"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2015. február 20., péntek

2015. 02. 20.


"Amikor helyes viszonyban vagy Istennel, akkor felszabadultan, szabadságban és örömben élsz, mert te magad vagy Isten akarata, s józan eszednek minden döntése is az Ő akarata számodra, kivéve, ha Ő meg nem állít. A vele való tökéletes, örömteli barátságban elhatározol dolgokat, és tudod, hogy ha elhatározásaid helytelenek, Ő mindig megállít. Amikor pedig Ő megállít, azonnal állj meg."
Oswald Chambers


Olyan kapcsolatba kerültem Istennel, hogy nem is kell kérnem, hogy mutassa meg akaratát az életemben, mert nyitott kapukat adott elém. Ez azt jelenti, hogy közeledek a hitben való élet iskolájának utolsó osztályához.

Ez a helyzet kezdetben, olyan szokatlan volt előttem, hogy magamat hibáztattam, talán már nincs is velem Isten. Egyedül hagyott, egy nyitott ajtóval.

Mivel még mindig nem szól, és nem látom életemben, merre mutat, csak azt tudom, józan eszemmel, hogy kövessem Őt, azon az úton, amin eddig mentem, az Ő követésében, szívemben maradjak tiszta, Isten gyermeke, a magam döntésére kell hagyatkoznom.

Vagy Istenben vagyok, Jézus által, és döntésem helyes, vagy megállít az úton. Még azt se tudom megmondani így lesz-e. Egészen egyedül maradtam, ráhagyatkoztam.
Nem tudok jobbat: Minden józan eszemmel, úgy látom most egyenest előre kell mennem.

Nincs álom, nincs kijelentés, sem akadály, hogy ebben megerősítsen, vagy utam állja el.

A valóság van.

Nem tudom, hogy tud-e még Isten használni, hasznára leszek-e még az embereknek.
Mintha egy 90 fokos mosóprogrammal kimostak volna, és száradok valahol.
Talán összementem, vagy kinyúltam.
Ezen mégsem elmélkedem. Túl vagyok rajta. Megyek előre. Meglátjuk mi lesz.


"Helyes, ha eltűnődünk azon, hogyan végezzünk el valamit rendesen. De az már baj, ha tett helyett tűnődünk. Miután Urunk ilyen csodálatos dolgokat mondott tanítványainak, azt várnánk, hogy a csendességbe küldi őket, elmélkedni a hallottak felett. De Urunk sohasem engedte őket elmerengeni "a holdfényben". Amikor azért keressük Istennel a kapcsolatot, hogy megértsük kívánságát, ezen eltűnődhetünk, de ha időnket álmodozásra pazaroljuk akkor is, amikor Isten megmondta, hogy mit tegyünk: ez már helytelen és soha nincs rajta Isten áldása. Isten ilyenkor azzal kezdi, hogy oldalba löki az álmodozót és ráparancsol: ne ülj, ne is állj, hanem indulj!"
Oswald Chambers

2015. február 19., csütörtök

2015. 02. 19.


Ma egy kabát okozott fejtörést nekünk.

Igen, a kapunkban egy nejlon bevásárló szatyorban, reggel odakerült.

Kamaszgyermek méret, senki semmit nem tud róla.

Eszembe jutott az álmom.
Hogy vissza kell fizetnem 70x120-at, fiam kabátjáért.
"Tavaly - 2012 - évelején azt álmodtam, hogy elmentem a kisboltba.
A bolthoz egy sátor volt hozzácsatolva, ahol ruhákat árultak.
Vettem egy kabátot a fiamnak.
Kifizettem.
Akkor az eladó, azt mondta: még visszajár neki 70x120.
Zavart lettem, ott van a kezében a számológép, miért nem számolja ki mennyi az?!
Vicc ez?
És mi az,  hogy visszajár, hátha visszajárna akkor nekem, ha neki, akkor neki még járna!?
Miért beszél ilyen zavarosan?
Épp nyúltam a pénztárcámba..

Ekkor egy nagy száraz, forró forgószél támadt.
És felkapta a sátrat, másfél méterrel a föld felett lebegtünk, körülöttünk,
minden kőépület a földdel egyenlővé lett.
Arra gondoltam, a fiam jó helyen van. ...
És felébredtem..."

(A teljeset olvasd: itt)


Kinek kell fizetnem 70x120-at? Nem tudom.

Ma, cicánk harmadik orvosi kezelését nem kellett kifizetnem /5.400.- Ft-ot/ az állatorvos azt mondta, ajándék. Ez is érdekes volt, hogy pont ma nem kellett kifizetnem.

Pedig már végre mostanra minden álmom a helyére került.
Ez, az egész esemény olyan volt, mint Szent Péter esernyője.

Egy pozitív rejtély, ami békét adott.
Minden rendben van.
Egyébként igen, minden rendben  van.

Úgy érzem felgyorsultak az események.

Hallgassátok meg, ez évre vonatkozó látásokat:
https://www.youtube.com/watch?v=fJw63cRSqIY
Zsid 12, 25-29

"Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz."


2015. február 9., hétfő

A vőlegény"Semmi hatalmad nem volna ...

Ha felülről nem adatott volna.

ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne."

Mondja Jézus a János evangéliuma 19,11-ben


Embereknek hatalom adatik.

Az ókorban - és még sok helyütt most is - a családi vagyont a lány örökli.

A férj a feleségül vett lány vagyonának gazdálkodója lesz.
Felruházás, megtiszteltetés, felelősség, és megbízatás.
Olyan gazda kell tehát, aki a vagyont nem szétszórja, hanem kamatoztatja.

Fontos szempont, tehát egy család részéről, hogy milyen a leendő gazda.

Amikor az Atya szétosztotta javait, így gondolkodott.

Jézus is így gondolkodik - A vőlegény

Az Atya részéről
a megváltottak a menyasszony, akik öröklik a Menny gazdagságát,
kiválasztott férjük Jézus, akire lehet ezt a vagyont bízni.

Jézus viszont nemcsak gazda, hanem a Menyasszony része is. Egy vele.
Akiért áldozatot is hozott, Aki által a Menyasszonyból áldott örökös lett.

Jézus nélkül, nincs vagyon, nincs megváltás, és nincs gazdálkodás. Nincs örökélet sem.

Jézus tudta, hogy hatalma felülről adatott, hogy a Menny és örököseinek minden vagyona felett gazdálkodjon.

Jézust az Isten által kiválasztott nép adta át, Pilátusnak. Ezért az ő bűnük, hogy vagyonuk gazdálkodójától meg akarnak szabadulni.

Ennek a felismerése után Pilátus ettől fogva igyekezett őt szabadon bocsájtani.

Miköze neki mindehhez. Családi vita.
A zsidók nem akarják saját királyukat.

De a zsidók így kiáltoztak, ha szabadon bocsájtod, nem vagy a császár barátja.

Amikor Pilátus ezt meghallotta bírói székébe ült.
Ő a császár barátja.
Családi vitát kell rendezni?
Rendezzük, - gondolhatta magába, de kezeit megmosta. Neki semmi köze ártatlan ember véréhez.

Mégis feltette még utoljára ezt a kérdést:

"A ti királyotokat feszítsem meg?" /15/

Nem volt gúny Pilátusban, ő pontosan értette.
Az elhívott menyasszony kivégezteti a férjét. Lehet-e akkor menyegző?


"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:
...
mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Ha megmaradtok énbennem és beszédeim megmaradnak tibennetek,
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.
Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor
tanítványaim lesztek."
Jn 15,5-8"


Az Asszony


Ma reggel, a gazdag fiatal férfi jutott eszembe, (Mk 10,17) aki nem engedelmeskedett Jézus szavainak.
Mi értelme a megtérésnek, ha utána nincs cselekedet?

Erre a gondolatomra az engedelmeskedő, gazdag özvegyasszonyok jutottak eszembe, akik követték Jézust és engedelmeskedtek.

Mit segít rajtam az, ha valaki megtér? - ki az én testvérem?
A megtérés után, a tű fokán mindenkinek át kell mennie, ha Jézus hív.
Vagyonától, életkorától és nemiségétől függetlenül ez mindenkit érint.
A tű foka mindenkinél ott van. Mindenkinél más.
Vagyonunkról lemondani Jézus javára - mindenkinek áldozat.
Kinek mi a vagyona?
Kinek mi az áldozat?
Kitől, mit kér Jézus.
Akármi, mindenkinek nehéz.
A megtérés csak akkor visz a Mennybe, ha ez a földi áldozat ott van.
Mennyei testvérem az, aki ezt a földi áldozatot meghozta Jézusnak.

Keresni és megtalálni, ami elveszett.
Keresni: - elveszett kincseim, drahmáim, / Istentől kapott tálentumaim,
Megtalálni: - örülni, felemelni és odaadni mások örömére, Isten dicsőségére.
Együtt örülni, barátnőimmel és szomszédasszonyaimmal, megosztva, átadva áldozataim Jézusnak.

Ami az enyém volt, többé már nem az enyém.

Mária, Erzsébet, Anna, ...

Asszonyok.

Akik szolgálják Jézust a vagyonukból, gazdag özvegy asszonyok.
Akiket Jézus meggyógyított betegségükből.
Akiket bűneikből megtisztított.
Akik követik Jézust, ahová megy.
Akik megkeresik az elveszett talentumaikat, megtalálják és együtt örülnek.
Akik ott vannak Jézus keresztjénél és sírjánál.
Akik látják a feltámadt Jézust.

Asszonyok, akik szolgálják Jézust.
Asszonyok, akik bizonyságot tesznek Jézusról.


"Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!"
Lk 1,30

"Ezután városról városra és faluról falura járt,
és hirdette az Isten országának evangéliumát.
Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,
akiket gonosz lelkektől szabadított meg,
és betegségekből gyógyított meg:
Mária, akit Magdalainak neveztek,
akiből hét ördög ment ki,
Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége,
és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki
vagyonukból."
Lk 8,1-3

"Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem."
Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen ..."
Lk 8,46-47

"Mária a jó részt választotta."
Lk 10,42

"Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e el mindegyikőtök
a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni?
Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán,
nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?"
Lk 13,15-16

"Ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát,
vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e
gondosan,
míg meg nem találja?
És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait,
és így szól:
Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem."
Lk 15,8-9

"Élt abban a városban egy özvegyasszony is,
aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle:
Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben."
Lk 18,3

"Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne
az asszony szava miatt, aki így tanúskodott:
"megmondott nekem mindent, amit tettem."
Jn4,39

"Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül,
így szólt hozzá:
"Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"
Ő így felelt:
"Senki Uram."
Jézus pedig ezt mondta neki:
"Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"
Jn 8:10-11

"Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet,
megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg;
a ház pedig megtelt a kenet illatával."
Jn 12:3

"Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária,
Klópás felesége, valamint a magdalai Mária."
Jn 19,25

"Asszony, miért sírsz?"
"Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették."
Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll,
de nem ismerte fel, hogy Jézus az."
Jn 20,13-15


Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt.
Márk 5,32

Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele,
félve és remegve jött elő;
leborult előtte,
és elmondta neki a teljes igazságot."
Márk 5,33

"Leányom,
a hited megtartott téged:
menj el békességgel, és bajodtól 
megszabadulva
légy egészséges."
Márk 5,34

2015. február 3., kedd

A tizennyolcadik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 18


Érdekeljen, hogy akit támogatsz, annak szíve tiszta.

A tiszta szív, egy olyan edény, amelyből nem folyik el, ami benne van.

A tisztaság fontos, hogy, amikor adok, annak, akinek adom, amit adok, azt megbecsüli, értéke van.
Legalább a szándék legyen meg benne, hogy foltozza, szeretetemmel lukas szívét, ha lukas.

Fontos, hogy ne essek ki a szívéből.
Értékes legyek számára.

S ha értékes vagyok: emlékezik.

Az emlékezés a tiszta szívben van.

Aki nem emlékezik, annak gonosz szíve töröl mindent, nem is marad meg benne semmi, ami Jó és értékes. Mivel lukas, minden kiesik belőle, ami Múlhatatlan mennyei. A lukas szív azonnal emészt múlandó dolgokat, a Múlhatatlannal nem tud mit kezdeni.

A tiszta szívnek jó érzés visszaemlékezni is, az adományokra és a szeretetre. Mert a Múlhatatlan Igaz szeretetre emlékezik.

A tiszta szív, nemcsak tenni, de emlékezni is akar. Tiszta szív a tiszta szívnek:

Köszönetet mondani.
Szeretni.
Dicsérni.
Hálát adni.
Magasztalni.
Közösségben lenni. 
Odabújni.

A szív gyűjtőedény.

Akinek van, még adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilye van, mert lukas a szíve, kifolyik, sosem marad benne semmi.

A magzat szíve, az anyaméhben, lukas. Természetes. Ha a gyermek megszületik, a luk eltűnik.
Jézus kisgyermekeinek szíve, tökéletes szív, mert lélegzik, mozog vagyis éli Életét.
"Erre a lyukra a születés után nemhogy nincsen szükség, de gondot okozhat, ha megmarad. Szépen lassan, az első levegővételek hatására ez a lyuk a pitvarok között bezáródik, a keringés iránya átalakul. A természet csodája, az apró test minden egyes sejtje tudja a dolgát. Itt: cikk)

Ami halott, nem dicséri Istent. Szíved, ha lukas, ha élsz, elfolyik, halott vagy egy sírban, bár élsz.

"Mert a halál után nem emlegetnek Téged, ki ad hálát neked a sírban?"
Zsolt 6,6

"Távozzatok tőlem mind ti gonosztevők, mert meghallgatta az Úr hangos sírásomat."
Zsolt 6,9


Ez volt a 18. mérföldkő, az Ige a Bibliából, hogy végignézem a 6. fejezetek, 6. és 9. verseit.

Aki él dicséri az Istent!

Olyan érdekes, hogy az angolban a szent szív: holy heart, a lukas szív meg: holey heart
Csak egy betű a különbség.

Ki vagy?
Egy anyaméhben lévő magzat, vagy az élő Jézus kisgyermeke, aki jár, fut, hálát ad, énekel?
Becsüld magadat magad is, éld tudatosan életed, ne folyjanak vizeid a terekre. Minden csepp a legjobb helyen legyen. Az ÚR kezében a szívedben.
Így add oda mindenkinek, akinek szíve tiszta.