"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2015. április 24., péntek

Az élet az egy választás?Az élet az egy választás?

Egyre inkább úgy hiszem, igen.

Vannak külső - véletlennek tűnő - behatások.
De azokat Isten kegyelmesen a javunkra használja fel.
Hogy okosodjunk, és meglássuk minden, mindenekben Ő van.
Ha okosodunk akkor meg is látjuk, ezért szívünk tele lesz hálával Isten felé.
A többit ránk bízza. A döntéseinket.
A sors, mint döntés.
A sors állandó változtatása a mi kezünkben.

Igen, az ~ élet az egy választás.
~ a földi élet.

Az ~ Élet - Jézus Krisztus  - is választás.
~ Az Örök Élet.

És valóban, kicsoda is választhatna el Tőle?


"Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?

Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat."

De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,

sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,35-39


EZ A GYŐZELEM.

2015. április 17., péntek

Minden tekintetben


El nem mondhatom, ki nem mondhatom milyen végtelenül boldog vagyok.

Végre megtaláltam a helyem. Szakmailag. Munkahelyileg.

És közben megtaláltam az embereket, és a testvéreimet!!
A VALÓ ÉLETBEN.

Régi ismerőseim is újra megtaláltak, 20 éves kapcsolatok. Itt van nekem újra Edit! Akinek nagyon örülök szintén, aki miatt egyáltalán elkezdtem írni, 1998-ban. Ha tudná mibe keveredett velem.  (Tudja, csak kevesen tudják, róla, hogy ő az első ihletőm.)
Ki akarná, de ITT vagyunk a nyilvános placcon, amit írok, az igaz volt. A jótékony homály majd egyszer mindenről úgyis ellebben.

Mert a 
TISZTA
SZERETET 
MINDENNÉL ERŐSEBB.
FÉNYLŐ GYÉMÁNT.

Mindenkinek nagyon örülök.

Minden olyan szépen összeért.

A fügefám?

Lesz-e időm írni, ide a blogra? Elmélkedéseim.... ?
Igyekszem, jönni, itt lenni, befejezni, amiket elkezdtem, munka mellett is.

Az autóvezetés annyira megváltoztatta az életemet... új lehetőségek, mintha tényleg, az a nyitott ajtó itt volt, itt van előttem és én beléptem.
Ha kérdem miért várt ily sokáig Isten, 20 évet! Nagyon sok idő. Ma már azonban ezt nem kérdezem. Minden a helyén.

Ahogy írok most is, gépelek, a gépelés is másképp megy már. Mert egyszerűen büszke lettem magamra. A teljes legjobb értelmében. Megértettem, ki vagyok, mi az értékem, és mit is tettem le eddig az asztalra! Amire igen is büszke lehetek. Ha nem kaptam volna meg ezt a boldogságomat most, akkor mondanám: Nincs Isten, aki nem látja?

De most:
Egyszerűen a helyén vagyok.
A helyemen.

Igen: van Isten! Aki helyreállít, kárpótol.
Mindannyian tudtuk, hogy valamiért sokat várakoztatott az Isten engem. Minden tekintetben.

Tegnap este lefekvés előtt, ugyanaz az Ige került elém, ami miatt anno közel 10 éve elkezdtem az egész szociális munkát. A következő:

„Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt: szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most, íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom; csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszontlátni. Azután kikísérték a hajóhoz.
Apcsel 20,18-38

Még egy: Nagyon köszönöm, hogy olvastok, és a visszajelzéseket! Elmondhatatlan örömöt okoz ez is nekem, az is, hogy személyesen is találkozhattunk, és még találkozhatunk, látjátok, hogy élő ember vagyok, és én is láthatlak titeket. Ezek olyan kincsek nekem, ha már itt ennyi lett volna az életemnek értelme, már megérte! Találkozni veletek. Testvéreim.

Lesz folytatás...
Köszönöm az IMÁKAT!

Lesz folytatás...

ISTEN IGAZ


2015. április 13., hétfő

Keresztény üldözés


     Korunk üldözött keresztényeinek helyzetét mutatja be a CitizenGO egyik filmje, melyet Pakisztánban forgattak. Erről készített műsort Húsvétvasárnapra a Duna Televízió, melyet az alábbi linken nézhettek meg (Isten kezében, 14. rész):

http://www.mediaklikk.hu/musor/istenkezeben/
Küldjön Ön is személyes üzenetet az üldözött keresztény közösségeknek:

http://citizengo.org/hu/21336-mi-nazareti-kovetoi-vagyunk

Az embert próbáló szörnyűségek közt is megszólal a remény hangja. Asia Bibit, a keresztény hitű kétgyermekes anyát igazságtalanul ítélték halálra Pakisztánban. A börtöncellájából – ahol az ítélet végrehajtását várja – így írt a húsvéti levelében: "A Húsvét Jézus Krisztusra emlékeztet minket, aki példát mutat a békéről és megbocsátásról. Mindannyiunknak meg kell ismernie a tanítását, és a keresztre feszített Krisztus értünk hozott áldozatát. Jézus megbocsátott azoknak, akik ezt tették vele. Ezen a különleges napon kérem a Pakisztánban élő keresztényeket, hogy imádkozzanak a békéért.”

Ferenc pápa húsvéthétfőn felhívta a figyelmet, hogy a keresztények az egész világon üldözést szenvednek és bűncselekmény áldozataivá válnak a hitük miatt. Ferenc pápa a minap, a Shalom katolikus közösséghez így szólt: "Mindannyiunk feladata, hogy továbbhaladjon az ima, a mélyen átélt ima spirituális útján; részt vegyen és kézzelfogható segítséget nyújtson testvéreink védelmében, akiket üldöznek, száműzetésbe kényszerítenek, megölnek vagy lefejeznek. Ők a mártírjaink ma, és sokan vannak. Többen mint az első századokban.” Majd folytatta: "Remélem, hogy a nemzetközi közösség nem fordítja el tekintetét.”

Mi se fordítsuk el tekintetünket!

A CitizenGO 2013 októberi megalakulása óta több kampányt indított már az üldözött keresztények védelmében. A világon több százezren írták például Meriam vagy Asia Bibi kiszabadításáért indított petíciónkat.

Április17-19-ig Madridban nemzetközi konferenciát szervezünk, melynek témája a keresztényüldözés. Jelen lesz több vallási vezető különböző keresztény felekezetekből Szíriából, Nigériából, Irakból, Egyiptomból és Libanonból, valamint az a néhány lány, akik szerencsésen megmenekültek, miután elrabolták őket a Boko Haram terroristái. Szeretnénk hangot adni a keresztények szenvedéseinek ezeken a tanúkon keresztül.

Ezen a levélen keresztül kimutathatja szolidaritását az üldözött keresztényekkel. A levelet a konferencián adjuk át a keresztények képviselőinek.


"Én is a Názáreti követője vagyok
Tisztelt keresztény közösségek képviselői!

Együttérzésemről szeretném biztosítani Önöket, és az Önök által képviselt üldöztetést szenvedő keresztény közösségeket. 

Minden hívő embernek példát mutatnak. Köszönjük tanúságukat hitükről, erejükről és a reményről a kirekesztettséggel, az üldöztetéssel és a népirtással szemben.

Támogatásomra, szolidaritásomra és imáimra számíthatnak embert próbáló élethelyzetükben! 

Üdvözlettel:
[az Ön neve]"


Írd alá: itt

---

A fenti szöveg a CitizenGO csapatától.
A CitizenGO aktív polgárok közössége, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét világszerte. Ha szeretne többet megtudni a CitizenGO-ról, kattintson ide


2015. április 5., vasárnap

Jézus a bíró


Jó pásztorként, vagy bíróként jön vissza Jézus Krisztus?

Gáncs Péter kiemelte: Jézus nem azért tér vissza, hogy leszámoljon az ellenségeivel, azokkal, akik cserbenhagyták vagy szembefordultak vele. Nem keresi sem Pilátust, sem a főpapokat. Nem akar megtorlást és nem akarja magát ünnepeltetni sem. Azért jön, hogy jó pásztorként összegyűjtse szétszóródott nyáját. Jézus nem győztes hadvezérként, hanem jó pásztorként tér vissza az emberekhez - mondta Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvéti nyilatkozatában.


Számunkra, akikre hagyta Jézus a békéltetés evangéliumát, az örömhírt, dolgunk, hogy elmondjuk, mindenkinek:


"Arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk"
1Kor 7,15

"Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy 
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!! 
2. Kor 5,19-20 

Isten igazságosan fog ítélni
2 Thessz 1,5

Bíró és végrehajtó: bosszút áll

"Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket."
2 Thessz 1,6-10

"A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban." Jel 21, 8


KRISZTUS VISSZATÉRÉSE

Pásztor: éles karddal és vasvesszővel 
               GYŐZTES HADVEZÉRKÉNT

"És láttam a megnyílt eget: ime egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura."
Jelenések könyve 19, 11-16


"Az Atya nem is ítél senkit, 
hanem az ítéletet egészen 
a Fiúnak adta át."
János evangéliuma 5,22


2015. április 4., szombat

Az Élet"És ha nem kellett volna elmenekülnöm
az életem elől, hogy boldog legyek?
És ha nem kellett volna elmenekülnöm
a lakónegyedem, a barátaim, a munkám elől, hogy találkozzam Istennel?

És ha egyszerűen csak hallgatnom, néznem kellett volna...
egyszerűen másképpen...""Az élet kincse
Engedd felfakadni az életet
ott, ahol van,
ott, ahol énekel,
ott, ahol harcol...
Megtalálni az élet örömét
a kis gesztusokban, amelyek
látszólag nem fontosak."


"A találkozás kincse
Nem lehet élet bennem anélkül, hogy ne egyengetné utamat
a másik felé és ne csalna ki belőlem egy barátságos mosolyt."


"Nem vállalkozunk semmi rendkívülire...
hacsak nem a barátság rendkívüliségére...

Ehhez nem kell különleges hozzáértés, csak a vágyakozás,
hogy egy nyitott, igazán emberi életet éljünk...

Mindenki kivétel nélkül értékes Isten szemében.
Mindenki meghívott erre az igazán emberi életre, 
amelyben Isten lakik.


De hogyan találjuk meg Istent?

...Vannak gesztusok, melyek bezárják a másikat az ő különbözőségébe, és vannak gesztusok, melyek lerombolják az elválasztó falakat a személyek, vallások és a generációk között.

Vannak tekintetek, melyek félelmet keltenek,
és mások, melyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket...""Azt választani, hogy
ott vagyok,
ott maradok,
jelen vagyok a másik számára, 
ez nem csinál zajt...
de az élet itt van..."
"Ez a barátság, mely keresi, hogy ledöntse a falakat,
ez a testvéri, egyértelmű szeretet, egy mély forrásból fakad...
Ez Jézusnak, a názáreti ácsnak tetteiből fakad, amelyet utánozni akarunk."


"Hivatásunk lényege:
sikerüljön megoldani azt a nehéz dolgot, hogy a
körülöttünk élők közül és azok közül, akiket az Úr
utunkba hozott, minden egyes személyt úgy zárjunk
a szívünkbe, mintha ő lenne az egyetlen barátunk...

Ez a Testvériség üzenete és szeretném, hogy ezt
minden népnek elvigyük, legyenek akár keresztények,
muszlinok, zsidók, buddhisták, marxisták,
pogányok vagy ateisták."


(Magdolna, Jézus kistestvére)
http://jezuskistestverei.hu/baratsag.html