"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2014. december 31., szerda

2015 - NaptárBOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
minden kedves Olvasómnak!
Pdf formátumú elérése, szabadon letölthető: itt

Jpg formátumban:


2014. december 9., kedd

Eszter könyve 6,7-8


"Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenben a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát." A tizenhatodik mérföldkő - 6-6-9 / 16Eszter könyve:

"Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király:

Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király?

...
Itt álljunk meg.
Gondolkozzatok el ezen a kérdésen a mai politikai viszonyokban.
Mit láttok? Meg tudjátok-e különböztetni, hogy ki van kitüntetve /megbecsülve/ és ki nem?
Melyik király által?
Meg tudjátok-e különböztetni, hogy melyik király jó? És miért jó?
... folytassuk.


Hámán azt gondolta magában: 

Ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem?

...
Álljunk meg itt egy kicsikét.
Micsoda pökhendi hozzáállás egy királyi kérdéshez!
Még szerencse, hogy a király mást akart kitüntetni.
...

Hámán úgy felelt, amit magának szeretett volna és ami valóban helyes módja is a király legnagyobb kitüntetésének:

"Adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiáltsák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni."

6. fejezet 6. és 9. vers.

Így tesz majd egykoron Isten is, azokkal, akik Őt hűségesen szeretik.
Lukács ev. 17,9-10


Jézus mondja:

"Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni."
Lukács ev. 14,31-33


Jézus mondja:

"Vagy van-e egy király is, ki háborúba ereszkedik egy másik királlyal anélkül, hogy leülne előbb, és számot ne vetne azzal, hogy képes lesz-e tízezerrel megtámadni azt, aki húszezerrel jön ellene? Ha nem teszi meg, követeket küld majd, és békét kér, még mikor távol van amaz. Eképpen, ha közületek valaki búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet tanítványom."
2014. december 5., péntek

A tizenötödik mérföldkő - 6-6-9 / 15Az ember ennyire képes.

Belátni, hogy az ember képességei végesek.

Belátni, hogy nem vagyunk tökéletesek.


"És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje"

János ev. 6,69


Istenem, annyira örültem, hogy ez az Ige van, létezik, ráadásul a 669 alatt.

Minden szavát lehet ízlelgetni.

Isten Fia, aki oly sokszor mondta, hogy Ő az Ember Fia.

Az Ember, a bukott, a botladozó, a hibázó, a kétségekkel gyötrődő, az elbizakodott, az öntelt, a beképzelt, a jómódú, vagy a szegény.

Az Ember, akinek az Isten, hatalmat adott. Hatalmat, amit nem tud, jól használni.
Az Ember, aki Isten nélkül, meg se tudja tanulni, hogyan kell a hatalmat jól használni.

Még a hatalom szót sem tudja az ember jól definiálni.
Isten nélkül, csak tévedés, zsákutca az egész életünk. És itt van Jézus, aki azonosítja magát az Emberrel és mégis azt mondják róla: Ő az Isten Szentje. És mi is tudjuk, hogy Ő az. Nem az elbukott, a csökevény, az Isten nélkül való, hanem a Szent.

Ha hívő valaki, akkor tudatosan kéri és keresi Istent, mégis annyiszor téved, akkor mennyire alázatosnak kell lennie, hogy tévedéseit megbocsássa magának, és embertársainak a sajátjait.
A bocsánatkérés, a helyreigazítás, és azok elfogadása is, az emberi bukott természet ellen valók.
Ha valaki bocsánatot tud kérni, ha valaki helyre tud állítani, és valakik ezt el is tudják fogadni, akikre nézve megtörtént a sérelem, az mind Isteni kegyelem. Az őszinte elfogadás az embernek azon része, amelyet a mennyei Mindenható újított meg.

Magamban látom az alázatot. Ahogy van. És látom, hogy az nem én vagyok.
A változások, amik végbemennek bennem. Eddig mennyi kitartás, erő, dinamizmus, határozottság jellemzett, mert Isten megadta, és mennyire nem volt ott, hogy belássam, Isten adta meg.

Most megláttam?

Rutinból ment az életem, eddig. Kegyelemben voltam, mert amiért mások harcolnak, küzdenek az nekem ment. Ezért nem is tudtam eddig maradéktalanul megérteni, ha valaki egy adott problémával, - ami nekem megy - küszködik.
Ez egy fajta lenézés is lehetett bennem, de ezt csak most, utólag tudom.
Annyi tényezőt kihagytam, a számításból, hogy mások élete, lehetősége, személyisége, tehetsége stb. nem ugyanaz, mint az enyém.
Nem voltam szándékosan lenéző, de rájöttem, hogy a szűklátókörűségem önmagában hordozta. Minden empátiám, emberszeretetem és érzékenységem ellenére.

Most igazán érzékeny lettem az emberek iránt, megértőbb a tévedéseikkel, nehézségeikkel szemben.

Azért lettem érzékenyebb, mert lehetőségem lett, egy új dolgot megtanulni, amiben egyáltalán nem volt /nincs/ rutinom. Sőt, amire eddig lehetőségem sem volt!
A napokban rengeteg embert felmentettem a tévedései, a hibái alól, amit eddig csak úgy tudtam látni, hogy felelőtlenség, vagy szándékos volt.
Ma már látom az embernek, szüksége van Istenre.

Lehet, hogy ehhez az öregedés kell. Lehet, hogy az új dolgok megtapasztalása.
Kinél mi.

Egy biztos:
Lassan minden ízében ember leszek.

A Földre szállt angyal. - Mosoly

S nem hárításból, nem kimagyarázásból, s nem félelemből, hanem a puszta valóság meglátásából:

Tudom, hogy az ember csak ennyire képes.


----

A 15. mérföldkő:

Nehémiás könyve 6. fejezet, 6. vers:

Amelyben ez volt írva: A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni!

6. fejezet 9. vers:

Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül el. - Azért te erősíts engem.
2014. december 1., hétfő

Kezemben a jogosítványMegérkezett az autóvezetői jogosítványom.
Húsz évet vártam erre a napra.

A köszönet

Égi Atyánknak! 
Minden hála Őt illet.Celine Dion: Életben vagyok

Szárnyakat kapok
Életben vagyok

Mikor engem hívsz
Mikor hallom ahogy lélegzel
Szárnyakat kapok
S érzem, életben vagyok

Mikor rám nézel
Megérinthetem az eget
S tudom, életben vagyok

Mikor áldod a napot
Veled együtt sodródom
Minden gondom elszáll
S boldog vagyok, hogy élhetek

Lángra lobbantottad a szívem
Szerelmet adtál
Igazi nővé tettél, aki a fellegekben jár

Magasabban már nem is lehetnék
A lelkem szárnyal
Mert életben vagyok

Mikor engem hívsz
(Mikor engem hívsz)
Mikor hallom ahogy lélegzel
(Mikor hallom, ahogy lélegzel)
Szárnyakat kapok
S érzem, életben vagyok
(Életben vagyok)

Mikor megérintesz
(Mikor megérintesz)
Szárnyal a lelkem
Isten a tanúm…

Hogy én leszek az
Aki veled lesz jóban-rosszban
S ez még csak a kezdet
Alig várom életem hátralevő részét

Mikor engem hívsz
(Mikor engem hívsz)
Mikor megérintesz
(Mikor megérintesz)
Szárnyakat kapok
S érzem…

Mikor áldod a napot
(Mikor áldod a napot)
Veled együtt sodródom
(Veled együtt sodródom)
Minden gondom elszáll
S tudom, életben vagyok

Szárnyakat kapok
Isten a tanúm, életben vagyok

(A magyar szöveg innen: http://www.hotdog.hu/dalszovegek_magyarul/a-c/celine-dion-im-alive )
Celine Dion: Új napra ébredtünk

Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Nagyon sokat vártam rá
Hogy megtörténjen a csoda
Mindenki azt mondta, legyek erős
Tartsak ki, s ne sírjak

A sötétségen s a szép időkön át is
Mindvégig tudtam, hogy sikerülni fog
Azt hitte a világ, hogy mindenem megvan
Miközben én mindvégig rád vártam

Hallgass most meg
Látom a fényt az égen
Szinte már elvakít
Nem tudom elhinni
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Ahol sötétség volt, most fényesség honol
Ahol fájdalom volt, most öröm lakozik
Ahol gyöngeség volt, megtaláltam az erőmet
Mindezt egy férfi szemében

Hallgass most meg
Látom a fényt az égen
Szinte már elvakít
Nem tudom elhinni            
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Hallgass most meg
Látom a fényt a szemedben
Egy férfi szemében

Nem tudom elhinni            
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hallgass most meg…

(Magyar szöveg innen: http://www.hotdog.hu/dalszovegek_magyarul/a-c/celine-dion-a-new-day-has-come-2)