvényben van, s párhuzamosan funkcionál az Újszövetséggel. 

A második probléma próféciai és kronológiai jellegű, ugyanis a Szentírás szerint az egyedüli III. templom az Ezékielben vázolt millenneumi templom lesz. Ha bármiféle azt megelőző templomépületben vizionáljuk ennek a megvalósulását, akkor hiányozni fog belőle a lényeg: Hiányozni fog annak megépítője, a valódi Messiás, az őt már elfogadó és megtért, az Újszövetséget felvett Izrael, ahogy hiányozni fog az Isten afölötti fennhatósága, és a millenniumi állapotok is.

Pál a szóbanforgó figyelmeztetést eleve nem a zsidókhoz írta, hanem a keresztény hívőknek számára, a tartalma hozzájuk és róluk szól, nem másokról és másokhoz. Az embereket leginkább a „templom” kifejezés zavarja meg, hiszen ezt azonnal a zsidók templomával asszociálják. Mivel a fősodratú kereszténység tanítói is ezt hangoztatják, így nem csoda, hogy az átlag nomináns hívő próféciai értelmezése ehhez a menetrendhez igazodott. Ha a templom kifejezésen oly sok múlik, akkor mindenképpen meg kell vizsgálnunk a szóbanforgó idézetekben használt szavak pontos jelentéseit és korrekt bibliai használati módját.
De lássuk magát a szöveget: 
2Tesszalonikai 2:3-4 
3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, 
4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába (naon), és Istenként kelleti magát.

A veszedelem fia az természetesen maga az utolsó időkben feltűnő antikrisztus lesz. Ez a sátáni géniusz a szellemi megtévesztés mestereként, ha lehet, „elhiteti még az isten választottait is” 
(vö. Mt. 24:24). 

Sokan ezt képletes túlzásnak tartják, márpedig Pál is megerősíti ez, amikor azt mondja, hogy a megtévesztése miatt valóban lesznek olyanok, akik elpártolnak majd az igazságtól. Pontosan aként, ahogyan Dániel próféta megjövendölte, hogy az antikrisztus „szövetségszegésre bírja azokat, akik képes rávenni arra, hogy elhagyják a hitüket” (vö. Dán. 11:32). Bármennyire is szeretnék ezt sokan ezt a próféciát a zsidókra vonatkoztatni, ma egyetlen érvényes szövetség áll fenn, egy igaz hit működik, a Jézus áldozata által elérhetővé tett Újszövetség és a hit általi szellemi szolgálat. Istentől, az igazságtól, a szövetségtől pedig csakis az pártolhat el, aki ismeri az igazságot és szövetségi viszonyban áll Istennel. A zsidók ezt az elpártolást kétezer évvel ezelőtt megtették, amikor hitetlenségüknél fogva megtagadták Krisztust és az általa elérhető szellemi szövetséget. Emiatt nekik továbbra is lepel van a szemükön, teljesen vakok az igazságot illetően (Róm. 11:7; 2Kor. 3:14) a velük kötött Ószövetség pedig régen felbontatott és érvényét vesztette (2Kor. 5:17). A vaknak már nem kell elvenni a látását, az eleve megtévesztett embereket pedig nem szükséges megtéveszteni, legfeljebb mélyebbre sodorni őket a hamisság bugyraiban, ami napi szinten meg is történik velük. Az antikrisztus célkeresztjében az igaz hívők lesznek és emiatt „a szent szövetségen tölti ki a haragját” (Dán. 11:30). A kor végén ez a szent szövetség NEM az izraelitákkal megkötött, majd felbontott Ószövetséget jelenti, hanem az azt követően megkötött, a Messiás halála által lehetővé tett, és az egyedüli érvénybenlévő Újszövetséget! Ebben a szövetségben nincs zsidó, vagy pogány, csak az Isten Szelleme által megfogant “új teremtmény” (Gal. 6:15). Krisztus eljövetelével az izraeliták sem az Ószövetséghez térnek vissza, hanem felveszik majd az Újat. Másszóval, az antikrisztus annak a testületnek a tagjait kívánja hitéből kiragadni és magának megnyerni, akik egy érvényes szent szövetségben állanak Istennel. Ha korrekt módon, vagyis e tények fényében értelmezzük azt, hogy “beül majd az Isten naon-jába”, akkor az az Isten Egyházát, a Szent Szellem szentélyét jelöli!
A törvényszegő ellene lesz mindennek, ami „az igaz istentisztelet tárgya”. Szögezzük le, a az ószövetséghez kötődő zsidó templom nem lesz, nem lehet az Isten szellemi híveinek az igaz istentiszteleti tárgya! A gyengébbek kedvéért jegyezzük meg, hogy az egész Héber levél és az apostoli levelek nagyrésze éppen erről szól. A hívők nem egy adott fizikai épülethez és az abban végzett rítusokhoz kötik az istentiszteletet, hanem egy szellemi épületben, az egyházban végzik el, ahol szellemben és igazságban szolgálnak (Jn. 4:20-23). Az egyházban, ahol az antikrisztus miatt be fog következni egy nagy elpártolás.
De „a nép, amely ismeri Istenét, állhatatos marad” (Dán 11:32), s előttük (legkésőbb a az EGYHÁZBAN beállított pusztító utálatosság elkövetése által) lelepleződik a törvénytipró, a veszedelem fia (2Thessz. 2:3). Akiket nem tudott megnyerni, azokat üldözni fog, ami a nagy nyomorúságot eredményezi. Ezen a ponton akár le is zárhatnánk az érveléseket, hiszen a fenti tények önmagukért beszélnek. Csakhogy a beidegződött téveszmék mélyen bevésődnek az emberi elmébe, amelyeket csak az Ige kardjával lehet kioperálni."

https://www.facebook.com/pal.poli/


Hozzávaló, nagyon ajánlott olvasnivaló:
http://churchofgod.hu/content.php?act=illesap
Illés apokalipszise


Erről a fenti témáról az antikrisztus és a templom  témakörében készít egy átfogó írást. A kész anyagot is szeretném majd veletek itt megosztani.2016. augusztus 14., vasárnap

Tolerálom


Amikor a vallásokat tolerálom, mások szűklátókörűségét, gyengeségét tolerálom.
Amikor türelmet tanúsítok, másokra várakozom.
A szeretet türelmes. Arra várok, hogy szeressek és szeressenek.
Ha szeretek nem látom másnak, mint ami, végtelenül ember.
Amikor várakozom és tolerálok végtelenül emberséges vagyok.
Ha ebben végtelen vagyok, nyilvánvaló: amíg élek, ebben sosem leszek másmilyen.
Attól még végtelenül őszinte is lehetek, hogy mindig igazán elmondjam: mit gondolok.
Hiszen ember vagyok.

Nincs monológ, beszélgessünk.


Harmincegyedik mérföldkő - 6 - 6 - 9 /31.Egy másik szombaton bement a zsinagógába, és tanított.

Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvadt volt.

Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust: gyógyít-e szombaton; hogy ilyen módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvadt kezű embernek: 


"Kelj fel, és állj a középre!"


Az felkelt és odaállt.

Jézus pedig így szólt hozzájuk: "Megkérdezem tőletek: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani?"

Lukács evangéliuma 6,6-9


Gát utca


"Mindenki elkésett.
Már hiába."

Igazán jó lenne, leírni, nyíltan, amit ahogy most érzek és gondolok.
De nem lehet.

Szóval most már magamra fogok összpontosítani. Helyretenni magam.
Mert, amit elértem, és kitapostam ösvényt, jó. Krisztus maga.
Nem kaptam, nem vettem, hanem az enyém.
Én magam dolgoztam meg érte.

Érték.
Már magam mondom. Nem kérem, hogy más dicsérje.
Szomorú fájdalmas, fájó gondolat, ha látom mások beismerő arckifejezését. 
Ami érték, megmarad.
Ami értéktelen: elmúlik.
Megmérettetett.

Elmúlik mindaz, amin csak egy matrica mutatja, ez az. 
Nem az.
Nem az, ha a nyugati pályaudvaron ... ha ott maradt.
S nevem hiába reppen a vatikánba.

A halottaimat eltemettem.
Kitépték belőlem. Egy nagy gyökérrel.
Az anno fájdalmaim is, hogy szentáldozás helyett a kispadra ültettek.

Önmaguk dicsőítették, a vallás nevében.
Ami szent, szentségtelennek nevezték.
Ami szemét volt, felmagasztalták.
Ez volt az: bogi csak baptista. - a katolikusok között.

Én ültem és vártam, miközben a falon keresztül rohantam volna el.
Várj, bogi, várj, hiszen eljön igazságod, mint a dél.
Évek. És évek. Majd jött.
Eljött.

És?

Ez csak az alap.
Az elmúlt 20 év.
Az anno fájdalmak, gyötrelmek, sírások... és stbk. Elmúlt.

A gyümölcsök beszélnek.

Már nem kell kapálnom. Se követ hordanom.
Rájuk hagyom.

Most már csak sétálni fogok.
A fák között.
A kapu mögött.
Maradok utamon. 

Vallások, vége.
Ez volt az utolsó nap.

Egy exkatolikusnak.
Egy volt baptista.

Testvéred Krisztusban.

Egy lehetetlen út végén.
Hiszen a prófécia is megmondta.


2016. augusztus 10., szerda

Hogyan járjunk vízen?


Valami újat tenni. Kilépni a vízre.

Kapitány Zsolt prédikációja.
http://pib.hu/upload/20160724-de-KZS.mp3

Máté evangélium 14,22
"Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátotta a sokaságot."


További igehirdetések:

http://pib.hu/igehirdetesek/


A hajléktalanok világában


Olyan jó, ilyet hallgatni. Rádióriport:

http://misszio.lutheran.hu/radio/interjuk/1196-otthon-a-hajlektalanok-vilagaban

„Ők is ugyanolyan értékesek, mint én” – hajléktalanokról, drogosokról ritkán halljuk ezt a kijelentést, amit Szeverényi Benjámin vall. Ő köztük, értük dolgozik nyolc éve a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront szolgálatánál. Az apró, de jelentőségteljes örömök, visszaesések és megújuló bizalom jellemezte hajléktalanszállón jártunk. 


2016. augusztus 9., kedd

Olimpia margójára


de nemcsk erről van szó.
Hányódom, mint hajó a tenger vizén. Még.
Kellene most egy kép, egy hánykolódó hajóról a tenger vizén. :)

De  most csak így puritánul.

Szóval többről van szó, minthogy ... betegápolás, vagy A Szolgálat.

Még.
Úgy értve, még egy ideig. Aztán vége.
Nincs hajó és nincs víz.

Aleppoban, hol most szétrobbantak a vízvezetékek. Miközben Rióban róják a köröket a végtagokkal áztatott vizekben.

Nem vagyok groteszk. Csak tudod neked írom a levelem. Örülök, hogy nem vagy ott, se itt, se ott.

Egy híg massza lett a világból. Hol se kultúra, se hagyomány, se vallás.

Ez volt a cél.

Erdogán, pedig kezet fog Putyinnal.
Mert egy a cél.

A cél oly fontos, hogy nincs már más érték. Se ember, se pénz. Se hajó, se víz.

Vajon mi lehet, ilyen fontos?

Minden helyére rázódik. A végső számadásnál.
Egyik keze felől a juhok, másik felől a kecskék.
Minden emberi életet számba vesz, egy se esik ki szeme elől. No, ilyen a jó vezető. Ilyen Jézus a Király. Itt nem lesz rajta kívül vezető.


2016. augusztus 8., hétfő

Megyünk tovább


Kicsit beszámolok magamról.

Igen ma. Amikor fáj a fejem, ég a szemem. 

2016. július 3-án költöztünk fel Budapestre, Monorról. Ez már úgy tűnik végleg.
Már akkora volt egy friss állásajánlatom, amely addigi rehabilitációs szakmai pályafutásomba illett. Kértem, hogy várjanak meg, hogy befejezhessem a költözést. Meg is egyeztünk. Aztán másképp alakult. Kaptam egy másik állásajánlatot. Mivel közelebbi az új lakóhelyemhez azt választottam. Még a szakmámban, de már nem azon a területen. Mindent számba vetve, döntésem lemondás volt részemről.

Tehát a költözés másnapján már dolgozni mentem. Egy új területre, új kollégákhoz.
Az elmúlt egy hónapom ezért sok mindenben gazdag volt.
Visszarázódni a napi munkamenetben már önmagában kihívás. Vágyódni a gondozottak, a szegények, és elesettek után, közben csak papíron olvasni életüket, nagy váltás volt életemben. 
Egyértelműen Istentől vettem ezt az új munkahelyet. A költözést. Akárhogy is visszalépés, mégis előre.

1997. szeptember 19-én volt egy álmom. Annak beteljesülését, Isteni vezetését láttam visszaköszönni. Hogy miért 19 évnek kellett eltelnie, csak tapogatom. Kértem akkor az Úrat, hogy változtassa meg a lelkemet. Ez a 19 évben meg is történt, és most visszahozott álmom helyszínére.
Hullafáradtan.
Alig van erőm gondolkozni.
Az új munka önmagában bőven elég, hogy beletanuljak. Ismerkedjek a kollégákkal, néha visszamenjek meglátogassam a macskám. Biciklizek a környéken, ismerkedjek új lakóhelyemmel.
De már a pislákoló fel-feleszmélésemben, eszembejutnak a kistestvérek. Hiányzik A Szolgálat.
Ki értheti, vagy tudhatja, mi a A Szolgálat?
Az emberek szolgálata?
Egyedül talán a kistestvérek.

Ők egy katolikus szerzetes rend. Egy katolikusnak eretnekség lenne a pápa által jóváhagyott szerzetesrendre azt mondani, hogy szekta. Pedig ma ezt hallhattam egy katolikustól, tudatlanságából, és még csak nem is hallgatott megigazításomra. Szétesett a világunk. Illetve mindig is szét volt esve. Csak most jön napvilágra. Mindenki szeme előtt. Szóval tolonganak a butaságok.

Engem már nem érdekelnek a konvenciók. Hiszen tudjátok, amit gondoltam mindent leírtam ide.
A világunk szétesett.

Ez a világunk most megrémisztheti az embereket. És jól is teszik, ha megrémülnek. De a rémület helyet a hárítás marad. Nem néznek szembe. Nincs erő, nincs alázat, nincs bölcsesség szembenézni a kérlelhetetlen valósággal.

A halál ugyanis néha megváltás, egy beteg embernek. Nekem már nem fáj ezt leírni. De ki tudja rajtam kívül ezt így leírni? Elmondani? Megérteni?
Én hiszek az örökéletben, hiszek Istenben. Mégis fájdalom van bennem. Nem azért mert, hanem mert, ott lenni a haldoklókkal elhívása van bennem, de nem vagyok ott.

Most mégis még mindig egy kicsit parkolópályán kell lennem. Isten tanítani akar. A végtelen türelemre. Tudod mi a türelem? Ha 20 évig vársz. És tudod még 20 évig várni kell. Amikor tudod, hogy Isten kezében az idő. A te időd is. Ő nem siet. Miért is? Hová?

Szóval, hogy ma Mónika kistestvér felhívott, igazi felüdülés volt szívemben. Szinte repülnék. Mindenem megvan, van budapesti bérletem, egy kicsi pénzem, van örömöm. De ami nincs: erőm.
Fáradtan nem lehet menni szegényeket szolgálni.

És hol vannak ők? Hol vannak a szegényeim?

Még tavasszal volt egy gondolat bennem, hogy beiratkozom a baptista teológiára. Meg is tettem, jelentkeztem, fel is vettek. Már most szeptemberben kezdhetek.
Miért jöttek a baptisták? Mert eredetileg odakeresztelkedtem meg. Aztán végtére is annak vallom magamat, ha már teológiailag be kell sorolnom magamat. Mellesleg, a legtöbb testvérem mégis csak baptista, a katolikusok után. Azután pedig tetszett a szak elnevezés, szociális lelkigondozó, ahol még mehetek hospice szakra is. Ez úgy passzolt mindahhoz amit eddig tanultam, gyakoroltam, tehetek rá egy diploma pecsétet is, mindarra a tudásra, amit elértem, és van is még mit tanulnom. Leginkább pedig mégis a baptisták adták eddig az életemben a legtöbb jót nekem. Megérdemlik, hogy nekik ajánljam magamat, dicséretben és tanulásban.

Arra persze kíváncsi leszek hogy a baptista teológián hogyan fognak engem fogadni. Hiszen végtére is baptisták vagyunk. Nem ily szakadár féleségek, mint ami valójában én. Aki keresi az útját.
Keresem? Hiszen már megtaláltam. Jézus Krisztus.

Tudjátok, nem könnyű ez. Én mégis nyílt kártyákkal játszom.
Le nem tagadhatom, mehetek bármerre áldás és öröm fogad. 
Hogy Isten mégis miért vezet így e kettős úton baptisták és a katolikusok között nem tudom, de talán nem is kell most még megértenem. És egyáltalán lehet, hogy nem is kell megértenem. 
Megyek előre. Azt már látom, harc és szakadatlan küzdelem. Elfogadás majd, egyszer, évek.
Talán szükség van az ilyen emberekre, mint én. Talán nincs. Könnyebbé is tehetném a saját életem.

Névnapomra kaptam két könyvet. Naná, hogy azt amit itt alul már bejegyeztem. Így elkezdtem olvasni Maggie Gobran életét. Persze, hogy magamra ismerek, és örülnék, ha még sokan magukra ismernének benne.

Talán kellenek ilyen őrültek, mint én, akiknek semmit nem jelent egy BMW.
Be kell fizetni az adót. A császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené.

És talán kellenek ilyen őrültek, akikre azt mondják, majdan mint nekem, oly sokan már eddig is: olyan voltál előttem mint egy angyal. - hányszor hallottam, olvastam. Tehát nyomoromban tudhatom: én ezt jelentem. Vigaszom.

Egy angyal? ...
mentem ahová küldött. Álltam, ahová állított. Rád figyeltem. Az emberre. Szerettelek.
Az alázattal kezdődik minden.

Legalább próbáld meg testvérem, hogy alázatos leszel, először Isteneddel szemben. Aztán kérj bölcsességet. Úgy szeretném, hogy megpróbálnád. Mert Isten Ő, hogy megadja.
Legyél te is angyal, hogy meghajtod magad akarata előtt. Más menekülésünk úgy sincsen.
E világ elkárhozott.

Legalább a mi bemenetelünk a Mennybe, szépen történjen.

Szóval, ha alázatos leszel Istened előtt, szeretni fogod az embereket. 
De nagyon.


Ezt akartad tudni, nem?

Hát mára ennyi. Üdvözletem.

Isten áldjon meg,

Budapest, 2016. augusztus 08.

bogi


2016. augusztus 7., vasárnap

Fufuval


Gondoltam ide teszem fel.

Már egy hónapja új lakóhelyünkön vagyunk Budapesten. Fufut - még egy ideig - az egyik barátnőmnél hagytuk Monoron. Hétvégenként látogatom.

Most egy ilyen találkozás lencsevégen.
Igazi öröm:Öreg cica.
Az én talált cicám, 13 éves. Nagyon szeretem. Ő is engem. 



2016. július 26., kedd

Jöjj hozzám, légy velem

újra itt. 

végre .. újra itt, újra írhatok.. micsoda öröm a szívemnek. Hiányoztatok.

Üdvözöllek Blogom, üdvözletem Testvéreim.
Nagy költözés után, sok döntés után. Újra békében.


2016. június 29., szerda

Még a veréb is


Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 
Zsoltár 84,4

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 
Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 
URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 

Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.
Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 
Zsolt 84,5-13


Talán ilyen bizonyság lesz az életem. Ezt most újult erővel írom, a nagy változások előtt. A 'talán' arra vonatkozik, hogy talán lesz erőm később nyilvánosan mindenről beszámolni. Most csak előzetesen annyi, a 'magasságos Isten kezében' - így vagyok.
Ahogy vezet Isten csodálom. Reménységem Ő. Igéjében gyönyörködöm, vezet engem.
Ha pedig már nem lesz időm és erőm írni, mindenről részletesen, az nyilvánvaló tény, hogy minden testvérünkkel, így van ez.

Krisztus Áldott Testében minden tagnak áldott helye van.


2016. június 24., péntek

Utam a fény

Bármerre lépsz, bármerre jársz én várok rád
Itt van a kéz, itt van a szó mely szól hozzád
Lehet hogy nem vonz már a ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

Kereszt a jel, keresztből éled új erő
Testvéri kéz, testvéri szó oly éltető
Lehet hogy nem vonz már az ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

refr. Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Szeretetből él az új világ, szükségem van rád
Az életed érték szíved nyisd meg hát

Kereszt a jel, keresztből éled új erő
Testvéri kéz, testvéri szó oly éltető
Lehet hogy nem vonz már az ég és minden messzeség
Hát lépj ki a fényre

refr. Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Múljék minden ami fáj, meghalt a halál
A kereszt nézd az égbe száll
Messze a holnap, de közel az éj
Nem hagylak árván utam a fény

Jöjj mert örök haza vár, a béke rád talál
Ne félj csak bízzál
Szeretetből él az új világ,szükségem van rád
Az életed érték szíved nyisd meg hát


2016. június 13., hétfő

KöltözésKedves Testvéreim,

nagy napokat élünk.
Ha az Úr is jónak látja, hamarosan költözünk, új lakhelyünkre, Budapestre.
Kérlek gondoljatok ránk.
Látjátok nem tudtam eddig sem írni, ezután se fogok szerintem sokáig.
Olvassátok addig ezt a blogot, még nem tudtam belemerülni, de szerintem érdemes lesz.
http://gyertekhozzam.blogspot.hu/

Isten áldjon meg titeket, imádkozzatok értünk.

Majd jövök.
Sok szeretettel,
Bogi


2016. június 10., péntek

A feltámadás


Mi éri meg, mi nem?

A gyermek is felnő. Az öregek, betegek is meghalnak.
Elmúlik minden.

Ami megéri a folytonosság.

Folyton szeretni, és ezt soha meg nem állítani.
Ha a mennyei élő vizek folyamai vannak, ez így is van.
Az emberi szív számára földi léte alatt ennél nagyobb kincs, nincs.

Ezt soha senki nem tudja megakadályozni.

Nem kis cél, nem nagy cél kell, hanem szeretni.
Onnan felülről való szeretettel.

Hit és öröm. Ez számomra a születés, a szeretet öröme.
Így látom Mesterem.
Ezzel emel magasba mindenek felett.
Ő mindvégig ezzel a hittel és örömmel nézett. Életében. 
És most is mennyei életében.
Mert tudta - öröktől fogva és örökké - mi az érték.

A Mennyből születés csodája.
(Jn 3)

Aki felülről született, mennyei. 
És ezt már rólunk mondta. Gyermekeiről.
Ha olyanok vagyunk, mint Ő.
Ha az a szeretet, ami bennünk van, onnan felülről való.

Mert Jézus mondja: "Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital." Jn 6,55

Ő a Mennyből szállt alá. A te igened által a tiéd.

Énok könyvében, a bukott angyalokról ezt olvassuk:
"És bár szentek, szellemi lények voltatok, élvén az örök létet, mégis tisztátalanná tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket nemzettetek a test vérével, és csakúgy mint az emberek gyermekei, ti is test és vér után sóvárogtatok, mint mindazok, akik meghalnak és elpusztulnak." 15,4
"De ti, akik előzőleg szellemi lények voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok voltatok a világ minden nemzedékén át. És ez okból számotokra nem rendeltem feleségeket; mert a mennyek szellemlényeinek a mennyben van lakozásuk." 15,6-7
"Itt fognak majd állni (a büntetés helyén) azok az angyalok, akik egybekötötték magukat az asszonyokkal, és akiknek szellemei különböző formákat öltve megfertőzik az emberiséget, és akik félre fogják majd őket vezetni, hogy a démonoknak, mint isteneknek áldozzanak, (itt fognak ők várni) az ítélet nagy napjáig, amikor ítélet alá esnek és eljön a végük." 19,1

Mi azonban épp a mennyei Jézus által, a mennyei lényekhez csatlakozunk.
A mennyei seregekhez.
A dicsőségesekhez. (Zsolt 16,3)

Jézus azért mondta
 "E világ fiai házasodnak és férjhez mennek, akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek. Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás fiai." Lk 20,34-36

Mily jó engedelmeskedni Igéjének, töltse be szívünk, világossága.

Ézsaiás 59.


Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson,

hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.

Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog.

Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. 

Haszontalanságban bíznak, és hiábavalóságot beszélnek, 

nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. 

Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és ha rátaposnak, vipera kel ki.

Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe, készítményük csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el.

Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás van útjaikon.

Nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék: aki azokon jár, annak nincs köze a békességhez.

Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. 

Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk.

Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. 

Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. 

Morgunk mindnyájan, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van tőlünk.

Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. 

Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk.

Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az URat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. 

Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédet gondolt és szólt.

Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület.

Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. 

Látta ezt az ÚR, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend.

Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. 

Felöltötte az igazságot mint páncélt, védelmező sisak van a fején. 

A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá. 

Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. 

Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. 

Félni fogják az ÚR nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, 

amikor eljön mint egy sebes folyam, amelyet az ÚR szele korbácsolt föl.

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! 

- így szól az ÚR.

Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az ÚR: 

Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az ÚR. 


2016. május 8., vasárnap

Szeretettel


Ezt a két könyvet szeretném majd hamarosan elolvasni:


Maggie Gobran
A Gobran család tehetős, a kopt keresztény egyház iránt elkötelezett orvosdinasztia. Maggie-re nagy hatással volt édesapja, George, aki a szegényeket rendelési időn kívül is mindig – ingyenesen – ellátta, illetve a nagynénje, Mathilda – Tedda néni –, akitől a kopt spiritualitást, az imádkozást, a napi bibliaolvasást vette át. Maggie kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait, sportolt, irigylésre méltó karriert futott be: dolgozott vezető menedzserként a Siemens és a BMW cég egyiptomi kirendeltségén, professzori állást kapott az egyetemen, a kairói felső tízezerhez tartozott. A feltűnő szépségű szőke nőben viszont végig bujkált egy hiányérzet: nem érezte kielégítőnek az életét. 

folytatás itt:
http://www.baptist.hu/istennel-a-szemettelepen-avagy-szeretetmu-a-nyomortelepen/„Ebben a világban az erőszakmentesség már nem intellektuális elmélkedés kérdése; hanem cselekvésre szólító szükségszerűség” – írta Martin Luther King Erő a szeretethez című, a Casparus kiadó gondozásában most magyarul is megjelent könyvének előszavában.

