"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. szeptember 20., péntek

A negyedik mérföldkő - 6-6-9 / 44. Mózes 6. fejezet4 Mózes 6,6 =
"Ne menjen be halotthoz az egész idő alatt, amelyben az ÚRnak szentelte magát."


4 Mózes 6,9 =
"Ha pedig valaki hirtelen, váratlanul meghal nála, és tisztátalanná teszi a názír fejét, akkor nyírja meg a fejét tisztulása napján, a hetedik napon nyírja meg azt." 


-----


A fogadalomtételről és a halottról.


Egész Izrael népe, az ÚRnak szentelte magát. Itt az Ige arról szól, ha ebből a népből valaki, külön fogadalmat szeretne tenni, az ÚRnak. ( Ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz 6,2)

Valamit adni az ÚRnak, áldozni, azon felül, ami rendelve van, vagy még inkább, abból, ami személyesen hozzánk tartozik. Talán egy kicsit hozzánk, hajunk, szánk, kezünk, életünk stb.

Az étel- és véresáldozatok, az embertől különálló, vagyoni áldozatok. A külön fogadalmat tettek áldozatai, azonban személyesek. Külön a személy által önmagára érvényes megkötéseket, böjtöt, elválasztódást jelent a világtól.
Itt az ÚR nem is szól bele, ki, hogyan szeretne többet adni magából, számára. Három kitételt tesz:
1.  Ne menjen halotthoz, a fogadalma egész időtartama alatt
2. Tartózkodjék a szőlőtől és annak minden feldolgozásától, bor, szőlőlé ivásától, evésétől.
3. Ne érje borotva a fejét.

Ami az áldozat tárgyilagos része az oltáron - az Úr által meghatározott, égő-, vétek-, béke-, ételáldozat - és plusz maga a fogadalmat-tevő ember haja lesz.

Ezeken felüli szellemi - imádságos - részt a személy maga határozza meg. Vagyis azt: Hogyan, mennyit, és mivel kíván szolgálni az ÚRnak. (Úgy kell a názírság törvényét megtartania, ahogyan a fogadalmat tette. 6,21)

A fogadalomtétel tehát Isten és az ember közötti személyes megállapodás.
Nem mentesít fel a már adott isteni törvények alól, de plusz vállalások az ember részéről, hogy az ÚRnak rendelkezésére álljon.

A fogadalmat tevő célja, vagyis elválasztódásának lényege, hogy még nagyobb hasznára legyen Isten népének és Isten dicsőségére: Kijelentéseket vegyen Istentől, tanítsa, vezesse azokat, akiket rábíz az ÚR, a lehető legtisztább megszentelt formájában.

Az ilyen fogadalomtétel mindenképpen áldozatokkal jár.

Ahogyan Jézus is tanítványainak elmondta.
- A Nevemért üldözni fognak titeket.
- Nem lesz hol lehajtanotok a fejeteket.
- Szüleitek, testvéreitek, gyermekeitek, házastársatok megvet, az Értem vállalt szolgálatotokért,
- sőt még saját lelketeket is meggyűlölitek.
- Azt kell enni, amit elétek tesznek azok, akiknek hirdetitek az Isten szavát,
- akik befogadnak titeket.
- Szüntelenül imádkozzatok,
- böjtöljetek,
- dicsőítsétek Istent,
- tanítsátok az embereket,
- vezessétek őket az Atyához.
- Ne részegeskedjetek
- ne kicsapongásokban éljetek, hanem teljetek meg Szent Lélekkel,
- és hálaadással éljetek.

Ez a fogadalomtétel, amit Jézus elénk tárt, ugyanolyan kemény kihívás, mint a názírsági fogadalomtétel az ószövetségi Izraelben.

Sőt ebben a pogány modern világban még nagyobb kihívás, szembetalálkozni az értetlenkedésekkel.
Erős akarat és odaszánás kell ahhoz, hogy azt mond, te másképp gondolkozol, mint azok az emberek, akiket magad körül látsz, vagy veled élnek.
Szembemenni azon elvárásokkal, hogy a világon a legnagyobb természetesség az önzőség, - amit fejlődésnek és növekedésnek hívnak - a kívánságok kielégítése, amely a világ szemében nem bűn, hanem a kívánatosság önbeteljesülése. Ahol a figyelem nem Istenre, hanem önmagunkra irányul. Szüntelenül oda is irányít: Magaddal törődj! - felszólítással. Háborút, harcokat és békétlenségeket gerjeszt, népek, népcsoportok és emberek között.

Jézus, a Neki való önfeláldozásról beszél, amelyben benne foglaltatik az embertársak iránti szolgálat, és a tökéletes szeretet. A tanítvány szegénysége, békéje, szelídsége, imádsága, közbenjárása, gyógyítása és tanítása.

Leginkább ez arról szól, hogy az Egyenes Keskeny úton járj. Ha így teszel, így leszel Isten és a világ számára a legjobban, és a legteljesebben hasznára.

Ha tehát Igen-t mondasz Jézus útjára, az is egy fogadalomtétel.

Azonban, nyilvánvalóan tudni kell, ha valaki Igent mond Jézusnak, és az Egyenes Keskeny úton jár, egyre inkább érthetetlenebb lesz a világ számára, és számára is a világ gondolkozása. Egy teljesen másik dimenzióban jár, hiszen tekintetét már a Mennyeiekre szegezte. Nem törődik önmagával, még azzal se, mit egyen, mivel ruházkodjon, hol lakjon. Mindent ÚRa kezéből vesz, még azt is, mikor hova menjen. Minden gondolatát, minden álmát Istenre bízta, és azok beteljesülését is.

Így a legnagyobb rejtély a mai világ számára, egy Jézus mellett fogadalmat tett, őszinte, egyenes lelkű ember.

---

Ebben a mérföldkőben fel se merül, hogy a názír fogadalmat tett ember önmaga megszegné Isten parancsait, vagy saját fogadalmát. Arról van szó, mi van akkor, ha mégis véletlenül tisztátalanná lenne.

Így van ez velünk is, akik őszintén odaszántuk magunkat Istennek.
Nem az a kérdés, hogy szándékosan vétünk, hanem hogy ha tisztátalanná lettünk, egy halottal, hogyan tisztuljunk meg?

Jézus mondta: hagyjátok,

"Hadd temessék el a halottak a halottaikat, 
te pedig menj el, 
és hirdesd az Isten országát!"
Lk 9,60


Egy kivétel van, a halottakkal való érintkezésben, ahogy Jézus is bemutatta nekünk:

- ha Isten szolgája azért megy a halotthoz, mert az Atyától küldve van hozzá,

hogy az Atya feltámassza a halottakat, és életre keltse őket.
Jn 5,21

Jézus Neve által.


Nincsenek megjegyzések: