"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2014. április 30., szerda

Angyal, angyal, angyal - a kordonos angyal


A művész angyal melletti döntését értékesnek tartom, mert megadja a pusztító gonosz ábrázolásának azt a többletét, amelyet más megoldások nem tudnak nyújtani”- vélekedik Orbán, majd kifejti, hogy a keresztényellenességre gondol. „A korabeli megszálló német birodalom félresöpörtre a kétezer éves európai keresztény erényeket, politikával és hatalommal szembeni keresztény elvárásokat és tanításokat, s ezért az áldozatok – lengyel óhitűek, keresztények, vagy hitetlenek – egy keresztényellenes szellemi irányzatot megtestesítő diktatúra áldozatai lettek.
http://www.atv.hu/belfold/20140430-nemetorszag-felelos-a-magyarok-kollaboraltak-orban-a-naci-emlekmurol


Jól van: megértettem.
Tehát Orbán Viktor szerint: az a katolikus egyház, aki a nácikkal kollaborált, nem volt keresztény szellemiségű.
Íme, egy igaz mondás.
És ugye ebbe a körbe tehát beletartozik az összes keresztény felekezet is, mint nagyon is jól tudjuk. És azt is, hogy ezek a felekezetek később ugyanolyan vidáman feküdtek le a kommunistáknak is. Mint tudjuk, és lettek III/III-as ügynökök vezetőikből.

Nem értem, ha így gondolkozik, a miniszterelnök urunk, mi a szöszért nem dobja ki a maradék 13+1 egyházat is? Pedig igaza lenne ebben.

Ma már tudom, hogy Orbán Viktorral egy véleményem vagyunk, e témában, ezek a felekezetek szerinte se voltak keresztények.

Köszönöm.
Így részemről jöhet a szobor.
Keresztények irtották a keresztényeket.
Zsidók irtották a zsidókat.
Németek irtották a németeket.
Magyarok irtották a magyarokat.
Történelem befejezve.

Ezután a levél után nagy reményekkel, és kíváncsian várom Orbán Viktor kormányzói tevékenységét.

Az angyalról pedig.

Van valami teológiai szempontból, ami megfoghatatlan a vallás részéről.
Ez pedig éppen a magasabb dimenzióban lévő fény, szellemi lények, vagy a feltámadt Jézus Krisztus megdicsőült teste.

Mindig bizarr és torz elképzeléseket szül, amikor tárgyiasítani akarjuk a szellemit.
Ilyen formán nem lehet, sem a hitet, sem a szeretetet tárgyba önteni.
Aki megpróbálja óhatatlanul beleesik a bálványszobor faragásába.

Ha nem a szívünkben imádjuk a láthatatlan Istent, és nem a szívből - szabad akaratból - cselekedjük az igazságot, akkor szervezetbe, tárgyakban, szobrokba, eszmékbe, múltba és dogmákban, sőt ne tovább még egy emberbe is öntjük.
Így keletkeztek a vallások. Így keletkezett a nácizmus. Így keletkeznek a diktatúrák.

Az ember, földi por, sár marad, ami benne szellemi már szellemi és megfoghatatlan.
Kár olyat kőből, fából, vasból megjeleníteni, amit nem lehet.

A szívben lévő szeretet, vagy fájdalom ábrázolásához nincsenek se szavak, se tárgyak.

Nem is kell. Emlékét őrizzük szívünkben azoknak, akiket szerettünk.
A mi emlékünket is őrzik majd, ha elmegyünk.
Isten ments, hogy bárki rólunk szobrot állítson. Mert mivé is lesz, ha a mi Urunk Jézus Krisztus visszajön? Semmivé. Elporlik, mint minden más szobor, amit valaha emberek tapicskoltak össze ezen a Földgolyón.

És mivé lesz a mi örökkévaló szellemi szívünk? Isten adja meg, hogy jól és igazán éljünk, és Istennek kedvesek legyünk, mind hitünkben, mind jó cselekedeteinkben, hogy a mennyei örökéletre valamelyképpen méltók lehessünk. Mert, amíg amaz szobrok elvesznek, emez tiszta szív, örökre megmarad.


2014. április 28., hétfő

Csati esküvőre készül

( Kicsit borús a hangulata. Nem? )

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK CSATI ÉS MINIPUMA ESKÜVŐJÉRE.(( Elég sötét lett ez a bejegyzés, nem? ))


2014. április 26., szombat

Egyetlen igaz irányzat?


Meghallgatásra javaslom:

Felekezet, egyház, vagy egyetlen igaz irányzat?

https://www.youtube.com/watch?v=D1mNjZrpNgA

Szekták kérdése a Biblia fényében
Előadó: Dr. Adrian Bury


2014. április 23., szerda

A 2014-es év gyümölcsei


Kezdődik az új év. 
Az új füge kezdeményekkel.

"Milyen jó az Isten Izraelhez
a tiszta szívűekhez!"
Zsolt 73,1

2014. április 22., kedd

Ha keseregne a szívem"Ha keseregne a szívem,
és sajogna a bensőm,
akkor olyan ostoba és tudatlan volnék
veled szemben, mint az állat.

De én mindig veled leszek,
mert te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem,
és végül dicsőségedbe fogadsz.

Nincs senkim rajtad kívül a mennyben,
a földön sem gyönyörködöm másban.

Ha elenyészik is testem és szívem,
szívemnek kősziklája és örökségem
te maradsz, Istenem, örökké!"

Zsolt 73,21-26

A tized +A tized témaköre mára azért vált kevésbé fontossá, mert a hivatalos egyházak - eddig is és ezentúl is -

az állami támogatásokkal működnek.

A tized és minden további adomány az egyházak részére nem életszükséglet.
Pénzügyi szempontból felesleges.
A tized csupán a manipuláció része, semmi egyéb.

Azokról az egyházakról beszélek, akik az állam által finanszírozottak.
M.o.-n a mai politikai eseményekben lett láthatóvá, hogy a törvény által elfogadott 13 egyház, ugyanazt a pénzmennyiséget kapja elosztva, amit előzőleg száz között osztottak szét.

Tehát a pénz mennyisége ugyanaz.
Viszont, akiknek leosztják, azoknak a száma csökkent.
Ebből következőleg jóval több jut egy szervezetre, mint eddig.
Ebbe a körbe beletartozik a Hit gyülitől kezdve a katolikus egyházig mind a 13.

Akiktől elvették a jogosultságot - az állami pénzekhez való jogosultságot -
azokra azt mondja a törvény, hogy biznisz egyház, de hadd mutassam be, röviden, hogy azok a business egyházak, akiknél maradt a pénz, mert cserébe az államhatalom kiszolgálói, kereskedői, szócsövei és nem azok, Akire -  a mennyeire - hivatkozva tevékenykednek.

