"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. május 16., csütörtök

A millennium időtartama - az ezerév     "A Jel 20,2-7-ben a millennium időtartama 6 alkalommal fordul elő és az ige ezer évben határozza meg. Ennek a számnak megismétlése aláhúzza szó szerinti jelentését és jelentőségét. A premillannista George E. Ladd, aki tagadja a szó szerinti értelmezés jogosultságát, így fogalmaz: "Nehéz szó szerinti értelmezésben elfogadni a Sátán megkötözöttségének ezer évét annak fényében, hogy a Jelenések könyve nyilvánvalóan jelképes értelemben használja a számokat. Ezer = 10 a köbön, az eszményi kor jelképe"
(A Commentary on the Revelation of John; Grand Rapids: Eerdmans, 1971, 262.o). - 

Augustinus volt az első, aki az ezret mint a 10 köbét az idő tökéletességének vagy teljességének jelképét tartotta számon (The City of God, 20.7). A millennium-ellenesek rendszerint hasonlóképpen értelmezik a számot. Megkérdezhetnénk, miért éppen a 10 köbe az eszményi kor jelképe, miért nem például 10 a 10-en, vagy valamilyen más szorzat. A szám szó szerinti értelmezésének tagadása azon az alapon, hogy a Jelenések könyve jelképeket használó könyv, figyelmen kívül hagyja, hogy a könyvben nemcsak jelképeket találunk, tehát meg kell indokolni, miért tekintünk egy szakaszt átvitt értelműnek. Nincs semmi ok arra, hogy kétségbe vonjuk az ezres szám szó szerintiségét, ami Krisztus ezeréves uralmának időtartamát jelöli." 
(Ryrie: Teológiai alapismeretek)

---


Akkor én most megpróbálom megmagyarázni.

Az Ige, ha a nagy nyomorúságról beszél, vagy Babilónról, vagy az antikrisztus idejéről abban az esetben, évek (három és fél, hét év), hónapok (három és fél hónap), napok, vagy órákról beszél.
Amit még sőt meg is rövidít az Úr a választottakért.

Ha a boldog jövendőről, akkor ezer évről.

Ha arányait nézzük a számoknak
- az eddigi írott történelmünket, számoljuk 6 000 évnek és bőkezűen kezeltem az ügyet.
És ezt az időszakot a Babiloniai kornak vesszük, akkor ezt az Ige, éveknek, hónapoknak, napoknak,
sőt óráknak látja csupán az Ő maga fényében.
- akkor ennek a szorzatában a boldog békeidőszak, ehhez képest 1000 év.

Tehát, ha eddig volt hatezer év, akkor Krisztus királysága: HATMILLIÓ ÉV LESZ!

Szerintem nem az évek számán, hanem annak megdöbbentő nagyságán van a hangsúly, az arányokhoz viszonyítva.

Ilyen egyszerűen értsük meg ezt, és bátorítson minket, hogy Isten milyen időszakba, milyen kánaáni, boldog hosszú földi tökéletes Krisztus uralma alatt lévő időkbe kíván átvinni az ehhez képest csak pillanatig tartó nyomorúságunkból.

---

És, hogy ezt az elméletemet egy Krisztus igével is alátámasszam:

"Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. " Mk 10,29-30

Száz: 10x10

Az ezer 10x10x10
Tehát a már most megkapott 100 a Krisztus királyságában még tökéletesebbé lesz téve! Ott háromszorosan tökéletesen.

Tökéletesen, tökéletesen: tökéletes!


Úgy is lehet nézni ezt:
a 10x10, már most a miénk, a harmadik 10 a tökéletes örök élettel felruházott mennyei testünk pedig ott lesz a miénk.


"Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, 
hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig." 
Jel 20,6


Nincsenek megjegyzések: