"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. szeptember 22., vasárnap

A lottószámok - 2013. 09. 21.Foglalkozzunk-e a lottószámokkal? - Félreérthetik, de ne értsék félre, kedves testvéreim!
Isten mindenen keresztül magyarázhat.

Igaz: Isten távol van a szerencsejátéktól.
De nagyon gyanúsak lettek ezek a számok, mintha az Ő keze lenne a dologban, olyan biblikusak ezek a számok, amivel elvitték a hárommilliárdot.


17 - 17 éves volt József, amikor testvérei eladták. (1Mózes 37,2) Kánaán földjén.
        Jákób 17 évig élt Egyiptom földjén. Gósen földjén. (1Mózes 47,28)
        17 év Roboám gonosz uralkodása (1 Kir 14,21) Salamon fia Jeruzsálemben.
        17 -es szám, jelentése: amiért lehetne bosszút állni
        17 -es szám, jelentése: megmenekülés, de még a rossz helyen vagyunk.
        Mit csináljunk a bosszúnkkal, haragunkkal és a fogságunkkal?21 - Kovásztalan kenyerek utolsó napja a 21. nap
         (2Móz, 12,18) ---> az Igehelyben is ott van egy 12-es
        A 21 fordítva 12. Utalás a 12 tanítványra.
        Mellesleg a lottószámokat 21. napon húzták ki.
        21 = Jézus
        12 = tanítványai
        12 és egy + nulla = 120    /12x10/
         felházban fenn imádkoznak pünkösdkor a tanítványok - sokaság - összlétszáma.
        (Apcsel 1,15)
        (120 az ember életének évei, (1Móz 6,3); 120 kormányzó (Dán 6,2)
        12, 10-zel szorozva, jelenti, a teljes, beteljesedett, teljes szám,
        - tanítványok száma,
        - évek száma
        - kormányzók száma

        Jézus (sem) nem végzett félmunkát.

        2Mózes 12,21 = vágjátok le a páskát!

       Kovásztalan kenyerek = még nyomorúságban vagyunk, de!


70 - A hetven vén.(70 + 2 /Mózes és Áron = 72)
       (Jézus 72 tanítvány kiküldése  60 + 12 = 72) (6 a világ x 10 a teljes)
        /Lk, 10,1/
        Kiküldés, és tanítás.
        Jézus példázatában a megbocsájtás egyik száma.
        Jézus mondja: 70x7szer kell megbocsájtani atyánkfiának. (Mt 18,22)
     

77 - 77-szeres a bosszú Lámekért (1 Mózes 4,24)
       Ha hétszeres a bosszú Káinért.
       A 7 nem lehet a bosszú száma.
       Tetszik látni: Utalás az előző számra 7 x 10
       A bosszú teljességének száma? És mégis a 7. nap a nyugalom napja?
       Az ÚR a bosszút cserélte a kegyelem napjára.
       ... és egy új napot szerzett nekünk? A 8.-at... ? (Apcsel 17.31)
       8. nap az új nap Jézus napja a 7. nap után? Lehetetlen, kicsit előrement, ...?
       hogy vissza-be-vigyen minket a 7.-be?
       Jézus mondta: amíg Atyám munkálkodik, én is munkálkodom, (Jn 5,17)
       addig nincs szombat,
       addig nincs 7.
       Nincs 7., amíg mindenki be nem jut a kegyelem napjával,
       akiknek, ahová be kell jutni.
       "Tartsátok emlékezetben ezt a napot" - (2 Móz 12,14)
        A megmenekülés, a páska napját.
        "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged" Zsid 1,5
        "valahol így szól az Írás a hetedik napról: "És megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után." Itt viszont ezt mondja: "Nem mennek be az én nyugalmam helyére." Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét "mának" jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk: "Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére." (Zsid 4,4 -9)

83 - Fordítva => a 38. héten húzták ki a számokat.
        83 éves volt Áron, amikor a fáraóval beszélt, hogy engedje el őket.
        (2 Mózes 7,7) ---> tetszik látni az Igehelyben is kijön az előző 77


Bosszú, harag, fogság - a világban.
De az ÚR üzenete:
Megbocsájtás!
Szólít fel az ÚR.
Majd Ő küld vezetőket, kimentenek titeket.
Nem végez félmunkát.
Bízzatok.
Bízzatok mindent Rá.Nincsenek megjegyzések: