"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2014. december 31., szerda

2015 - NaptárBOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
minden kedves Olvasómnak!
Pdf formátumú elérése, szabadon letölthető: itt

Jpg formátumban:


2014. december 9., kedd

Eszter könyve 6,7-8


"Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenben a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát." A tizenhatodik mérföldkő - 6-6-9 / 16Eszter könyve:

"Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király:

Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király?

...
Itt álljunk meg.
Gondolkozzatok el ezen a kérdésen a mai politikai viszonyokban.
Mit láttok? Meg tudjátok-e különböztetni, hogy ki van kitüntetve /megbecsülve/ és ki nem?
Melyik király által?
Meg tudjátok-e különböztetni, hogy melyik király jó? És miért jó?
... folytassuk.


Hámán azt gondolta magában: 

Ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem?

...
Álljunk meg itt egy kicsikét.
Micsoda pökhendi hozzáállás egy királyi kérdéshez!
Még szerencse, hogy a király mást akart kitüntetni.
...

Hámán úgy felelt, amit magának szeretett volna és ami valóban helyes módja is a király legnagyobb kitüntetésének:

"Adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiáltsák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni."

6. fejezet 6. és 9. vers.

Így tesz majd egykoron Isten is, azokkal, akik Őt hűségesen szeretik.
Lukács ev. 17,9-10


Jézus mondja:

"Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni."
Lukács ev. 14,31-33


Jézus mondja:

"Vagy van-e egy király is, ki háborúba ereszkedik egy másik királlyal anélkül, hogy leülne előbb, és számot ne vetne azzal, hogy képes lesz-e tízezerrel megtámadni azt, aki húszezerrel jön ellene? Ha nem teszi meg, követeket küld majd, és békét kér, még mikor távol van amaz. Eképpen, ha közületek valaki búcsút nem mond minden vagyonának, nem lehet tanítványom."
2014. december 5., péntek

A tizenötödik mérföldkő - 6-6-9 / 15Az ember ennyire képes.

Belátni, hogy az ember képességei végesek.

Belátni, hogy nem vagyunk tökéletesek.


"És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje"

János ev. 6,69


Istenem, annyira örültem, hogy ez az Ige van, létezik, ráadásul a 669 alatt.

Minden szavát lehet ízlelgetni.

Isten Fia, aki oly sokszor mondta, hogy Ő az Ember Fia.

Az Ember, a bukott, a botladozó, a hibázó, a kétségekkel gyötrődő, az elbizakodott, az öntelt, a beképzelt, a jómódú, vagy a szegény.

Az Ember, akinek az Isten, hatalmat adott. Hatalmat, amit nem tud, jól használni.
Az Ember, aki Isten nélkül, meg se tudja tanulni, hogyan kell a hatalmat jól használni.

Még a hatalom szót sem tudja az ember jól definiálni.
Isten nélkül, csak tévedés, zsákutca az egész életünk. És itt van Jézus, aki azonosítja magát az Emberrel és mégis azt mondják róla: Ő az Isten Szentje. És mi is tudjuk, hogy Ő az. Nem az elbukott, a csökevény, az Isten nélkül való, hanem a Szent.

Ha hívő valaki, akkor tudatosan kéri és keresi Istent, mégis annyiszor téved, akkor mennyire alázatosnak kell lennie, hogy tévedéseit megbocsássa magának, és embertársainak a sajátjait.
A bocsánatkérés, a helyreigazítás, és azok elfogadása is, az emberi bukott természet ellen valók.
Ha valaki bocsánatot tud kérni, ha valaki helyre tud állítani, és valakik ezt el is tudják fogadni, akikre nézve megtörtént a sérelem, az mind Isteni kegyelem. Az őszinte elfogadás az embernek azon része, amelyet a mennyei Mindenható újított meg.

Magamban látom az alázatot. Ahogy van. És látom, hogy az nem én vagyok.
A változások, amik végbemennek bennem. Eddig mennyi kitartás, erő, dinamizmus, határozottság jellemzett, mert Isten megadta, és mennyire nem volt ott, hogy belássam, Isten adta meg.

Most megláttam?

Rutinból ment az életem, eddig. Kegyelemben voltam, mert amiért mások harcolnak, küzdenek az nekem ment. Ezért nem is tudtam eddig maradéktalanul megérteni, ha valaki egy adott problémával, - ami nekem megy - küszködik.
Ez egy fajta lenézés is lehetett bennem, de ezt csak most, utólag tudom.
Annyi tényezőt kihagytam, a számításból, hogy mások élete, lehetősége, személyisége, tehetsége stb. nem ugyanaz, mint az enyém.
Nem voltam szándékosan lenéző, de rájöttem, hogy a szűklátókörűségem önmagában hordozta. Minden empátiám, emberszeretetem és érzékenységem ellenére.

Most igazán érzékeny lettem az emberek iránt, megértőbb a tévedéseikkel, nehézségeikkel szemben.

Azért lettem érzékenyebb, mert lehetőségem lett, egy új dolgot megtanulni, amiben egyáltalán nem volt /nincs/ rutinom. Sőt, amire eddig lehetőségem sem volt!
A napokban rengeteg embert felmentettem a tévedései, a hibái alól, amit eddig csak úgy tudtam látni, hogy felelőtlenség, vagy szándékos volt.
Ma már látom az embernek, szüksége van Istenre.

Lehet, hogy ehhez az öregedés kell. Lehet, hogy az új dolgok megtapasztalása.
Kinél mi.

Egy biztos:
Lassan minden ízében ember leszek.

A Földre szállt angyal. - Mosoly

S nem hárításból, nem kimagyarázásból, s nem félelemből, hanem a puszta valóság meglátásából:

Tudom, hogy az ember csak ennyire képes.


----

A 15. mérföldkő:

Nehémiás könyve 6. fejezet, 6. vers:

Amelyben ez volt írva: A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni!

6. fejezet 9. vers:

Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül el. - Azért te erősíts engem.
2014. december 1., hétfő

Kezemben a jogosítványMegérkezett az autóvezetői jogosítványom.
Húsz évet vártam erre a napra.

A köszönet

Égi Atyánknak! 
Minden hála Őt illet.Celine Dion: Életben vagyok

Szárnyakat kapok
Életben vagyok

Mikor engem hívsz
Mikor hallom ahogy lélegzel
Szárnyakat kapok
S érzem, életben vagyok

Mikor rám nézel
Megérinthetem az eget
S tudom, életben vagyok

Mikor áldod a napot
Veled együtt sodródom
Minden gondom elszáll
S boldog vagyok, hogy élhetek

Lángra lobbantottad a szívem
Szerelmet adtál
Igazi nővé tettél, aki a fellegekben jár

Magasabban már nem is lehetnék
A lelkem szárnyal
Mert életben vagyok

Mikor engem hívsz
(Mikor engem hívsz)
Mikor hallom ahogy lélegzel
(Mikor hallom, ahogy lélegzel)
Szárnyakat kapok
S érzem, életben vagyok
(Életben vagyok)

Mikor megérintesz
(Mikor megérintesz)
Szárnyal a lelkem
Isten a tanúm…

Hogy én leszek az
Aki veled lesz jóban-rosszban
S ez még csak a kezdet
Alig várom életem hátralevő részét

Mikor engem hívsz
(Mikor engem hívsz)
Mikor megérintesz
(Mikor megérintesz)
Szárnyakat kapok
S érzem…

Mikor áldod a napot
(Mikor áldod a napot)
Veled együtt sodródom
(Veled együtt sodródom)
Minden gondom elszáll
S tudom, életben vagyok

Szárnyakat kapok
Isten a tanúm, életben vagyok

(A magyar szöveg innen: http://www.hotdog.hu/dalszovegek_magyarul/a-c/celine-dion-im-alive )
Celine Dion: Új napra ébredtünk

Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Nagyon sokat vártam rá
Hogy megtörténjen a csoda
Mindenki azt mondta, legyek erős
Tartsak ki, s ne sírjak

A sötétségen s a szép időkön át is
Mindvégig tudtam, hogy sikerülni fog
Azt hitte a világ, hogy mindenem megvan
Miközben én mindvégig rád vártam

Hallgass most meg
Látom a fényt az égen
Szinte már elvakít
Nem tudom elhinni
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Ahol sötétség volt, most fényesség honol
Ahol fájdalom volt, most öröm lakozik
Ahol gyöngeség volt, megtaláltam az erőmet
Mindezt egy férfi szemében

Hallgass most meg
Látom a fényt az égen
Szinte már elvakít
Nem tudom elhinni            
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Hulljon rám az eső, mossa el könnyeimet
Hadd érezzem a lelkemben, fojtsa el a félelmeimet
Döntse le a falakat, hadd süssön be a Nap
Új napra ébredtünk
Új napra ébredtünk

Hallgass most meg
Látom a fényt a szemedben
Egy férfi szemében

Nem tudom elhinni            
Hogy megérintett egy angyal a szerelmével

Hallgass most meg…

(Magyar szöveg innen: http://www.hotdog.hu/dalszovegek_magyarul/a-c/celine-dion-a-new-day-has-come-2)

2014. november 12., szerda

A forgalmi vizsgám


Hogy sikerult a vizsga? :)

2014. november 12.


szia,
SIKERÜLT!
csont nélkül
amire emlékszem, amit mondott a vizsgabiztos a végén:
"látszik, hogy szépen és biztonságosan vezet, tehát megfelelt."
Kedves ürge volt.
Két parkolás, és egy visszafordulás volt. Belvárosban reggeli csúcsidőben. Majd lakóparkban.
Hihetetlen nagy forgalom.
Őrült autósokkal.
Balesetveszélyek többször másoktól.
Gyalogosok át zebra nélkül, de semmi vész nem volt, mindent biztonságosan és lassan lekezeltem.

Szóval cool voltam .)

Puszi

Egész héten csuklottam, biztos rengetegen gondoltak rám.
Már hívtak és sokan gratuláltak. Tudták, hogy menni fog nekem és átmegyek.

Jövő héten megyek vissza Bp-re a papíroké és megyek után az okmány irodában.
Nem tudom hány hét még, amíg megjön a jogsi.

Puszi 

MOST MEGYEK PIHIZNI!

2014. október 26., vasárnap

A tizennegyedik mérföldkő - 6-6-9 / 14


Elmélkedés Ezsdrás könyve 6. fejezet, 6. és 9. verséről

A 14. mérföldkövemnél a világ korhadó fája rajzolódik ki előttem.
Szomorúan.

A Babilóniába fogságba vitt zsidó nép (egy része) hazatér Izraelbe, - a perzsa királyok alatt - és újjáépítheti a rommá lett templomot. Azt a templomot, amit Dávid király fia épített Isten ígérete és jóváhagyása szerint.

Jeremiás próféta prófétált a hazatérésről, és Izrael népének a helyreállításáról Jeruzsálemben. (ld. Jeremiás könyve 25. fejezetétől)
Nem kérdés: a zsidó nép babiloni fogságbavitele és a hazatérése is Isten akarata volt. Az ókori Babilon pusztulása is.

De prófétált-e valaki a templom újjáépítéséről?
Mennyi bánat, és szomorúság lesz majd ez a templom később, egészen a rómaiak által történt végleges elpusztításáig.
Isten törvényeinek megcsúfolásának helye, ahol Isten Fiának ostorral kell majd a kufárokat kiűznie, és ahol magát az Isten Fiát is meg akarták kövezni.

Ez az Igeszakasz egy világi király, világi rendelete, de Isten jóváhagyása nélküli. Olyanok is lettek a következményei. Borzalmasak. Háború, vér, fájdalom. Kő kövön nem maradt.
Mi az, amit meg ne tehetett volna Küros /Círus/ és Dárius király, a maga idejében?
E világi rendelet - a templom újjáépítéséről - tehát egyáltalán nem volt isteni áldás alatt. Bármekkora örömmel, erővel is csaptak neki a zsidó hazatérők.

Kinek engedelmeskedünk?

Tanuljunk ebből a történetből, mert a mai időkben nekünk keresztényeknek is el kell gondolkoznunk, hogy a világi hatalomnak - világi embereknek - mekkora teret engedünk beleszólni személyes hívő életünkbe, még, ha támogató is az, mert a világi tanácsok és segítségek végül súlyos átokká lehetnek rajtunk, amelyek Istentől eltaszítanak. Legyen fontosabb számunkra Jézus Krisztus - a Bibliában kijelentett - s általunk személyesen megértett szavainak engedelmeskedni.


1. A zsidók hazatérése, a hazaengedése Isten akaratából volt. A próféták előre kijelentették;
2. de a templom perzsa királyi parancsra történő újjáépítése?

A fogságba vitel után, az ószövetségi próféták csak Jézus Krisztusról, mint új és tökéletes mennyei templomról tettek bizonyságot. A legutolsó próféta Keresztelő Jánosig.

Olvassátok el a perzsa királyi rendeletet végig.

Dárius király rendelete
6 „Most azért, Tattenaj, az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzója, és Setar-Bóznaj, meg a többi társaik, ne avatkozzatok bele a zsidók dolgába! Ezt én, Dárius király parancsolom nektek. 
7 Ne akadályozzátok Isten templomának építését! Hagyjátok, hogy a zsidók kormányzója, és a többi vezetőik újjáépítsék azt az eredeti helyén!
8 Ezennel azt is megparancsolom nektek, hogyan segítsétek a zsidók vezetőit az Isten templomának építésében. Ezeknek a férfiaknak az építéssel kapcsolatos összes költségét a királyi jövedelmekből kell fedeznetek! Az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartományban szedett adókból fizessétek ezeket a költségeket úgy, hogy ők az építést folyamatosan végezhessék. 
9 Adjatok meg ezeknek a férfiaknak mindent, amire csak szükségük van! Ha áldozati állatokra van szükségük, hogy a Menny Istenének égőáldozatot mutassanak be, adjatok nekik bikaborjakat, kosokat és bárányokat! Ha a jeruzsálemi papoknak szükségük van az áldozatokhoz búzára, sóra, borra, olívaolajra — adjatok nekik naponta mindenből, amennyi kell! 
10 Kapjanak meg mindent, hogy a Menny Istenének jó illatú áldozatokat mutassanak be, és imádkozzanak a király és fiai életéért! 

11 Ezenkívül megparancsolom, hogy aki ezt a királyi rendeletet nem teljesíti, annak házából vegyenek ki egy gerendát, azt állítsák fel — őt magát húzzák karóba rajta! Az illető házát rombolják le, és tegyék szemétdombbá a gazdája miatt!
 
12 Az Isten, aki Jeruzsálemet kiválasztotta, hogy neve ott lakozzon, verjen meg minden királyt, vagy népet, aki megkíséreli, hogy ezt a rendeletet megszegje, vagy hogy Isten templomát Jeruzsálemben elpusztítsa!

Én, Dárius, adtam ki ezt a rendeletet — és elvárom, hogy pontosan teljesítsétek!”

---

"Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell."

Jézus így válaszolt:

"Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. ...
Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."
Jn 4,20-24

---

"Menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogy bántam vele, népemnek, Izráelnek a gonoszsága miatt! Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el - így szól az ÚR - bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok, azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent hellyel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam." Jer 7,12-14

2014. október 22., szerda

Ilyen is van


Lerobbant a tanulókocsim, egy hét javítás. Ugrott az okt. 28-i forgalmi vizsgám nov. 12-re...
2014. október 20., hétfő

Rövid hírek - az autóvezetés tanulásomról


Sziasztok

köszönöm az érdeklődéseteket.
Már akartam írni, hogy már csak négy gyakorlati óra választ el a forgalmi vizsgától.
Ami október 28-án lesz.
Remélem az első és az utolsó.

Szóval, tanulás közben apukámnak hála, "véletlenül" találtunk egy jó kocsit.
Egy 26 éves Audit. /Ha valakit érdekel paraméterei: AUDI 80, 1988 évjáratú , B3, 1,6D, 40kW, 54 LE lépcsőshátú JK motorkódú. 1588 cm3, Belgiumnak gyártott./
Jó állapotú és jó áron sikerült megvennem, a maradék pénzemből.
Első látásra szerelem volt, és az a jó, hogy a családomnak is rögtön megtetszett és aztán minden ismerősöm a csodájára jár.
Az első magyar tulajtól vettem, 20 évig az ő kocsija volt.
Tehát ez egy nem várt és véletlen autóvásárlás volt, ami nagy örömöt okozott nekünk.

Így ahogy befejezem az autósiskolát már lesz is kocsim.

Most kellett felkészíteni műszaki vizsgára is. Az is sikerült. Nem találtak hibát benne, /Azt mondták egy ilyen öreg autónál azért már kellene/.
Így ez is egy sikerélmény volt.

Azóta már többször meg akarták venni tőlem.  Dupla áron. De nem eladó! 

Ha lesz pénzem már azon jár a fejem mit hogyan fogok még rajta cserélni, javítani stb.
És természetesen hihetetlenül arra vágyom, hogy végre vezethessem a friss jogsimmal.

Számomra nagy élmény, ez az egész történet, aki olvasta a blogom az tudja miért.
Az oktatáson is többen megkérdezték miért csak most, 38 évesen kezdtem el az autóvezetést tanulni.
És mindenkinek, aki érdeklődött elmondtam, 'mert volt egy autóbalesetem, ahol olyan sérülést szereztem, hogy 20 évig nem engedték meg az orvosok, hogy jogosítványt szerezzek. De ez a problémám hála Istennek megszűnt. Nagyon sokat vártam erre, és nagyon szerettem volna vezetni már 18 éves koromtól,  ha lehetett volna.'
Családunkban nagy az öröm, ahogy látják, hogy közeledek a célhoz. Ritkán láttam ilyet, nagybácsikámtól kezdve mindenki egy élménnyel gazdagodott.
Nem gondoltam volna, hogy ez ekkor jelentőséggel bír, mások számára is.

Tehát már csak tőlem függ, hogy a forgalmi vizsgán:
Figyeljek a zebrák előtt, lassan vezessek, a megengedett tempóval, és mindig benézzek a jobbkezes utcákba. :)
Ja, és mivel már ráéreztem az Audi jó motrára, arra is vigyáznom kell, hogy ne fulladjak le, feleslegesen, a tanulókocsin. :)

Előzetesen, hogy lássátok is, teszek fel róla két képet.


2014. október 18., szombat

A tizenharmadik mérföldkő - 6-6-9/13II. Krónika 6,6

"De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek vezetője legyen."

II. Krónika 6,9

"De te nem építheted fel azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére."


Ő /Krisztus/

ÉPÍTI

FEL


"NEVEM TISZTELETÉRE"

Isten egyházát.

Mi az, ami miatt az emberek vonzódnak hozzám?
Ami vonzza őket, és ami nem kell nekik:
Krisztus világossága.

Krisztus világossága, ami mindennél előbb volt.
Ami betöltött és betölt minden létező világot.
Amely életet adott.
Amelyre nézve teremtetett minden létező.
Amelynek befogadására minden ember képes.
Mert minden ember ennek világosság befogadására teremtetett.
És amely Világosságot az emberek elutasítanak.
Mert jobban szerették a sötétséget.Minden magyar politikusnakNem. Nem a pénzről szólt, hanem a lelkünkről.

A szomorúság nem amiatt, mert nincs pénz.

Hanem mert elárultad embertársad.

Istent lehet nem láttad, nem is érezted.
De azt tudod, mikor árultad el, azt, aki melletted él.

Lehet civileknek hívni az embereket.
És aszerint osztályozni, ki melyik társadalom-elméletben hisz,
de megfosztani a jogaitól, elvenni a lehetőséget, hogy kenyeret keressen,
közben hazudni a valóságról,
az több, mint emberi gúny, megalázás, önzőség vagy politikai acsarkodás.
Az színtiszta gyűlölet.
Lehet, hogy most nem hiszed, de egyszer, pont ezért a bűnödért lesz bezárva előtted a Menny.
Mert ez már nem játék.
Az élet, nem a pénzről és a hatalomról szól.
Nem annak próbája, hogy ki győz a választási versenyben. Ki kit tudott hamarabb tönkretenni.
Hanem arról: tisztelted-e az embert?

TE MÁR MOST MEGBUKTÁL

Illiberális, liberális, demokrata, kommunista?


Tisztelted-e az embert?

Aki hazudik az gyűlöl. Az pedig semmiképpen nem jut be a Mennyek Országába.
A választás, az ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ tartó életedről szólt.2014. szeptember 20., szombat

A tizenkettedik mérföldkő - 6-6-9/12Nem lehet elég szeretettel írni egy emberről.
Arról a bizalomról, ahogy egy ember bízni és szeretni tud.

Isten hallgat. Én csak meglepődök.
Újra és újra, rácsodálkozom, milyen szeretettel vezeti Jézus az életemet.
Lehet erről beszélni? Nem hiszem.

A Mennyben életünkre úgy fogunk visszaemlékezni, mint valami szürkés fényképre:
 "Igen, rémlik valami. Azt hiszem láttam azt a filmet, de Isten letörölte könnyeimet."

---

Kihívás erről a 6-6-9-es útról írni. Egyrészt, tessék itt vagy, olvasol engem. Vajon mit gondolhatsz rólam?

Másrészt a mai mérföldkőnél olyan Igékbe botlottam, amelyről nem lehet túl sokat mondani, vagy csak túl sokat lehetne.

Nemzetségtáblázat.

Emberek nevei.

A nemzetségtáblázat egy hosszúra nyúlt filmsorozat, szappanopera, végeláthatatlan, de természetesen, mint mindennek itt a Földön, ennek is van kezdete és vége. Az emberiségnek is. A személyes életünknek is.

A szeretet nem ismer határokat, bőrszínt, nemet, életkort, vagyont.

Jézus nemzetségtáblázatában, ott van Ruth és Ráháb. Két idegen. Isten még sem szégyellte őket is sajátjának tekinteni.

Emberek.
Ilyen-olyan emberek, bűnösek, vagy igazak, elbukók, vagy győzedelmesek. Pogányok, keresztények vagy zsidók.
S mi alapján mondhatnánk, elbukott-e valaki?

Az a bizonyos kérdés: Hogyan lehetne leélni életünket, tisztán? Mindenkinek magának kell megállnia a Teremtője előtt.

A film végén ott vár a Menny. Az ölelésekkel, a szeretettel, a boldogsággal, a találkozásokkal, és az örök élettel. Ha itt földi létben ilyen körülmények között tudtál szeretni, megigazítottad magad, és javítottál, túlmentél a próbán, letetted a vizsgát, mennyei győztes vagy.

Az igaz szeretet egyáltalán nem szigorú, hanem végtelenül KEGYELMES, minden embertársához. Istenben nincs szigorú szeretet, mert Ő még mindig a Galileát járó szelíd, türelmesen tanító, gyógyító Jézus.

A végeláthatatlan nemzetségtáblázatban egyszer megszületett nekünk a názáreti Jézus Krisztus.

1 Krónika 6. fejezet 6. és 9.
ennek a fia Jóáh, ennek a fia Iddó, ennek a fia Zerah és ennek a fia Jeotraj.
Ennek a fia Tahat, ennek a fia Úriél, ennek a fia Uzzijjá és ennek a fia Saul. 

---

Isten kiválaszt, Isten elhív, Isten kiküld, Isten megőriz. Isten rábízott minket a kegyelmes szeretetre.Jézus így válaszolt nekik: 
"Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? 
Egy közületek mégis ördög." 
Jn 6,70


Ez volt a 12. mérföldkő.

Legyen Benned Jézus Lelke!

2014. szeptember 18., csütörtök

A 13. óra


Az első Y kanyar.


Bennem csak egy kérdés van, mit Ő tesz fel: "akarsz az én dicsőségemből részesülni?"

Jézus hív magához.

Csak egy kérdés van bennem, ha Ő meghívott, hogy részesüljek az Ő dicsőségéből, akkor

"Miért ne?"

Ha bárki meghív magához, hogy Vele örüljek, miért ne?

Ki gondolta volna, hogy ekkora öröm ér engem?

Még ha oly izgatott vagyok is, hogy repülök.

Ki gondolta volna, hogy Ő a gyógyító?
Hogy ad még nekem lehetőséget?
Ki gondolta volna, hogy örömet hoz az életembe?


Ha Ő meghív az Ő dicsőségébe: Miért ne?
Most látom, Igazat mondott Ő! Száz testvér, száz anya, száz apa, száz áldás. Mindenre.

Ki gondolta volna, hogy már ma a saját autómban ülhetek? :)

Ki gondolta volna, hogy az első autóm egy Audi lesz? :)

Én még álmomba se!

Mert Ő emeli fel fejünket.

Legyen minden az Ő dicsőségére.
Hiszen Ő hívott meg! Legyen áldott az Ő neve! Jézus Krisztus, a Király!

A legnagyobb Király!


Mindenkinek köszönöm az imáját. Csak így tovább!

Olyan boldog vagyok, mint egy 12 éves.

Fényképek az autóról és rólam majd a sikeres vizsgám után. 
Testvérem, ugye láttad a kék buszt szembejönni? 
Bizonyság ez nekünk: Minden álom megvalósul! Az Ő Szava Igaz.

Isten jót tervezett felőlünk.


LÁSSÁTOK MEKKORA BETŰKKEL ÍROK NEKTEK.
TITKOT MONDOK EL.
EZT MÁR PEDIG KRISZTUS TESTÉRŐL MONDOM, HOGY JÉZUS A FEJE AZ EGYHÁZNAK. MI PEDIG AZ Ő MENYASSZONYA.


2014. szeptember 16., kedd

A Kistó


Nagyon szép lett a monori Kistó és környéke, az itt lakók örömére.

Fényképeim ideje:
2014. 09. 09.


A felújítás előtti állapot (2014. márciusában): https://www.youtube.com/watch?v=BSoxj4q6iUo

Ha jobb időnk lesz készítek még fotókat, a többi részről.

A Kistó életre kelt.