A katolikus egyház, ha kimenne a Hősök terére, és bemutatná, hogy mennyi tagja van, és csak 15 embert tudna felmutatni - a papokon kívül - akkor is ő kapná meg a legtöbb pénzt, az államtól, az államhatalom döntése alapján.

Az adófizetőktől beszedett adókból.
Itt milliárdokról van szó, egy-egy egyház esetében.
Ezeket az egyházakat a profitot termelő adófizetők tartják fenn.

Ugye abban meg tudunk egyezni, hogy a papok, szerzetesek döntő többsége közfeladatot ellátó, tehát közalkalmazott, ami azt jelenti, hogy nem profitot termelő, sőt, tehát tényleges hasznot-adót sem fizető.
A pénzek visszaosztásánál az állam - ha akarna - a legeslegigazságosabb akkor lenne, ha azt mérné fel, hogy melyik egyház tagjai termelik a legtöbb adót munkájukkal.
De persze, mindenki belátja: nem erről van szó. Hanem egy állami rendszer ideológiai kiszolgálásáról.

A katolikus templomok konganak az ürességtől, nem azokra megy a pénz, akik tagjai az egyháznak, vagy övegyek, vagy árvák, rászorultak sőt még csak nem is azokra, akik profitot termelve dolgoznak az országnak és befizetik az 50%-os adójukat.
Minden befizetett adó a rendszer működtetésének költségvetésére megy, a saját rendszerűk, ideológiájuk fenntartására.
Ebbe az adófizetésbe minden ateista, buddhista, iszlamista, keresztény adója benne van.
Tehát, aki adót fizet, akarja nem akarja, támogatja a Hit gyülitől kezdve a katolikus egyházat, és tovább mindet és + még az államhatalmat is.

A kis egyházak, akiket most törvényileg kizártak ebből a - babilóni - rendszerből, Magyarországon, a NER-nek nevezetből, nekik most van itt a lehetőségük, hogy átgondolják a közösségük működésének alapelveit. Akarnak-e az államhatalmon csüngeni, pénzügyileg, avagy sem?

Nemcsak a tized fizetésének gyakorlata visszás, bibliai szempontból, hanem az állami költségvetés - a király - által adott pénz elfogadása is.

Király/a politikai hatalom - történelmi/elfogadott egyházak szövetsége egyetlen egy és ugyanazt a rendszert tartja fenn. Eddig is, és ezentúl is, évezredek óta. Azért babilóniai megnevezésű, mert ez a rendszerelmélet onnan ered.

Totál mindegy mit mondanak magukról, hogy keresztények vagy sem, ők a királyirendszer részei. Király és papság (+bank ).
Ők azok, akik uralkodnak a pogány népeken.
A pogányok választanak maguknak királysági rendszert, választanak királyokat és papokat (+bankokat).
Akik működtetik nekik a pogány rendszerüket.
Jézus soha nem mondta, hogy ne fizess adót, a pogány királyoknak, és robbantsd fel őket.
Azért nem, mert ahová születtél ott van dolgod Istentől.
Amíg csak lehet békességben éljetek, és megütközést ne okozzatok, se a királynak, se az embereknek, ellenben az evangéliumot és az Istentől jövő Igazságot hirdessétek.

Tanítványai előtt állva, Jézus magára mutatott: Nektek én vagyok a Királyotok. Én pedig azt mondom, adjátok meg a császárnak, ami a császáré Istennek, ami Istené. (Mt 22,21)
Ha szükséges adót fizetned, menj fogd ki azt a halat és vedd ki a szájából, add nekik értem és érted.

Jézus persze nem árult zsákbamacskát azt mondta: a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.

Jézus hívei kaptak királyt az Atyától, Jézus személyében. A Mennyből.
Őt várjuk vissza, Ő lesz, aki rendet tesz a Földön.

1995 óta mondom, hogy jobb az állami finanszírozású támogatásoktól külön lenni, azoknak a közösségeknek, akik valóban Jézushoz tartozónak vallják magukat.
Örülök, hogy a törvény által kizárták a kisegyházakat, ebből a támogatási rendszerből, mert így legalább újragondolhatják a Biblia és Jézus szavait. Lehetőségük van úgy élni, ahogy Jézus mondta.
Persze meg kell mondanom, az én szavaim egyáltalán nem kedvesek, a kizárt közösségek vezetőinek, mert nagyon is szerették azt az állam által nyújtott húsos fazekat. Kifejezetten utáltak és utálnak engem, amiért kimondom az igazságot. A szegénység nem kívánatos dolog. A világon nyomorúságotok?

Sőt, ha adományt fogad el a krisztusi szeretet közösség, azt is megnézni, személyenként,  kitől és milyen célból kapják Isten gyermekei. Vissza is lehet utasítani. Sokkal fontosabb az adó személyének szíve tisztasága, mint gondolnánk, lásd Anániás és Safira esetét.

Jézus erre is mutatott példát, amikor a gazdag ifjú követni akarta, de aztán miért is nem követte Jézust? Mert Jézus azt mondta: add el a szegényeknek a vagyonodat, és aztán kövess engem. Nem akart engedelmeskedni Jézus szavainak.
Nem egy ember szavainak, nem egy vezető szavainak, a sok közül, hanem Isten Fiának szavainak.

Jézus a Mennyei Örökkévaló király feltétlen engedelmességet kíván.
Ha Ő azt mondta, hogy add el, és add a szegényeknek, akkor azt úgy kell tenni, mert nekem a követőnek az úgy lesz jó. Abból a tényből kifolyólag, mert Ő a JÓ király, aki tudja, hogy nekem mi az örökkévalóságra tekintve a Jó.

Ő soha nem ellenemre, hanem értem van. Ha a szavaival szemben engedetlenek vagyunk, és nem úgy teszünk, ahogy Ő mondta, akkor létrehozunk egy újat. Egy újat, ahol Jézus ugyan lehet névlegesen a király, de valójába nem az. Mert a saját ideológiánk az. Vagy érzelmeink, félelmeink, vagy emberi vágyaink a vezetőnk.

Ha újat hozunk létre, akkor szavait hazudtoljuk meg. Egy király szavainak nem engedelmeskedni, pedig azt jelenti, nem fogadjuk el, őt királyunknak, csak látszatra.
Ha Jézus szavait hazudtoljuk meg, akkor Ő megítél minket, mert az Ő szava ítéli meg az embereket.
Mindenképpen találkozni fogunk azzal, hogy miképpen álltunk Jézus szavaihoz.
Minden egyes ember találkozni fog azzal a megismertetéssel, hogy Jézust Királynak tekinti-e, és Szavainak engedelmeskedik-e, vagy sem.

Például tekintsünk egy nehéz parancsot: Áldjátok őket, ne átkozzátok, áldjátok.

Jézusnak földi élete során nem volt szüksége arra, hogy leüljön a farizeusokkal egy kávéra, és megdumálják a továbbiakat, mert elfogyott a pénze.

A tizedről személyes összefoglalóm tehát itt olvasható http://testveremnek.blogspot.hu/2012/09/a-tized.html

Hogy pedig mi a szekta - kontra a mennyei papsággal szemben, ahhoz itt javasolnék egy gondolatsoromat, továbbgondolásra:
http://testveremnek.blogspot.hu/2012/11/levitakrol-es-papsagrol.html

A kizárólagosságban nem hiszek, egyetlen egy eszmerendszer sem Jézusé.
Jézus a szívekben lakik, azokéban, akik beengedték Őt.

Valamint Jézus mindenkit hív az Ő országába, senkit ebből ki nem lehet zárni, aki akar be is mehet a Mennyek Országába, ha Jézus szavainak engedelmeskedik.


2014. április 21., hétfő

Amazing Grace


A szabadság dala. 
Meghökkentő kegyelem, milyen édes hang
Ami megmentett egy olyan nyomorultat, mint én
Korábban elveszett voltam, de most megtaláltak
Vak voltam, de most látok.

A Kegyelem tanította meg a szívemet a félelemre
És a Kegyelem szabadított meg a félelmektől
Milyen drága a Kegyelem, ami megjelent
Abban az órában, amikor hitre jutottam.

Sok veszélyben, nehézségben, csapdák között
Érkeztem
A Kegyelem vezetett el idáig
és a Kegyelem vezet tovább hazafelé

Az Úr jót ígért nekem
A Szava biztosítja a reményt
Ő lesz a pajzsom és osztályrészem
Amíg csak az élet tart

Igen, amikor ez a test és a szív leáll
És a halandó élet véget ér
A fátyol mögött
Egy örömmel és békével teli élet vár

Amikor már tízezer éve itt vagyunk
Ragyogva, mint a nap
Nincs kevesebb napunk, hogy énekeljük Isten dicséretét
Mint amikor elkezdtük

Meghökkentő kegyelem, milyen édes hang
Ami megmentett egy olyan nyomorultat, mint én
Korábban elveszett voltam, de most megtaláltak
Vak voltam, de most látok.

Fordítás innen: http://zene-szo.blogspot.hu/2012/11/amazing-grace-dalszoveg.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amazing_Grace


Wayfaring Stranger
"Wayfaring Stranger"

I am a poor wayfaring stranger,
While journeying through,
This world of woe,
Yeah, and there's no sickness,
toil nor danger,
In that bright land,
To which i go.

I'm going there to see my Father,
I'm going there,
No more to roam,
I'm only go,
Going over Jordan,
I'm only go,
Going over home.

I know dark clouds,
Will gather on me,
I know my way,
My way is rough and steep,
Yeah, and beautiful fields,
Lie just before me,
And God's redeemed
Their vigils keep.

I'm going there to see my Father,
I'm going there,
No more to roam,
I'm only go,
Going over Jordan,
I'm only go,
Going over home.

I'm going there to see my Mother,
I'm going there,
No more to roam,
I'm only go,
Going over Jordan,
I'm only go,
Going over home.

I want to wear,
That crown of glory,
When I get home,
To that good land,
Well, I want to shout,
Salvation's story,
In concert with,
All the blood-washed band.

I'm going there to see my Saviour,
I'm going there,
No more to roam,
I'm only go,
Going over jordan,
I'm only go,
Going over home,
Well, I'm only go,
Going over home,
Yeah, only....

2014. április 20., vasárnap

Fenevadak üvöltése

Élvezetes, nagyon jó, és nagyon igaz előadás!
Politika, történelem, vallás, hit.
A mikrofon kellett hozzá. 


Izraelben


Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem? - eztán elment legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt Ike, - én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.
- Érdekes, amit mondtok - én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang - Én is elküldtem a fiamat Izraelbe...
2014. április 14., hétfő

Az antiszemitaSartre nagyon pontosan diagnosztizál, amikor arról beszél, hogy az antiszemita fél.

"Persze nem a zsidóktól, hanem önmagától, a lelkiismeretétől, az ösztöneitől, a felelősségeitől, a magánytól, a változástól, a társadalomtól és a világtól, vagyis mindentől, a zsidók kivételével.

Gyáva ember, aki nem akarja bevallani magának a gyávaságát.

Gyilkos, aki visszafojtja és cenzúrázza ölési hajlamait, de megfékezni nem tudja őket, és mégsem merészel másképpen ölni, mint in effigie, képletesen vagy a tömeg személytelenségében.

Elégedetlen, aki a lázadás következményeitől való félelmében nem mer lázadni.

Ha az antiszemitizmushoz csatlakozik, ezzel nem csupán egy felfogást tesz magáévá, hanem egyúttal megválasztja saját személyiségét is. A kövek állandóságát és áthatolhatatlanságát választja, a katona teljes felelőtlenségét, aki parancsnokának engedelmeskedik, és nincsen parancsnoka. Nem akar semmit elérni, semmit sem kiérdemelni, hanem mindenhez a születése révén akar jutni, noha nem arisztokrata.

Végül azt választja, hogy vitán felül állóan, megtámadhatatlanul kapja készen a jót, és nem is mer vele foglalkozni, nehogy kételyei támadhassanak és újat kelljen keresnie.

A  zsidó mindehhez csak ürügy: más vidékeken a négert s még másutt a sárgát használják föl ehhez. Létezése csak arra való, hogy az antiszemita csírájában elfojthasson minden tépelődést önmagában, meggyőzve magát arról, hogy öröktől fogva kijelölt helye van a világban, hogy ez a hely őrá várt, s hogy tradícióinál fogva jogában áll azt elfoglalni.

Az antiszemita egy szóban való kifejezése az emberi állapottól való félelemnek.

Az antiszemita az az ember, aki kérlelhetetlen szikla, dühöngő vihar, pusztító villám AKAR LENNI: Minden, csak nem ember."


Ha sikerülhogy le ne maradjál, megmondom, mit kell hallgatni ahhoz, hogy álláshoz jussál.1. pont, ne siesd el.
2. pont, mindig te vagy a nyerő.
3. senki se állíthat meg.

2014. április 12., szombat

És tudod


ahogy átmentem a hídon,

nem volt bennem félelem.

Megkérdezted: - hát, és hogy jöttél?, ... most nem?, most nem féltél?

