"Mert minden ember, akit megsértettünk és megbántottunk, egy azok közül, akiket Jézus testvéreinek nevezett. Amit pedig ellene követtünk el, azt Isten ellen követtük el. Minden ember a Krisztus testvére."

2011. április 30., szombat

Meghalt David Wilkerson

2011. április 27-én autóbalesetben meghalt David Wilkerson.
Számomra az egyik leghitelesebb prédikátor. Figyelemmel követtem tanításait, próféciáit. Megtérésem után az első keresztény könyv, amelyet elolvastam a "Kés és kereszt" című életrajzi műve volt. 2003-ban Budapesten volt, személyesen is láthattam.
Hite a messzi Amerikából is hatással volt rám. Bátorsága megerősített.
Köszönöm Uram, az egész életét, és hitét, amelyet benned élt! Áldott legyen emléke, és gyümölcsözzön, amit általa, Uram, elvetettél. Vigasztald Uram, a családját, erősítsd meg őket a gyászban!

bogi

Híradás:
http://www.allvoices.com/contributed-news/8915112-david-wilkerson-dies-in-car-crash

http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/meghalt-a-vilagvalsagot-a-cunamit-es-9-11-et-megjosolo-profeta/2011-04-30/2329

Írások, David Wilkerson 2003-as magyarországi látogatása után:
http://eloviz.epk.hu/node/107
http://eloviz.epk.hu/node/117

Tanításai magyarul:
http://www.tscpulpitseries.org/hungarian.html

David Wilkerson látomása
(1973 áprilisában)
Ima: Jézus, a Te segítségedre van szükségem, támogatásodra vagyok utalva, hogy amit el kell mondanom, azt ma este el tudjam mondani. Segítséged nélkül ezt nem tehetem meg, Ámen.

Itt állok egy nagy gyülekezet előtt és a bekövetkező üldöztetésekről fogok beszélni. Gyűlölni fognak benneteket, elutasítanak, kinevetnek, gúnyolnak és kárt okoznak nektek. Ha igaz a prófécia: "ifjaitok prófétálnak, és véneitek látomásokat látnak...", akkor ennek a többi része is igaz.
Ezt a látomást 1973 április 7-én láttam és ez olyan borzalmas hatással volt rám, hogy értelmemmel fel sem akartam fogni. Életemben csak két látomásom volt. Az első 15 évvel ezelőtt, azzal küldettem New York-ba. Ennek a látomásnak minden kis része beteljesedett. (Lásd: Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvet.) Féltem mindmáig e látomást tovább adni, egyszerűen azért, mert az emberek fanatikusnak is tartanak ezért. Ám ezt ugyanaz a Szent Szellem adta, aki nekem 12 évvel ezelőtt az első feladatot adta, mint írtam abban a könyvben is. Ugyancsak Ő rendelte el a mai beszámolót, amit ma nektek el kell mondanom.

Öt rettenetes csapás jön a világra.

1. Világra terjedő gazdasági bukás következik.
Mindenfelé gazdasági zűrzavar. Néhány év múlva a pénzkereskedők úgy megijednek, hogy felfoghatatlan. A közgazdászok még csak nem is lesznek abban a helyzetben, hogy valamit megmagyarázzanak. Németországban kezdődik, majd Japánon át az USÁ-ra is átterjed. A nagy részvénytársaságok összeomlanak, és a keresztyéni munka egy része is kárbavész. Olyan nagy katasztrófa lép fel pénzügyi téren, hogy csak azt tudom mondani, hogy hozzátok rendbe házaitokat, és úgy várjátok be azokat, amiknek jönniük kell, ti Bibliaismerő hívők.

2. A természet szülési fájdalmakban van.
Jelek történnek, amelyeket az emberen nem fognak tudni megmagyarázni. A természeti katasztrófák olyan gyorsan fogják követni egymást, hogy szinte elébe mennek a mi Urunk jövetelének. A Földközi tenger térségét nagy földrengések fogják sújtani, de éppen úgy az amerikai földrészt. Nagy éhínségek lesznek a túlnépesedett országokban, főleg Indiában, Oroszországban és Kínában. A készenléti élelmiszereket teljesen felhasználják, s milliók éheznek majd, sőt, éhen halnak. Egy kozmikus vihar is át fog vonulni a földön, egy fénycsóvát hagyva maga mögött, mint valami üstökös. Olyan viharok száguldanak a föld minden részén, hogy minden ember láthatja, nagy rendellenességek vannak a természetben.

3. Ítéletbe és pusztulásba merül a világ.
Náhum próféciája teljesedik be. Szélsőséges pornográf és sexfilmek mennek a mozikban és a TV-ben minden időben. Az újságárusok tele lesznek szennyirodalommal, az iskolák sexfilmekkel oktatják a gyerekeket. Olyan mocskot köp ki a sátán erre a világra, amilyet ma még el sem képzelhetünk.

4. A nemzedékek közti viszony romlása.
Központi probléma a szülők és gyerekek közt nem a sex lesz, de nem is a kábítószer, hanem a szülő és gyerek közti gyűlölet. A Biblia is azt mondja: a te házadbeliek lesznek a te legnagyobb ellenségeid, és ez a mai időkben történik. Gyerekek ölik meg saját szüleiket, s gyűlölet tölt be mindent. A szülők mindent megadnak gyermekeiknek, hogy otthon maradjanak. Viszonyuk mégis olyan ellenséges lesz, hogy az valójában labilis fegyverszünet. Ez a probléma gonoszabb lesz az eddigieknél a nemzedékek között. 12 városban körkérdést intéztek 5000 személyhez, s az eredmény, hogy a gyerekek 42%-a gyűlöli a szülőt.

5. Elkezdődik egy borzalmas üldözés.
Részletesen is elmondom nektek, hogy milyen területeken és milyen módon tör ki. Jézus azt mondta, hogy minket az Ő Szellemébe merít bele, azután azt is mondta, hogy mindnyájunkért az Ő vérét adja, s aztán kimondta, hogy az Ő gyermekeire üldözés vár. Emlékezzetek az igékre, amelyeket mondok - mondta Jézus: a szolga nem lesz nagyobb az ő Uránál. Engem üldöztek, úgy titeket is. Gyűlöltek lesztek az én nevem miatt minden néptől. Elég, ha a szolga olyan, mint az Ura, és nem nagyobb az ő Mesterénél. Ez az üldöztetés azért lesz, hogy a hívőket szétriassza a világ minden tájára és terjesszék az evangéliumot. Isten gyermekei mindig csak összeülnek, énekelnek, de nem mennek ki és nem prédikálnak az örömhírről. Még nyelveken is szólnak, pedig néhánynak sátáni élete van. Isten igéje azt mondja: elválasztom a polyvát a búzától... és az ige be is teljesedik. Akik csak Jézussal járnak, üldöztetni fognak.

a./ Lassan jön, de nagyon gyorsan fokozódik.
Olyan lesz, amilyent az emberiség soha nem ismert. Abban az időben lesz, amikor azt gondoljuk, hogy a vallásszabadság a tetőpontjára érkezett. Németországban kezdődik, és átterjed az USÁ-ra és Kanadára is, de tovább megy az egész világra. A sátán gondoskodott arról, hogy az ő emberei ott legyenek a különböző államokban és kormányokban. Minden jogállamot elváltoztatnak az ő emberei. Kormánykörökben a közeljövőben oly nagymérvű lesz a gonoszság, hogy zaklatására és kínjára lesznek az egyházaknak, papoknak, pásztoroknak, misszionáriusoknak és lehetetlenség lesz bármit is mondani, ami az állam által nem lesz jóváhagyva.

b./ A szuper Világegyház.
Liberális, ökumenikus protestánsok egységre lépnek a római egyházzal. Politikailag kéz a kézben fognak haladni és ezzel a világ legerősebb politikai hatalmává lesznek. Ez mint a szuperegyház a neve szerint vallásos lesz, és nagyvonalúan még alkalmazza Jézus nevét. De már az Antikrisztust és annak vállalkozását támogatja és készíti elő. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméretû segélyezésekért és folytonosan arról fog beszélni, hogy miként lehet segíteni az embereken. Ennek az egyháznak, mint politikai világhatalomnak, döntő szava lesz a világeseményekben. Ha úgy is látszik, hogy az ökumenikus mozgalom alábbhagy, de szinte a föld alól fog életrekelni ismét. És ekkor az lesz, ahogyan megírattatott. A pápa engedélyt kap a protestáns egyházaktól majd, hogy övé legyen a politikai vezető szerep. A szellemi vezetést a protestánsok kapják. A protestánsoktól nem kívánják el, hogy szellemi fejükként tekintsék a pápát. Nem biztos, hogy a mostani pápa és a jelenlegi római egyházi emberek tennivalója lesz ez. Egy dolog azonban megrendítette lelkemet: próféták, látnokok seregét láttam, akik beülnek ebbe az egyházba és elvezetik a szakadékba az embereket. A sátán által beültetett antikrisztusi emberek, akik az egyházat akkor vezetni fogják, elnyomnak minden más szervezetet és megsemmisítenek, amelyek nem haladnak velük egy úton.

c./ Homoszexuális egyház.
Homoszexuálisokat hívnak meg, hogy ennek a világegyháznak tagjaivá legyenek. És nemcsak hívják őket, hanem buzdítják is erre, hogy homo-fortélyaikat tovább gyakorolják, mint Istentől kapott cselekedetet. Prédikátorként avatják fel őket és ezek lesznek az újfajta keresztyénség úttörői, akik az evangéliumi munkának egy másik, új nézetrendszerét fogják képviselni. Az USÁ-ban és Európában minden egyházon belül ezek elterjednek, csak a saját dolgukkal törődnek és a Világegyház támagatását élvezik. A homoszexuálisokról könyvek jelennek meg és kezébe adják a fiataloknak és gyermekeknek. Azt mondják, hogy ebben normális, emberi dolgokról van szó. Majd mezítelen táncok érvényesülnek, mint az Istentisztelet jövendő formája. Isten válasza erre az elmebaj lesz, melynek nem lesz orvosi gyógymódja. Így fog Isten válaszolni, mert az ember a teremtményt nagyobb tiszteletben részesíti a Teremtőnél.

d./ A Világegyház bizottságokat fog kinevezni, melyek úgy döntenek, hogy a sátán nem létezik, nem is kell félni tőle. Imaórák helyett üléseket tartanak. Mind több prédikátor és pap, akik Jézussal nem voltak túl szoros kapcsolatban, átsorolnak szívesen a sátánhoz. A sátán küldeni fogja viszont az õ prédikátorait. Ezek máris hirdetik, hogy sátán nincs, ezért oka sincs félni senkinek. Az egyházakban okkult és babonás gyakorlatokat, kártyavetést, és horoszkópokat alkalmaznak a rendszeres Istentiszteletek keretében (csillagjóslás emberi sorsokról).
Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyházfeletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívők szent közössége "földalatti gyülekezet" lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnő a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevű keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Őket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli őket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkező időben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívőkből álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erőket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok.
Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. Ő azonban megparancsolta: "Mondanod kell !" A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Előre mondom nektek, hogy a közeljövőben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a Szent Szellem tüzét akarják elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erősen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USÁ-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az őket üldöző katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higyjétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, luteránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élő s jelenvaló Jézus Krisztus lesz.

g./ Üldözés a tömegmédiumok által.
Most szabadság van, amikor ilyen nagy Szent Szellemmel telt sokaságot lehet látni és hallani a rádióban. TV-ben. Szabadságotokban áll mondani mindent amit akartok, és hirdetni az evangéliumot. De a sátáni erők és maga a sátán is gondoskodni fog arról, hogy ezen a téren is alapos változás menjen végbe. Már most dolgoznak egy olyan rendszeren, hogy minden programot a kormányzat elé kell terjeszteni, a kinyomtatás, vagy a rádióban, TV-ben való előadás előtt. Az ökumenikus egyház máris ellenőrzést tart minden előadás felett amit az éter hullámain sugároznak. Ám a mostani programokat bürokratikus módszerekkel csődbe juttatja a sátán, és helyébe saját műsorát fogja adni.
Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az időt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívőket, akik még a tömegmédiumok szolgálatában vannak.

h./ Üldözés a filmiparon keresztül.
Az eddigieknél fokozottabb visszásságokkal a kifordításokkal jelennek meg a "Jézus kalandjai" (USA). Ezek mind a sátán művei. Vagy a "Jézus szerelmi élete" c. kalandfilm. Lesznek evangéliumi prédikátorok is, akiket ezek a filmek támadnak és mindig több nevetséges és gúnyos film jelenik meg róluk a TV-ben és mozikban. A TV és rádió már értelmes dolgot sem hoz, csak szennyet és szennyet. Ezen program szerkesztői számára nem lesz többé semmi sem szent. Prédikátorok is ülnek már a képernyő előtt és lebecsmérlik Isten embereit. (Billy Graham-et, USA). Mások őket nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják.

i./ Üldözés az adóztatásban.
Még csak az USÁ-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívő egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak és az ő misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerősebb fegyvere a hívő egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelőre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az Ő evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugatnémetországból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdődik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek. És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni ! Némely dolog ezek közül már most megkezdődik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életű munkásait, akik nem tartanak az "új erkölccsel". Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és ők lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, ő a saját bujtogatóit mozgósítani fogja. Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni őket, hogy belerántják őket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívő egyházak elöljárói fognak elszenvedni.
Ebben az időben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erők és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden hívőn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek előadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra előttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. hallgatnak.
Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. "A világ vége" most valóban közel van hozzánk, itt van előttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletről nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljöveteléről, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. "Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van."
Isten előtt feküdtem naphosszat, teljesen erőtlenül. Harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívánod ezt? Ezt az üzenetet továbbadjam? Az utolsó éjszakán is előtte álltam, és kérdeztem Őt: Hogyan végezhetjük tovább szolgálatainkat, ha így bánsz velünk ? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak? Csak nézzük végig, hogy mimódon pusztít mindent a maga módján? Pénzünket vegyük ki a bankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak? Vagy hagyjunk fel mindennel? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat? És a Te néped hogyan viszonyuljon ezekhez? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: "MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN"
Azt mondta ezzel: az egész természet az Ő ellenőrzése alatt van! Minden, ami a természetben történik, az Ő irányítása! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérő feltűnő jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket! E természeti jelenségek által pedig a közeledő ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél közelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy Ő irányítja a vizeket, sőt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földből egészen. Megfogja a föld "sarkait" és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földről. Ha jégeső, vihar és hó ebben az időben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az Ő kezében van minden! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: "Aki itt megszólalt, az én Istenem az!" S aztán még egy figyelmeztetést: "Készüljetek el testvérek!"
Még a sátán is az Ő felügyelete alatt van!
Mint Jóbtól, úgy tőletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetősége, hogy győzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által győzelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán győzne, mintha elveszett őrhelyen állnánk... De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.
Isten azt mondja: "Nem a félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erőnek és Hitnek Szellemét! Te és én és mindnyájan az Ő őrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az Ő ellenőrző felügyeletéről el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az Ő ellenőrzése alatt van!
Ő mondja: "Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött!" Végül pedig: A jövőnk is az Ő őrizete és irányatása alatt van. Minden esemény benne van az Ő programjában és a dolgokat az Ő szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte Ő! A nagy Bűnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az Ő tervében és eljön a maga idejében !
Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek.
És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik elõttem! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind előre meghatározott programomba tartozik.
Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Ő még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell:
MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !
TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !

2011. április 26., kedd

Kovásztalan kenyerek 7. nap

Kedves TestVérem!

Köszönök neked mindent. A közös Úrvacsorát.
A 7. napnak vége. A kovásztalan hetek ünnepe számomra befejeződött. Holnaptól minden megy a régiben.
Ez a hét sok tapasztalattal gazdagított engem. Növesztett hitben és a diatetika tudományában is.
Egyszerű fogalmam lett a kovászról, hogy az egy mikroorganizmus, amely cukrot eszik, és közben erjedést okoz.
Rádöbbentem hogy sok minden ételünkben ott van a kovász. Nem is olyan könnyű kovásztalanul enni.
Nekem nem sikerült, tudatlanságom miatt. Például nem tudtam, hogy a bor is "kovászos". Sört is ittam. Hihetetlenül kívántam az ecetet, a majonézt stb. Így csak egy sikert könyvelek el, hét napig kovásztalan kenyeret ettem.
Meglepett (kicsi és tágabb) családom nagyszerű pozítiv hozzáállása az én új böjtömhöz. Tiszteletben tartották, sőt, velem együtt ették a kovásztalan kenyerem. Megtisztelő, felemelő volt. Olyan jó, bárhová mehetek, szeretteim velem tartanak.
Nem tettem semmit törvénnyé, de jövőre szeretnék valóban minden kovásztól mentesen étkezni ebben a hétben. Csak próbaképp.

A kovász bibliai értelméről is gondolkoztam.

"Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?
Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok,
mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott.
Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával,
hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával."
Pál első levele a Korintusbeliekhez 5:6-8

Ennél teljesebb, beszédesebb ige nincsen, nem is írok hozzá magyarázatot csak még néhány igét:

"Aki őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. "
János első levele 2:6

"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk,
de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.
Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá,
és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.
Ezért akiben megvan ez a reménység,
megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta."
János első levele 3:2-3

"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek;
ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál:
az igaz Jézus Krisztus,
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért;
de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is."
János első levele 2:1-2

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő:
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."
János első levele 1:9

"Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
János első levele 1:7

Jó éjszakát,
sok puszi
bogi

2011. április 25., hétfő

Kovásztalan kenyerek 6. nap

A mennyei kenyér

Milyen más a kovásztalan kenyerekkel megemlékezni Jézus váltság művéről, ezekben a napokban! Számomra szellemileg többet adott, mint a húsvét előtti nagyböjt. A böjt hasznos, a test féken tartása erőt ad, hogy bebizonyítsa előttünk, szellemileg is képesek vagyunk, olyan áldozatokra, amelyeket nem is gondoltunk magunkról. A böjt alatt, Isten rendkívüli kijelentéseit is megkaphatjuk, ha kérjük Tőle.
Ellenben most húsvét előtt nem böjtöltem, hanem a hatodik nap, hogy nem eszem kovászos kenyeret. Kíváncsi voltam, Isten milyen kijelentést fog adni számomra ilyen könnyű böjt idő alatt. Hiszen itt szó nincs azokról a nehéz órákról, amikor ellenállhatatlanul rám tör az éhség, és le kellene azt győznöm. Mindent ehetek, sőt, a kovásztalan kenyér ízletes is nekem. Igazi lemondásról szó nincs, jelen esetben.

Amikor nap-nap után újra összegyúrom a lisztet és vizet, hogy süssek magamnak kenyeret, gondolatban visszarepülök abba a korba, amelyben Jézus élt, és jobban megértem a Szabadítás lényegét.
Jézust keresztre feszítették, és meghalt. A tanítványok lelkileg teljesen összetörve bujdostak el. Ezen a napon kezdődött a kovásztalan kenyerek hete, amelyben megemlékezik Izrael egész közössége az Egyiptomból való szabadulásukra. Elképzelem, ahogy Jézus tanítványai, Jézus halála utáni első napon elkészítik és magukhoz veszik az első kovásztalan kenyeret, hogy étkezzenek. Akaratlanul is, népük Isten által történt szabadítása jut eszükbe, de most ezt a boldog visszaemlékezést, felülírja valami mélységes fájdalom, valódi könnyekkel és szomorúsággal: akiben reménykedtek, nincsen többé, a Megváltó meghalt. Egy egész napig ebben a fájdalomban vannak. Sírnak és jajgatnak, ahogyan Jézus megmondta nekik. Közben vajon gondoltak-e Jézus azon szavaira, hogy ez a szomorúságuk eltörölhetetlen örömre fordul majd? Talán eszükbe se jutott, hiszen azon a napon annyira kavaroghattak bennük az érzelmek. A kovásztalan kenyér elfogyasztása Jézus halála utáni napon, minden időknél erősebben emlékeztette őket: a világ fogságában vannak, remény nélkül!
Jézus elmondott szavai azonban erősebb, mint a kétélű kard, áthatol a szívig, a vesékig, megítéli a gondolatokat. Ha a tanítványok, vissza is tudtak emlékezni, Jézus múltban elhangzó erősítő szavaira, ahhoz, hogy higgyenek is benne, és rátámaszkodhassanak elmaradhatatlanul szükséges lenne, az a pecsét, amely Istentől származik. Ez a nap tehát szomorúságban töltött várakozás ideje a tanítványok számára. Mesterük meghalt, és még soha senki nem hallott arról, hogy ember támadt volna fel a halottak közül. Egy egész napig, vigasztalhatatlanul szomorúak. Ezért aztán azon a hajnalon, amikor először mentek a sírhoz, megdöbbentő lehetett számukra, hogy a sír, üres. Hol van Jézus? Tehették fel a kérdést. Még mindig a várakozás idejében vannak, újabb felkavaró érzelmek: talán ellopták volna őt, vagy talán ... feltámadt? Hol van Jézus?
Jézus feltámadása után, még három, négy napig tartott a kovásztalan kenyerek hete. Jézus feltámadása után, amikor először megjelenik nekik, már megint egészen más érzelmekkel ették tovább ezt a kenyeret, mint addig. Szomorúságuk örömre fordult. Ugyanazon kenyér, amely eddig a egyiptomi rabszolgaságra és Jézus elvesztésére emlékeztette őket, élettel, erővel, örömmel és hatalommal telik meg. Jézus feltámadásával többé már nem a nyomorúság kenyere, hanem az Életé! A tanítványok megértik: Isten valóságosan szabadította meg annak idején népét Egyiptomból és most valóságosan szabadított meg mindenkit - ebből a világból az örök életre - aki hisz az Ő nevében. Élő reménység lett ez a kenyér, hogy aki hisz el ne vesszen. Három nap alatt az emlékezés kenyeréből, az örök élet kenyere lett a kovásztalan kenyér, Jézus Teste. A szabadulás kenyere, amely évezredekig emlékezésként őrizte meg Isten hatalmas kezének szabadítását, Izrael számára, most a tanítványok szeme előtt vált élővé.
A szabadítás újra - és most már véglegesen - megtörtént, ebből az életből az örök életre. A tanítványok pontosan megértették ezt, hiszen a saját kezükben vált ugyanaz a nyomorúságos kenyér, (a szomorúság, a halál órái) az élet kenyerévé (a feltámadt Krisztus látásának örömujjongásává).

Nagyobb öröm nem lehet egy ember számára, ha három évig hallgathatta Jézus szavait, ígéreteit, és ezt Ő a feltámadás pecsétjével igazolja. (János evangéliuma 6:27) Ember még nem támadt fel a halottai közül, hogy Isten maga támasztotta volna fel. Ez az a pecsét, amely Jézust igazzá tette a tanítványok előtt. Nem volt többé kétség: Jézus a Megváltó!

Ekkor juthatott a tanítványok eszébe, amit Jézus még életében mondott:
"Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. ... Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. ... Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem." (János evangéliuma 6:32-51)

A kovásztalan hetek ideje hamarosan letelik. Jézus közöttük jár, megjelenik, örömöt ad nekik. Feltámadása után negyven napig. Ezekben a napokban a tanítványokba mélyen beleívódik a feltámadás, az örök élet reménysége, amely többé már nem is reménység, a saját szemeikkel látták, saját kezükkel tapinthatták. Ők tudják: ez a Valóság.
Isten él, gondolt népére, megszabadította, és örök élettel jutalmazta, azokat, akik hisznek a Fiúban.
Ebben a negyven napban örömben voltak, arra vártak, vajon mit fog most tenni Mesterük, a Világ Megváltója? Talán eszükbe se jutott, amit Jézus még halála előtt mondott nekik: újra meg fogtok botránkozni, mert újabbnál újabb dolgokat adok nektek. Nem úgy adom, ahogyan elképzelitek, hanem ahogy az Atya mondta, úgy teszek  mindent.
A tanítványok nem gondolták volna, hogy Jézus ott a szemük előtt fog a Mennybe menni. Ők azt  gondolták, már eljött az Isten országa. Nem tudták, még hátra van valami. A pogányok száma még nem telt be. Ezért küldte el őket Jézus a pogányokhoz, miközben felemeltetett a mennybe. Ők pedig csak ezek után fogják megtanulni, a Lélek által, hogy Jézus szavai mind igazak, lélek és élet. Ígéreteit betartja, mert képes betartani, mivelhogy Ő maga az Isten.
 
 
Jézus mondta:
"Hát ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt?
A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit:
azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet."
János evangéliuma 6:62,63


Reménységet kaptam a szívembe, és ebben a Reménységbe nem fogok csalódni. Jézus az én reménységem, aki meghalt és feltámadt, és most él! A Mennyei Atya jobbján uralkodik! A tanítványai tettek erről bizonyságot nekem és én hiszek nekik. Többé nem eszem panaszkodva a nyomorúság kenyerét, hiszen Reménységemtől az élő kenyeret kaptam, a jövendő örökéletem ígéretét. 

egy pogányból lett hívő,
bogi

2011. április 24., vasárnap

Kovásztalan kenyerek 5. nap

Jeruzsálemből Jeruzsálembe

Ószövetségi próféta írta, "Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek." Ézsaiás 37:32
István apostol halálra kövezése után Jézus Krisztus tanítványai, a próféta szavai szerint elmenekültek Jeruzsálemből. "Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén." (Apostolok cselekedetei 8:1)
Jézus tanítványai szorgalmasan tanították a szórványban élő zsidókat az ószövetségi próféciák beteljesedésére, és döbbenten látták, hogy a zsidók nem hisznek, ezért a próféták azon próféciái is igazak lesznek, amely szerint a zsidó nép megkeményedése miatt, Isten elhívott, szent népének teljes létszámát a pogányok nemzeteiből tölti majd be, olyanokkal, akik hisznek benne.

"Pál bizonyságot tett előttük - a Rómában élő zsidóknak - az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: "Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor azt mondta: Menj el ehhez a néphez, és mondd meg: Hallván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg! Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani."
Apostolok cselekedetei 28:23-28

"Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt." Ézsaiás 40:5

"Az én URam az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." Ézsaiás 40:10-11

A test szerinti Izrael szent maradékáról mondja a próféta, de nekünk a pogányokból lett hívőknek is, hogy összegyűjti, és egy helyre terelgeti az Ő saját népét, hogy nekik egy országot adjon:
"Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam." Ézsaiás 43:5-7
Ez az ország, a mennyei jelzőt kapja majd. Mert ez az ország, már nem olyan lesz mint a többi, amely emberek által alapított múlandó, hanem Istentől lesz megszilárdítva, óvva és segítve: rendíthetetlen lesz. Maga Jézus Krisztus lesz benne a Király. ("Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel." Zsidókhoz írt levél 12:28)

Most jövevények vagyunk a földön (Zsidókhoz írt levél 11:13-16), és sokszor bujdosunk, nélkülözünk, nyomorgunk, gyötrődünk, sínylődünk e világi világtól (Zsidókhoz írt levél 11:37,38). Az előttünk járó szentek is a mennyei haza után vágyódtak, és mivel az Isten se szégyelli az Ő gyermekeit, számukra igazi földi országot, várost készített, amelyet a (mennyei) Jeruzsálemnek is nevez a Biblia. Nem csak a zsidóknak készítette el azt, hanem mindenkinek, aki az Ő nevében hisz, mert egy nyáj lett a két nép, a pogányokból lett hívők és a test szerinti zsidók. Noha mind a két népből csak a szent maradék, a hitben és szeretetben valóban tökéletességre jutottak azok, amely megláthatják és élvezhetik majd földi életükben ezt a mennyei várost, ezer évig.
Mert amiképpen a test szerinti Ábráhám utódai a valóságos Sion hegyéhez járultak, amikor Mózes vezette őket, úgy mi is, valóságosan járultunk "az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az újszövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére." (Zsidókhoz írt levél 12:22-24)

Csak azt akartam mondani: Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, amely majd eljövend (Zsidókhoz írt levél 13:14). Jézus maga hozza el nekünk, így érkezünk majd vissza Jeruzsálembe ahonnan elszórodtunk. Valóságos elszóratás volt, kétszeresen is, először a test szerinti Izraelnek, másrészt a Jézus Krisztusban hívőknek, ugyanígy lesz az a valóságos összegyűjtetés, a test szerinti Izraelnek és pogányok közül Jézus Krisztusban hívőknek is, (mindkettőből, a szent maradék számára) URunk Jézus Krisztus által.

bogi

Kovásztalan kenyerek 4. nap

Mindennap ünnep: Jézus feltámadt és él.

"Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykednek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged."
Ézsaiás 38:18-19

2011. április 22., péntek

Kovásztalan kenyerek 3. nap

Egy boldog nap. Számomra a feltámadás napja. Estétől estéig. Egy pogánynak, aki megértette, hogy Jézus Krisztusba vetett hite által, kegyelemben részesült.

Pál apostol mondta:
"... megtudhatjátok a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által." Efezusbeliekhez írt levél 3,5-6

Arra gondoltam ma, kedves TestVérem, hogy te már most végtelenül boldog vagy, öröm ujjongással tölt el, hogy megismerhettél engem. Szereteted tanítás nekem, miképpen tudtál, egy embernek örülni, mert Krisztusban van, úgy tudjak én is neked és minden Testvéremnek szívből örülni. Mintha csak a feltámadt Krisztust látnám. Életemben ilyen mélyen szeretném megérteni és megélni Krisztus szeretetét Testvéreim felé.

De még mielőtt kiigazítanál: Jól tudom, önmagamat láttam meg benned, mint tükörben. Önmagamban létező isteni szeretet köszönt vissza a te szeretetedben. Azt hiszem ezért vagyunk mi TestVérek, hogy örüljünk egymásnak és szeressük egymást, ahogyan Krisztusban illik (szokás).

"A  hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen.
A tisztához tiszta vagy, de a gonosznak ellenállsz."
Zsoltárok könyve 18,26-27


bogi

Kovásztalan kenyerek 2. nap

Tegnap sokat dolgoztam. Nem volt időm leülni a számítógép elé.
Mielőtt elindultam volna dolgozni, reggel megsütöttem a kovásztalan kenyeremet, amíg vártam, hogy megsüljön, tétlenségre voltam ítélve. Eszembejutottak az asszonykák a régi Izráelben, akik várták urukat haza, különféle vágyaktól hajtva, unatkozásukban, bűnök sokasága környékezhette meg őket. (2Tim 3,6) Az asszonyok régen nem voltak olvasottak, könyveik nem voltak, amellyel lefoglalhatták volna magukat, vagy feltöltekezhettek volna Isten tudományával, hogy erővel megálljanak ezen bűnök előtt. A férjeik vezették őket a hitben, a tudásban, mivel a bölcsek a zsinagógákban a férfiakat tanították a hit magasabb útjaira.
Más időket élünk most már. A lányok, asszonyok nincsenek elzárva mindattól, amit Isten kijelenteni szándékozott. Tudnak olvasni, írni, nincsenek ráutalva a férfiak közvetítésére. A Biblia számukra is ugyanúgy olvasható, a Lélek számukra is közvetlenül kijelent(het) minden igazságot. Ahogy Pál apostol mondta, "Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban." (Gal. 3,28) Mindenben egyenlők lettek azok, akik Krisztusban testvérek.
Mégis, megmaradt a nő és férfi kapcsolatában a ráhagyatkozásnak egy szellemi igazsága, a nő számára a férfi biztonságot ad. A családban a férfi a vezető, az asszony pedig az ő hűséges támasza. Isten ezt az egységet áldja meg.

"Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.
Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.
Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.
Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.
Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.
Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.
Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít.
Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait.
Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese.
Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót.
Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.
Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött.
Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.
Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.
Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak.
Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.
Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.
Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés.
Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig dicséri:
Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó.
Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!"
Példabeszedék könyve 31,10-31

"Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat:
engedelmeskedtek férjüknek."
1 Péter apostol levele 3,5

bogi

2011. április 20., szerda

Kovásztalan kenyerek 1. nap

Oh jaj kedves TestVérem meghalt bennem a miszticizmus!
Tegnap este elkészítettük a mi Páskánkat. A mi holdszámításaink szerint ugyanis tegnap este volt Páska. Elég nehezen jöttünk erre rá, és úgy örülök, hogy végül te voltál, aki megértette, megfejtette, és döntötte el az estétől-estig dilemmát. Tegnap este tehát elkészítettük az első kovásztalan kenyerünket.
Azt nem lehet mondani, hogy finom volt. De mégis, a mi győzelmünk. Mintha egy bálvány omlott volna a porba nálam. Izráel szabadulása Egyiptomból, jelképezi Isten gyermekeinek szabadulását ebből a világból. Ahogyan Izráel kovásztalan - nyomorúságos - kenyeret evett Egyiptomban a rabszolgasága idején, ugyanúgy esszük mi is, ebben a világban a mi nyomorúságos kenyerünket.
És mégis, amikor Jézus megtörte a kenyeret, ezt a - nyomorúságos - kenyeret törte meg, és mondta: Ez az én testem.

Jézus mondta:
"A világban nyomorúságotok van, de bízzatok én legyőztem a világot."
Jn 16,33

Isten királysága közöttünk van, az Ő Lelke által, amely szüntelen ránk árad, bőséges gazdagságban vagyunk TestVérem! Láthatjuk, érezhetjük. Az Ige éltet, megelevenít, életet ad, mindennap. Mint a szakadatlan ömlő víz tömeg, mely fölülről zuhan ránk. De, mégis, amíg Ő vissza nem jön királyi dicsőségében, ezen a világon, csak nyomorúságunk van, kovásztalan kenyeret eszünk.
Bízzunk! Egyszer tudjuk, hogy meglátjuk Őt színről színre és többé nem fogunk kérdezni semmit. Hanem öröm ujjongással leszünk, mert nyomorúságunknak véget vet. Eltakarítja az útból a Sötétség Angyalát és Ő fog uralkodni. Ez az a reménység, amely nem szégyenít meg.

Köszönöm TestVérem, hogy velem voltál. Nem sok barátnőm vállalta volna be, hogy megsüti velem a kovásztalan kenyeremet. De hát, miért is ne! Sokszor Isten akkor jelent ki nekünk újabb dolgokat, ha bátrak vagyunk engedelmeskedni. Újabb meglátásokat, gondolatokat ad, hogy jobban megértsük a világot, és benne a saját helyzetünket. Ma például a miszticizmusom temetem...

bogi

2011. április 14., csütörtök

Egy szép reggel

Reggel. Boldog vagyok! Az ÚR olyan szép a hajnali fényben. Ha nem lenne semmi csak Ő, az is elég lenne nekem. Az ÚR maga mondta: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)
Mindennel megelégít, nincs amiben szükséget szenvednénk, ha Ő itt van. Ámde ha Ő nincs velünk, a legnagyobb gazdagság is, üresen vigasztal minket. A palotában magányosak lehetünk.

Eltűnt a hajnali fény az égről, most a Nap veszi át lassan az uralmat. És én boldog vagyok! Mert az Ő ismerete betölt. Eltölt örömmel, hogy még egy kis idő, és mindenki megismeri Őt színről színre, és a Menny gazdagsága a Földre hull. "Mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja." - mondja az ÚR. (Ézs 11,9) Bizony ez lesz a kincsünk és örömünk. Saját szemeinkkel látjuk majd meg, hogy így lesz, hogy az ÚR a Jó és Irgalmas Isten, akinek türelme hosszú, szeretete nagy és megbocsátja a bűnt. Mert emberek vagyunk! S azok is maradunk. Mindvégig esendők, nem akar istenekké változtatni, (a Sátán hazug suttogása: istenek lesztek) hanem gyermeki probálkozó emberként gyönyörködik bennünk. Szent Lelkét adja nekünk, (Szent Lelkével siet segítségünkre) meglátogat minket a Földön, saját lelkével táplál, vezet az ismeretre, ad örömöt és bőséget nekünk. Atyánk Ő. Szeret minket, jól tudja vétkeinket, de betölt minket a teljes ismeretével, hogy ne vétkezzünk ellene és megismertet Jézussal a Főpappal, aki érettünk mindenkor esedezik Őelőtte, hogy mindenkor Neki adjunk hálát, és dicsőséget.
Így lesz ez most, és így lesz ez örökké. Ha Ő majd eljön, színről színre látjuk Őt és megismerjük az Istent, hogy Isten és az ember végre, a Világ Világosságában, öröm ujjongással, örökre megbékéljen.

bogi

2011. április 13., szerda

Öröm

Ma egy régi ismerősömmel találkoztam reggel. Örömeimről beszéltem, amelyben elmondtam, hogy mennyire örülök barátnőim, rendkívüli áldásainak. Valóban rendkívüliek ezek, és nagyon örülök azoknak. Egyébként is, ritka mód jellemző rám, hogy nagyon tudok örülni mások örömeinek. Szinte jobban, mint a sajátjaimnak. Ennek okát nem értem. Már nem is érdekel. Elkönyveltem, ilyen vagyok.

E régi kedves ismerősöm, jegyezte meg, ahogy soroltam örömeimet: "a sajátjaidnak érzed".
Ebben a megszólalásában volt valami él, ami nem hiszem, hogy bántásból eredt - naná, hogy nem - de megütött engemet.
Hordozgattam magamban egész nap: "sajátjaidnak érzed"
"Sajátjaimnak érzem mások örömeit, szomorúságait, vívódásait? Igen, ez igaz. De ... kedves bogi ez így nem jó!" - vitatkoztam magamban. Mint valami zablát úgy használtam, ezt a gondolatot, mely megregulázza féktelen csapongó érzéseimet. Fogaim között morzsolgattam: "sajátjaimnak érzem!
Oh nem! Van ő, és vagyok én." - így erőltettem magam ma.
Milyen gyerekes, ugye! Milyen pihent agyam lehet, hogy ezeken tudok gondolkodni! Belátom és elfogadom, valóban gyerekes lehet.

Haza jöttem.
Na, akkor most, vessünk számot örömeimmel! Elkezdtem kutatni a saját örömeim után!
- sóhaj! - Bizonyosan tele vagyok egyéni örömökkel is, nem szorulok rá, másokéra. :)

Meglepetésemre azonban, nem találtam saját örömöt magamban, egyet se. Barátnőim örömei is messzire úsztak, már azoknak se örültem hirtelenjében. Hát egészen megüresített az Isten, még az örömeimet is elvette tőlem?!

Amikor szombaton a lelkigyakorlaton beszéltem arról, hogy Isten megüresített, és nincsen se apám, se anyám, se testvérem, se házam, se vágyam, ... egészen mindent elkért tőlem az Isten, azt hittem mindenki érti, miről beszélek. ... Oh jaj, de nem értette senki.
Mit jelent megüresítve lenni? Mit jelent, amikor az Isten elkér mindent tőled, ami számodra az élet értelmét jelenti? Mit jelent, amikor árván kiüresedve állok Őelőtte, hogy már csak ahhoz ragaszkodjam, ami nem is az enyém: szeretni végtelenségig?! Mert már csak ehhez ragaszkodtam Isten előtt, és végül, ezt is elkérte. Mit jelent az, hogy Isten elkéri tőlem, hogy többé ne szeressek?
Ezek olyan kérdések, amelyekre a válaszom, biztosan érdeklődésre tarthat számot másoknál is.
Ámde, nem tudom, sem elmagyarázni, sem elmondani, mit jelent Istennek végleg és valóságosan átadni dolgainkat, és hogy ez az átadás milyen kínokkal - és később milyen Isteni örömökkel - járt! Átadni a családom, a barátaimat, - mindazt, ami már az enyém volt - majd a vágyaimat, a hitemet és végül a szeretetemet - mindazt, ami az enyém lehetett volna. Szóval mindent, hogy Isten maga tanítson meg jól kérni, jól elfogadni, hogy Neki egyedül adjam mindenért a dicsőséget.

Ez most nem nagyzolás, bár annak hangozhat! Igen, én is azt hittem, hogy ez nagyzolás és kérkedés; csupán ügyes játék, szenteskedés mások előtt.
Furcsa dolog volt azonban rádöbbenni, mások által, hogy nem az, mert Isten műveli ezt bennem, nem rólam szól. Önmagamhoz is becsületes vagyok! Nem érné meg, ebben világban a szentet játszani.

Milyen jó érzés, hogy azok, akik személyesen ismernek, maguk mondhatják, nem nagyképűségből beszélek nagy dolgokat, hogy mindent elkért tőlem az Isten, hanem ők maguk is tudják, külön-külön megharcoltam ezeket.
Isten előtt állok szüntelen. Nem ügyesen szenteskedem, hanem valóban élem a hitemet. Nem beképzeltség ez, vagy valami nagyot mondás, amikor azt mondom, minden mögött kemény munka áll. De nem szeretem ezt a szót, hogy kemény munka, mert hiszen valójában rendkívül jót szórakozom, önmagam, Isten által való megmunkálásán.

Isten örömet ad. Igen! Most értünk el az én örömeimhez. A saját örömeimhez, amely már nem is az enyém. Az, hogy az ÚR rajtam és bennem dolgozik, azzal másoknak ad örömet. Nekem pedig életet.
Szóval én élek. Egyszerűen, boldogan, kérdések nélkül. Próbálok jót tenni, szeretni, - kiüresedve - Istentől kérve ehhez mindennap az erőt, a hitet, és a szeretetet, mert hiszen nekem már sajátom nincsen.
És mindeközben felkapom a fejemet, egy-egy józan emberi szólásra: hát bogi! nem veszed észre, nem is te élsz! Valaki más örömének örülsz már megint! (vagy) más baján sírsz! - és akkor ilyenkor, mint micimackó, csapkodom a fejem: jaj, jaj tényleg, a fenébe, gondol-gondol-gondol. - Végül úgyse jutok semmire, és minden marad a régiben.
Nekem az élet játék, amelyet az ÚR játszik velem.
Ebből a társasjátékból nem bírok felébredni, mert nem is akarok, mert hiszen, élvezem.

Így haladtam előre gondolataimban, amikor eljutottam ismét valamire. Jézus halk hangja szólt hozzám, bensőmben: Az én örömöm legyen bennetek, hogy örömötök teljes legyen.
Oh! Állj - kaptam rajta magamat - biztos nincsen ilyen ige, már megint csak magamat vigasztalom. Ezért jöttem ide a számítógéphez, hogy ha van a Bibliában, megkeressem. 

"Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." János evangéliuma 15,11

Így jártam. Hát még se lesz saját örömöm. Nem is baj, mivel, hogy nem találtam egyet se magamban. Maradok barátaim öröménél, és Jézus, a Legfőbb barátom öröménél. Az Ő öröme lesz bennem! Mert hiszen nincs is más örömöm; valóban az Ő öröme, tesz teljessé engemet, betölt, erőt ad, felüdít.
("... minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel." 2Korintusbeliekhez írt levél 7,4)

Sírok a sírókkal, és örülök az örülőkkel. Ahogyan Ő, együtt sírt, és örült az emberekkel.
Tudod mi az érdekes? hogy nekem ezt nem kell erőltetni; egyszerűen megy magától. :) és valóban örömmel teszem.

Mindezeket pedig leírtam ide, nem neked kedves TestVérem, mert te ezeket már mind jól tudod, hanem magamnak. Mert én viszont, holnapra elfelejtem, és kezdődik az egész elölről.

Ezért, ha majd később elolvasom, megnyugszom, mert majd holnap is rájövök, semmi rendkívüli nem történt velem, még mindig a régi vagyok, a világ számára, boldog álmodozó! Egy, Istennel álmodó.

bogi

Jézus mondta:
"Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok,
hogy örömötök teljes legyen."
János evangéliuma 16,24

2011. április 10., vasárnap

Isten nevei: Seregek URa - 3. rész


Isten nincs egyedül. Seregek URa /Jehova-Cöbaót/ a neve.


"Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király!"
Zsoltárok könyve 24,10

"Seregek URa, Izráel Istene, aki a kerúbokon ülsz!
Egyedül Te vagy a föld minden országának Istene!
Te alkottad az eget és a földet."
Ézsaiás könyve 37,16

"A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk."
Zsoltárok könyve 46,8

"Seregek Istene, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!"
Zsoltárok könyve 80,8

"Seregek Istene, fordulj hozzánk!
Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt!"
Zsoltárok könyve 80,15

"A Seregek URának szőlője: Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai.
Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság!"
Ézsaiás könyve 5,7

"Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa!"
Zsoltárok könyve 84,2

"URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene!
Zsoltárok könyve 84,9

"Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!"
Zsoltárok könyve 84,13

"URam, Seregek Istene! Ki olyan erős, mint te, URam? Hűséged körülvesz téged!"
Zsoltárok  könyve 89,9

"Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa:
Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten."
Ézsaiás könyve 44,6


Seregek URa Jézusról:

"A Seregek URát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel.
De Izráel két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla,
amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda."
Ézsaiás könyve 8,13-14

"Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.
Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok.
Jön már! - mondja a Seregek URa."
Malakiás próféta könyve 3,1 

"Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt.
Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért
- mondja a Seregek URa."
Ézsaiás könyve 45,13

"Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak,
aki jog és igazság szerint jár el az országban."
Jeremiás könyve 33,15

"Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a Sarjadékot!
Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem.
Ezen az egy kövön hét szem van, én magam véstem bele a mintákat.
- így szól a Seregek URa.
Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét."
Zakariás könyve 3,8-9


Seregek URa az ítéletben: 

"Azért így szól az Úr, a Seregek URa, Izráel erős Istene:
Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen!"
Ézsaiás könyve 1,24

"Mert jön a Seregek URának napja minden kevély és magas ellen,
mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz."
Ézsaiás könyve 2,12

"Magasztos lesz a Seregek URa, mikor ítéletet tart,
és a szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz."
Ézsaiás könyve 5,16

"Megesküdött a Seregek URa: Úgy lesz, ahogyan elterveztem,
az következik be, amit elhatároztam."
Ézsaiás könyve 14,24

"Ha így határoz a Seregek URa, ki hiúsíthatja meg?
Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?"
Ézsaiás könyve 14,27

"Adjatok jelt a kopár hegyről, hangosan kiáltsatok nekik!
Integessetek, hogy vonuljanak be a nemesek kapuin!
Én már parancsot adtam megszentelt harcosaimnak és elhívtam vitézeimet,
akik végrehajtják haragomat, és vigadoznak fenségemnek.
Zúgás hallik a hegyeken, nagy nép zúgásához hasonló,
országok morajlása hallik,
összegyűlt nemzetek morajlása.
A Seregek URa megszemléli a harcra kész sereget.
Jönnek messze földről, az ég széléről: az ÚR, és bosszús haragjának eszközei,
hogy elpusztítsák az egész földet.
Jajgassatok, mert közeledik az ÚR napja, a Mindenható pusztításaként jön el.
Ezért lehanyatlik minden kéz, megdermed minden ember szíve.
Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülő nő.
Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég.
Jön már az ÚR napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal.
Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket.
Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat.
Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa.
Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét.
Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom.
Ritkábbá teszem a halandót a színaranynál, és az embert Ofír aranyánál.
Ezért megrendítem az eget, és megindul helyéből a föld a Seregek URának
féktelen haragja miatt, izzó haragja napján."
Ézsaiás könyve 13,2-13

"Mert a Seregek URa meglátogat téged mennydörgés, földrengés,
nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette."
Ézsaiás könyve 29,6

"Ha az Úr, a Seregek URa megérinti a földet, megrendül az, és gyászol minden lakója."
Ámósz próféta könyve 9,5

"Így szól a Seregek URa: Még egy kevés idő,
és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet."
Haggeus próféta könyve 2,6


Seregek URa azok számára, akik bíznak benne:

"Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek URa Jeruzsálemet:
oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja."
Ézsaiás könyve 31,5

"Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok,
akik megmenekülnek. A Seregek URának féltő szeretete műveli ezt."
Ézsaiás könyve 37,32

"Így szól a Seregek URa: Megolvasztom, megvizsgálom őket, mi mást tehetnék népemmel?"
Jeremiás könyve 9,6

"Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve,
és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak."
Ézsaiás könyve 54,5

"Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek,
aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve:
az ÚR, a Seregek Istene."
Ámósz próféta könyve 4,13

"A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok,
és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok.
Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban!
Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene."
Ámósz próféta könyve 5,14

"Ezt mondja a Seregek URa: Eljönnek még a népek és a többi város lakói,
és az egyik város lakói a másikba menve mondják:
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az ÚRhoz, folyamodjunk a Seregek URához!
Én is megyek!
Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek URához folyamodjanak,
és az ÚRhoz könyörögjenek."
Zakariás könyve 8,20-22

"Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül,
évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt,
és megünneplik a sátoros ünnepet."
Zakariás könyve 14,16

"Boldognak mond benneteket minden nép,
mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa."
Malakiás próféta 3,12

Isten nevei: Atya - 2. rész

"Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel: reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmes dolgokat művelsz: ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek." Ézsaiás könyve 64,1-2

Isten a szegények, árvák, özvegyek Istene

"Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! ÚR az ő neve, vigadjatok színe előtt! Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában."
Zsoltárok könyve 68,5-6

"Tudom, hogy az ÚR felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát."
Zsoltárok könyve 140,13

"A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az ÚR, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket."
Ézsaiás könyve 41,17


Isten Izraelnek Atyja 

"Így fizettek ti az ÚRnak, ó, bolond és esztelen nép?
Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erőssé tett."
Mózes 5. könyve 32,6

"A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek?
Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem?
- mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.
Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet?"
Malakiás könyve 1,6

A zsidók ezt mondták Jézusnak:
"Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van, az Isten."
Jézus így szólt hozzájuk:
"Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem,
mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök;
nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el."
János evangéliuma 8,41-42


Jézus és az Atya

Jézus mondta: "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved."
Máté evangéliuma 6,9

"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"
Ézsaiás könyve 9,5

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal."
János evangéliuma  1,14

"Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt."
János evangéliuma   1,18

Jézus mondta: "Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja,
amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében."
Lukács evangéliuma  9,26

"Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent."
János evangéliuma 3,35

Jézus mondta: "Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz.
Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok."
János evangéliuma 5,20

Jézus mondta: "Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya,
és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni."
Lukács evangéliuma 10,22

Jézus mondta: "Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói
 lélekben és igazságban imádják az Atyát,
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának."
János evangéliuma 4,23

Jézus mondta: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet,
csak ha látja, hogy mit tesz az Atya;
mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon."
János evangéliuma 5,19

Jézus mondta: "Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat,
és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar."
János evangéliuma 5,21

Jézus mondta: "Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át."
János evangéliuma 5,22

Jézus mondta: "Senki sem jöhet énhozzám,
ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem.
Én pedig feltámasztom az utolsó napon."
János evangéliuma 6,44

Jézus mondta: "Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek,
úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam."
János evangéliuma 6,57

Jézus mondta: "Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet,
hogy aztán újra visszavegyem."
János evangéliuma 10,17

Jézus mondta: "Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb,
és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből."
János evangéliuma 10,29

Jézus mondta: "Én és az Atya egy vagyunk"
János evangéliuma 10,30

Jézus mondta: "Ahogyan engem szeretett az Atya,
úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben."
János evangéliuma 15,9


Isten, Jézus Krisztus Atyja, Aki általa a mi Atyánk is

"Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene."
Pál apostolnak Korintusbeliekhez írt 2. levele 1,3

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja,
aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban."
Pál apostolnak Efezusbeliekhez írt levele 1,3

"Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja
adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt."
Pál apostolnak Efezusbeliekhez írt levele 1,17

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából
újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre."
Péter apostol levele 1,3

"Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte,
és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.
Pál apostolnak Korintusbeliekhez írt levele 8,6

"Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek,
hálát adva az Atya Istennek őáltala."
Pál apostolnak Kolosszébeliekhez írt levele 3,17

"Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól."
Jakab 1,27

"Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is."
János első levele 2,23

"Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt."
János első levele 3,1

"Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen."
Jelenések könyve 1,4-6

"Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:
egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek;
ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben."
Pál apostolnak Efezusbeliekhez írt levele 4,4-6

Jézus mondta: "Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által,
amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!"
János ev 17,11

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."
Jakab 1,17

Jézus mondta: "De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek,
ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok,
aki a mennyben van.
Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok:
a Krisztus."
Máté evangéliuma 23,9-10

2011. április 5., kedd

A Holdról 3. befejező rész.

Holdjainkra nem találtunk elfogadható magyarázatot. Akármerről közelítettük meg, nem találtunk magyarázatot arra, miért ünnepelte Jézus a Páskát azon a napon, amelyen megtörte a kenyeret tanítványainak.
A szombat dolgában, Mandi meggyőzött. A farizeusok szerint akkor szombat volt, és még el is fogadhatom, hogy lehet, Jézus naptára szerint is. De azt már nem értem, Jézusnál miért volt egy nappal hamarabb a Páska a Biblia szerint:
"Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: "Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. ... akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát." Lukács evangéliuma 22,13
Ez megtalálható, Márkban, és Mátéban is. Míg János apostolnál ez van írva:
"Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát." Jn 18,28
Tehát, Jézus kivégeztetői másnap este vágták le a Páska bárányt. Mindannyian zsidók voltak Jézus is és az ellenségei is. Elvileg egyszerre kellett volna ünnepelniük. Ha előbb fogyasztották el Jézus és a tanítványok, akkor a tanítványok miért nem kérdezték meg Jézust, miért kéred, hogy egy nappal hamarabb készítsük el? Nem kérdezték, hanem számukra evidens volt, eljött a húsvét napja, azt kérdezték, hogy hol készítsék el a Húsvéti vacsorát. A tanítványok is tudták hogy a 14. nap este kell levágni a bárányt. Vagy véletlenül előbbre jártak a napokban és tévedtek, vagy tudatosan ülték a 13. napon, vagy a farizeusok naptára volt rossz.

Akárhogy forgatjuk vagy a farizeusok naptára volt rossz, vagy Jézusé. Erre mondtam azt, hogy szerintem Jézusé volt jó, de persze erre lehet az is válasz, hogy a farizeusoké, és Jézus azért hozta előrébb egy nappal a húsvétot önkényesen, hogy kifejezze felette van a mózesi Páska báránynak, mivel Ő az Igazi Bárány, hogy lehetősége legyen a Páska napján meghalnia. Ez az elmélet így tetszetős, viszont a Páska bárányt estefelé kellett levágni. Jézus Krisztus viszont háromórakor, a bárány levágása előtt halt volna így meg.
Erre mondtam én, hogy nem férne a fejembe, hogy Isten ne a Páska bárány ünnepi napján adta volna helyettünk a Fiát. Nekem jobban elfogadható az, hogy Ő azon az estén törte meg a kenyeret, amikor a bárányt valóban le kellett vágni, és az időpontokban a farizeusok tévedtek. Jézus szenvedései a kenyér megtörése után kezdődtek, miután elfogyasztották a Páska bárányt, amely Őreá mutattak.

Másik elmélet: Jézus előbb költötte el a Páska bárányt, slusz-plasz. Nem kell ezen ennyit rágódni. Ő így tartotta jónak.

Minden leírt elméletem, igaz lehet, és nem tudjuk, melyik lehetett az igaz. Bizonyítékokat nem fogunk előbányászni. Amely bizonyos, hogy a Páska bárány ünneplése, a hét bármelyik napjára eshetett volna, kedd, szerda, csütörtök, stb. abban az esetben, ha nem az év első újholdjától kezdték a hét napjainak megnevezését, hanem folyamatosan követték egymást a napok, az évek során. Természetesen ilyen esetekben az újholdak - melyeket ünnepként kellett megemlékezni, - követhette közvetlenül egy szombatot, vagy akár a hét 16., 17. stb. napja lehet szombat. Tehát lehetséges volt, hogy az év 14. napja ne szombatra essen.
E tekintetben, tehát belátom, tévedhettem is. Bár én, a rabbik helyébe, úgy számolnám a hetek napjait, hogy az év újholdjától kezdődjön. Vagyis újra indítanám az évet. Nem az előzőnek a folytatását vinném. Hiszen nincs jelentősége, úgy igazából, annak a pár napnak, amely fennmarad még az évből. A mostani zsidónaptáron viszont megdöbbentem! Hogyan lehetséges, hogy az én keresztény szombatom az ő szombatjuk is? Ez már tényleg nem megy be a fejembe, hogyan lehet, úgy kezdeni az évet, hogy: kedd. Véletlen miatt esik ebben az évben így, hogy az év minden zsidó szombatja a keresztény szombatra esik? Kutatnom kell majd korábbi naptárakat is. Nem mintha ennek jelentősége lenne, csak meglepő számomra. Vagy, ha valaki tudja a választ segítsen nekem.

Amire viszont tántoríthatatlanul tartom magam: a keresztény húsvét nem jó helyen van. A keresztények a húsvétot egész más szempontok szerint számolják ki, pl. a teliholdtól, mindig konkrét napokra kell esnie: csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nem az év újholdjától előre 14 napot számolnak, lényegtelen milyen nevezetű napra esik, ahogyan a Biblia szerint szükséges lenne /most nem foglalkozzunk azzal, hogy szerintem szombatnak kéne lennie/.
Ez a jelenlegi keresztény gyakorlat a Húsvét kiszámolásához nekem elfogadhatatlan. Még azt is jobban megbocsájtanám, ha a fenti vita miatt, esetleg a 13. napon emlékeznénk meg Jézus Úrvacsorájáról, és azon vitatkoznánk, hogy Jézus a 14. vagy a 15. napon halt-e meg, ahelyett, hogy teliholdtól számoljunk és ragaszkodjunk a csütörtök, péntek, szombat, vasárnaphoz.
Persze kinek mi tetszik.

---

Tudom fárasztó volt, nem várom, hogy valaki velem együtt számoljon. Nem jutunk úgyse közelebb a megoldáshoz. Bocsánat, hogy három hétig fárasztottam mindenkit, hamarosan visszaérkezem a Holdról, ... bocsánat, bocsánat, bocsánat, és köszönöm, hogy velem együtt gondolkoztatok, és megbocsájtottátok bűneimet, túlkapásaimat, tévedéseimet.

bogi

2011. április 4., hétfő

Mandinak - A Hold 2. rész

Oh Kedves Mandi!

   Végre írtál nekem! Micsoda megtiszteltetés! Azok után, hogy a sírba viszlek a Holdjaimmal!?
Nagyon köszönöm neked, végre tisztán látok!!!! Tehát, annak idején a farizeus-zsidónaptárban a páskaünnepe Jézus Krisztus halálának napján kezdődött. A zsidóknál azon az estén kezdődött a szombat, azon az estén költötték el a vacsorát a zsidók. Mindezt egy igéből tudtam meg, amit te ma kapásból húztál elő: János evangéliuma 18:28.
   Tehát, akkor nincs közbeékelődött szombat, Jézus halála és a feltámadása között. A szombat, az a páskaszombatja volt! Ezt a felismerést neked köszönhetem.
És mivel ez egy blog, és nem egy tudományos értekezés, így javítok magamon utólag, új bejegyzést írok. :) (Olyan disznó vagyok, és még élvezem is.)

Mi ezekből a következtetés? Az, hogy Jézus és a farizeusok nem egy napon ülték a Páskát.
Ismét egy kérdés, fontos ez?
Azt hiszem még mindig igen. Mert azt hiszem Jézus ünnepelte jó helyen a Páskát, mert Ő volt a Fiú, aki betöltötte a törvényt, maradéktalanul. Így tehát, nem a farizeusi 13. nap estéjén alapította meg az Úrvacsorát, - vagyis a farizeusi és a későbbi keresztény naptár szerinti csütörtök este, hanem az Úr szerinti szombat este. Ha pedig szombat este ették meg a Páskát, akkor a hét első napján szenvedett és halt meg, a hét 3. napján pedig támadt fel. Vagyis, nem a keresztény világ vasárnapján, hanem kedden.

Félreértés ne essék, én nem akarom az Úr napját vasárnapról keddre tenni, és azt kikiáltani szabadnapnak. :) Bár most így utólag nem is lenne olyan rossz, nem? Mindig hajtottam egy szerda szabadnapra. :)
Nem akarok törvényt gyártani. Én csak fel akartam hívni valamire a figyelmet. Hogy évszázadokig ártatlan embereket öltek vasárnap és szombat dolgában, valamint, hogy a mai napig tartja magát az a katolikus dogma, hogy az Úr napja vasárnap, mert akkor támadt fel.

Tudom, hogy el lehet veszni a napokban és a számokban, de nagyon érdekes, felcsapni a Bibliát - ahogyan ma te is ezt tetted. Összehasonlítani az evangéliumokat, Mózes törvényeit, és megállapítani, hogy valami nincs rendben!
Persze, tudom, ebben semmi meglepő nincs. A Bibliát emberek írták, tévedhettek is. Ám napok dolgában nem lehet tévedni, kivéve akkor, ha két naptár volt. Volt egy Jézusi/Istentől származó és volt egy farizeusi. Engedd meg, hogy abban higgyek, hogy Jézus tudta helyesen mikor volt a Páska ünnepe.
Hogy Ő volt az Isten Báránya, aki feláldoztatott, helyettes áldozatként, hogy az Ő vére, az aki megment engem az éjjel jövő pusztító angyaltól. Szimbólumként is erre mutat a halála, de hinni akarok abban, hogy azon a napon is halt meg, mikor ezt az Úr elrendelte, elsőként Mózesnél. Mert Isten a tökéletes tervező. Lehet, hogy nekünk embereknek mellékesek bizonyos dolgok, mikor mi történik, de Neki nem. És mégis hányszor felkiáltunk - és kiáltottál te is - mennyire pontos volt az időzítés!? Pont most Uram? Kérdezted hányszor tőlem? Igen, pont most. Vajon ha te meglátod, a dolgok mögött az isteni összefüggéseket, és rendezéseket, nem Ő állna-e hát a dolgok idejének összerendezése mögött is?
 Isten nem téved, amikor pont akkorra helyezi az időket amikorra. Neki nem esik ez nehezére.
Nem hiszek azokban az emberi spekulációkban, hogy Jézus nem a Páska ünnepén halt meg.
Milyen nevetséges lenne, ha Jézus előtte egy nappal halna meg! A zsidó nép, és persze utólag a tanítványai is, még egyszer, elfogyasztja a Páska bárányt a halálának estéjén? 

És itt van ez az elsőszülöttek felajánlása. Mózesnél a Páska bárány elrendeléséhez kapcsolódik az elsőszülöttek felajánlása az Úrnak. Hát nem ez is arra mutat, hogy amiképpen tőlünk emberektől kérte az elsőszülötteket, ugyanúgy Ő is felajánlotta értünk az Ő elsőszülöttjét? / Utalás ez Ábrahám-Izsák történetére is/
Semmi újat nem mondok! Te is tudod. Az új, amit írok, hogy rámutattam egy kicsi bakira a Bibliában, amely tulajdonképpen óriási. Emberek milliói hiszen a szentcsütörtökben, a szentpéntekben, és a szentvasárnapban. Persze, mindenki legyen a maga hitében. Hiszen ez a hit nem zavarhatja az Istent, ezen vallások vezetői szerint, de szigorúan büntetik azokat, akik nem hisznek az őáltaluk kreált ünnepnapokban! Én csak azt mondom, nem a napok neveit kell ünnepelnünk, és azokhoz ragaszkodnunk, hanem a 14.estétől a 15. naphoz kell ragaszkodnunk, mert azt szerezte az Úr, amely már Mózesnél is mint előképként szerepel. A 15. napon történt dolgokra kell megemélkeznünk, amikor Jézus megalapította az Úrvacsorát, - amely egyezik a mózesi Páska bárányéval - majdhogy szenvedett értünk, majd meghalt - amelyre utalt a mózesi Páska bárány. Mindegy, hogy az keddre, csütörtökre, vagy szombatra esik. A lényeg, hogy Ő volt az Isten Báránya. A Páska Bárány, amelyet elfogyasztottak a tanítványok. És az Ő vére volt a Bárány vére, amivel ahogyan annak idején Egyiptomban, bekenték az ajtófélfát, hogy a Gonosz ne ölje meg az elsőszülötteket. Most itt Isten elsőszülöttjeit, vagyis minket. Mi vagyunk Isten országának elsőszülöttjei, az Úr maga szült magának. Nem ad oda minket a Gonosznak. Ahogyan a tanítványokat sem engedte elvitetni az őrökkel, ugyanúgy minket sem enged elvitetni a pokolba.

Az egész áldozatnak ez volt a lényege.

Mózesnek azért adta a Páska bárány emlékünnepét, hogy majdan eljön az Igazi Bárány, akkor felismerjük Őt. Lehetetlenség, hogy ne a Páska Bárány ünnepén haljon meg Jézus Krisztus, hanem előtte egy nappal. Abszurd, gyenge próbálkozás lenne a mi Tökéletes Istenünk részéről. És mégis keresztény vallások, csúsztatják ide-oda ezt a Szent napot, ragaszkodnak napok neveihez, a lényeg helyett.

Jobb tisztán látni, mint botorkálni a sötétben.

Köszönöm, hogy ennyit foglalkozol velem. Isten áldjon meg! Nagyon nagy örömmel várom a további gondolatokat!

Na még egy, nem hiszem, hogy rajtad kívül, és még néhány emberen kívül ez valakit érdekel. Nem is fogják áttenni maguknak az Úr halálnak napját, a 15. napra. A keresztény világban minden marad a régiben. Ezek a dolgok már annyira belerögződtek, hogy nem fogja senki megváltoztatni, csak maga az Úr. Nézd, engem se fognak megölni, és nem leszek vértanú, pedig kétszáz évvel ezelőtt még jó reménnyel pályázhattam volna erre a címre, az ilyen gondolataimmal. Kiátkozni se fognak, mert nem vagyok egyik egyház tagja sem. Riogatni se tudnak, a Mennyből való kiátkozással, mert hiszek az Úrban, és tudom, hogy a hitem üdvözít, nem a vallásom, vagy az egyház. Mégis, nézd! Hány és hány ember van gúzsba kötve a keresztény vallásoktól? Megrémísztve! Neked, kellene magyaráznom? Azért, mert te szabad vagy már? Ennyire elfelejtetted volna, mit jelent a vallási megkötözöttség? :)
És ismét, félreértés ne essék! Isten ments, hogy a keresztény egyházak hitelét romboljam!!! Pont én? Távol álljon tőlem. A keresztény egyházakban vannak a barátaim és a testvéreim. Szeretem őket.

Hogy mi hát akkor a szabadság? Hogy tudom, tudjuk, hogy mi üdvözít, és az nem a tudás, még csak nem is az általunk vélt igazság, hanem Jézus Krisztus maga! Hogy hiszem és vallom, Ő Isten Fia. Őt várom! A többi csak gyenge, emberi próbálkozás, de! élvezem, a szememen is látod. :)

Újhold, szombat, ünnepnapok, csak árnyékai a Valóságnak! Amely a Krisztus! Ámen. Legyen mindennapunk Páska! :)

sok puszi
bogi

2011. április 2., szombat

A Hold

A Hold, Istentől származó rendeltetése:
"Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák az világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap." 1Móz 1,14-19
"Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját." Zsolt 104,19

Az ÚR parancsa az égitestekre vonatkozólag:

"Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened, az ÚR. " 5Mózes 4,19

Az ÚRtól rendelt ünnepek /örökkévaló rendelés/:

"A nyugalomnapokon, újholdkor és az évenként háromszor tartandó megszabott ünnepeken, mégpedig az kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen, annak a napnak az előírása szerint kellett áldozni, ahogyan Mózes parancsolta." 2Krón 8,13
"Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holdtöltekor is, ünnepünk napján!" Zsolt 81,4

Tudja-e egy mai keresztény, hogy mikor van újhold? Számtalanszor találkozhat a kifejezéssel, amikor a Bibliát olvassa. Az újhold meghatározása nekem is problémát jelentett. Modern korunk csillagászati lehetőségeivel élve ugyanis, a csillagászati újhold valószínűsíthetőleg nem esik egybe a Biblia értelmezése szerinti újholddal. A csillagászati újholdkor a Hold teljesen sötéten látszik, természeti népek szabad szemmel nem tudták meghatározni. Amit ők újholdnak nevezhettek, az az a Hold-állás, amikor először tűnik fel a Hold kicsiny sarlója az égen, a mi modernkori csillagászati újholdunk után.
Holnap este (április 3.-án) lesz a csillagászati újhold, amit természetesen szabad szemmel tehát nem láthatunk, április 5-én, vagy 6-án lesz látható szabad szemmel újra a Hold. Ezen a linken megnézheted: http://fullmooncalendar.net/ Illetve bátorítalak, hogy figyeld az eget a saját szemeddel, hogy a természeti népekhez hasonlóan te magad állapítsd meg az újhold pontos idejét. Miért is?


Ünnepnapokat szerzett nekünk az Isten

Az újhold napjának pontos meghatározása azért szükséges, hogy ki tudjuk számolni a Páska napját. A Páska ünnepén a zsidó nép, Egyiptomból való szabadulását ünnepli, de nekünk keresztényeknek is egy fontos nap, Jézus Krisztus ezen a napon szerezte az Úrvacsorát, és ettől számolva harmadik napon támadt fel. (A napok számolásánál figyelembe kell venni, hogy a nap kezdete az előző nap estéje.)
Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. ... Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége.Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az ÚR páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött - én, az ÚR. De ez a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét.Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek! 2Móz 12,1-14
A Húsvét napjának pontos meghatározása lehet fontos is, meg nem is. Ki-ki döntse el magának. Egyet mindenki tud, hogy nem akkor van Jézus Krisztus születésnapja, amikor a keresztények ünneplik, de hogy Húsvét napja sem akkor van, az már nem annyira közismert, és érdektelenségbe esik. (Örülünk, hogy nem kell menni dolgozni.)

Az ókorban Jézus idejében, azon a napon, amikor megtartotta az Úrvacsorát, tudvalevő csütörtök napja volt. Jézus Krisztust pénteken reggel, kilenc órakor feszítették keresztre. Délben teljes sötétség lett, három óráig, akkor meghalt. Szombaton nem tudtak a zsidó asszonyok a sírhoz menni, mivel hogy a nyugalom napja volt. Vasárnap reggel már nem volt a sírban, feltámadt.
A keresztény hagyomány tehát tartja magát ezekhez a szent napokhoz. Akármikor legyen újhold az nem fontos, a lényeg, hogy csütörtök, péntek, szombat, a feltámadás pedig: vasárnap. Még az Istentiszteleteinket is erre a szent napra tettük, hogy emlékezzünk Urunk feltámadására.
Igen ám, de!
Szörnyű feltételezésem támadt, ahogy a naptárakat böngésztem. Azon a napon, amikor Jézus megtörte a kenyeret, a zsidónaptár szerint éppenséggel a 14. napnak kellett volna lennie. A 14. nap pedig a biblikus számítás szerint mindig szombat. Hiszen minden hetedik nap szombat, Isten megnyugvásának napja. Amennyiben, újhold napja az 1. nap, akkor az a keresztény megnevezésében, vasárnapra esik. Hiszen a keresztényeknél a hét első napját vasárnapnak nevezik. (Sikerült ezt jól összekutyulnia a Gonosznak, valaki szerint a hétfő a hét első napja. Ki tudja mi az igazság? Egy picit hagyjunk az igazságból. Aztán mindig mást mondunk, úgy, hogy a végén már az igazságra törekvő se tudja, mi melyik nap. A legjobb tehát a számozás. Egyébként is a hét napjai, pogányból vett nevek. Nem jobb így: a Teremtés 1. napja, a Teremtés 2. napja, a Teremtés 3. napja, a Teremtés 4. napja, a Teremtés 5. napja, a Teremtés 6. napja, és végül Szombat, a nyugalom napja? Persze ennek az egésznek nincs jelentősége, csak akkor, ha magad törekszel naptárat csinálni. Ott már mellőzni fogod a világi nevekkel való keverést, hogy te magad tisztán láss. Ha másra nem, arra jó ez az egész, hogy rádöbbenj, mennyire profi módon üresítette ki a Sátán Isten ünnepeit. Mennyire profi módon rabolt meg minket embereket!)

Érdekes volt ezeket az összegabalyodott napokat látni. Kiderült számomra, a mai zsidónaptárt szemlélve, ( http://www.jewfaq.org/current.htm#Adar_II ) hogy valami óriási hiba van a zsidónaptárban is a Mózesi naptárhoz képest. UGYANIS AZ ÉV ELSŐ NAPJA: KEDDRE ESIK. (Nissan 1. / április 5., Tessék megnézni!) Még hozzá, azért, mert a zsidók a keresztény héthez igazítva osztják be a hetüket. Annak okaként, hogy a szombatjuk, ne ütközzék a keresztények szombatjával, hanem ugyanarra a napra essen. /Itt nem a keresztény világon van a hangsúly, hanem hogy a zsidó nép a náluknál nagyobb gazdasági érdekcsoporthoz igazítják a szombatjukat/ Így ez évben a zsidók, a nyugalom napját az eredeti 7. nap helyett az első héten az 5. napon ünneplik meg.
Persze mit is érdekelne mindez engem? Meg is értem a zsidónaptár készítőit, hogy az egységes, szent zsidónaptárat a világi napokhoz igazította. Ha mindig más napra esne a szombatjuk, a világiak nem tudnának kiszámíthatóan kereskedni a zsidókkal. Valójában kompromisszumkötés rejlik a háttérben. A zsidók is igazodtak a náluk erősebb gazdasági hatalomhoz.

Ha napjainkban az 1. nap rögtön a keddre esik, akkor ugyanígy lehetett Jézus idejében is. Így is volt, kiszámoltam, a zsidó újév 1. napja a Római Birodalom péntekére esett a zsidóknál. Így volt lehetséges, hogy Jézus a 14. napon, csütörtökön és nem szombat napján, törte meg a kenyeret. Noha, az a Mózesi naptár szerint éppen a nyugalom napjára kellett volna esnie.

Jézus a 14. napon tartotta meg a Páska ünnepét, Mózes törvényei szerint. Másnap kezdődött az ünnep. Amikor Jézust éjszaka elfogták, reggel Pilátus azon tanakodik magában, hogyan engedje szabadon; és mivel az volt a zsidók ünnepének első napja, a 15. nap, az összegyülekezés napja, szokása volt szabadon engednie egy foglyot. A 15. nap, a hét 1. napja. A zsidó naptár már rég nem a régi, a Római Birodalomhoz igazodik, ezért van péntek azon a napon, ugyanúgy, mint a Római Birodalom más népeinél. Tehát a birodalomban mindenhol, éppen szombat fog következni. A zsidók szombaton a nyugalomnapját fogják megünnepelni. (Noha Mózes naptárja szerint éppen nem a 7. nap van, hanem a 2.)
Ezért, az az ördögi hiba, hogy a Páska ünnepét, jó helyen ünneplik a zsidók, mivel Mózes törvénye szerint újhold napjától számítják a 14 napot, de a szombatokat már nem jó helyen ünneplik, mivel a hét napjait a Római Birodalom naptárjához igazítják.

Mózesi naptár szerint Jézus a hét 1. napján hal meg. (az év 15. napján) A 3. (az év 18. napján, a kovásztalan kenyerek hetében) napon pedig feltámad. A zsidó, és a Római Birodalom naptára szerint viszont a feltámadása vasárnapra (a hét első napjára) esik.

Miért fontos ez?
Hogy lásd, mennyire nem az igazság útján jár egyik vallás sem. A naptár, jó dolog. Sok időt töltöttek vele okos emberek, hogy kialakítsák a jelenlegi naptárrendszert. Az egész világon egységesen lehet vele számolni a napokat, akkor van ünnepnap, amikor egységesen meghatározzák. Nem igazodik semmilyen égi törvényszerűséghez, hiszen nem is tud igazodni. Nem számol az újholdakkal.

A Bibliában azonban Isten ünnepnapokat rendel, és pontosan meghatározza azok kezdőnapjait. Isten nem árul zsákbamacskát, az egyszerűséget szereti, megmondja, újholdhoz viszonyítva kezdődjön az év, hogy ahhoz számolva 14 napot meghatározhassuk szabadulásunk ünnepét. Hét naponta meghatározhassuk a szombatnapokat, hogy ezekben is megtiszteljük az ÚRat. Hiszen ezek az ünnepek örök rendelések Istentől.

Most április negyedike után, érdemes esténként az eget nézni, amennyiben 5.-én, vagy 6.-án meglátod a Hold első kis sarlóját, - a Biblia szerint az az év első napja - onnantól kell kiszámolnod, az ünnepnapokat. Ennyit Húsvét napjának bonyolult kiszámításáról.

Isten egyszerű. Mi, emberek tettük Őt bonyolulttá, csupán gazdasági okok miatt. Hogy a világgal egységesen tudjunk, adni-venni, kereskedni. Isten ünnepeit akartuk munkarendünkhöz igazítani és nem fordítva. Ezer tudományos fejtegetést, teológiai tanulmányt és magánkinyilatkoztatást kreáltunk, hogy arra támaszkodva megmagyarázzuk magunknak, hogy miért nem azon a napon ünnepeljük Istent, amikor Ő azt meghatározta. Vajon érdekli-e Istent a mi magyarázkodásunk?

A Hold pedig hűségesen mutatja nekünk az ünnepeket.

Hogy miért fontos még? A szombat kontra vasárnap miatt. Sokan haltak meg a szombat miatt. Lásd adventistákat, és elődeiket, akiket üldözött a katolikus egyház. Ma már senkit nem üldöznek, vagy ölnek meg szombat dolgában. Egészen meglepő, hogy mindenki úgy ünnepli vallását, ahogyan kedve tartja. Hiszen azért van ez így, mert csak a gerincét rántották ki az igazságnak. Ki tudja, mikor van újhold, mikor van szombat, mikor van Páska ünnepe, mikor van a Hetek ünnepe, és  a Lombsátoros ünnep? Egyáltalán, érdekel ez valakit???? Hol vannak Isten gyermekei, akik megmondhatnák ezt nekünk?

Persze, már hallom a keresztényeket: mindez nem üdvösség kérdése. Tudom.
Maga az Isten mondta ezt a zsidó népnek:
"Megszüntetem minden örömét,  ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját." Hós 2,13
"Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni." Ézs 1,13-14
Az ÚR, a zsidók között minden  ünnepnapját megszüntette, nincs már jeruzsálemi templom, ahol áldozatokat mutathatna be a zsidó nép, azon elrendelés szerint, ahogyan a Hóreb hegyén szövetséget kötöttek. Nincs már értelme az eget kémlelni, meghatározni az újholdakat, szombatok és az ünnepek napjait.

A keresztények úgy vannak vele, ha valaki tisztelni akarja az URat tisztelje mindennap. Nem üdvösség kérdése, az ószövetségi törvények megtartása.
És ez így is van, és mégse:

Pál apostol ezt mondja:
"Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt." Kol 2,16
"Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az ÚRnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az ÚRért különbözteti meg. Aki eszik, az is az ÚRért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az ÚRért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek." Róm 14,4-6
"Senki el ne ítéljen!" Megdöbbentő, de tudjuk Pál apostol megtartotta a nazír fogadalmát még azután is, hogy keresztény lett. Sőt, felment az évi rendes ünnepekre Jeruzsálembe, pontosan úgy, ahogy előtte Jézus Krisztus is megtette. Ezért aztán, úgy gondolom, hogy ez a kérdés az ÚRnál sincs a szőnyeg alá söpörve. Sőt! A próféciákból tudjuk - amelyek a jövőre nézve teljesednek be - hogy a nagy nyomorúság után újra jelentőséget kapnak az újholdak, a szombatok, és az ünnepek.


A nagy nyomorúság:
"Azon a napon - így szól az én URam, az Úr - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Minden derékra gyászruhát huzatok minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük.
Jön majd olyan idő - így szól az én URam, az ÚR -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az ÚR igéjét, de nem találják."
Ámosz próféta könyve 8,9-12
 "Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa." Ézs 13,10
"Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket." Jóel 2,10
"A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja." Jóel 3,4
"A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket." Jóel 4,15
"A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak és dárdád ragyogva villámlik." Hab 3,11
"Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek." Mt 24,29

"Azokban a napokban pedig ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik." Mk 13,24

"És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban." Lk 21,25

"A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az ÚR nagy és fenséges napja." Apcsel 2,20

"És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér." Jel 6,12

És noha, ama nagy nyomorúság után:
"Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország; facsemete amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az ÚR, rövid idő múlva megvalósítom ezt." Ézsaiás 60,19-22
Mégis:
"Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem - mondja az ÚR." Ézsaiás 66,23
Ama béke időben, az ÚR új naptárja várja a megmaradt embereket! Lehet, hogy most a várakozás idejét éljük, de az nem azt jelenti, hogy egész valónkat a világhoz igazítsuk. A törvény megtartása nem kötelező számunkra, főleg nem a pogányokból lett hívőknek, de hitünk alapján mindannyian a zsidó néphez tartozunk. Az ÚR a zsidó néppel együtt ment meg minket. A zsidó népnek adott parancsolatoknak fog érvényt szerezni, és a zsidó népnek adott ünnepeket fogja helyreállítani. Mert az ÚR számára azok a parancsolatok, és azok az ünnepnapok. Számára nem létezik karácsony, bármennyire is Fia születését ünnepeljük benne. Három nagy ünnepet szerzett nekünk: a Páskát, (vagy Kovásztalan kenyerek ünnepe) a Pünkösdöt (vagy Hetek ünnepe), és Lombsátoros ünnepet. Mind a három - Biblikus - kezdetét csak akkor tudjuk meg, ha pontosan tudjuk a tavaszi újhold napját. Ezért kémlelem az eget ezekben a napokban, hogy legalább az életemben először, tudatosan azon a napon ünnepeljem az ÚR ünnepeit, amikorra az Istentől rendelve lett. :)

bogi

Linkek:

Zsidó hagyomány, válasz annak idején hogyan állapították meg az új év kezdetét?
http://www.zsido.com/upload/attachments/zstsz%205768%20elul.pdf

A Hold fázisai a Földről nézve, napra pontosan:
Zsidó naptárról:
Zsidó naptár:
Az idő a zsidó kultúrában:
Keresztény gyakorlat, számítás a húsvét dátumában:
http://magyartheologia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=632766&
Katolikus Egyház a Húsvétról:
http://www.depositum.hu/vasarnap.html
Más, protestáns vélemény, az Újholdakról: