"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2013. január 31., csütörtök

Hitben járás és szeretet


Evangéliumi Tévéből:

http://evangeliumi.tv/index.php?option=com_videoflow&task=play&id=837
Az ige így született ... 
Testvéreim, farkasok, gyönyörű leopárd
Foltos hiéna, bátyám és rokonaim mind
Páva, cifra kuzin, nagynéném, zöld papagáj
Otromba, bölcs elefánt, mókás maki, bánatos marabu
Elbujtam itt a bokorban, hagyjatok egy kicsikét
A Bozót Törvényét jól ismerem én
Kutyával ugatok, üvöltök a sakállal
De ez most nem szemeteknek szól
Mindenre könyörgök!
Friss koncot hagytam a tisztáson, rágjátok le sietve
(Mindjárt jövök én is) csak ezt a pár jelet itt
Hadd karmolom csorbult körmömmel a barlang sziklafalába
Hogy visszataláljon százezer év múlva eltévedt utódom
Magamban hadd makogok, hadd hallja fülem csak
A hangot, a hangot, a tompa zörejt, mit a Lélek
Szorít ki, belülről, kifeléfordult zabáló bestiaszámon
Valami van itt, mit a Bozót hiába figyelne
Amire felelni szárcsa hiába vijjog,
Hiába rikkant a rigó, béka hiába kuruttyol
Valami van itt, valamit szimatolok
Amivel együtt ketten vagyunk csak égi vizen
Vizi mezőkön -
Önmagam és én - én és ő - apja nem én
Vagyok - s ő mégse apám
Van valami, más, mint ez a Törvény,
Van Valaki, kit nőstény nem szült, hím sose nemzett
Nem anyaméhből származik, itt születik most
Makogó két vastag cserepes ajkam
Kínjában széttárt nyílása közül
Buggyanó könnyek magzatvize mellől,
Ahogy előrebukó torokkal
Hörgöm el az új jeladást: is-ten...
Is-ten... is-te-nem könyörülj!/Karinthy Frigyes/

2013. január 30., szerda

"Hová lettek az emberek?"A valóságot keresed?


Igen én is észrevettem, hogy eltűntek az emberek az utcákról. Mintha elrabolták volna őket.

Tudni akarod, hol vannak?

Egyik fele otthon, szorongva néma.
A másik fele meghalt.
Aki maradt elmenekült az országból.

Kedves Testvérem!

Szeretném, ha nem a depresszió beszélne belőlem.

De miért is tagadnám? Fáj a szívem.

Emlékszel? Én mindent jó előre megkaptam az Istentől. Előre mindent elmondott és én elmondtam nektek. Nem tűrtöztettem a torkomat. Azt is megmondtam, ez volt/ez lesz a harmadik világháború.
És, hogy még nemzet nem élt olyat a világon, ami velünk történt. Saját magunkat emésztettük fel.

Igen, felülről irányították.
Na és?

Nézd mi néhányan maradtunk itt.

Én is elmehettem volna.
Volt egy nyitott kapu. De hezitáltam. A nem látott, nem érzett testvéreim tartottak itthon, pedig tudtam, minden romba dől majd. Mi volt, ami itthon tartott? Csak annyi: együtt szenvedek, együtt halok, de itthonról el nem megyek. Szükségük van rám, ha elmegyek nekik többé nem leszek. Noha senki nem is volt körülöttem. Én mégis azt mondtam, már pedig a kicsinyekkel maradok, egészen odáig, ahol kivégzik őket.

Tudtam, lesz egy maradék. És azt is tudtam, jobb a szegénység.
Nem, nem mondta az Úr, hogy vállaljam.
Én magamtól mentem a munkába. Az Ő szőlőjébe. Kötözni. Metszeni.

Csak az fáj, hogy a vidámság maradt el.

Gyermekkori kedves emlék. Képek, hogy nagyszüleim kicsiny szőlőjükben szomszédokkal, rokonokkal vidáman együtt dolgoznak. Még mindig köszönnek az emberek nekem, - pedig 20, 30, 40 év is eltelt - és mondják, mennyire szerettek minket.
Ők a szegénységben is vidámak voltak.
Igen.


----

Szőlő.

Volt valami  munka, az Úr szőlőskertjében.
Hogy kiment az Isten a piacra, megnézze, kik álldogálnak ottan, hogy munkába küldje őket.

Én jó korán kimentem a piacra, vártam, hogy jön-e majd valaki, aki munkát adna nekem.

Hamar jött az Isten. Hamar mondta, hogy menj.
Én először akadékoskodtam. Alig akartam elmenni, de végül elmentem. Megegyeztünk a bérben.

Sokat fáradtam a szőlőben, tűzött a nap. Nehéz volt a munka.

Utolsó voltam, vagy első?
Nem láttam, hogy még jönnének utánam ebbe a szőlőbe.
Sőt azt se láttam, hogy lennének mellettem.
Azt láttam, hogy voltak itt régen, sokan, jól gondozott szőlő. De, hogy most hová lettek az emberek?

Úgy érzem, már most sokat fáradtam ebben a szőlőskertben.

Leültem a sor végére.
Összerakosgatom az emlékeket.
A béremen gondolkozom.

Napi egy dénár.


Az előttem lévők is ennyit kaptak.
Az utánam lévők is ennyit kapnak.
(mellettem meg senki sincsen)
Az is igaz, csak egy napig kell dolgozni.

Elfáradtam.
Minek jöttem ki ilyen hamar a szőlőbe?
Ha később jöttem volna, akkoris egy dénárt kapok.

Ülök a sorvégén.
Játszok a homokban.
Nézem a bogarat, ahogy örvényt formáz testével. Eszembejut anyukám biológus, mesélt erről a bogárról. Aláfekszem a szőlőnek, nézem a lágyan ringó fürtöket. Milyen szépek lesznek.
Elképzelem a borsajtó körül zajongó gyerekeket. A csordogáló levet.
Hallom a szomszédok nevetését, ahogy örömükkel körbe vesznek. ... szomszédok, akik már nincsenek...

Aztán, ahogy el fogna a sírás, mert nincsen, ... mert nincsenek, mégis elképzelem, hogy akkor, ha az Isten visszajön, mégis lesz öröm. Még egy kicsi idő, és jön a szüret, ha elfáradtam, addig ülök itten, amíg jól esik énnekem.
Várok az Istenre.
A béremre.

Azt mondja:

100x annyi ház
100x annyi testvér
100x annyi apa
100x annyi anya
100x annyi gyermek
100x annyi föld
és az örök élet
 
Ennyi egy dénár bér!

(Mt 19,29)

---

Tehát Isten gyermeke, kedvesem! Aki esetleg ott vagy valahol a szőlőben, messze. Vagy te, aki  még el se indultál a piacra, figyelj ide:
Nincs elsőrangú és nincs másodrangú Istennek gyermeke, mindenkinek u g y a n a n n y i  lesz a bére:

"Hanem amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak!"
1 Sám30,24


"Ha a felszerelést őrzitek is,
ezüstszárnyú galambot kaptok,
aranyos zöld tollakkal.
Amikor a Mindenható
szétszórja a királyokat,
fehér lesz a Calmón, mint a hó."
 
Zsolt 68,14-15

 
"Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni,
mint neked.
Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal,
amit akarok?"
Mt 20,14-15


 
De hát azért kesereghetem, egy kicsikét, itt a szőlő alá feküdve, nem? hogy minek jöttem ki ilyen hamar, ebbe a szőlőskertbe. Legalább jönne valaki, hogy beszélgethetnék vele, a munka is jobban esne.

 Oh! Tudod mi a jó?
hogy nagyon szeret engem az Isten!
- Mosoly -
- Sóhaj -


Én nem tűntem el,
Itt vagyok, itt leszek Neked.
Istennek, kicsiny drága gyermeke!! 

When I Look Into Your Holiness... dehát ez a kedvenc dalom.
"Miért érzem mindig, hogy kivan sírva a szemem?
Anya! A lelked sír."

Sír?
Nem, szerintem zokog.

Ez a dal, amikor a gyülekezetben állva énekeltem, valóban minden kiesett lelkemből.
Csak álltam Előtted.
Mit tehetnék Uram?
Hiszen csak Téged imádlak.
Ahogy átszegezett kezed, felém nyújtod.
Imádlak én Uram, Imádlak Istenem.

2013. január 29., kedd

KegyelemMegértettem valamit.

Egyszerű leszek és gyors.

A 'kegyelem alatt élünk' azt jelenti, hogy:

- mi emberi lények, az Úr előtt, és minden angyala előtt az Ő teremtésének végtelenjében, milliárdjában, hatalmasságában, az egész Földbolygóbisunkkal együtt, a 7 milliárd lakossal együtt, az univerzum önmagába-korlátolt végtelenjével együtt, csak egy légypiszok vagyunk, és abból is a legbűnösebbek.
Megtartásra nem méltók.
Annyit jelentünk az Égieknek, mintha a kezeden lévő kicsiny porszemet söpörnéd arrébb.
Semmi.
Jelentéktelen.
Még csak a bűnös szót sem fecsérelnék rá. Ennyit jelentünk nekik.

És te?

Te mit gondolsz magadról? Te bűnös ember? Hogyan feszíted gőgtől, büszkeségtől melledet?
Tudatlanságod miatt teszed ezt, és ezzel bűnt bűnre halmozol, mert butaságodban taposol, másokat el.
Miért nem a jót cselekszed? Te bűnös ember. Miért nem próbálod meg, még ma, hogy jó leszel?
Miért nem könyörgsz Istenhez, megtérésért, hogy segítsen neked, megérteni az Életet, és az Örök életet?
Hogy hová mész? Mész valahová? Hogyan kell odamenni?
Ki segít ennek a légypiszoknak, ha még felütné fejében a vágy, hogy életben maradjon, és tiszta legyen?

Te, te tudod? Te tudod, hogy ki segít neked?
Te tisztába vagy vele, hogy menthetetlenül el vagyunk veszve?

Rájöttél már, hogy senki nem fog segíteni rajtad?
Senki.
Sem ember, sem istenek, sem állatok, sem bálványok, sem jósok, sem horoszkópok?

Oh te ember. Oh te elbizakodott. Oh te tudatlan.

Kegyelem.

Tudod mi a kegyelem?

Az nem az, amit te adsz. Az nekem nem kell.

Azzal a kegyelemmel nem érek semmit.

Tudod mi a kegyelem?

Hogy az Égiek hogyan nézték, az Istent? A legtökéletesebbet, a teremtőt, amint embertestbe ereszkedik, a légypiszokba.

Tudod mit csináltak ekkor az Égiek? Undorral elfordították a fejüket.

Mert nekik ez a világ nem jelent semmit.

Tudod ki szerette ezt a világot? Az Isten, aki teremtette, és aki egy mozdulattal lesöpörhette volna.

Tudod, hogy az Égiek, nem ismerik a bűnt. Semmi rosszat, soha nem tesznek. Soha nem is tettek.

Nem értik.

Egyszerűen nem értik, hogy Isten mit szeret rajtunk.

Azt látják, hogy milyen ostobák, vakok, hülyék, és bűnösek vagyunk.

Nem értik.

Nem értik.

Értsd meg, nem értik, hogy mit szeret rajtunk az Isten.

Ne légy gőgös.

Az Isten nem azért szeret, mert valaki vagy, mert elfogadtad Jézust, vagy mert jó vagy.

Ne légy gőgös.

Isten nem ezért szeret.

Ne légy gőgös.

És mégcsak nem is azért szeret, mert megszánt téged.


Tudod mi a kegyelem?


Hogy nem érdemeljük.
Soha nem fogjuk megérdemelni.

Érted ezt?

Soha, soha, soha.

Akkorse, ha megtértél, akkorse, ha mindennap úrvacsorázol, és szentáldozol.

Soha, soha, soha nem érdemeljük ezt a kegyelmet.

Tudod miért szeret az Isten?

Megmondom neked.

Az Ő Fia miatt.

Aki önmagát áldozta érted.

És az angyalok, és minden Égi, még mindig nem érti, de csodálattal szemléli, azt a kegyelmet, amit szemeikkel láthattak.
Megismerték az Istent. Megismerték, hogy Isten, milyen végtelenül Irgalmas.
Áldják és dicsőítik Őt. Megállás nélkül.

Rájöttek, látták, és megértették, milyen hatalmas a Szeretet az Istenben, az Ő Istenükben. Egy légypiszokért is képes volt meghalni az Isten.


---


"- Mondd meg nekem, kinek készítették a középső keresztet? De jól gondold meg a választ!

Egy kicsit elgondolkodtam.

- Barabásnak készült.

- Úgy van. Az utolsó pillanatban azonban Jézus foglalta el Barabás helyét.

- Igen így van.

- De én eddig úgy tudtam, hogy Jézus helyetted ment fel a keresztre.

- Igen így is van!

- Akkor hát te vagy Barabás!"


Barabás: "Barabás is fogságban volt, azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el." Mk 15,7

Te vagy az a gyilkos!
Bűnöd, soha nem évül el.
De a Király megkegyelmezett neked.
Mert valaki más, meghalt helyetted.
 
 
 

2013. január 25., péntek

Jöjj, itt az idő!"A Sátán számára nem a politikusok jelentenek fenyegetést, de nem is a hadseregparancsnokok vagy az akadémikusok, hanem egyedül azok, akik prédikálják a Királyság Evangéliumát. Ennek ő teljes erejéből ellenáll, mert tisztában van azzal, hogy amikor az evangélium hirdetésének küldetését sikerül teljesítenünk, ez a korszak véget ér, ő pedig nem lesz többé isten. Azok a bibliahívő keresztények jelentik tehát számára a legfőbb fenyegetést, akik hirdetik az evangéliumot."

Derek Prince
Engesztelés
167. old

Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!
Jöjj, kapudat tárd az Úr felé!
Jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd!
Jöjj, menjünk együtt az Úr felé, jöjj!

Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,
És mindenki térdet hajt!
Megtalálja a legnagyobb kincset,
Ki Őt választja ma!

Hogyan halt meg Jézus?     "Ahogy már mondtuk, az Újtestamentum semmit nem árul el arról, mi ment végbe a keresztre feszítéskor Jézus belsejében, az Ótestamentum viszont annál többet. Vegyük elő hát ismét a Zsoltárok könyve 69-et:

Gyalázat törte meg szívemet, és tele vagyok bánattal; kerestem valakit, aki megszánna, de nem volt senki; kerestem vigasztalókat, de senkit nem találtam. Még az ételembe is epét adtak, és szomjúságomban ecetet adtak innom.

A keresztre feszítés normális esetben nem okozott különösebben gyors halált. Ez a tény az Újtestamentum szövegéből is kidomborodik:

Arimathiai József, a tanács prominens tagja, aki maga is várta Isten országát, eljött, és bátorságot vett, hogy bemenjen Pilátushoz, és elkérje Jézus testét. Pilátus elámult, hogy máris halott, és magához hívatván a századost, megkérdezte tőle, hogy tényleg halott-e már. És amikor megtudta a századostól, átadta a testet Józsefnek. (Márk ev. 15,43-45)

Ezek szerint normál körülmények között Jézusnak nem lett volna szabad ilyen gyorsan meghalnia. A vele együtt megfeszített két tolvajt a katonáknak kellett a halálba átsegíteniük. Ezért aztán a Zsoltárok könyve 69 szövege és az Újtestamentum feljegyzései alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy Jézus voltaképpen nem is a keresztre feszítésbe halt bele, bár idővel az is végzett volna vele, hanem a megtört szíve vitte el. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt meglássuk. És vajon mi törte össze a szívét? Nem más, minthogy mennyei Atyja elutasította - az abszolút elvetettséget kellett átélnie. Erre pedig azért volt hajlandó, hogy mi elnyerhessük az elfogadottságot.

Térjünk vissza a Máté evangéliuma 27,50-51-hez:

Jézus miután újra hangosan kiáltott, kiadta a szellemét. És íme a Templom kárpitja kettészakadt a tetejétől az aljáig.

A Templom kárpitja tehát, amelynek az volt a szerepe, hogy a szent Istent a bűnös embertől elválassza, kettéhasadt, kijelentve ezzel, hogy megnyertük az elfogadottságot. Azért hasadt széjjel fentről lefelé, a tetejétől az aljáig, hogy soha senkinek eszébe ne juthasson emberi beavatkozásra gyanakodni. Maga Isten hasította ketté. Ez a kettéhasadt kárpit tehát nem más, mint a mennyei Atya invitálása minden Jézusban hívő személy felé: "Gyertek be! Jó, hogy itt vagytok! A Fiam elszenvedte elutasítottságotokat, hogy fölajánlhassam nektek elfogadásomat."

Áldott legyen a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken Krisztusban, ahogy ki is választott minket Őbenne a világ megalapozása előtt... (Ef 1,3-4)

Észre kell vennünk, hogy ez a végleges döntés nem a mi hatalmunkban állt, hanem Isten határozott így. Senki ne képzelje, hogy azért menekült meg, mert ő maga úgy döntött! Azért menekültünk meg, mert Isten így határozott,  mi pedig megfelelőképpen reagáltunk a döntésére. Mi esetleg még meggondolhatjuk magunkat, Isten azonban soha.

... hogy mi szentek legyünk, és hibátlanok Őelőtte szeretetben ...

Micsoda hatalmas gondolat! Ha nem maga Isten határozott volna így, soha nem hihetnék abban, hogy szent és hibátlan lehetek Őelőtte szeretetben. De az a jó, hogy tudjuk; Ő döntött így, és nem mi.
Ahogy manapság többen az evangéliumot az emberek elé tárják, abban jelentős hangsúlyeltolódások figyelhetőek meg olyan irányban, mintha minden attól függene, hogy mi mit lépünk. Teljes mértékben igaz természetesen, hogy döntés elé vagyunk állítva, ezt a döntést azonban soha nem hozhattuk volna meg, ha először nem Isten választott volna ki bennünket. Azt lehet tapasztalni, hogy a hívők jóval nagyobb biztonságot élnek át a keresztény életükben, ha az Istennel való kapcsolatukat nem arra alapozzák, amit ők maguk tesznek, hanem arra, amit Isten elvégzett. Isten ugyanis összehasonlíthatatlanul megbízhatóbb nálunk!

...eleve elrendelvén rólunk, hogy Jézus Krisztus által a maga fiaivá fogad bennünket akaratának jó tetszése szerint kegyelme dicsőségének dicséretére, amely által elfogadottakká tett bennünket a Szeretettben... (Ef 1,5-6)

Elfogadottság a Szeretettben - mi is lehetne ez más, mint a totális elfogadottság? Modern nyelvek nem is fejezik ki pontosan, mit is jelent elfogadottnak lenni; 'kegyeltté, kegyelembe fogadottá, vagy nagyon kedvezményezetté tenni'. Ugyanezzel a szóval van az is kifejezve, amikor Gábriel arkangyal megszólítja a szűz Máriát: "Örülj, kegyelembe fogadott!"
Kegyelembe fogadottnak lenni jóval többet jelent puszta elfogadottságnál. Véssük az eszünkbe: Istennek nincsenek másodrangú gyermekei. Az összes gyermekére egyaránt vonatkozik, hogy nem csupán örömmel fogadottak, hanem Jézus Krisztuson keresztül kiemelkedően kedvezményezettek.

Ki tervezte ezt így el? Isten maga!"


Derek Prince
Engesztelés
140-143


Elvetettség     "Az elvetettséget úgy is leírhatnánk, mint olyan érzést, hogy az embert nem akarják, illetve nem szeretik. Számomra mégis ez a legtalálóbb megfogalmazás: az ember mindig kívül van, és kívülről néz befelé. Másoknak sikerül bejutniuk; neked pedig valahogy sohasem.
     Korántsem értek mindenben egyet Teréz anya teológiájával, azt a diagnózisát azonban alá tudom írni, amelyet - mint az emberiség legnagyobb problémáját - megfogalmazott: a legrosszabb betegség az, amikor az embert nem szeretik."

Derek Prince
Engesztelés 134. old

Sokszor úgy érzem ...


Sokszor úgy érzem, összeroskadok,
Többé nem lesznek jó és szép napok,
Nem süt rám a napsugár,
Nem lesz többé tél se nyár,
Lelkem terhével egyedül vagyok!
Éjszakák törnek rám,
És én úgy érzem, megfojt a magány!
Félelem, fájdalom
Kinozza lelkem, hogy el sem mondhatom!

Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek,
Minden emberhez nagyon jó leszek,
És ha megbántanak,
Nem lesz szívemben harag.
Ez sem oldotta meg a terhemet.
Mit tegyek ezután?
Mikor tűnik fel újra a szivárvány?
Lesz-e még megoldás?
Vagy csak a négy fal vesz körül, semmi más?!

Van egy út, amit Isten készített,
Csak ott lelsz nyugtot és békességet.
Ez az út a kereszt,
Ahol Isten szent Fia
Minden emberért életét adta!
Még ma jöjj, ahogy vagy,
Hisz Jézus Krisztus téged is elfogad!
Félelem, fájdalom,
Eltűnnek végleg s te élhetsz szabadon!

2013. január 24., csütörtök

TartozásNa tehát akkor ők nagyon sokkal tartoznak nekem.

Akkor most megszámláltam, és elengedem.

És akkor most ez így jó?

Többet nem beszélek róla.

- Nagy mosoly - Kell a mosolyom?

- A gondtalan örömöd kell, amikor örülsz. Nekem az én bogim kell. A málta-mentes bogi.

És akkor rágyújtott egy csokira.

És akkor én hangosan röhögtem.


Nem tetszik


Hm...

nem tetszik a bejegyzésem...

nekem se...

Szerintem a pénz miatt.

Tudod nem érdekel a pénz.

Elég lesz egy bocsánatkérés.

Vagy talán nem lehetek haragos?

No mindegy.

Ami fájt az fájt. És sajnálom, hogy világgá kellett kiabálnom.


Igazad van.


Don Quijote: értelmetlen.


De nem érzik a határt: hogy emberek vagyunk.
Nem érzik a súlyt.

Nagyon szomorú.


Igazad van:

nem kell a bocsánatkérésük se!
Isten áldja őket!


Az angyalSzükségem lesz valami szépet is írnom.

Azt mondtam neked:
- Te bizonyosan egy angyal vagy.
Mire te:
- Te meg egy amnéziás angyal.

Mire én: elnevettem magam.

- Amnéziás angyal?
- Igen, - mondtad - mert elfelejtetted, hogy te is az vagy.

- Oh - nevettem - hát persze, olyan nagyot estem onnan fentről le.
Fejemet bevertem valami kőbe. Tényleg, angyal vagyok?

Tekinteted nem adott kétséget.
Hát akkor ...
Hát akkor te meg a vihart is lecsendesíted. Ami a lelkemben háborgott.
Nézd, most kezdem csak látni arcomon: valóban! Én is Angyal vagyok.

Köszönöm Testvérem.2013. január 18., péntek

Egy mosolyNem tudtam, hogy szereted Eva Cassidy-t. :)
Oké, akkor gyűjtögessünk belőle is. :)
Remélem Évának is tetszeni fog. :)

nyami....

 2013. január 17., csütörtök

HatalomHAT 1372-től ismert < ige> Ősi, uráli kori szó. A feltehetően uráli alak 'valahová eljut, valahová, valameddig hatol; megy <máshová>. Eredeti jelentése a magyarban csak hatol igében maradt fenn, ahogyan az ennek alapján létrejött 'képes valamire' jelentés is csak származékaiban mutatható ki, vö. hatalom, hatóság.
Ez utóbbi jelentés lehetett az alapja a szó igen korán jelentkező hatóképzői funkciójának is. Gazdag szócsalád alapja lett: hatható, hathatós, hatás, meghatódik, megható, hatékony, hatástalan, hatásos.

HATALOM Származékszó, melynek alapszava a HAT 'képes valamire' ige, végződése pedig az -alom névszóképző, vö. rágalom, siralom. Eredeti jelentése a 'cselekvési képesség; cselekvési jog', további jelentései ebből fejlődtek. Gyakori származékai a hatalmas, hatalmasság, hatalmasságos, hatalmaskodik, hatalmi.


A mi Urunk, Istenünk kezében van minden hatalom, minden cselekvési képesség és jog.


"Tied, URam, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, URam, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé."
1Krón 29,11-12

"URam, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben."
2Krón 20,6

"Tőle van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem." Jób 12,13


"Mert az ÚRé a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken."
Zsolt 22,29

"Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom."
Péld 8,14

"Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép."
Péld 29,2

"Akkor ezt mondtam: Többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre." 
Préd 9,16

"Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott."
Ézs 40,10

"Ó, Uram, URam! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen." Jer 32,17

Jézus imájában: "... és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." Mt 6,13


Az Atya átadott minden hatalmat a Fiúnak. Jézus Krisztusé minden hatalom."Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 
Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek engem."
Dán 7,13-15

"Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa." Zak 4,6

"És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel." Mt 24,30

"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." Mt 28,18

Az emberi világunkban emberi hatalmak, királyságok, uralmak, fejedelemségek vannak. Képesek valamire, joguk van cselekedni. Istentől kapták erre a hatalmukat. (Erről bővebben itt: Milyen hatalommal?Ám nem mindegy ezekkel a képességekkel, jogukkal jót, vagy gonoszat cselekednek. Ezt a kapott képességet, jogot vagyis hatalomgyakorlást fogja Isten megítélni a vezetőknél, hatalmasoknál. Hogyan cselekedtek? Két lehetőség szerinti hatalomgyakorlás létezik, az egyik az Isten szerinti jó hatalomgyakorlás, a másik a nagy parázna, a gonosz szerinti. Ezeket cselekedeteikről tudjuk leleplezni. Mégha képmutató, vagyis szájával az Isten szerintit imitálja, gyakorlatban látható, hogy a gonosz szerint működik. Könnyen meg lehet ítélni.
Többfajta hatalomgyakorlás nincs. Csak kettő. Vagy jó, vagy rossz. Vagy Istentől, vagy a Sátántól. Szeretnénk egy harmadik utat beiktatni, - hogy Istenről, az Ő kemény ítéletével ne foglalkozzunk, hogy felmentsük a rossz vezetőket - egy olyat, hogy emberi, - és akkor itt kitalálunk mindenféle rendszer neveket, stb-ket - de sajnos harmadik út, nem létezik. Mindegy, hogy valaki azt  mondja magáról, hogy keresztény, ha cselekedetei gonoszak. Cselekedetei leplezik le a hatalomgyakorlót.

"Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt, megteszi."
Lk 7,8


"Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett."
Róm 13,1Az Antikrisztus hatalma:

"Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett."
Jel 13,7


És végül az idők végén a hatalom teljes egészében visszakerül Istenhez, ítélet tartatik minden gonosszá lett hatalom felett, azoknak minden gonosz kiszolgálója felett, akik az ebek. Minden varázsló, bűbájos, parázna; gyilkosok és bálványimádók, hazugok felett, akik a jelenlegi rossz hatalom haszonélvezői. Jel 22,15"Ezek után hallottam, 
mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: 
"Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké!
 Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, 
mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét."
Jel 19,1-2


2013. január 16., szerda

What A Wonderful World


Döntés


A 'dönt' szóról.

DÖNT 1330-tól ismert. Származékszó, alapszava a dől.
A szó belseji -n a bont, ont típusú igék hatására jött létre.
Származékai: döntés (1330), döntetlen (1839), döntő (1903).

Két dolog között szoktunk dönteni.
Istennek is vannak DÖNTései, vagyis elhatározott rendelkezései. 
Az ÚR azt kéri, hogy az Ő DÖNTései szerint cselekedjünk.


"Az én DÖNTéseim szerint cselekedjetek, 
az én rendelkezéseimet őrizzétek meg, és azokat kövessétek. 
Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek. "
3Móz 18,4


A döntés, két dolog közötti választás, az egyik 'kárára', hogy a másik választás 'felemelkedjen', befejezett állapot.
Kettő létező közül az egyik lerombolása, hogy csak egy maradjon. Az egyik jó, a másik rossz.
Van az Isten elgondolása, és van az ember elgondolása.
Egy végleges maradt, vagyis létezik.
Egy DÖNTés végleges, befejezett. A másik megszűnt.


I. Ha a jót választja a DÖNTésben:

Mózes törvényei is döntések.
Királyok szoktak dönteni.
A királyok, és a Királyok Királyának döntései felett elmékedhetünk, amelyek megváltoztathatlanok.
Azért királyok királya az ÚR, mert DÖNTései az egész Földre hatnak és érvényesek, alóla senki se kivétel.
"Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak DÖNTései."
Zsolt 105,7Az Isten döntései éltetnek minket. Igazak és jók. Isten minden rendelkezése jó, mert Ő csak Jó tud lenni. Minden döntése jó.
"Az ÚR DÖNTései igazak, mindenben igazságosak."
Zsolt 19,10"Nagy a te irgalmad, URam, DÖNTéseiddel éltess engem!"
Zsolt 119,156


"Igéd tartalma maradandó, és minden igaz DÖNTésed 
örökre szól."
Zsolt 119,160


Isten minden döntéséről tudunk.
Magasztaljuk Istent a döntéseiért."Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos DÖNTéseidért."
Zsolt 119,164II. Ha valaki rosszat választja a DÖNTésben.

A bűn melletti döntés romlást hoz az emberre."A becsületesek áldása építi a várost, 
de a bűnösök szája romlásba dönti." 
Péld 11,11


"A gőgösök házát összedönti az ÚR"
Péld 15,25"Az szedett rá téged, hogy rettegtek tőled; 
kevély volt a szíved. 
Sziklahasadékokban laksz, elfoglaltad a magas halmokat. 
De ha oly magasan fészkelsz is, mint a sas, 
onnan is ledöntelek! - így szól az ÚR." 
Jer 49,16


---


Egyéb Igék:


"Őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az ÚR!"
3Móz 18,5


"De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a bennszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény."
3Móz 18,26


"Őrizzétek meg azért minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat! Én vagyok az ÚR!"
3Móz 19,37


"Tartsátok meg minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az a föld, ahova beviszlek titeket, hogy ott lakjatok." 3Móz 20,22"Szeresd az URat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, döntéseit és parancsolatait!" 5Móz 11,1


A názáreti Jézus Krisztus neve által
üdvözülünk, mert:


"Nincsen üdvösség senki másban, 

mert nem is adatott az embereknek az ég alatt

más név, 

amely által üdvözülhetnénk."

Apcsel 4,12


Hívd segítségül, az Ő nevét, mert
"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." 

Róm 10,13


A 'Hold és a Nap' álmom magyarázatának 1. része
     Amikor álmomban a Nap visszafelé kezdett haladni és megállt, a Hold hatalmas lett, mert közel jött a Földhöz, megijedtem.
A Nap is az ő helyén maradt. Tehát állt a Föld. Ez a kép örökre bennem maradt.

Első gondolatom akkor az volt, hogy ez az egész a világra vonatkozik. A büntetés elkezdődött.
Később azt gondoltam, ez rám vonatkozik az én életemre. Az én büntetésem.
Harmadsorra megértettem ez a világra is, rám is vonatkozik, de leginkább pedig tanítás az ÚRtól. És nem a büntetésre vonatkozik.

Ennek az egy álomnak több értelmezését megadta az ÚR. 

Azt annak idején nem tudtam, csak most, hogy csillagászatilag tökéletesen helyénvaló volt ez az álom. Ugyanis, mivel helyi környezetbe volt helyezve az álmom, pontosan tudtam merre van Kelet, és Nyugat.
Később azt is megtudtam, hogyha a Hold közel jönne a Földhöz, akkor a Földnek megállna a tengely körüli forgása.

Ebből aztán azt következtettem, mivan akkor, ha ...
Ha az Édenkori állapotokban a Föld teljesen állt.
Ádám és Éva mit láthatott volna a horizonton.
Mivel Édenben Keletre helyezte az Úr a kertet, azt láthatták, hogy mindig alkonyodik. A Nap mindig egy kellemes reggeli időt ad. Mivel a Keleten elhelyezkedő Nap, a mi forgásos időnkben is, a finom reggelt jelenti.

A Hold azonban hatalmas alakú lehetett volna, mert közel volt a Földhöz, és gyorsan keringett a pályáján, mert a Hold a Föld mostani forgását szükségszerűen átvenné. - Ezek valami természeti törvények, én nem sokat konyítok hozzá.

Ebből azt következtettem, ha ez így lett volna, akkor a Hold havi ciklusa, vagyis a fogyó, növő, delelő alakjának változásai Ádám és Éva idejében, az ő szemeik előtt, egy nap alatt történt volna meg.

Az 'egy nap' lehetett a mai 24 óránk, de a Hold 'akkori' pályáját, nem ismerem. A tömegvonzások miatt, így is, úgy is, alakulhatott volna időben. Most 27,2.. - 29,... napig terjed, amíg a Hold a fázisciklusait végig viszi. 

Kigondoltam tehát, hogy a Hold kb. egy óra alatt kerülte meg a Földet. Tehát maradtam a mi mostani 24 óránknál. Egy nap 24 óra az Édenkori állapotokban is. - Tehát arra gondolok, ha Ádámnak lett volna faliórája ugyanannyi időegységet jelentett volna egy nap, mint most nekünk - De a Nap folyamatosan világít 24 órán át. A Hold összesen 12 óráig látszik egyik és másik féltekén. Fele időben itt, a nappali oldalon, fele idejében a másik oldalon. Harminc percenként megjelenve, hol itt, hol ott.

Egyébként ezek pontos kiszámítására egyenletek vannak. Én nem tudom kiszámolni. 
De ha még ki is lehetne számolni, szerintem léteznek még olyan - űrből, Napból jövő tömegvonzások, amelyek hatnak ebben az esetben (is). Azokat nem lehetne kiszámolni szerintem. Szerintem nem is tudnak mindenről a tudósok.
Tehát csak az én feltételezésem, hogy egy óra alatt volt egy Hold fázis. Mintahogy az egész csak egy feltételezés.

Tehát a Hold változásai jelezték a napok idejét. Újhold  fázisban kezdődik a nap, míg a teljes sötét Hold jelzi annak végét. Egy óra kezdetét jelzi, amikor feltűnik a Hold a pályája elején, harminc perc alatt végig vágtázik a horizonton, harminc percig eltűnik sötét féltekére, és harminc perc múlva újra megjelenik Keleten, a napos  oldalon. Megkezdve a következő órát, a következő holdfázisába.

Mivel a Föld egyik oldalát világította csak a Nap, a Hold pedig kering a Föld körül, a sötét oldalra világítótestként egyedül a Hold és a csillagok jutnak.

Természetesen ebben az esetben a világosság, és sötétség fogalmak helyhez kötöttek lesznek.
A Föld egyik felén mindig világosság van, a másik oldalán mindig sötétség van, vagyis éjjel. Ott éjjeli állatok vannak. Például, mint a bagoly, denevér, éjjeli bogarak stb. Ott van a tenger is. A tengeri állatokkal.


Mit csináljon a fülesbagoly nappal?
Alszik.
Elég morcos miatta, nem?

Nem gondolom hogy a helyhez kötött - tehát nem az időhöz kötött - éjszaka, és nappal Ige ellenes lenne, sőt azt gondolom éppen ez által értünk meg sok olyan Igét, amely értelmezhetetlen volt eddig, erről később szólok, most itt annyi:


"Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, 
a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, 
a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 
mert örökké tart szeretete."
Zsolt 136,7


A mostani időnkben mondjuk akkor van nappal, amikor a Nap süt. A Nap tehát uralkodik nappal, a Hold éjjel, jól lehet sokszor még fényes nappal is látható a Hold. Így ez megtörténhet az Édenkerti időkben, a Nap a nappalos oldalon uralkodik, a Hold az éjszaki oldalon, noha a Hold is láthatóvá lesz az órák felére vagyis 30 percenként a nappalos oldalon.

A Hold pályája Földön állva nekünk azt a képzetet adja, hogy ugyanazon, Keletről, Nyugatra megy, mint a Nap. Noha pedig a Nap egyhelyben áll, mi forgunk a tengelyünk körül és Hold pedig kering körülöttünk.
Tehát szemeink előtt Keletről Nyugatra megy a Hold is, és a Nap is.
Ha az Édenkori időben állt a Föld forgásában, akkor a Nap egyhelyen van, a Hold kering a pályáján, ami nekünk a Földön állva jelenti Keletről Nyugatra halad.
Ha a Föld egy kicsi porszem lenne, a Hold fázisok akkoris megtörténnének  Mert a Nap világítja meg a Holdat méghozzá folyamatosan, annak szüntelen egyik felét, mivel a Hold nem forog a tengelye körül, de az a Földről fázisok szerint látható csupán, hol sarló, hol telihold, hol pedig nem is látható, akkor, amikor a Hold a Föld előtt van a Nap felé; vagyis, a Hold a Föld és a Nap között van. 
Holdfázis változások tehát abból adódik, hogy a Földről látható Hold megvilágítás, éppen annak a Hold-féltekének megvilágosításából éppen mennyit képes látni a földlakó.

Tehát nem a Föld takarja el, és nem a Föld takarásából származnak a holdfázisok. Én például ez se tudtam.

A Hold pályájának van dőlésszöge, ami miatt, hol picit mindig felette áll a Földnek, hol picit alatta.

Lehetségesnek, tartom tehát, hogy az Édenkerti állapotokban, a Föld állt, Isten nem forgatta meg még a Földet.
Én lehetségesnek tartom ezt.
Mert az Ige írja, jön majd még idő, amikor megállítja a Földet forgásában. Visszahozza a Holdat a Föld közelébe?


"A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik."
Hab 3,11


Mivel ha állt a Föld, akkor az az ő rendes állapotja, az azt jelenti, hogy magából a forgásból származik sok olyan dolog, amely a Földet katasztrófaként érinti. A földmozgások, földrengések, kontinensek távolodása, közeledése, tűzhányók, viharok. stb. De ugyanígy, ha megállíttatik  kezdetben szintén katasztrófákhoz vezet. Például a tengerek elindulnának a pólusok felé.

Az özönvíz idejét gondolom annak, amikor Isten elindította forgásában a Földet.
Gondolom először lassan. Tehát ahogy a Hold, lassan kezdett távolodni a Földtől. Lassan indult meg a Föld forgása. Gondolom annyi idő alatt, amíg Noé a bárkában volt. Egy év.
A Hold okozza az árapályt, dagályt a tengereken.

Az özönvízkor a vizek felfakadtak a mélységből. Megnyittattak. Miközben tehát felülről is kezdetben 40 napig esett az eső. 
El tudjuk ugye képzelni, ha az álló Föld lassan elkezd forogni. Nyilván, hogy lemeztektonikai folyamatok indulnak el, amik a mai napig tartanak. Főleg, ha hozzávesszük, hogy ebből kifolyólag mindenféle tömegvonzás is megváltozott az eredetihez képest.

---

Abból, hogy forog a Föld sok minden származik.
Abból is, ha áll.
Ha az Édenkorban állt, az azt jelenti, hogy folyamatosan világít a Nap, a fénynek megfelelően, a növények, állatok sokkal magasabbak lesznek. Pl.: dinoszauroszok, de egyébként a jelenlegi állatok is nagyobbak voltak. Ezt régészetileg tudjuk.
Így tehát az ember is nagyobb. Ezt is tudjuk. 
Az élővilág életkora is több. Életterük kedvezőbb, tehát egészségesebbek.
Így lehetséges az is, hogy Ádám és Éva és utódaik közel ezer éveket élhessenek, Táré - az özönvíz után - már csak 205 - Ábrahám 175. Tehát, amikor a Föld elkezdett forogni, éppen úgy alakul az életkor, ahogy Isten mondja, 120. Érdekes, hogy az Úr pont ekkor határozza meg, hogy legyen az ember életkora 120. Tehát mégis csak összefügghet ez valami nagyobb Földtani változással."Akkor ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, 
hiszen ő csak test. 
Legyen az életkora százhúsz esztendő." 
1Móz 6,3 


Azon se csodálkozom hogy Noé, amikor kijött a bárkából, szőlőt ültetett és lerészegedett. Lehet én is leittam volna magam, ha az előző állapotokhoz képest ilyen változásokat látok az égen, és a Földön. Látom, ahogy felkel a Nap és lenyugszik, sötét lesz, látom, hogy hegyek vannak. Viharok, szelek, stb. Gondolom a Föld is morajlik.

Tehát a Föld tengely körüli forgásának elindulásának oka a bűnbeesés volt, később Ádám és Éva utódainak hatalmas gonoszsága, erőszakosság elterjedése a közvetlen kiváltó ok. Maga a folyamat az özönvíz alatt indul el és állítódik be.

---

Hegyek.
A forgásból, lemez mozgásokból alakultak ki a hegyek.
Ha állt a Föld arra nem volt szükség. A hegyek a Föld forgásának súrlódását is csökkentik.
Nos mégis azt mondom, volt mélység. Mert ott lakott a sötétség. Erről később. A következő álmom a hegyről szól. Majd ott.

---

Most beszéljünk a világosságról.
Úgy tudjuk, hogy a Föld a Nap nélkül fekete bolygóként suhanna a világűrben. Élet se lenne rajta.


A Biblia első lapján áll, az első mondatok között:


"Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! 
És lett világosság.
Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.
És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap." 
1Móz 1,3-5

Az első nap tehát Isten megteremtette a világosságot.
Nos, az Igéből azt gondolom, a világosság maga Jézus Krisztus. Mert Ő magáról is ezt mondja. Ugyanaz a világosság, ami itt írva van.

A Biblia szerint tehát a világossághoz nincs szükség égitestre.
Mert ez a világosság nincs összekötve a Nappal, Holddal, csillagokkal. Hanem önmagában van.
Mégis, Isten a harmadik nap megteremti a Földön a növényeket, és csak a negyedik napon az égitesteket.
Hogy is van ez?
A növények tehát először nem a Nap fényéből éltek, hanem ama első világosságból.

Arra is felhívom a figyelmet, hogy a teremtés napok vége nem sötétséggel, éjszakával ér véget.
Hanem: lett este, és lett reggel.
Mi volt közte?
Könnyen lehet, hogy természetesen akkor is: világosság.

Próbáljuk meg elképzelni, hogy úgy van világosság, hogy nem a Nap fényéből.
Hanem a Föld mindkét féltekén, sőt az egész világűrben és mindig.
Aztán próbáljuk meg elképzelni, amikor ez a világosság helyett, a Nap világossága ragyogja be a Földet fizika törvénye szerint. Megszabva a sötétséget és a világosságot, az éjjel és a nappal idejét, helyét.
Próbáljuk meg elképzelni, hogy a Föld áll, nem forog. Egyik féltekén a Nap fénye, a másik féltekén a csillagok ragyognak és a Hold.

A Föld azonban most forog.
Ám a Bibliából tudjuk ez nem mindig lesz így.
Hanem a világosság lesz újra az uralkodó, és ehhez a világossághoz ismét nem lesz szükség Napra.
Sőt, minden egészen újjá lesz teremtve, így áll az Igében:


"És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé." 
Jel 21,1"Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, 
és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket." 
Jel 21,23-24


---

Világosságról, és Jézusról igék:


"Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje."
Hab 3,4


"Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket."
Ézs 42,6


"Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." Jn 8,12


"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága."
Jn 1,4


"A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be."
Jn 1,5


"Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed."
Ézs 60,19


"Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen."
1Tim 6,16


"Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség."
1Jn 1,5


---

Nekünk: 

"Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot."
Zsolt 118,27


"Igéd kijelentése világosságot gyújt,"
Zsolt 119,130


"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba."
Jn 1,9


"Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát."
Jn 11,9


"De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága."
Jn 11,10


Jézus mondta: "Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben."
Jn 12,46


---


"A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog."
Ézs 9,1


"Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai."
Ézs 60,20


"Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak."
Jn 3,19


"Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei."
Jn 3,20


"Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
Jn 3,21


----


"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város."
Mt 5,14


"Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!" Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük."
Jn 12,36


"Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei."
Ef 5,8


"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket."
1Pt 2,9


"A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség."
Ef 5,9


"Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé."
1Thessz 5,5


"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."
Jak 1,17


"Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
1Jn 1,7


"Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van."
1Jn 2,9


"Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató."
1Jn 2,10


---"Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság."
1Jn 2,8


"A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket."
Jel 21,24


Találati helyek a Holdról stb tudományos dolgokról:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kronol%C3%B3gia

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/01030301Fold/fold.html

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/01030302Hold/lunation_anim.gif

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/bodacsi/dip4.html


2013. január 15., kedd

Hogyan is van? Mit jelent 'megbocsájtani'?


Saját értelmező szótáram. :)
A Magyar etimológiai szótár segítségével.
Az eredeti más népektől származó szóalakok leírásától eltekintek - formai okokból - , azoknak jelentése szerint magyarázok. Magyarázat az enyém.

Jó szórakozást! :)

---

A 'bocsát' szótöve BOCS eredeti jelentése =>
   kiürül, megszabadul, üres
   kiürít, megszabadít

'Szabad' szó jelentése: 
    mentesség / szabadjára

'Szabad' szótöve SZAB eredeti jelentése => vág ige
Vág, mint a szabó.

Mit vágunk el?
A KÖT-elet
KÖT szótő jelentése => befog, felhámoz, megbilincsel, megköt
Kötve hiszi - azt jelenti = hiszi, ha írásos szerződése van róla, az a megKÖTése, vagyis ezután fennáll egy írásos KÖTelezettség.


"Mert ő SZABadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, 
nem a mi cselekedeteink alapján, 
hanem saját végzése és kegyelme szerint, 
amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk." 
2Tim 1,9"A teremtett világ maga is meg fog 
SZABadulni a romlandóság szolgaságából 
Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára." 
Róm 8,21A megbocsájt, tehát azt jelenti, KÖTelet vágva szabadon enged. Mint például egy állatot.
Vagy, mint a valamihez, vagy valakihez hozzáKÖTött rabszolga KÖTelét a gazda elvágja.
- mert lerótta a tartozását a rabszolga
- mert valaki más kifizette helyette a tartozását

A Biblia szerint az ember a bűnhöz van KÖTözve. A bűn fizetsége a halál. Vagyis a bűnben való élet Isten felé jelent tartozást, mindaddig, amíg bűntelen nem lesz valaki
A bűntelen élet => szabadság a tartozástól.


A 'bocsájt' szó eredeti értelmében nem azonos, az 'elenged' szó értelmével, habár manapság használjuk szinonimaként.
Mert az ENG szótő azt jelenti, => hajlít, görbít.
Értelme szerint ezek a szavak származnak az ENG-ből: engedély, engedékeny, engedelmes.
Vagyis az ember meghajlítja a hátát. Meghajol a felettese előtt, vagyis ENGedelmeskedik.
Vagy ENGedékeny egy másik emberrel szemben. Beadja a derekát.

'Elbocsájt' pontos értelmét tehát az 
Elvágja a kötelet. Szabadon bocsájt. - kifejezéssel adjuk vissza.
És nem azzal, hogy Isten elENGedte a tartozásunkat. Ugyanis Isten soha nem hajolt meg előttünk. A jogos tartozásunkat kifizették helyettünk. Vagyis Jézus Krisztus volt a tartozást követelő, a kifizető, és a köteleket elvágó, egy személyben.

A bocsánat szó, tehát egy tartozás fennállásának megszűnése esetén használatos, amely, mint kiürít, megszabadít, kiürül, kötelet elvág - fogalmakkal írható körül.
Reálisan látható, tényszerű, kézzel fogható, tehát nem lelki, és nem pszichológiai. Gyakorlati.

---

Csak gondolkodtam.
Ezért jöttek eme GONDoldatok.
A GOND szótő eredeti jelentése: tör, részeire választ, törik, töredelmes, összezúz.
Úgy zúzatik össze, mint a malomban az őrlés során, két malomkő között a búzaszemek.
Ha valaki GONDolkodik őrölnek az agykerekei. Vagyis törődik.
Törődik valakivel, vagy valamivel.
A célból gondolkodik, hogy másnak hogyan adjon. A jót, a segítséget. Stb.
Ennek pozitív hozadéka van. Értéktöbbletet teremt.
Gondolkodni mindig jó. Mások is profitálnak belőle.

Pál apostol mondja, gond ne terheljen titeket, illetve, hogy ő nem terhelte magát a gyülekezetre. A GONDoskodás szóval írja körül, hogy azzal is mentesítette a hallgatóit, hogy róla anyagilag GONDoskodjanak. 

Tehát a GONDoskodás, és a GONDolkodás is ugyanazzal a pozitív eredeti alappal rendelkezik. Egyik a fizikai, másik a lelki értelmében jó értelemben vett GOND.

A GOND szavunk jelentéstartalma erősen megváltozott, de a mai magyar ember zsigereiben érzi, hogy ha negatívan panaszkodva mondja, mennyi gond, például egy gyermek, egy beteg ember ápolása stb., hogy kijelentéséhez rögtön hozzáteszi a maga felmentő magyarázatát. Nem úgy gond, ... mert valójában ... hanem inkább nehézség... Vagyis súly. Mert? Mert szereti azt, akivel GONDja van, mert valójában, GONDoskodik. Csak ezt ő se tudja már pontosan kifejezni a megváltozott értelmű szavakkal. 

Ellenben az aggodalmaskodik. 
Az AGG szótő, jelentése => régi, agg, esetleg, öregszik
Értelmezése aggályt, kételyt, aggodalmat, aggályoskodást jelent főképp a jövőre nézve. 
Tehát nem a megújuló fiatalságot, hanem az eddigi biztos helyett a bizonytalan jövőt jelenti. Már valami biztosnak a végét.

Jézus azt mondta, ne aggodalmaskodjatok!
Vagyis: Ne öregeskedjetek! Ne esetlenkedjetek! - hu ilyen szavak nincsenek is. :)
De értsétek jól, ne legytek AGGok => Újuljatok meg értelmetekkel!"Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." Róm 12,2


"Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra." 2Kor 4,16


"Felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt." Kol 3,10


"Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által" Tit 3,5
2013. január 14., hétfő

Rovásírás


Annak idején, amikor Babilon történelmével foglalkoztam, akkor találkoztam azzal, érintőlegesen, hogy a sumér nyelvvel milyen sok közös szava van a magyar nyelvnek.
Körülbelül abban az időben kezdtek beszélni a tatárlakai korongokról, arról, hogy ezek a korongok az eddigi legrégebbi írásos emlékei a világnak, korukat C14-es vizsgálattal 7.500 évvel ezelőttire becsülték. Valójában annak idején ebből nagy szenzációnak kellett volna lennie.

Később észrevettük, hogy a környező faluk, városok névtáblái mellett megjelennek azok rovásírásos  megfelelői. Talán ez volt az, ami nem feledtette el velem, hogy a rovásírással még majd foglalkoznunk kell.

Biztosra veszem, hogy a magyar nép - híres és régi - intelligenciájával összefügg a korai írásbeliségünk.
A múlt homályába veszik az erről szóló bővebb információ, de természetesen érdemes kutatni, és várni újabb régészeti feltárások eredményeit. Hiszem, hogy a magyar nép még most feltáratlan hagyatékában olyan bölcsességekre lelünk, amelyek segítenek majd minket a kilengő mérőingánkat nyugvópontra helyezni.

Ebben a kérdésben is törekedni kell a megfelelő bölcsességre. Az, hogy okkult, pogány szellemvilágokat is megnyitottak az ezzel foglalkozó emberek, nem jelenti azt, hogy ez - a kereszténység előtti - múltunk eleve rossz, vagy, hogy egy kereszténynek az egészet ki kell hajítania.
Mindent megvizsgáljatok, ami jó, megtartsátok.

Én a magyar nyelv szépségében találok olyan bölcsességeket, amelyek segítenek a Biblia értelmezésében.
Szavaink régi tőgyökerét visszakeresve, sok fogalom tisztul le. A mindennapi élethez nyújt segítséget. Mert a hit megélése, a mindennapi életünk. A szavak pedig ennek a hitben való élet kifejezése.
Nem mindegy, hogy helyesen beszélünk-e. A szavak valódi értelmében. Ha pedig nem tudjuk a szavak valódi értelmét miképpen tudnánk helyesen beszélni?!
Egy általános beszédtisztulásra szorulunk, hogy a szavak értelme szerint beszéljünk és éljünk. A szavak értelmének vizsgálata abban is segít, hogy jobban megértsük saját gondolatainkat és érzéseinket. Mintegy horgonyként szolgál zilált életünkben. Segít gondolataink korrigálásában, kiigazításában, módosításában, vagyis segít egy Istentől való igaz, jó gondolatvilághoz való közeledéshez. Egészen mélyre ható hatása van, lehet, főleg, ha a Bibliával - vagyis az ÚR szavának kutatásával - együtt műveli valaki. Igazodási pontként szolgálhat.

Tehát a régészeti, történelmi múlt-feltárásokban, így a rovásírás kutatásában is a szavak jobb megértését, és így a gondolataink tisztulását és helyesebb megfogalmazásának reményét látom.
Még gyerekcipőben jár ez a tudomány, de reménykedjünk.
Úgy tudom, más népek tudósai sokkal többet foglalkoznak ezzel, mint mi.