"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. október 3., csütörtök

Az engedelmes szív
Az engedelmes szív őszinte kérdése: mindenben engedelmeskedett-e Isten Szavának?


1./ Az ÚR akaratának keresése --> Isten országának szeretetbeli keresése
                                                 --> Isten Szavának szeretetbeli megértése

2./ Az ÚR parancsának megtartása --> megértés utáni szeretetbeli engedelmesség


Hogy Istennek kedvesek legyünk, engedelmeskedni Neki:
Engedelmeskedni szívből és szeretetből. Mindvégig.
Nem úgy ahogy Bálám (itt)  tette, félelemből. Ideig-óráig.
Hanem úgy mint Mózes, mindvégig, szeretetből.
/Isten és Isten népe iránti szeretetből/

Nekünk Mózes példája:

- Mózes, aki kedves az Istennek /ApCsel 7,20/
- Mózes, aki alázatos, minden embernél alázatosabb /4Móz 12,3/
- Mózes, aki kiváló mind szavaiban, mind tetteiben. /ApCsel 7,22/
- Mózes, akihez szól az Isten /Jn 9,29/
- Mózes, aki engedelmeskedik Istennek
- Mózes, aki hű  /Zsid 3,5/
- Mózes, aki az Isten szolgája /Dán 9,11; Józs 1,7/
- Mózes, aki az Isten embere /Zsolt 90,1; Józs 14,6, 5Móz 33,1/
- Mózes, aki próféta /5Móz 34,10/

Ennek a Mózesnek parancsa:

 "Szeressétek Isteneteket, az URat, 
és mindenben az ő útjain járjatok; 
tartsátok meg parancsolatait, 
ragaszkodjatok hozzá, 
és szolgáljátok 
teljes szívvel és teljes lélekkel!" 
Józs 22,5

Isten ígérete, ha Mózes szíve szerint keressük Őt, és engedelmeskedünk Neki:


"Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. 
Nem maradok el tőled, nem hagylak el." 
Józs 1,5


Mózes mindvégig megtartotta ezt a lelkületet, Jézus mondja:


"Aki győz, és megtartja mindvégig 
az én cselekedeteimet
annak hatalmat adok a pogányok felett."
Jel 2,26

----

Vajon lehet valami akadály? Talán nyomorúság? Félelem?

Keresni Isten akaratát. Megérteni Isten Szavát.
Talán közénk léphet valami? Megannyi . ördög fiaktól származó - információ, elvárás, követelés?

Talán van valaki, vagy valami, aki/ami mondhatná: Ne szeress!
Ne szeresd Istent! Ne szeresd Isten népét! Ne szeresd embertársad!
Ne kövesd Isten parancsát!

Talán a düh, vagy a harag, vagy a kétség? Mondhatná? Hogy azoknak engedelmeskedjél?
Talán, nem győzhetnéd-e le minden akadályt, hogy mégis: Szeress!

Győzz! ?
Hogyan győzz?
Kérd! Majd Ő megadja. A kegyelmet, hogy úgy szeress, ahogyan csak Ő tud szeretni.
Ez nem tőled van, ajándék. 


Nincsenek megjegyzések: