"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2014. január 30., csütörtök

Hideg van

Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
mindig biztos segítség a nyomorúságban.

Azért nem félünk, ha megindul is a föld,
és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei,
és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)

Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát,
A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg,
megsegíti Isten reggelre kelve.

Népek háborognak, országok inognak,
ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van,
Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit,
aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén,
íjat tör össze, lándzsát tördel szét,
harci kocsikat éget el.

Csendesedjetek el, és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten!
Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van,
Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

(46. zsoltár)

2014. január 28., kedd

Az ördögök is hiszik - Az Adócsalásról


"Te hiszed, hogy egy az Isten?
Jól teszed.
Ezt azonban az ördögök is hiszik -
és mégis rettegnek."
Jak 2,19

Aktuális hírekhez
... na jó, olyan bogisan, ahogyan szoktuk, testvériesen kacskaringós kitérővel, hogy gondolkozzunk a Bibliáról. A reggeli kávéhoz. Aztán megígérem egy ideig megint nem foglalkozom a politikai hírekkel, engem is sokkol.

Adózás? Áfa-csalás:


"Nem Isten választotta-e ki magának azokat,
akiket szegényekké tett a világ,
de akik gazdagok és ama királyságnak örökösei,
melyet Isten ígért az őt szeretőknek."
Jakab 2,5


Kiket tett szegényekké a világ?

Szerzetesi szegénységi fogadalomról:

Miért kellene külön szegénységi fogadalmat tenni, egy kereszténynek, ha a Biblia szerint, a keresztényeket a világ tette szegényekké? Ha Krisztust követjük ez az alapcsomag tartozéka.

Vagy fordítsuk meg ugyanezt: Miért szegénységi fogadalmat tenni, egy szervezeti kötelékben lévő keresztény szerzetesnek, ha a szervezete gazdag környezetet biztosít neki?
Akkor az már képmutatás: a szegénysége nem szegénység, hiszen az ország legjobb idősek otthonában lakik, vagy a világ legdrágább aranypalotájában, amit szervezete tart fenn. Ebben az esetben mindegy, hogy ő a gazdag tulajdonos, vagy a szervezete, aminek a tagja, így is, úgy is ő a haszonélvező.

A szegénység úgy szegénység, ha tényleges. Egyébként totáldráma: mellébeszélés. Szándékos, és látványos félrevezetés. Kilóg a lóláb. Persze, hogy a pápánál is. 
Ténylegesen önmagában, alig kevés keresztény fogadalmat tett hívő /szerzetes/ vállalná be a valóban valódi szegénységet, úgy ahogy az van. Mondjuk azt a szegénységet, amit ma a cigánytelepeken élő emberek nap-nap után átélnek.

A keresztény szervezeten belüli gazdagság élvezete, kizárja a szegénységi fogadalomtétel megvalósulását. Ha Teréz anya repülőkkel száguldozott egyik nagy embertől a másikig, akkor anyagilag megtehette, hogy repülővel utazzon, vagyis nem volt szegény. Egy valóban szegény embernek nincsen pénze repülővel utazni egyik gazdag barátjától a másikig, vagy fogadni őket? Világi politikai befolyásért cserébe, mert ugye nem megtérni jött-ment egyik se?

Találati hely: itt


Ebből csak azt akartam lekövetkeztetni, hogy

1. A szegénység egy állapot 

A szegénység soha nem választás, hanem egy gazdasági állapot. Nem bűn, ahogy a betegség sem.


2. Munka 

A valódi keresztények valóban szegények, és saját kezük munkájából élnek.


3. "Se szegénységet, se gazdagságot ne ..." (Pl 30,8)

Valójában nincs (nem lehet) szegénységi fogadalomtétel egy keresztény embernél, mert Isten útján járva, nem tudhatja senki se, hogy Isten melyiket adja meg: gazdagságot, vagy szegénységet.


4. Tűritek? 

Pál apostol mondja, hogy ő megtanult bővelkedni is és szegénységben élni is. Ahogy éppen Isten adja és felszólítja a híveket, hogy mindenki saját keze munkájából éljen. Ez azt jelenti, ahogy írva van.

Mert bár, folytatja Pál, ő ingyenessé tette az evangéliumot, pedig megtehetné, hogy szellemi javakért cserébe, fizetést kérjen, de még ő is, saját keze munkájából ette meg kenyerét. Ellenben vannak, akik csaló munkások (nem igazi keresztények) és azt mondják magukról, amit az apostolok, de nem azok, sőt még arra is vetemednek, hogy úgy nézzenek ki, akár még a szegények ruháját is képesek felvenni, hogy megcsalják azokat, akik tiszta szívvel keresik az Istent, tőlük adományt gyűjtenek. Céljuk ezzel, hogy nyereségvágyukból elvegyék a szentek javait. Ezután azt mondja Pál: 'hát eltűritek, ha arcul ütnek titeket? Ha valaki megrabol titeket?'
Pál ezt itt szinte bántóan felszólítóan mondja: 'Hát vagytok olyan hülyék!'
/2Kor 11,20/


5. Ki az én keresztény testvérem? 

Ahogy Pál beszél, azzal felszólítja a híveket, hogy ne tűrjék el, ha megrabolják őket, sőt ne tűrjék el, ha arcul ütik őket.

Jézus azt mondta, ha üldöznek titeket, sietve menjetek el onnan, ha megloptak ne követeld vissza. Bosszút ne álljatok magatokért, de ha ez megtörtént veletek, ne engedjétek, hogy még egyszer megraboljanak titeket ugyanott, ugyanazok. Verjétek le lábatokról a város /közösség/ porát is, és többet vissza ne menjetek oda. Sőt ne is köszöntsétek őket! (2Jn10)

Csak egy kör?


A 'keresztény alázatosaknak' elég furcsa, sőt már szinte Isten-káromlásba megy, ha Jézus és Pál tanításait követve, nemet mondanának, kitérnének, vagy elmenekülnének az üldözés elől. Bűnnek élnék meg, ha ezt tennék, sőt ha állami törvényeket betartva feljelentenék feletteseiket, ha törvénytelenségeket látnának. Azért mert a hivatalos keresztény tanítás szerint, /mindegy, hogy karizmatikus, katolikus stb/ az az elfogadott, hogy ha megütnek tartsd oda a másik orcádat is. Keresztény vezetőink évtizedekig azt sulykolták belénk: Ha valaki elvesz tőled, annak ad oda a másikat is. Tűrd ha ütnek téged. Tűrd, ha igazságtalan veled keresztény vezetőd. 'Nem baj ha közben elhullasz.' ('Van helyetted másik', - ezt már nem mondták, csak magukban vihogtak) 'Húzd az igát amíg, bírod.'

Igen, de amikor Jézus ezt mondja, add oda a másikat is, /Lk6,29/ akkor nem a keresztény testvéreinkre, vagy keresztény vezetőinkre gondolt ebben, akik felhasználva ezt az Igét, feljogosítják magukat arra, hogy megállás nélkül megrabolhassák Krisztus követőit. Amely vezetők tehát ezek szerint egyébként nem testvéreink, csak mondják magukról, mert ugyebár ez nem fordulhatna elő két Krisztus-követő között.
Jézus itt rablókról, banditákról beszél, és nem a kebelbarátainkról, tehát kissé meredek azt lebegtetni, a Bibliára hivatkozva, hogy neked tűrnöd kell, ha valaki (testvéred, közösséged tagja) átgázol rajtad. Sőt, ne csak tűrd, de viseld el másodszor is, harmadszor is, a végtelenségig, mert torz tanításaik szerint: ez a Krisztusi szenvedés lényege. Maga az alázatosság.

Nem, nem az a krisztusi szenvedés, ha eltűröm, hogy keresztény testvéremnek látszó ember meglopjon engem és azt én örömmel fogadom, sőt odaadom mindenemet, sőt többszörösen, újra és újra, hogy én kifosztva nincstelen lehessek. Oh micsoda öröm! Ennek eltűrése nem érdem, hanem bolondság.

Tehát ebből azt következtettem, aki kereszténynek mondja magát, de meglop engem, kárt okoz nekem, azt a legjobb indulattal sem hívhatom kereszténynek. Az adakozás Biblia szerint nem azt jelenti, hogy államilag (vagy államilag támogatott egyházak, szervezetek) meglophatnak engem Jézus neve alatt, hanem azt, hogy önként adhatok vagyonomból annak, akinek akarok.

A Biblia többszörösen felszólít, hogy az adott ország törvényeinek nem engedelmeskedni, vagy ellene lázadón, erőszakosan fellépni, Istennek nem kedves. Legyen bár annak uralkodója, pogány vagy keresztény.
Az állami törvénytisztelet alól felmentést, a Biblia, csak egy kivétellel ad, ha az, vagy annak uralkodója Istennek kijáró imádatot követel maga felé, és ezt törvénybe iktatja. Csak ekkor megengedett az adott államban élő kereszténynek ennek a bizonyos állami törvényének nem engedelmeskedni.
(Dániel próféta is ezért az ellenszegülésért került az oroszlánok vermébe, vagy a másik három a tüzes kemencébe. Egyébként a teljes állami törvények tisztelői, és engedelmeskedői voltak, és maradtak. Ettől függetlenül biztos sok törvénnyel nem értettek egyet.)6. A nép javára 

Az adócsalás tehát keresztény szempontból is bűn, mert a Biblia szerint a fennálló állami törvényeket meg kell tartani, a keresztényeknek is. (Pl. ld.: Tit 3,1)
Politikailag én hiszek a demokráciában, és abban, hogy az emberek maguk közül kiválasztva vezetőket, értelmeseket és gondolkodókat, akik együtt gondolkodva a legjobb döntéseket és törvényeket hozzák a nép javára.  (Nem a közösség javára, mert itt megint oszlik a társaság, ki tartozik a közösségbe? Melyik közösségbe? Itt lépne a képbe a közért való jogvédelem, az állami vezetés részéről, már ha becsületes lenne és valóban a nép érdekében létezne, akkor, ha valaki feljelentéssel él, mert valami törvénytelen fonákságokat lát a rendszerben lévőkről, automatikusan védelemben részesíti, mert érdeke az egész nép érdeke és nem csak kiváltságos közösségeké. Az államnak nem volna szabad kiváltságosokra és nem kiváltságosokra osztani állampolgárait főleg nem a jogvédelem és a törvényesség betartása ellenében (vagy arra hivatkozva, jaj). Kitüntetni kellene azokat, akik bátrak, hogy egy nagyobb érdekcsoport ellenében a saját egzisztenciájukat veszélyeztetik, az egész nép javára. (Ld, erről ezt: http://www.atv.hu/belfold/20131220-hack-peter-eb); mert hát Horváth András, mint vádlott ellen a rendőrség elszállította a bizonyító erejű papírokat, amivel hitelesen bizonyítani tudta volna állításait. Ez egy nagyon durva állami belépés a közérdek ellenébe a kiváltságosok védelméért. Pont az ellenkezője, ami egy jogállamban lennie kellene.)

Németországban vagy az Amerikai Egyesült Államokban az egyik legnagyobb államellenes tevékenység, az adócsalás. Tudniillik a legerősebb nemzetvédelmi stratégiák egyike, a tisztességes adófizetés. Erre komolyan oda kell figyelnie egy országvezetőnek, ha azt akarja, hogy az országa hosszútávon megmaradjon, és előre jusson. Védelemmel és ingyenes jogi segítséget kellene adnia azoknak, akik a bűncselekményeket bátran jelentik. Sőt, automatikusan kivizsgálni és felszámolni.

A legtöbb államban nemzetellenes, államellenes cselekedetnek minősül, ha valaki nem fizet adót. Ez nem nemzetieskedés, hanem gazdasági érdekvédelem. Ha valakit rajtakapnak, származástól és titulustól függetlenül azonnal letartoztatják. Kitoloncolják stb. A nemzeti gazdasági érdekvédelem, nem valami ördögtől származó gonosz dolog, nem ideológia, nem liberalizmus, nem kommunizmus, nem szabadságharc vagy egyéb, hanem természetes közösségvédelem, amely fenntartása az állami vezető elemi érdeke (lenne). Anglia is önvédelemből hoz most törvényt a kelet-európai betelepülő, adó nem fizető, munkakerülő emberek ellen, akik származási országukban másképp szocializálódtak, mint Nyugaton.

Mivel nálunk (is) hosszú évtizedekig erény volt az adókerülés!

És akkor most itt beszúrom azt a gondolatomat, hogy természetesen a keresztény vezetők között is erény volt ez.

A rendszerváltás után is, erény maradt. Sőt kifejezetten hősi szabadságharcos volt az, aki megtette, köztiszteletnek örvendett. Ellenben, ha valaki rendesen adót fizetett, az azt jelentette, mintha kollaborált volna a fennálló kormánnyal, piszkos fráter; ha nem piszkos fráter, akkor legalábbis egy komplett idióta. (Mostanában azokat nézik komplett idiótáknak, akik itthon maradnak ilyen körülmények között, vállalván a becsületes harcot. Egyébként pedig, akik leidiótáznak minket, azoknak van mindig igazuk, mert csalni, lopni kell, amíg lehet és azt államilag engedik, a süllyedő hajóról pedig angolosan távozni, ha már azt úgyis kifosztottuk és tönkretettük. Ez közösség, team, csapat? Mi ez? Kalóz rablóbanda. Olcsó haszonélvezők, nem nemzetépítők.)

A köznépi hangulat és a mindenkori vezetőink szó szerint lenézték, a tudatosan  jövőt építő, szolidáris dolgozó becsületes és adófizető embereket. Ilyen megítélésben élni, becsületes jó emberként? Erős volt a társadalmi nyomás, hogy te is lopj, csalj, vagy legalább hazudd te is. Ha meg nem: húzz innen!
Ha nem ezt teszed, hanem mondjuk leírod, a véleményedet, vagy megoldani szeretnéd, akkor egyszerűen: bolond vagy a szemükben. (deutsch-tamas: horvath-andras-egy?) Vagy, ha jól csinálod félnek tőled. (meg-lennek-lepve-ha-nem-horvath-andras-valna-gyanusitotta)

Az erény tehát az adókerülés, és a törvénytelenség. Hozzászoktunk. Meg ahhoz is, hogy azt hazudjuk, csórok vagyunk, mert rákényszerülünk. Rákényszerültünk, hogy Lexussal járjunk meg egy Audi-val.

Ezt a gondolkodást nevezem én származási országban való szocializációnak. Még ha közülünk sokan viszolyogva fordultunk is el, vagy hagytuk fülünk mellett elmenni a fanyalgásokat, lenézéséket az ilyen összehordott vagyonon uralkodó kiskakasoktól; ítéletünk a belső szobában kellett, hogy maradjon. Mit tehettünk volna mást, azok ellen, akiket az állam támogat? Szakmaiatlanok, törvénytelenek, felfújt hólyagok. Gyerekeinket tanítottuk az igazságra, és megnyugtattuk őket, nem baj ha szegények lesznek, csak mindvégig maradjanak becsületesek és tisztességesek.

Nálunk a bűnösök megbüntetése, akkor sem történik meg, ha már bizonyított lett, és nyilvánvaló mindenki előtt. Sőt maga a legnagyobb hatalommal megáldott ember fogja a bűnösök pártját védeni. Lehet azt mondani, hogy ez a nép korrupt, ha megengedi ezt a vezetőinek, de valójában a sűrű kormányváltások ellenére sem kaptunk olyan vezetőket, akik magukra nézve, maguk is betartották volna a törvényt. Ők maguk tartották fenn a rendszert.

Nálunk mindenki torz nemzetvédelmi megfontolásból éppen segédkezett másoknak, hogy hogyan tudja nem betartani a törvényeket, a több haszonért, vagy politikai helyzetben maradásért. Az volt a legjobb könyvelő, aki a legjobb biztonságos módját tudta, hogyan lehet átvágni az államot. Szabadságharcosnak járó attitűddel és elismeréssel járt együtt a joghézagok észrevétele, kihasználása, törvények áthágása, és az ebből való meggazdagodás. A törvénytelenségek büntetés nélküli megúszása pedig egyenértékű volt egy Nobel béke díjjal, következő megbízással. Ha netalántán valaki még azt is elérte, hogy képes volt lefizetni pozícióban lévő embereket, az már a giullotine önkényes használatának állami felhatalmazásával ért fel. Attól az embertől már féltek is, félelemből tisztelték.

7. Tehát az én részemről a következő következtetésem született: Vezetőink pogány vezetők. Akik hatalmaskodnak a nép felett. Kezdetektől fogva azok voltak és azok is maradtak jelenleg is. Vezetőink a maguk hasznát keresték és keresik jelenleg is.

A jogi védelmi rendszer hiánya, szándékos. Ezért pogányak a politikai országvezetőink. Azért mondom, hogy pogány, mert nálam, a keresztény evidensen törvénytisztelő, csak a pogány nem az. És most itt egyáltalán nem gondolok semmilyen vallásra negatívan, mert azt gondolom, hogy a vallás, (pl. így az iszlám is), automatikusan elvárja a híveitől, hogy tisztességes közösség-, és országépítők legyenek. Nem így az adókerülő vezetőink. Tehát ők minden értelemben Istentagadó hitetlenek, az ország közösség ellen tevékenykednek, tehát az én szememben pogányok.

És akkor most itt beszúrom azt a gondolatomat, hogy természetesen azon keresztény vezetők is pogányok, akik nem tisztességes jogi és gazdasági, vagy rendvédelmi utakat használnak érdekeik céljára, tehát törvényt nem tisztelők, ezért közösséget, és országot nem építők. Vagyis a nemzet (érdekei) ellenesek.

"A gazdag is el fog sorvadni, a saját útján"
Jak 1,11


A hazugságról


2014. január 27., hétfő

Mit üzen Gábriel angyal?Például ezt:

1.
"Én Gábriel vagyok, aki Isten mellett szoktam állni.
Azért küldtek el, hogy beszéljek veled, és örömhírül hirdessem ezeket."
 Lk 1,19


és ezt

2.
"A hatodik hónapban azután az Isten Galileának egyik városában, melynek neve Názáret, elküldte Gábriel angyalt egy szűzhöz, aki egy - a Dávid házából való - József nevű férfinak volt a jegyese. A szűz neve Mária volt. Bement hozzá az angyal és megszólította: „Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr van veled.” Lk 1,26-28


A magyar Szabad /-ság-téri-/ angyal?


Ez nem csak zsidó ügy. Nem csak zsidó származásúaknak nem tetszik a Szabadságtérre tervezett emlékmű. Nem csak politikai pártpolitikából szólalnak meg ellene az emberek. Én se. Magánvéleményem.

Azért nagy csendben megvártam, amíg valaki helyettem intelligensen leírja, amit gondolok, találtam ezt:
http://www.atv.hu/belfold/20140125-magyarorszag-szerepeben-gabriel-arkangyal
Ezt majd a végén olvasd el, addig itt van az elmúlt napok gondolataimból a maradék, hol töröltem, hol hozzáírtam.
Összefoglaló. Mérföldkő.
Elsősorban magamnak, ha majd később erre tévedek, lássam mi is volt itt 2014 januárban.
Továbbá kíváncsian várom, hogy mi lesz a vég-kifejlett ebből az egész ügyből, vagy süllyed ez is a süllyesztőbe?

'Hogy lehet, úgy politizálni, hogy ne politizálj?' Ezt a kérdést magamnak tettem fel.
Hogyan mondhatom el, hogy én mit gondolok, hogy szerintem Biblia+ az mi? Miközben az egész politikát lépten nyomon átszőtték a Bibliai elemekkel. Ráadásul maguknak kicsavart módján.
Szinte arra érzek késztetést, hogy felszólítsam a hitetlen politikusokat, hogy tartózkodjanak a Biblia belekeverésétől, keresgessenek maguknak máshonnan képi elemeket, hogy magukat kifejezzék.
Szoktam mondani, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Ha valaki keresztény, látszódjon is annak (viselkedjen is úgy). Egyébiránt élek az erős gyanúmmal, hogy ami valaminek látszik, hallatszik, érződik az az, és nem az, aminek aposztrofálja magát. Hiába a kicsiny báránybőr a hátára terítve, ha ugatva mondja: bárány. (Ez csak egy báránybőr árus farkas lehet. )
Ezt már csak te érted miért mosolyogtam el magam. A szöszbe, egyszer én is kipróbáltam, farkasbőrbe bújtam, és bementem a farkasok közé, hát nem észrevették a szagomon, hogy bárány vagyok? Túl sokat szimatoltak körülöttem. Azt hittem meggyőzőm őket, jobb báránynak lenni, dehát tudod mi lett...

---

Lesz nekünk magyaroknak egy új 'angyalunk' a Szabadságtéren? Pontosabban, mit akarna jelképezni a Hősök terén magasodó Gábriel angyal a Szabadságtéren?

"Viharos konfliktusok terhelik az elmúlt hetekben a magyarországi zsidó szervezetek és a kormány közötti viszonyt. Több egymástól elvileg független ügy miatt alakult ki feszültség. A zsidók azt mondják, hogy kivonulnak a Holokauszt-emlékév programjaiból, ha az állam nem lép legalább egy kérdésben hátra." (cikk: itt )
"hogyan fog kinézni Párkányi Raab Péter szobrász munkája. "A kompozíció két fő elemből: német birodalmi sas és Gábriel arkangyal alakjából, valamint egy több elemből, 13 db oszlopból, timpanonos és architrávos kapuzatból és feliratokból áll. A kompozíció anyaga bronz, kő és krómacél. A teljes magasság kb. 7 méter" - olvasható a műszaki leírásban, ami szerint ezek az allegorikus alakok az elnyomót és elnyomottat, a megszállót és a megszállottat jelenítik meg." (cikk: itt)
"Párkány emlékműve egy német birodalmi sast ábrázol, amely zuhanórepülésben támadja Gábriel arkangyalt, Magyarország jelképét. A szimbólum a kormányzó Fidesz értelmezését követi. Már az 2012 óta hatályos új alkotmányban is – amelyet Orbán vitt keresztül kétharmados többségével – az áll a preambulumban, hogy Magyarország 1944-ben a német bevonulással elvesztette a „szuverenitását”." (Cikk: itt)

A szoborra kapcsolatban nekem Biblia hamisítás miatt van ellenérzésem.

Gábriel angyal nem Magyarország jelképe. Magyarország jelképe a szent korona. Ez az emlékmű, amit ahogy ábrázolni akarna, amilyen jelképekkel önmagában nonszensz.

Gábriel angyalt, senki nem győzte le, és soha nem is fogja.
Hadd mondjam, hogy Gábriel angyalt senki nem sebesítette meg, nem is fogja. Főleg nem egy földi birodalmi sas, ország, vagy ideológia. (Ez az ábrázolás a készítők egy titkolt vágyának kifejezése, amely embereket, országvezetőt, és egy ország népét helyettesít egy szent angyal képébe.)

Gábriel angyal nem azonos Magyarországgal. Soha nem volt jelképe. Allegorikus értelmében sem lehet. Mert Gábriel gonosszal nem kísérthető, nem győzhető le.

Magyarország jelképe a szent korona.

Magyarország nem vesztette el függetlenségét, hanem önként adták oda vezetői, (hogy nagyobb húsos falatokhoz jussanak, egyesek. )

Összemosni, az egyik legnagyobb angyalt Magyarország tehetetlen (és/vagy kinek hogy tetszik) bűnös második világháborús kormányzásával azt fejezi ki, hogy a VEZETŐ szent angyalok a mennyei világban is, ahogy a földön az országok és benne az emberek: démonizálódhatnak, de legalábbis legyőzhetők, külső gonosz behatástól. Ez a mennyei világban kizárt! 

Gábriel angyal megfelelő módon van tisztelve a Hősök terén. Magasan felette mindennek. A magyar történelmi hagyomány szerint Gábriel angyal utasítására került a szent korona Magyarországra. 

Az angyalok között vannak a bukott angyalok és vannak a szentek. A szentek között található Gábriel, semmilyen módon nem kísérthető, nem nyomható el, nem vehető rá emberölésre és nem győzhető le. Mert maga a Teremtő ÚR van vele. Semmilyen módon nem kerülhet gonosz uralom alá!

A Szent koronát jelképező Magyarország viszont igen.
A mennyei Gábriel angyal nem lehet bűnös, a magyar nép viszont lehet bűnös.

2014. január 23.: Bocsánatkérés az ENSZ-ben: "a magyar állam bűnös volt a holokausztban" cikk: itt

"Bocsánatot kért a magyar állam nevében a holokausztért Magyarország ENSZ-képviseletének vezetője csütörtökön New Yorkban, a magyar holokauszt 70. évfordulójára emlékező konferencián.
"Bocsánatkéréssel tartozunk az áldozatoknak, a magyar állam bűnös volt a holokausztban. Először azért, mert nem védte meg saját állampolgárait a pusztulástól, másodszor pedig azért, mert segédkezett és anyagi forrásokat biztosított a népirtáshoz" - mondta Kőrösi Csaba a világszervezet New York-i székházában. "Az akkori magyar állam intézményei felelősek voltak a holokausztért. Ennek a mai magyar állam általi bocsánatkérésnek részévé kell válnia a nemzeti emlékezetnek és identitásnak" - tette hozzá a nagykövet."
"A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetősége döbbenten és értetlenül áll a kormány által alapított Veritas intézet holokauszt-relativizálása előtt. Az intézet főigazgatója, Szakály Sándor – a magyar hatóságok felelősségét csökkentendő – "idegenrendészeti" akciónak nevezte a magyar holokauszt első tömeggyilkosságát, az 1941-es kamenyec-podolszkiji deportálást. Történelemhamisító próbálkozásának kudarca után elvárjuk, hogy az intézet vezetéséről lemondjon - írta a Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében." (Cikk itt)
Az atv-ben készült riportot Szakály Sándorral már nem találtam az interneten, de élőben láttam. Amit ezzel kapcsolatban érdemes megnézni:
https://www.youtube.com/watch?v=f3eWk6tU9f0 
https://www.youtube.com/watch?v=3bvQGDhNGkU

Mivel minden igaz keresztyén hívőt sért, így ábrázolni Gábriel angyalt, - gyalázza - javaslom a kormánynak: Gábriel helyett a magyar koronát az emlékműbe. A magyar korona fejezi ki, a magyar államot. Az annak megtestesítője. 
Továbbá, hogy ezzel tervezett emlékművel a ma élő németeket se sértsük meg, a birodalmi sas - amely ma is szerepel Németország címerében - helyett a tiltott náci jelt helyezni szíveskedjenek, erre a koronára, a kereszt helyébe, 211 millió forint értékben.

Így lesz ez a megemlékezés azoknak 'méltó igaz és teljesen tökéletes', akik saját céljaiknak megfelelően szeretik a képeket, jelképeket, szavakat és hagyományokat szándékosan összekeverni Biblia igaz képeivel, igazságtartalmával, hogy leplezetlenül tisztelhessék, maguknak, ami tisztelni szeretnének a Szabadságtéren. 

Történészek tiltakozása:
http://hvg.hu/itthon/20140122_26_tortenesz_tiltakozik_a_Szabadsag_teri
Német tiltakozás:
http://index.hu/belfold/2014/01/22/a_nemet_kovetseg_sajnalkozik_az_emlekmu_miatt/
Magyar művészek tiltakozása:
http://index.hu/belfold/2014/01/21/rohamtempoban_keszul_a_nemet_megszallasi_emlekmu/
Egyéb:
http://nepszava.hu/cikk/1008834-orban-viktor-uralna-a-multat-is

---

Miért lettem végtelenül szomorú?

Jöjj Uram, vigasztald meg szívünket. Én dicsérlek Téged, Jézus, Te vagy a Leghatalmasabb Király.
Áldott legyen a Te Nagy Neved.

2014. január 24., péntek

Gábriel arkangyal - Röviden az angyalokról


"Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, 
akik azokért küldettek szolgálatra, 
akik örökölni fogják az üdvösséget?" 
(Zsid 1,14)


"... Gábriel szintén magas rangú angyalnak tűnik, noha nem kapja meg a főangyal megnevezést, mint Mihály. Nevének jelentése: "Isten hőse" (további jelentések: Isten a hős, Isten erős),

feladata pedig Isten fontos üzenetének közvetítése egyes személyeknek
(Dán 8:16; 9:21 - Dánielnek;
Lk 1:19 - Zakariásnak;
Lk 1:26 - Máriának)

Az arám Targumban az ő nevéhez fűződik József testvéreinek megtalálása, Mózes temetése, valamint Szenakherib seregének elpusztítása." (Ryrie: Teológiai alapismeretek 167-168 oldalról)


AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA

Alapjában véve kimondhatjuk, hogy a jó angyalok lényegében szolgáló lények (Zsid 1:14). Isten a hívők szolgálatára vagy segítésére (diakonia) küldi őket, ilymódon az angyalok Isten univerzum-templomában a papi üzenethordozó feladatát töltik be (leitourgika pneumata)

Az angyalok elsődleges feladata Isten dicsőítése és imádása.

A. Dicsőítik (Zsolt 148:1-2; Ézs 6:3)
B. Imádják (Zsid 1:6; Jel 5:8-13)
C. Örvendeznek cselekedeteinek (Jób 38:6-7)
D. Szolgálják (Zsolt 103:20; Jel 22:9)
E. Megjelennek színe előtt (Jób 1:6; 2:1)
F. Isten ítéletének végrehajtói (Jel 7:1; 8:2)


H. SZOLGÁLATUK A KORSZAKVÁLTÁSOK SORÁN


Az angyalok tevékenysége szokatlanul megnövekszik, amikor Isten a történelem folyamán egy-egy új korszakot vezet be.

A. A Föld teremtésekor "együtt vigadoztak és ujjongtak" (Jób 38:6-7)
B. Részük volt a  mózesi törvények átadásában (Gal 3:19; Zsid 2:2)
C. Krisztus első eljövetelénél is szerepet kaptak (Mt 1:20; 4:11)
D. A korai egyház idején is aktívan tevékenykedtek (ApCsel 8:26; 10:3,7; 12:11)
E. Krisztus második eljövetelének eseményeiben is részük lesz (Mt 25,31; 1Thessz 4:1)

...

Az angyali szolgálat célja a hívők segítése (Zsid 1:14)

Az angyalok munkája a gyülekezet érdekét szolgáló igazságok továbbadása és az üzenetek értelmének megvilágosítása (Dán 7:15-27; 8:13-26; 9:20-27; Jel 1:1; 22:6-8)

...

Talán leginkább az döbbent meg bennünket az angyalokkal kapcsolatban, hogy az angyalok figyelik a megváltottak életét. Az emberek iránti érdeklődésük többek között eredhet abból a tényből, hogy mivel személyesen nem élik át a megtérést, hatásait és következményeit csak az emberek megváltozott életéből érzékelhetik. Mintegy "színházban" élünk tehát, ahol "látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek" (1Kor 4:9). "Szerepeljünk" jól előttük és az Úr előtt, aki előtt minden leplezetlen és nyitva áll.

(Idézetek Ryrie: Teológiai alapismeretek 169-172 oldalakról)2014. január 22., szerda

A jogos felháborodás


"Ha tehát olyan tanításokkal találkozunk, amelyek gyalázzák Krisztust, akár személyének dicsőségét, akár művének hatását, vagy tisztségeit, elszántan kell azt visszautasítanunk, minden rendelkezésünkre álló érvvel.

Aki közönyös vagy semleges marad ott, ahol Isten Fiáról van szó, az főbenjáró bűnösként áll majd a mennyei bíróság elé.

Mert ugye nem maradunk közönyösek, ha saját jóhírünkről, vagy jellemünkről van szó, vagy éppen személyes vagy családi vagyonunkról; ugyancsak megelevenedünk,  ha magunkról vagy szeretteinkről van szó.

Mennyivel inkább fel kell háborodnunk, ha Annak dicsőségét, tisztességét, nevét és ügyét éri támadás, akinek mindent köszönhetünk ebben az életben és az örökkévalóságban. Aki letette dicsőségét, eljött ebbe a gonosz világba, szégyenletes halált halt a kereszten, hogy megmentsen bennünket a pokol örökké gyötrő lángjaitól.

Lehetünk közönyösek, ha Róla van szó, semlegesek, ha Őt támadják? Mentsen Isten ettől!"

C.H. Mackintosh,
(Elmélkedések Mózes 4. 5. könyvéről, 410. old)

A 139. zsoltár


"Én nem rejtőzhetek el Előled."
A közös szüli napi zsoltár. 
Zongorával:A 121. zsoltárA zsoltár, 
amit egy angyal tanított meg nekem, 
énekelve,
egy éjjel, 
amikor egyedül jöttem haza a sötétben.


Azokkal a szavakkal, ahogy Ő tanította:

"Szemeimet a hegyekre emelem
- Igen. -
Onnan jön az én segítségem
- Igen. -

Az én segítségem az ÚRtól van
Aki teremtette az Eget és Földet
- Igen. -

Nem engedi, hogy lábad inogjon
nem szunnyad a te Őriződ,
mert az ÚR a te árnyékod jobb kezed felől.

Nappal a Nap meg nem szúr téged,
sem éjjel a Hold,
az Úr megőriz téged minden gonosztól.
Megőrzi a te lelkedet.

Nappal a Nap meg nem szúr téged,
sem éjjel a Hold,
az ÚR megőriz téged minden gonosztól.
Megőrzi a te lelkedet.

Most és mindörökké."
Másoktól:


 
Még szerettem volna egyet feltenni,
ezt csak linkelni tudom:A mennyei szeretetről


"Az igazi szentély útja addig nem válhat láthatóvá,
míg az első sátor fennáll."
(Zsid 9,8)

Az első szövetséget felbontotta az ÚR, (a zsidó néppel) mert jobbat állított helyére. Az eredetit. (Jézus Krisztusban, Isten népének)
Mind a két szövetséget házastársi szövetségkötéshez hasonlította.
Az Ó és az Új szövetséget is.

Az Újszövetség, Jézus Krisztusban azonban, végrendelet jellegű szövetségkötés is.
("Mert ahogy végrendelkezés jellegű szövetség van ..." Zsid 9,16)

A végrendelkezés feltételezi a végrendelkező halálát, akinek valamilyen tulajdona volt.
Az örökség akkor lesz az örökössé, ha az örökhagyó meghal, és előre megjelöli az örököst.
Jézus itt jelen esetünkben, a végrendelkezésében a házastársi szövetségkötést hagyta ránk. Eljegyzett magának.

Pontosabban, amennyiben az örökös elfogadja a végrendelet tárgyát,- aláírja - automatikusan házastársi szövetségbe lép a végrendelkezővel, jelen esetben Jézus Krisztussal. Ez automatikusan feljogosítja az örököst, az örökhagyó tulajdonának, jelen esetben a házastársi jogok birtokbavételére és használatára. (Mk 16,15-18) Sőt nemcsak feljogosítja, de el is várja az örökség felelősségteljes használatát és gondozását. Reábízta. Megbízta. Reáhagyta. Annak úgy gondozását, ahogy az Örökhagyó megkívánta, illetve maga is gyakorolta.

Jézus Krisztus esetében a ránkhagyott örökség a megígért Szent Lélek. Valamint az ezzel járó titulus: Isten gyermekei.

A Szent Lélek közvetlen a Fiú Lelke, az Atya által küldött Lélek.
Magyarul Jézus Krisztussal kötött házassági szövetségünkhöz hívott tanú:

maga az Atya:
Tanú és jóváhagyója.

Jézus mondja: mindenkor veletek maradok. (Mt28,20)

Tisztázzuk, hogy az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek, maga az Örökkévaló Szeretet.

Az Örökkévaló Szeretet, a Mennyből származik, semmi köze hozzá az emberi szeretetnek.

Az emberi szeretet, ótesti, húsból való. Isten teremtette, mert minden Istenből való. De minden, ami a Földön van teremtve megromlott, múlandó az eredendő bűn következményében.
Ezért az ótestből származó szeretet, bármennyire nemes, és Istentől való eredetileg, csak ótesti, múlandó, korlátozott, és külsőségektől függő.
Mi emberek nem szerethetjük az Atyát, sem a Fiút, saját emberi természetünkből, csak Szent Lélek által; ha meghívott a szövetségkötésbe Jézus a Szent Lélek által, azokat, akiket maga az Atya vonz. Hogyan szerethetnénk emberi módon az Istent, akit nem is láttunk?
A mi szeretetünk az Atya felé, Szent Lélek által csak mennyei módon lehetséges. Jézus és az Ő Lelke által.
A múlandó emberi módon való pszichológiai szeretet, (vagy jócselekedetek, vallási rituálék stb., kinél mi) nem Igazságban és Mennyei módon való Örökkévaló Szeretet.

"De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben
 és igazságban imádják az Atyát, 
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának." 
Jn4,23

Nekünk a múlhatatlan dolgokat kell keresni, mindazt, ami mennyei.
Nem a földiekre irányulót, hanem, ami felfelé a Mennybe irányul.

Ennek keresése, egy szűk kapun át, és egy szűk ösvényen át vezet.
A mennyei dolgok megértése, szűkös keretek között mehet végbe.
A mi emberi agyunk számára tűnik szűkösnek.
Mert a mi emberi agyunk, az ótest, sokkal szélesebb dolgokat akar és tud befogadni az ótest világából. Akkor mennyivel inkább még nagyobbakat a szellemi/mennyei a mennyeiek világából!

Jézus nem véletlenül hívja fel a figyelmet, hogy az ótesti széles út jónak tűnik, de a halálba vezet.
Magyarul nem kell túl sokat gondolkozni emberi - földi itt létünkre irányuló - lehetőségeinkkel, vágyainkkal, céljainkkal, sőt akár tudásunkkal sem.
Az ember számára ez a legnagyobb kihívás, és a legnagyobb áldozat, hogy a mennyei dolgokkal foglalkozzon az ótestiek ellenébe. A legnagyobb földi áldozat, az ótest számára, az Örökkévaló Szeretet szolgálatában állni mennyei szellem szerint.
Áldozat olyan értelemben, hogy a mennyei dolgokat kereső embernek önmaga hústestét, ógondolatait és földi vágyait kell megöldökölnie a mennyben lakozó Krisztusért, Szent Lélek által.

A szövetségkötés a megtérésünkkor, - végrendelet jellegűen - a miénk lesz. ÁM! A házassági mennyei ceremóniához való úton-maradás is, a miénk.
A tíz szűz példájából látjuk, hogy mind elindultak, de nem mind érkezett meg.
Nem azért mert a férjjelölt gonosz volt, hanem azért mert a vőlegény nem látta őket azon az úton. (Egy másik - a széles - úton voltak, amikor a vőlegény jött.)
Utólag dörömböltek az ajtón. Azt mondta nekik: nem ismerlek titeket. (Mt 25,12)

Jogutód:

Jogutód az lehet, akinek a vére ugyanaz, mint az örökhagyónak.
Akinek a vére ugyanaz, ugyanaz a vezetése is.
Ugyanaz a DNS.
Ugyanabból a családból származik.
Ha ugyanabból a családból származom, mint az örökhagyó, akkor én vagyok az egyik örökös.
Azt jelenti a közös vér, hogy egylényegű az örökhagyó és az örökös. Nemcsak hasonlítanak egymásra véletlenül, hanem ugyanaz miatt hasonlítanak egymásra.
Ugyanaz a Vér, ugyanaz a Lélek, ugyanaz a Szeretet. A három ugyanaz.

Testvérek ugyanazok vagyunk.

Egy a vérünk.
Egy a férjünk.
Egy az Urunk.
Egy az örökségünk.
Egy a vezetésünk.

Ugyanaz az Atyánk, ugyanaz a Testvérünk, ugyanaz az eljegyzésünk, ugyanaz a Segítségünk, ugyanaz a királyi-papi tisztségünk.

Aláírás: azt hiszem ugyanazzal a vérrel - tollal - is írtuk alá. Mindannyian.
Ugyanaz a vér az Atyánál, ugyanaz a vér a Vőlegénynél, és ugyanaz a vér a kiválasztott meghívottaknál, a Mennyasszonynál.

Ki tette a különbséget közöttünk?
Ha minden ugyanaz?!

2014. január 16., csütörtök

Ez az én napom 1.

"A szeretet hosszan tűr; 
a szeretet jóságos,
nem féltékenykedik.
A szeretet nem dicsekszik,
nem fuvalkodik fel;
nem illetlen;
nem keresi a magáét;
nem bőszül fel;
nem számítja fel a gonoszt;
nem örül a hamisságnak,
hanem együtt örül az igazsággal;
mindent elvisel,
mindent hisz,
mindent remél,
mindenben állhatatos,
A szeretet soha alább nem hagy!"


Január 16-a

Elneveztem, a SZERETET NAP-jának.

Az 1 Kor 13. alapján, - Szent Pál után - 16 jellemzője van a szeretetnek.

Magamnak is készítettem egy 16 pontos rövid és egyszerű összefoglalást:

1.) A Szeretet, hálát és köszönetet generál. Ha nem ez az érzés tölt el valaki, vagy valakik felé, akkor azok az emberek soha nem szerettek engem.

2.) A szeretet jóra ösztönöz. Célja, hogy még többet és még jobban 'teljesítsek', Szeretetből.

3.) A Szeretet nem tesz különbséget, semilyen formában és szinten. Mivel Önmagával tölti meg az embereket, ugyanabból a Szeretetből.

4.) Ha nem tudom azt mondani valami esemény után, hogy jól esett, akkor abban az eseményben nem volt ott a Szeretet.

5.) A Szeretet vagy jelen van, vagy nincs. A Szeretetet nem tudod mechanikusan, (sem utólag) belerakni az eseményekbe. Az egyszerűen ott VAN /volt.

6.) A Szeretet jó. Jól is esik. Nem fárasztó.

7.) A Szeretet nem vár el, hanem újra és újra megoszt. (Persze ettől vannak, akik újra és újra elvárják tőled, hogy megoszd javaidat, de ők nem szeretnek téged, mert a Szeretet soha nem vár el.)

8.) Mivel a Szeretet nem vár el, nem is kell teljesíteni. Ahol Szeretet jelen van, ott egyszerűen a Jóra és a Szeretetre ösztönöz.

9.) Bármilyen meglepő, a Szeretetnek vannak ellenségei. Mint például: hálátlanság, irigység, büszkeség, gőg, szeretetlenség, képmutatás. Ők együtt álcájukban mindig a Szeretet köpenyét használják. Céljuk a Szeretet munkáinak lerombolása. Magát a Szeretetet akarják elpusztítani. Előbb-utóbb te magad is észreveszed, a lopott köpeny alól kilóg a lóláb. A Szeretet köpenyét önző haszonszerzésre használják. (Ld. József köpenyével, amit Atyjától kapott Szeretetből, mit tettek vele irigy testvérei? Összeszaggatták, és bevérezték, fájdalmat okoztak. Ld. mit tettek Jézus köpenyével? Mit tesznek az emberek a Szeretet köpenyével? Vagy összeszaggatják, vagy egészben eladják.)

10.) A  Szeretet nem számol le az ellenségeivel. Ugyanis, azok idővel önmaguk semmisítik meg egymást. Örök tény marad ugyanis: Szeretet nélkül nem lehet építőn élni. Csak egymást rombolni. Ezt a tényt nem szeretik tudomásul venni a Szeretet ellenségei, pedig igaz rájuk is.

11.) A Szeretet igazságban szeret, csak Jót, kedvességet, örömet ad, Istenhez, a Szeretethez vezet. A szeretetlenség díszes köpenye a Szeretetnek tűnik, előbb-utóbb azonban mindenki előtt kiderül, mi az igazság. A köpeny mögött a szeretetlenség: gyilkol, pusztít.

12.) A Szeretet  mindig igazat mond. A szeretetlenség pedig - természetesen önérdekből - mindig hazudik. A szeretetetlenség a szeretetet is hazudja.

13.) A Szeretet időtlen. Minden, ami időhöz, helyhez, alkalomhoz kötött, az nem Szeretet.

14.) A Szeretet soha nem fél, de tudja, hogy 'létezik' az ellensége. ('Csak neveti')

15.) A Szeretet örök. Elpusztíthatatlan. A Szeretet soha nem mond olyat: már nem szeretlek.

16.) A Szeretet a Szeretetért mindent eltűr, de bölcsen leleplezi a csalókat, hiszen Ő a szeretet. Ld. a bemártott falat lényegét: ők kapják a legjobb, legfinomabb részt.
A csalók mindig eljátsszák, hogy szeretnek, de valójában mind a Szeretet árulói, alig várják az alkalmat, hogy megszabaduljanak a Szeretettől. Aztán már későn, feleszmélnek, a Szeretet maga az Élet.
Ld. Júdást: az árulók mindig eldobják az életüket.
A Szeretet az utolsó éjjelen sietteti az árulót: 'menj sietve tedd meg, amit meg akarsz tenni.'
A szeretetlenség ugyanis kisebb, mint a Szeretet: a Szeretettől kaphatja meg csak az engedélyt gonosz tetteihez. Mert a Szeretet mindig és örökké nagyobb, mint a szeretetlenség. A Szeretet tudja az időket, ezért, amikor eljön az idő, a Szeretet kiszolgáltatja a szeretetlenséget önmaga elpusztítására.

A Szeretet engedélyez mindent, 
mert a Szeretet a Király. 

Volt, lesz és marad örökké. Ez felettébb bosszantja a szeretetlenséget. Mert a szeretetlenség múlandó, a Szeretet halhatatlan. Nem lehet elpusztítani. A szeretetlenség pedig már halott. Soha nem is élt, soha nem is létezett. Ugyanis a Szeretet az Élet.

A Szeretet élő, él, örök.
A szeretetlenség pedig már meg is halt, nincsen benne Élet.

A Szeretet az Élet kenyere.

„Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jő, meg nem éhezik, és aki bennem hisz, meg nem szomjazik soha. Ám én megmondtam nektek, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit Atyám nekem ad, elérkezik majd hozzám. S azt, aki hozzám jő, ki nem vetem.  Mert nem azért szállottam le az égből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem, hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Ez pedig annak akarata, aki engem elküldött, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit ő nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon.  Mert az az én Atyám akarata, hogy örök élete legyen mindenkinek, aki látja a Fiút, és hisz benne, és hogy az utolsó napon azt én feltámasszam.”  János ev. 6,35-40


2014. január 1., szerda

TartalomjegyzékTartalomjegyzék
a Biblia nevek és fogalmak címkéhez


A legtöbbet olvasott bejegyzéseimhez zárójelben alul odaírtam, hogy a 2014. januári állapotig hányszor nyitották meg.
(Az írások 2011-es, 2012-es, és a 2013-as években készültek)


1.
ISAI

2.
Az engedelmes szív

3.
Bálám és a nikolaiták

4.
A hamis sáfár

5.
Apostolok

6.
Hámán

7.
Márta és Mária

8.
Márta

9.
Ki Jézus?

10.
Siló

11.
A fehér ruháról

12.
A kereszt mindkét oldala

13.
Szüzek

14.
Szolgák

15.
Kik a vezetőink?

16.
Az igazi tudatlanságról

17.
Megbotránkoztatásról

18.
Mi a szeretet?

19.
Hit és türelem

20.
A szellemi ember

21.
Kegyelem

22.
Bot, vessző, pálca

23.
A Föld alsóbb részei és a Pokol helyszíne

24.
Álapostolokról és adományokról

25.
Egy a Test

26.
Mennyei testünk

27.
Illúzió

28.
Testhez érő illúzió

29.
A világ

30.
A gyermek

31.
A Bolond

32.
Az igazságról

33.
A tized
(80)

34.
Tírusz királya és fejedelme
(69)

35.
Éden kertről

36.
A puszta

37.
Keresztségről

38.
Szolga - rabszolga

39.
Mit jelent Babilon?

40.
I. rész: Történelmi áttekintés az ókori Babilonról
(617)

41.
II. rész: Miért gondolom, hogy a jelenlegi rendszerünk is Babilonhoz tartozik?
(114)

42.
Jeremiás próféta Babilonról

43.
III. rész: Az újkori Babilon jellemzői a Biblia alapján
(285)

44.
A hálaadás és az imádat

45.
A Bölcsesség meghatározása másképp

46.
Jesurun

47.
Jézabel szelleméről
(439)

48.
Ítéletről

49.
A Bölcsesség meghatározása
(203)

50.
A fehér ló

51.
Bűn
(73)

52.
Szentlélek vagy Szentszellem

53.
Megbocsátás

54.
Szent Szellem

55.
Szeretet

56.
Törvény

57.
Ruth története

58.
Izráel

59.
Sátánról

60.
Pokolról