Rád mosolyogtam: - Nem. Soha többet nem fogok félni.

- De hát a tériszonyod?

- Nem, nem féltem. Nem félek, nem fogok félni.

Igen, eszembejutott, neked is. Álmomban: Ott fenn, a hídon. Akkor féltem.

Oh nézd, az egy igazi kőhíd volt. Jól megépített, ez csak egy tákolmány fahídacska, ami a stégre visz.
Norvég szelek fújtak. Nem is sokáig pecáztunk. Ha másra nem, erre elég volt, ...
egy pillanatra se álltam meg.

Sőt. Emlékszel, felálltam a székről, és végig futottam rajta, majd vissza, aztán újra, hogy remegjen alattad a stég.

Nem féltem. Sőt nevettem.
Újra és újra futottam.2014. április 10., csütörtök

Az idő értékJön majd olyan idő - így szól az én URam, az ÚR -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az ÚR igéjét, de nem találják.

Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak, akik Samária bálványára esküsznek, és így beszélnek: Dán Istenére mondom! - vagy: A beérsebai útra mondom! Elesnek, és nem kelnek fel többé!

Ámosz 8,11-14

---

Van értékes idő.

Istenen kívül nincs semmi.
A bűn sem lehet kívüle.
Minden gondolatot, minden szót hallott.
Benne teremtetett.

A jó is benne van. Ő a JÓ.

Ő az, aki megengedi a rosszat, a fájdalmat.

A rosszat is Isten teremtette.
Pont így, pont ezt akarta.

Mégse tudom megmondani, mi a jó.

Mi a rossz? Ugyanúgy nem tudom, minthogy mi a jó.

A rossz ölte meg a Fiút. A jó feltámad.
Ez isteni törvény, erre nem szükséges magyarázat.

A döntés mégis a te kezedben.

---

Név.
Új név.

Két könyv van!

1. Könyv.
Az élet könyve

Vannak emberek, akiket az élet könyvébe írtak. Azt gondolod minden ember ebbe van írva. Tévedsz: Ők a azok a halottak, akik megjelennek, Isten ítélőszéke előtt.
"És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely.
És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint." Jel 20,11-12

2. Könyv.
A Bárány életkönyve

De van egy másik könyv, a Bárány életkönyve, akik ebben vannak írva, ők azok, akik nem jelentek meg az ítéletre, mert ők már előbb feltámadtak.
Ők hová írattak? (pl. itt)
A Mennyekbe, az Új Jeruzsálemben. Ez a Bárány életkönyve. (Jel 21,27)
Emlékszel, az Alapkő a mennyei Jeruzsálemben Krisztus, /Jel 21/
A város falának is vannak alapkövei, azon a 12 apostol neve.
Kapukon is nevek, Izrael 12 törzsének neve.
A többi építőköveken is nevek. ---> A mi neveink. Azt mondja, aki győz, Oszloppá teszem.
Soha ki nem törlik onnan azt a nevet. A te neved.
Az új nevet, amit Ő ad, amit senki se tud, csak Ő és akinek adja.

---

A közösség megállapodik, hogy mi az érték.
A közösség megállapodik, hogy mi az értékfedezet.

Mindig az idő, az adott idő a legértékesebb.

Istennek adott Idő, pedig a legértékesebb, a múlhatatlan örök.

Ha a közösség megállapodik, az érték lehet, az Istennek adott idő.

Az egymásnak adott idő.
Az értékes idő, a szeretet.

Ha az idő másra megy, gúnyolódásra, megalázásra nem érték.
Kinek kell ilyen idő, ilyen érték? Emberek között? Haszontalan.

Váltópénz
E világban a pénz, az érték.
Az emberek között forgalombahozott pénznem is időt takar.
Az az idő, azonban a múlandó értékekre épül, arany, ezüst, minden, ami földi. Testi és tehát múlandó.
Porból lett, porrá lesz, bármi is a látszat.
Tehát a pénz mögött a múlandó idő, a fedezet.

Jézus azonban azt mondja, a Neki adott idő a legértékesebb.
Örökkévaló értéket teremt.
Azt mondja a múlhatatlan, mennyeieket keressük.
A múlhatatlan pénzzel kereskedjünk, sáfárkodjunk. ---> az az Isten Igéje.

Az emberi nem, egy rendszerrel a mennyei Isten fölé emelte a pénzt.
Úgy gondolta, az Időt kivásárolja magának. A mennyei időt lefedi egy másikkal, a földivel.
Ez az ő istene, a múlandó: a Mammon.

Vér - Víz - Idő

Egy és ugyanaz.
Hogyan termelődik a Vér? Idővel.
Istennek múlhatatlan vére, múlhatatlan ideje van.

A nagy parázna, Babilon, milyen vért iszik? Emberek idejét!
Korlátozott, múlandó időt.

Istennek múlhatatlan vére, múlhatatlan ideje van.

A pénz nem semleges.
A pénz mögött idő van.
Milyen idő?

Melyikkel kereskedsz, a múlhatatlan idővel, vagy a múlandóval?

Halmozni, amikor azt hiszik hiány van belőle?

Miből van hiány? Igen, jól kapizsgálod, a múlandó idődből.
Hiába kezded gyűjteni a mulandó pénzt, nem lesz belőle múlhatatlan. Nincs belőle örök életed.

Jön majd olyan idő - így szól az én URam, az ÚR -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására.

Jön majd idő, amikor keresik a múlhatatlan időt!
Az igazi értéket, de nem találják már meg.

Vaksötét leszGyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat.

Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mily nagyok vétkeitek: sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez! A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene. Ezért így szól az ÚR, a Seregek Istene, az én Uram: Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halottsiratókat jajveszékelni.

Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek - mondja az ÚR. Jaj azoknak, akik az ÚR napját kívánják! Minek nektek az ÚR napja? Sötét lesz az, nem világos! Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. Bizony, sötét lesz az ÚR napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!


Ámosz 5,10-20

Hova?


Aki nem tud veszíteni! Semmiképpen, NE KÖVESSE KRISZTUST!


"Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!" 
Mt 16,22


"azt halljam rólatok, hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől." Fil 1,28


"üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk"
2Kor 4,9


"Ekkor fel akarták venni a hajóra, 
de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak."
Jn 6,21 


2014. április 8., kedd

Nekem is van egy ötletem


a személyi kultuszt nem tiltja a törvény.
Szerintem a Fidesznek nem kell Horthy, Horthyt a jobbikosok éltetik.

Horthy a jobbikosok szerint nem háborús bűnös, az összes többi normális tanult ember szerint meg igen. Jó néhány fideszes szerint is. Orbán Viktor úr azonban nem háborús bűnös, tehát a személyi kultusznak kitűnő alany, és ha még most gyorsan le is akar számolni a Jobbikkal is, hogy az elkövetkezendő 20 évben ne veszélyeztessék  a hatalmát, akkor:

 a Fideszesek emeljenek Orbán Viktor miniszterelnök úrnak 
egy szobrot a Szabadság térre.

Ezzel senkinek semmi baja nem lesz. Megérdemli.
A jobbikosok oldalt vona-glanak Vona fürdőszobájába.

A sasos-gábrielest meg dobjuk a Dunába.
Na?
Ez a kiegyezés, hogy feküdne? És  nincs többé húza-vona.


Megkezdték a Szabadság téri emlékmű építését
2014. 04. 08. Nyiklik-nyaklik az igazság


KÉP ZAVAR

Bocsássa meg mindenki, hogy okosabb vagyok, mint az átlag, de tényleg nem értem ezt a dolgot.

Itt van Kölcsey Ferenc, az én ük-ük nagybácsikám, akinek a testvére Szuhányi Laurát vette feleségül. Akit az ő Szuhányi apja - mivel egy protestáns, liberális, köztársaság pártihoz ment feleségül az ő apai tiltása ellenére - kitagadta az ekte katolikus és királybarát családunkból, akinek közös leszármazottja aztán Kossuth oldalán is harcolt, és halt meg, akkor hogy jön ide, Balog Zoltán úr, álreformátus katolikus királypárti a Himnusszal és a Kossuth dallal? Most akkor katolikus KORONA vagy nyugati demokrácia? Mind a kettő egyszerre nem megy. Szabadságharc, vagy az oroszok? Történelmi igazság, vagy politika?

Fidesz szájából ellentmondás két ilyen dalt énekelni a választási győzelmén. Jól van, nem ismeri a családfámat (ha érdekel olvasd itt), de a történelmet?
Tényleg nem értem.
Szerintem keressenek magunknak két másik dalt. Biztos találnak. Lehet másik Himnuszt is kreálni, megvan rá a kétharmaduk. Ez akkora fricska, hogy ihaj.
Nem mintha nem esne jól, hogy egy Kölcsey rokonom versét énekelik. DE!
Nekem jól esik. 
Megtisztelnek vele, kitűnik, mégis csak nekem van igazam. Köszönöm. 
Hol vannak a birkák?
 Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá szabadság! Éljen a sajtó-, szólás- és vallásszabadság. :) Köszönöm google+!
Irány Nyugat! 

Na jó, most megint csak a költészet napjára készülgetek. Olyan pofátlan vagyok, mint mindig. 
Verseljünk.

Hamiskás Himnusszal ünnepelt a Fidesz


2014. április 6., vasárnap

Az Örök Idő


Azt mondják, 'az idő pénz'

"Adtam neki időt a megtérésre / a felismerésre /"

Lehet időt lopni.
         pénzt lopni.

'Örömmel vettétek, amikor megraboltak titeket'
/Zsid 10,34/

Olyan is van, hogy 'idő előtt meghal valaki'.

Vagy ha 'idő előtt megölnek' - ellopják a pénzed.

Mi a pénz? ---> idő?

A pénzem ---> a vagyonom

Jól gazdálkodik, mivel? Az idejével és a vagyonával.

Jézus - földi - idejét elvették. 33 éves volt.
Mégis a rendelt időben jött, és a rendelt időben halt meg értünk.
Sőt tudta, mikor jön el az ideje, amikor fel kell áldoztatnia.
Előbb nem adta át magát az ellenségei kezébe.

Jézus másik időt kapott.
Másik vagyont.
Örökkévalót.
Istentől.

Jézus az első. Testvérei között az első.

Akiktől ellopják az időt, azok örökkévaló időt kapnak.
Ha felismerésre jutnak, s ellopott idejüket Istennek adják.

Mert van olyan is, hogy önmaguk adják az idejüket és a vagyonukat.
Istennek. Tőlük nem lopják el, Jézustól se lopták el, Ő önmaga adta oda.
Kinek? Istennek.
Ő maga mondta.

"Senki se veheti el tőlem: én magamtól adom"
/Jn 10,18/

Tehát úgy tűnik ellopják, - ki lop? - de nem lopták el, mert Ő önmaga adta oda.
Kinek? Istennek.
Az életét, az idejét, és a vagyonát, hogy jobbat, örökkévalót nyerjen.

Vannak, akik nem a világnak adják idejüket, és idejükért nem kérnek pénzt a világtól.
Hanem majd Istentől kapják meg az örök idejüket.

Kinek adod az idődet?
Ha a Sátánnak/világnak, őneki nem adod, hanem ellopja.
Ha Istennek, Ő örök időt ad helyette.

Időért cserébe idő jár.
Embernek adott idődért, emberi - hústesti - idő/ v. pénz jár.
Istennek adott idődért, örök - mennyei - idő.

Cseréld fel: a pénz = idő.

A Sátán csapdája. Az idődet kézzel fogható - földi - pénzbe sűrítette.
Amint tudjuk,  nem vihetjük magunkkal, a mennyeibe.
Látványosan növeli a bankszámládon, mások idejét. Lopott idejét.
Nem tud másképp kamatoztatni, csak ha lopja. Mivel neki nincsen.

Isten azonban számolatlanul önti rád, az örök idődet. Ami a tiéd.

Sátántól elvették - a mennyei bíróság - az örök - mennyei - időt.
Sátánnak már nincs ideje.
Időt csak lopni tud, azoktól, akiknek van ideje.
Kiknek van ideje? Az embereknek.

"Adtam neki időt" - mondja Isten.
Mire adott? A megtérésre. Kinek? Az embereknek.

A Sátántól azonban elvette az időt. Már nincs ideje.


Ha felismered, hogy neki már nincs ideje,
neked viszont van, és lehet 
örök időd
akkor megérted
mit jelent az 
üdvösség.


Az Idő"pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni"
/Jel 2,21/

"az idő közel van"
/Jel 1,3/

Milyen idő?

"van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet"
/1Pt 4,17/

Mikor?

"az utolsó időben"
"Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen"
/1 Pt 1,5/

"Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik."
/Zsid 10,37/

A jelenleg idő, az idők vége utáni,  mert

"az idők végén jelent meg" /1Pt 1,20/
Ki?
A Krisztus 
Aki
"a világ teremtése előtt kiválasztatott" /1Pt 1,20/
"kegyelme, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk"
/2Tim 1,9/
"a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért." /Róm 5,6/

viszont az idők vége utáni időben: "alkalmatlan az idő"/2Tim4,2/

Mihez? Amikor:

"az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük." /2Tim 4,3/

Ám eljött az idők teljessége:

"az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van." /Ef 1,10/

"De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." /Gal 4,4-5/

"Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." /Mk 1,15/


"mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, 
amikor fel kell ébrednetek az álomból. 
Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség" 
/Róm 13,11/

"Egy kis idő még, és nem láttok engem, 
de ismét egy kis idő, és megláttok engem." 
/Jn 16,16/ 

Választások


Én a


-ra szavazok.

De most komolyan, emelte az önbecsülésemet. 

Thank you !1 006 176
megtekintés

Megígérem: Legközelebb én indulok a parlamenti választásokon.
2014. április 4., péntek

Dáviddal    Dávid egy nagyon jó ember.
    Kép készült 2002.


- Merész leszek, teszek fel magamról fényképeket, amiket ÉN nem szégyellek.  Vagyis képeket, amikre büszke vagyok.  'Képek - rólam' címke alatt.
A nemzetbiztonsági hívatalban jobbak vannak, de azokat nem érem el.


Búvárkalandok bibliai vizeken

Hétvégére.
Egy régi felvételünk. Gondoltam felteszem. :)

2014. április 3., csütörtök

Ha megértitek


"Ha valaki beszédemet hallgatja és nem őrzi meg, én nem ítélem meg azt, mert nem azért jöttem, hogy a világot megítéljem, hanem, hogy megmentsem a világot. 

Van valaki, aki megítéli azt, aki elvet engem, és beszédeimet el nem fogadja, az Ige [ítéli el], amelyet szóltam, [az Ige] ítéli el azt az utolsó napon.

Mert én nem magamból szóltam, hanem az Atya, aki engem elküldött, adott nekem parancsot arra, hogy mit szóljak, és mit beszéljek. 

És tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amiket tehát beszélek, úgy beszélem, ahogy az Atya mondotta nekem.”

Jel 12,47-50

Betlehem csillaga

Ha látjátok


"Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." 
(Lk 21,29-33)

Képek: 2014. április

"... és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza ..." (Jel 6,13)


2014. április 2., szerda

Somewhere


Is time my redeemer?
Loneliness my only friend?
Just once in a lifetime
Strangers share a common end
And I like an arrow
Straight for love I went again
And you like tomorrow
Never knowing where an when.

Somewhere, somehow
At sometime someone cared
Maybe just for a moment
Or maybe for a lifetime
Are the threads that bind us together
Falling loose or growing stronger?
Look at it now, look at the picture
Has it changed or is it still the same?

Hear, hear, hear, hear...

---

Az idő az én Megváltóm?
A magány az egyetlen barátom?
Csak egyszer az életben
Idegenek közös vége
És én, mint nyíl
Egyenesen a szeretetért mentem újra
És neked tetszik a holnap
Soha nem tudni, hol s mikor.

Valahol, valahogy
Valamikor valaki törődött
Lehet, hogy csak egy pillanatra
Vagy talán egy életen át
Vajon a szálak összekötnek bennünket
Leesik laza vagy erősödik?
Nézd meg most, nézd meg a képet
Változott ez, vagy ez még mindig ugyanaz?

Halljuk, halljuk, halljuk, halljuk ...2014. április 1., kedd

SíremlékA Bibliában többször van oszlop írva.
Oszlopok, amelyek:
1. Lehet egy oszlop, amely tartja a házat. (Szent Sátrat) - Fizikai funkcióban.
2. Lehet szent oszlop, amely utálatos Isten szemében, idegen istenek számára emelték/emelik = obeliszkek. Vallási /misztikus misztérium/ funkcióban.
3. És lehetnek emlékoszlopok (emlékeztető oszlopok), amelyet Jákób is állított. Többször Istennek - faragatlan kőből, éppen, amire lehajtotta fejét - és egyszer például felesége síremlékének. Mindkettőt emelte emlékezeti funkcióból; tehát misztikus misztériumi funkció, és fizikai funkció nélkül.

Nyilván az oszlopok között van geometriai, szimbolikus, faragási különbség. Az állítónak lehetnek kifejezési szándékai.
- Személyesnél személyesen egymás között használt szimbolikával, az elhunyt emlékének emlékeztető tiszteletére;
- egy istennek, meg általánosan ismert és elismert szimbolika rendszer szerint, amelyet annak az istennek imádói felismernek és tisztelnek a szimbolikájából, az oszlopon keresztül. Szent oszlop, amely vallási rituális szerepet is betölt.

---

Egyszer elmentem egy temetőbe.
Személyes történet.
Szarvason történt, érdekelt a zsidó temető.
Gyerekkoromban kérdeztem nagyszüleimet a II. világháborúról.
De szarvasi nagymamám szűkszavú volt, jöttek-mentek az oroszok, románok. Semmi különöset nem tudott megemlíteni. Furcsállottam. Pedig mintha nagy dolgoknak kellett volna lennie.
Ő beteg szüleit ápolta, arra gondoltam, az ápolás annyira nehéz időszaka volt, hogy ezért némán elment felette a történelem.

Tehát néhány éve kimentem a zsidó temetőbe. Férjemmel megilletődve álltunk, az elgazosodott sírkertben. Egy másik szférába kerültünk. Mindkettőnknek szellemi dimenziós élmény volt a megszámlálhatatlan emlékoszlop között állnunk.
Az élmény meghatározó volt, de a hangosan fel nem tett kérdés is, a megdöbbent belső hang is, mert magyarázat nem volt.

Hová lettek ezek az emberek? Kik voltak? 
ENNYIEN?
ITT?
MIÉRT?

Tegnapelőtt megnéztem egy kisfilmet, ezt:

https://www.youtube.com/watch?v=xNbmjsL0CAA

Amikor megnéztem férjemmel nem tudjuk miért, eszünkbe jutott a szarvasi zsidó temető.

--- Vágás --- 

(Háború a zsidók között? Az egyik része egyiptomi obeliszket emel, a másik síremléket? Káin és Ábel története? Áldott vagy, Káin(Heller Ágnes ajánlásával?) Áldott vagy, Káin? - ilyen és ehhez hasonló gondolatok futottak át rajtunk, hogy ezeket a részeket összeillesztettük. Rogán Antal úr jön is meg rögtön megy is a 2014. évi zsidó emléknap megnyitón. Két zsidó nép? A zsidó népen belül? Áldott a gyilkos? ??? A gyilkos mindig áldott? Vagy csak filozofálgatunk, elég merészen, ha közben felmentő alapot adunk a gyilkosságra. Ki a gyilkos? És végülis ki az áldozat? Vagy egy és ugyanaz? Vagy mindegy? Mindenesetre ma a Pax tévén felvettem a beszélgetésüket... hacsak irodalom lenne rendben, de néha kényszerűséget érzek, mint csúnya rossz fundamentalista, hogy felszólítsak embereket, hogy aki nem hisz a Bibliában az ne írjon belőle könyvet, regényt, mesét, ellenmesét stb. társadalomformáló ellentérítő kampányához. Kiideologizálva azt, hogy Isten valójában milyen gonosz. Keressen magának mást, amiből szemezgethet irodalmi-filozófiai írásaihoz gondolatokat, ajánlom ehhez például J. R. R. Tolkien Gyűrűk Ura hatalmas anyagot, az előző részeivel együtt. Az is egy mese, ahogy Bitó László és Heller Ágnes a Bibliáról megállapította. Szerintem vessék bele magukat, van olyan jó, (sőt jobb) és tömegeket megmozgató, (sőt nagyobb tömegeket), mint a Biblia. Ha arról beszélnének fizető tömegbázisuk ugyanúgy megmaradna. Semmit nem veszítenek. Ha meg érdemben akarnak bármit megtudni arról, ki, hogy, mit gondol a Biblia igazságairól keressék fel nyíltan a fundamentalistákat, az ortodoxokat, a keresztény lelkészeket, vagy a zsidó rabbikat egy vitabeszélgetésre. Addig Bitó László könyve nem más, mint csúfolódás a Biblia igazságaiban hívő emberek ellen.)

címke: filozófia, ostobaság, politika?

--- Vágás --- 

Szóval Történelem.
Interneten találtam egy szép leírást a szarvasi zsidóságról, ha tehetitek olvassátok végig, tanulságos:

Dr. Molitorisz Pál, A szarvasi zsidó hitközségek története
http://szarvasikronika.szarvasnet.hu/11_szam/11_13.htm

"Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követő időszaka a hazai és a szarvasi zsidóság számára tragikus eseménysorozat kezdetét jelentette.
A munkaszolgálat 1941 tavaszától nyers, sokszor brutális formát öltött. A zsidó munkaszolgálatosok nagy számban estek el a keleti fronton, egy részük sajátos módon szovjet hadifogolytáborokba került, s csak kb. felük tért haza a hadsereg maradványaival. 
Itt teszek említést a Szarvason nevelkedett és a nyilas korszakban mártírhalált halt Kálló Ferenc tábori lelkészről, aki s több ezer munkaszolgálatos életét mentette meg.  
A német megszállással megkezdődött az itthon maradt zsidó polgári lakosság számára a "végső megoldás" programja. 1944. március 29-én teszik közzé azokat a kormányrendeleteket, melyek egyebek között megtiltják, hogy a zsidók állami hivatalt viseljenek, elrendelik a megkülönböztető sárga csillag viselését.
Szarvas nagyközség elöljárósága 1944. április 24-én javaslatot terjesztett a főszolgabíró elé a község alkalmazásában lévő Déri Ármin községi állatorvos és Füschl Miksa községi írnok nyugdíjazása és azonnali hatályú felmentése iránt. 1944.április 26-án tették közzé azt a kormányrendeletet, mely elrendelte a zsidók lakásának igénybevételét, ill. kényszerlakhely kijelölésével összeköltöztetésüket. A rendelet megjelenését intézkedések sora követte. 1944. .május 6-án Gyulán a főispáni hivatalban az újonnan kinevezett dr. Székács István főispán értekezletet tartott, és elrendelte a gettók felállítását, és a zsidók 1944. május 12-ig történő beszállítását. Meghatározták a gettósítás részletes, főleg tiltó rendelkezéseket tartalmazó szabályait. 
Az országos és a helyi sajtó hasábjai megteltek a zsidóságot sújtó rendeletekkel és az útszéli hangvételű, uszító, antiszemita cikkekkel. A sajtó hangos volt a zsidó vagyon rejtegetőiről, és megalázó tilalmi rendel-kezésekről szóló hírektől. Egy cikk például üdvözli, hogy az Árpád-étteremre is felkerült a "Zsidóknak belépni tilos!" tábla. Szarvason a járásban élő zsidóság számára a gettókat három helyen jelölték ki: a neológ izraelita hitközség épületeiben, az ortodox hitközség épületei-ben és Schwartz kőfaragó házában, valamint Bolza Géza kastélyában és melléképületeiben.
A gettósítást 1944. május 15-én hajtották végre. 8 órakor vette kezdetét - 30 lovaskocsival 143 házból - 240 család, mintegy 700 személy besszállítása. A betegeket a zsidó fürdőből kialakított "kórházban" helyezték el.
A szarvasi gettókba került 1944. május 17-én az öcsödi (90 fő), a szentandrási (25 fő) és a kondorosi (28 fő) zsidóság is.
A Bolza-kastélyból kórház lett, ezért 1944. május 23-án 320 főt a másik két gettóba helyeztek el, egyidejűleg a gettókat a környező házakból való kiköltözéssel (19 ház) kibővítették. A gettósítás irányítója a főszolgabíró, kitelepítési megbízottjaként Liszka István gimnáziumi tanár volt. 
 A zsidók deportálásának előkészítése a lakosság egy részének részvéte mellett folyt le, a helyi sajtó viszont több cikkben ítélte el a zsidósággal érintkező, együttérző, a zsidó polgárokat segítő lakosokat. 
 A gettók felállítását a zsidóság számának felmérése előzte meg. Jellemzőek a kifinomult, megtévesztő módszerek. A hitközségeket "a zsidóság országos megszervezése céljából" a március végén megalakított Magyar Zsidók Központi Tanácsa kereste meg. A kérdőíveket 24 órán belül kellett kitöltve megküldeni, elmaradásuk esetén "súlyos következményeket" helyeztek kilátásba."

Ez a pirossal jelölt bekezdés lett nagyon érdekes nekem: A kifinomult megtévesztő módszer.
Ez... árulás?
Most értettem meg, hogyan történhetett, hogy olyan gyorsan egy hónap alatt sikerült a zsidó embereket számbavenni, összeterelni és elszállítani.
Olyan gyorsan, hogy szinte polgári ellenállás nélkül.
Úgy, hogy közben a nyilvánosság előtt, titokban volt tartva (?), hogy a háttérben már megérkeztek hazánkba a német megszállók, a nyilashatalomátvétel megtörtént (?). Mesteri volt az álcázás. A vidéki magyar átlagpolgárok semmit sem tudtak mi történik a kormányban.
 http://nepszava.hu/cikk/1015384-a-magyar-parlament-a-nemet-megszallasrol cikkből:
"Mit tett a magyar parlament 1944. március 19-e után. A március 19-én megjelent vasárnap reggeli lapok az MTI-re hivatkozva azt közölték, hogy a képviselőházat március 22-re összehívták. Ezt azonban még a Kállay Miklós vezette kormány rendelte el, mit sem sejtve a megszállásról. A magyar képviselőház 1944. január 25-én tartott utoljára ülést. A hosszú szünet alatt a kormány, törvényes felhatalmazás alapján rendeletekkel kormányzott, amelyeket időnként be kellett mutatnia egy 42 tagú, úgynevezett országos bizottságnak. Ennek az "országos bizottságnak" a soron következő ülésére március 22-én került volna sor, ám a lapok, amelyek egyébként hallgattak a német bevonulásról, azt közölték, ez az ülés elmarad."

Ismétlés a szarvasi krónikából:
"A német megszállással megkezdődött az itthon maradt zsidó polgári lakosság számára a "végső megoldás" programja. 1944. március 29-én teszik közzé azokat a kormányrendeleteket, melyek egyebek között megtiltják, hogy a zsidók állami hivatalt viseljenek, elrendelik a megkülönböztető sárga csillag viselését.
Szarvas nagyközség elöljárósága 1944. április 24-én javaslatot terjesztett a főszolgabíró elé a község alkalmazásában lévő Déri Ármin községi állatorvos és Füschl Miksa községi írnok nyugdíjazása és azonnali hatályú felmentése iránt. 1944.április 26-án tették közzé azt a kormányrendeletet, mely elrendelte a zsidók lakásának igénybevételét, ill. kényszerlakhely kijelölésével összeköltöztetésüket. A rendelet megjelenését intézkedések sora követte. 1944. .május 6-án Gyulán a főispáni hivatalban az újonnan kinevezett dr. Székács István főispán értekezletet tartott, és elrendelte a gettók felállítását, és a zsidók 1944. május 12-ig történő beszállítását. Meghatározták a gettósítás részletes, főleg tiltó rendelkezéseket tartalmazó szabályait." 

NAPOKRÓL van szó. Március 22. Március 29. Május 12. Június 19.  Az első szállítás: június 27.
Pillanatok ezek a hónapok. Túl gyorsan, egy már mindenki által tudott vesztes háború végén. Kivérzett, elfáradt embertömegek, harcképtelenül. Miért volt ilyen sürgetően fontos és gyors, hogy a zsidó embereket megöljék??? Egy vesztes háború, vesztes ideológiájával? Az oroszok már a kapualjban voltak. Mindenki tudta, vége van a hitleri álombirodalomnak. Ha nem tudták, akkor vakok voltak, vagy inkább felmerülne az: valakiknek be kellett fejezniük valamilyen küldetésüket.

"A szarvasi gettó egy hónapig állott fenn, 1944. június 19-én és az előtte való napokban két csoportban hajtották végre a koncentrálási akciót, s a szarvasi zsidóságot a szolnoki gyűjtőtáborba szállították. Az elszállítás előtt minden értéket le kellett adni, az értékjegyzéket pénzügyőrök vezették, szülésznőket is alkalmaztak, akik a nőket megvizsgálták. 
Október elején egy éjszaka a zsinagóga porig égett. Feltételezések szerint a bezsúfolt ingóságok fosztogatói gyújtották fel.
Mind a gettósítás, mind a zsidóság elszállítása ellenállásmentesen zajlott le.
A szolnoki gyűjtőtáborban néhány napos tartózkodás után a beszállított zsidóságot transzportokra sorolták. Az első néhány transzportot a legnagyobb megsemmisítő táborba, Autschwitzba szállították. 1944. június 27-én egy 2567 fős szállítmány - köztük szarvasi zsidók is - a Bécs melletti strasshofi elosztótáborba került, s onnan Ausztria különböző részébe hadi- és mezőgazdasági munkára osztották szét. A szovjet csapatok közeledtével azonban őreik visszakísérték a deportáltakat Strasshofba, majd a bergen-belseni, illetőleg a theresienstadti táborokba hurcolták tovább őket."

"A Szarvasról elhurcoltak számát Békés megye főispánjának 1945 április, ill. június hónapjában készült jelentése 726, ill. 750 főre tette. A szarvasi neológ temetőben lévő márványtábla 220 fő, az ortodox temetőben lévő pedig 135 fő mártírhalált halt zsidóról emlékezik meg.
A fennmaradó közel 400 főből azonban csak mintegy 100-150 fő tért haza, a többiek új hazát kerestek."
"A háború befejezése után Közép-Európa országútjait hazaigyekvő emberkaravánok népesítették be. 1945 márciusától köztük voltak az elhurcolt magyarországi zsidó túlélők is.
A deportáltak egy része - az átélt szenvedések hatására - teljes apátiában élt, nem jelentkeztek a hivatalos gyűjtőhelyeken, féltek a hazajöveteltől is, idegenkedtek attól a gondolattól, hogy otthon új életet kezdjenek. 1945 augusztusára a haza igyekvők nagy része megérkezett.
A korábban háttérbe szorított zsidóság számára most nyílt meg a pálya először a hatalmi, politikai szervezetekben, az államigazgatásban, a hadseregben és a rendőrségen. Szarvason a rendőrség egyik osztályvezetője 1945-ben Barát (Breitner) István lett. Az elvileg előnyös feltételek gyors karrier lehetőségével kecsegtettek, azonban az új rendszer nem volt legitim, szovjet megszállás alatt jött létre. Az új lehetőségekkel a többség nem tudott, de talán nem is akart élni."
"A Magyarországon kudarcot vallott asszimilációs stratégia helyett egyre többen a kivándorlásban látták sorsuk megoldását.
Tömegessé vált az elvándorlás, Budapestre és a vidéki nagyvárosokba (pl.Kecskemétre), de elsősorban az Egyesült Államok és Palesztina volt a fő cél."
"Az 50-es évek végére teljesen kiürültek a város zsidó imaházai, ezzel a jelentős számú és a város gazdasági, valamint kulturális életében nagy szerepet játszó zsidóság szarvasi története is befejeződött. Jelenleg a szarvasi zsidó polgárok száma nem éri el a 10 főt, többségük idős, nyugdíjas korú ember.
A hajdan népes szarvasi zsidóságról a fiatalabb generációk már semmit sem tudnak, a fogyatkozó idősebb nemzedék emlékezete is egyre fakul. Csak az idős szarvasi zsidó polgárok és a Szarvasról elszármazottak emlékeznek, valamint a szarvasi zsidótemető sírkövei sorakoznak békés rendben, s őrzik márványba vésett betűikkel a hajdan Szarvason élt zsidó családok neveit."