"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2015. január 28., szerda

A győztes mosoly


Szeretem ezt a képet. Az 5 évvel ezelőttit. Mintha tudtad volna, ahogy visszanézel, hogy a műhelyajtó mögött, ott fog állni, egy Audi.
Mint egy angyal, aki még visszanéz rám, hogy örökre megmaradjon a kép.

Mint egy angyal, aki bátorít, aki tudja, hogyan lesz, a jövőben,
de tudja, hogy milyen nehéz most, de akarja, hogy higgyek.
Mert tudja.
Tudja, hogy sikerülni fog.

És pironkodnom kell. Mert sikerült, és igazad volt.

Nem, nem az autóról szólt.
Hanem a Hitről, 
hogy higgyjem: szeret minket az Isten!
És: minden Jó lesz!

A megsemmisítő és győztes mosoly: 

Neked Volt Igazad, 
mert a Szeretet és a Hit szólt belőled.


2015. január 27., kedd

Sátorában

"Megóv engem sátrában
a veszedelem napján.
Elrejt sátra mélyén,
magas kősziklára helyez engem."
(Zsolt 27,5)


Valaki, valahová elmegy: benne maradtam-e szívében?

Elmenni azt jelenti,  hogy felteszem a kérdést: hol van az én lakhelyem?

Nem lehet, egy szívben lakni? Pedig igen, Jézus ezt mondta. Ő maga egy lakóhely, a szívében vagyunk.
Mi is mindannyian ilyen lakóhelyek vagyunk egymásnak.

Hol vagyunk most éppen kérdésre csak az ad választ: elérhetőek vagyunk-e, és kiknek?

Aki szeret engem, azt elérhetem. Mert szívében lakom.
Akit szeretek annak elérhető vagyok. Mert szívemben lakik.


Jézus a Lakhely.
Jézus az ÉLET.
Jézus elérhető.


"Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem:
hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben.
Láthassam milyen jóságos az ÚR,
és gyönyörködhessem templomában."
(Zsolt 27,4)A fej


A fejről elmélkedtem.

Fej
Az ősi magyar meghatározás szerint: legkorábbi emlékünk i.sz. 1009, 1055. Jelentése 'forrás, kezdet'. Ősi, uráli szó. Alapnyelvi szójelentései még, 'valaminek a hegye, vég, határ'

A magyar nyelvben, a fejfa - temetkezési  - elnevezésének alapja, egyrészt az a tény, hogy a fejfát a koporsó fej felőli részéhez helyezik el, másrészt pedig az, hogy a sírfejfák egyik típusa stilizált emberfejet ábrázolt. A fejfa egyéb elnevezése: főtől való kő.
(annak megfelelően miből, fából vagy kőből készül)

Néhány szó, amely tartalmazza a fej szótövet: fejdísz, fejedelem, fejsze

A fej elengedhetetlen a test működéséhez.

A fizikai lefejezés, több, mint büntetés. Üzenetértéke, egy közösség megtisztítása, egy eszme végleges kiirtása. Nem kísérlet, hanem befejezett hadüzenet, a közösség tagjainak és a közösségen kívülieknek, hogy milyen fejű - eszméjű - emberekre nincs szükségük.

A fejvesztésnek van nem fizikai módja, például a kitiltás a közösségből. Eredményét, okait és célját tekintve hasonló a lefejezéshez, de a kitiltott életben hagyásával. A kitiltottat megfosztani, addigi cselekvésének körülményeitől, eszközeitől, helyétől, céljától.
A közösség célja a veszélyforrás kiiktatása,az adott veszélyforrástól véglegesen megszabadítani. A közösség szempontjából ez az aktus a 'közösségtisztítás'. Tisztán tartás.

A közösség értékeire tekintve, ezért a tisztítás is az adott közösség adott értékeihez igazodik.

A Bibliában, kevésszer találkozunk lefejezéssel.
Pl. Keresztelő Jánost fejezték le. Egy gonosz közösség, célja, hogy az adott közösségre, ne legyen több - jó - eszmei befolyása. Több, mint büntetés. Még pontosabban ez nem büntetés, ez a forrás, az Istenből való Ige megszüntetését jelentette, amelynek hatása - itt ebben a történetben - közvetlenül a királyra irányult.

Találati hely: itt


A lefejezés nem Istentől van. Kifejezetten a gonosz eszköze.

Isten a Bibliában nem fejez, és nem fejeztet le. Nem találunk erre való utalást. Isten a közösségből való végleges kizáráshoz: háború, éhség, járvány, öngyilkosság, gyilkosság, természeti katasztrófa, elűzés, kövezés.
Minden esetben fennállhat a lehetősége az életben maradáshoz, mint ahogy erre volt is példa: pl.: elűzésnél: Hágár.
Később Isten maga adja meg ezeknek az embereknek az életben maradás eszközeit. Gondoskodik róluk.

A fizikai lefejezés eszmei megfelelője a kitiltás.
Ilyenkor nem szűnik meg a közösség, sem az embert nem ölik meg, de a közösség megfosztja a közösség egy adott tagját, az addigi minden lehetőségétől, eszközétől, befolyásától, hogy az adott közösségre hatással legyen. A kitiltás több mint megszégyenítés, vagy büntetés, bár előbb annak érzékeli az áldozat. Konkrétan forrás beszüntetést jelent. A közösség számára ne legyen nyitva az az adott forrás, amit a kitiltott ember jelentett. A közösség vagy annak vezetői ezt a forrást, veszélyforrásnak érzékelik.
Ez az értékek mentén, egyetemes vizsgálattal állapítható meg, hogy a közösség számára mi az érték, aminek fényében jelent valaki veszélyforrást.
Kezdetekben a kitiltott ember -  a már közösség nélküli, fejvesztett - nem tudja, hogy miért tiltották ki, - miért fosztották meg a közlés szabadságától - nem érzékeli veszélyforrásnak magát a közösségre nézve, hiszen nem ártó, hanem jobbító - reform - szándékai voltak, amit az adott közösség számára akart átadni.

A világkorszak végén, szintén találkozunk lefejezéssel:

"Akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten Igéjéért"
Jel 20,4

Fontos, hogy az adott közösség, itt most a világ minden emberét jelenti. Fontos, hogy miért vették fejüket a bizonyságtevőknek.

A lefejezés, több mint a keresztrefeszítés.
A keresztrefeszítés, kigúnyolással egybekötött kivégzési forma. (Kezdet, Alfa)

A lefejezés, - befejezett dolog - a forrás megszüntetésének végleges, szimbolikus kifejezése. (Befejezés, Omega)

A lefejezett Ige-bizonyságtévők, feltámadásuk után: "Krisztus papjai lesznek és vele fognak uralkodni ezer esztendeig." (Jel 20,6)

A fej ugyanis maga: Jézus Krisztus.
Az emberek általi végleges befejezés semmis, Istené az utolsó szó. (véglegesítés, ítélet, dicséret)

A lefejezett Ige-bizonyságtevőket azért fosztották meg fejüktől, mert "nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre" (Jel 20,4)

Az adott világközösség, egyetemes értéke, tehát a fenevad imádata, a fej megjelölés a fejjel magával (homlokukra). A kéz felszabadítása, mások fejének vételére, a közösségük megtisztítására. Abszurdum, de igaz, hogy a világ lakosságának az értékei, így a megtisztítás fogalma és módja sem, nem esik egybe, Isten értékeivel, és a megtisztítás módjával.

Az uralkodás a fejhez tartozik.
Isten ezért kifejezi, hogy az övéinek felemeli fejét, fejdíszbe öltözteti őket, fejükre koronát tesz, az Új Jeruzsálemben, amely a Mennyből száll alá (Jel 3,11-12)

Jézus Krisztus a Fej.

"Az Ő lábai alá vetett mindent", és Őt tette meg mindenek felett való fővé az egyházban, amely az Ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben." Ef 1,22-23

"A Fő - Fej - tartja össze, az egész testet inak és ízületek segítségével, és őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel" (Kol 2,19)

2015. január 18., vasárnap

A gyökerek


Negyvennégy év után tért haza - 2014 szeptemberben - Esther Howard, vagy ahogy itthon hívták, Fekete Eszter, az Everton amerikai válogatott kapusának édesanyja. Annak a Tim Howardnak, aki a 2014-es nyári brazíliai vb-n kivédte a belgák szemét, és egy csapásra nemzeti hős lett az Államokban. (hír forrása: innen)

Remek munka volt:

16 védés

Tim Howard a nagyon csúnya vereségtől mentette meg az amerikai válogatottat.

A vesztett mérkőzés után, (2:1, Belgium - Egyesült Államok, nyolcaddöntő) a kapust még Obama elnök is felhívta, az amerikaiak így látták a futballcsapatukat:

Howard, Howard, Howard, Howard, Howard, Howard
Howard, Howard, Howard, Howard, Howard

"Régen az Egyesült Államokban senkit nem érdekelt a bevándorlók játéka – mondta a magyar édesanya – Azóta változott a világ, Tim igazi hős Amerikában, lépten-nyomon megállítják az utcán."


Tim Howard, Krisztus-hívő sportoló:

"I am blessed to be living a dream. 
And yet, if it all went away tomorrow, I know I would still have peace. 
That probably sounds crazy to most people, but that's the kind of peace Christ gives.
 It is rooted in His love, and it surpasses all understanding,"

Egyéb:

http://www.buzzfeed.com/spenceralthouse/tim-howard-is-americas-lord-and-savior-despite-world-cup-los#.gakJg5gMo

http://www.dailymail.co.uk/sport/worldcup2014/article-2678691/Barack-Obama-calls-Tim-Howard-Clint-Dempsey-heroics-against-Belgium.html


A bestseller


A Tyndale House nevű vezető keresztény kiadó szóvivője, Todd Starowitz pénteken erősítette meg, hogy Alex Malarkey The Boy Who Came Back from Heaven: A Remarkable Account of Miracles, Angels, and Life Beyond This World című könyvét visszavonják a könyvesboltok polcairól.


Malarkey a hét elején ismerte el egy nyílt levélben, hogy annak idején hazudott, mert figyelmet akart magára vonni. "Nem haltam meg. Nem mentem a mennybe" - írta a fiú. Mint aláhúzta: "amikor azokat a kijelentéseket tettem, még nem olvastam a Bibliát.

Az emberek mindig is profitáltak a hazugságokból, és továbbra is fognak. 
El kellene olvasniuk a Bibliát, az elég lenne".


A Biblia az Igazság egyetlen forrása - írta bűnbánó, beismerő levelében.

Igaza van!


“An Open Letter to Lifeway and Other Sellers, Buyers, and Marketers of Heaven Tourism, by the Boy Who Did Not Come Back From Heaven.”

Please forgive the brevity, but because of my limitations I have to keep this short.
I did not die. I did not go to Heaven.
I said I went to heaven because I thought it would get me attention. When I made the claims that I did, I had never read the Bible. People have profited from lies, and continue to. They should read the Bible, which is enough. The Bible is the only source of truth. Anything written by man cannot be infallible.
It is only through repentance of your sins and a belief in Jesus as the Son of God, who died for your sins (even though he committed none of his own) so that you can be forgiven may you learn of Heaven outside of what is written in the Bible…not by reading a work of man. I want the whole world to know that the Bible is sufficient. Those who market these materials must be called to repent and hold the Bible as enough.

In Christ,
Alex Malarkey.”


Találati hely: itt

2015. január 13., kedd

A tizenhetedik mérföldkő - 6 - 6 - 9 / 17Az Iránytű

A mai gyorsan változó világunkban, elengedhetetlen a legpontosabb iránytű.

A nulladik pont, ahol nem én vagyok. Nem az én érzéseim, és nem az én vágyaim.

Egy csillag, amely elhal. Rezgéstelen nihil. A nulladik pont, ahol megértem, hogy Isten nélkül senki vagyok.


Ez egy olyan állapot, amelyről nem lehet beszélni, az ember egyszercsak megéli.
A felfedezés.
Állunk egy tárgy előtt, és rácsodálkozunk, hogy létezik.

Létezik az antigravitáció.

Létezik a nulladik pont.
A vég-e ez, vagy a kezdet?

Ez lehetne egy hihetetlen szenzációs felfedezés, de megfoghatatlan, amikor az ember magában fedezi fel, - szóra sem érdemes.

"Lásd csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak." Préd 7,29

A felismerés, az emberben, megtörténik, a táboron kívül, ahol már nem okoskodik, magára maradt.

Távol a piactól. Az emberek zsivajától. A fórumtól.

Távol a sokkhatástól, a betegségtől. Távol a jótól, és az örömtől.

Amikor Istenbe pillantasz, a nulladik ponton keresztül, amikor meghaltál, s mégis élsz, először megrettensz, aztán a nagyságtól összeroppansz, végül tehetetlenül élni kezdesz, hogy másoknak is beszélj erről. Aztán elhalkulsz, mert senki sem figyel rád, vagy ... igen.
Végül azt kívánod, bárcsak meghalnál.
Mikor észreveszed, hogy élsz, mindegy lesz.
És ebben a mindegyben, ami számodra a totál közömbösség lenne, normális eszeddel, már az is mindegy lesz, hogy régen mit gondoltál.

Úgy érzed, eljött az őrület. Várod Istent, aki nem jön. S nem történik semmi sem.
Elkezded önmagad újra megismerni. Mi ez a nulladik pont? Élek és mégsem én.

Kezedbe veszed a Bibliát, olvasni kezded, megérted, minden egyes szava, már megint szól hozzád, de nem üt. Látod az embereket, de nem fáj, a tudatlanság. Nincs benned kérdés, nincs semmilyen rezgés.

Kezedben a legbiztosabb mérőeszköz.

Szükséges, hogy a katonai mérőeszközök a legpontosabban mérjenek, hogy minden szélsőséges körülmények között, pontosan meg tudják határozni a nulladik pontot.
Legyen szibériai hideg, vagy afrikai hőség. Föld mélye, vagy atomrobbanás.
Legyen déli mágnesség, vagy északi pólus. A nulladiknak a helyén kell lennie.

Ha nincs iránytű, csak a szélsőség körülöttünk, csak a piac zsivaja, az eszement káosz, nem is tudjuk hova megyünk.

Van amikor a próféták hallgatnak.
És van, amikor úgy beszélnek, hogy senki se érti.

Mindennek megvan a maga ideje.
És a lepel végül lehull.

"Mert megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul,
vagy van-e íze a nyers tojásnak?"
Jób 6,6 


"Bárcsak úgy döntene Isten,
hogy összezúz,
kinyújtaná kezét, hogy elvágja
életem fonalát!"
Jób 6,9


A nulladik ponton.

Találati hely: itt

2015. január 11., vasárnap

Zsoltárok könyve 130,3-4
Zsoltárok könyve 84, 5-13"Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérhetnek téged!
(Szela.)

Boldog az az ember,
akinek te vagy ereje,
aki a te utaidra gondol.

Ha a Siralom völgyén mennek is át,
források völgyévé teszik azt,
az őszi eső is elárasztja áldásával.
Újult erővel haladnak,
és megjelennek Istennél a Sionon.

Uram, Seregek Istene,
hallgasd meg imádságomat!
Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.)
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk,
tekints fölkented személyére!

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban,
mint máshol ezer.
Jobb az Isten háza küszöbén állni,
mint a bűnösök sátraiban lakni.
Mert nap és pajzs az ÚR,
kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.
Nem vonja meg javait az ÚR
azoktól, akik feddhetetlenül élnek.

Seregek URa, boldog az az ember,
aki benned bízik!"