Szavainak és a könyvben összegyűjtött beszédeinek semmi más nem adhat komolyabb hitelt, mint az, ahogyan és amiért élt és meghalt. Az erőszakmentesség apostolának nevezett tiszteletes 1954-ben vált az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának vezetőjévé. King hatására a feketék országszerte erőszakmentes demonstrációkkal tiltakoztak a hátrányos megkülönböztetés ellen, embertelen gyűlöletet váltva ki ezzel a magukat felsőbbrendűnek tekintő fehérekből.

folytatás itt:
http://www.baptist.hu/ero-a-szeretethez/

Hová mehetnénk?

Nelli 2016. május 6-án este, azt mondta, hogy nekem akkora kincseim vannak a Mennyben, mint a Kilimandzsáró, gondoltam magamban, már igazán leszakadhatna. Ideje lenne.

---

Ma délelőtt, amikor leültem az ÚR elé, imádkozni és kinyitottam a Bibliámat, a Zakariás könyvénél nyílt ki.
Pont ennél az igénél akadt meg a szemem: 
"Még ma kijelentem: Kétszeres kárpótlást adok neked!" (9:12)

Bocsánatot kértem az ÚRtól rögvest, mert csak most vettem észre, micsoda áldásban voltunk itt.
Ehhez kellett, hogy járjam Budapestet, lakásokat nézegessünk.
És kértem az áldását a további utunkra.
Érdekes volt, hogy Pestlőrinc most úgy van előttem, mint hely, ahová az ÚR küld, mert elfogyott ott az áldás vize.
Érzem a lelkemben, hogy elment onnan az ÚR lelke, és ez egy újabb kemény föld lesz számomra, mint 14 éve Monor.
Noha 20 éves koromban, Pestlőrinc 7 évig az áldás helye volt életemnek, így is emlékeztem rá, most azt érzem, hogy kemény vidék lett az, és sok lesz ott az ÚR munkája. Kicsit durcis vagyok még mindig, emiatt is, hogy miért mindig én dolgozok és fáradjak az ÚR szőlőskertjében, másokra pedig hull az áldás általam.
De nincs igazam. Kedvel az ÚR engem, hogy ily kemény munkákba állít, és áld általam sokakat. Majd megnyugszom.
Mert az Ige igaz. 

"A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz."
Zak 9, 11

Hát nem is tudom, afrikai képeim egyenlőre még nincsenek.

Zakariás nevének jelentése: Jahve megemlékezett róla, gondol rá az ÚR, az Úr dicsőséges.


És te


újból valahol Afrikában vagy.

Prhüü

Most nem bámultam a repülőd. Csak nyomtam a gázpedált és hallgattam a jazzy rádióm. Boldogan. 


Ismét


Imádom az új aláírásod.

Maradjon nyugodt, EZ A VILÁG!
Szeretlek Uram!


"Új Élet"

Éva ezt írta nekem:

Biztos, hogy nem lesz fájdalommentes az elköltözés. Annyi

mindenkiben hagytál a szeretetedből és ez viszont is igaz,
hogy ők már a szívük bensejében felállítanak egy szobrot.
Ez a szeretet szobra lesz nekik Tőled, Rólad.
Jól meggondoltad magad? Nem akarsz mégis ott maradni?
/ez csak vicc volt/

Olyan szép!
Rájöttem, szeretlek titeket.

Tessék.

Folytassam?


Most egy pohár sör után, felkavaró élmények mögött.

A nagy hallgatásomban lett egy új követőm. A 21.

Kezdek megnyugodni, bár kinevettél, mert neked minden írásom megvan.  © ®

Tudom, a nagy erdei manó egyszer azt mondta: soha ne add fel, minden csak játék.

Van egy álmom.

Hiszek benne.

Ha nem lesz valóság, akkor ebben a hitben halok meg.

Reméljük nem így lesz, mert nem akarom, hogy a fejfámra biggyeszd: 'nem sikerült, viszont minden írásod megvan'. 

Sikerülni fog. Megéljük még Isten Igéjét. Mert úgy lesz az: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: "Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!" 
Zak. 8,23

"Veletek van az Isten!"